(vhds.baothanhhoa.vn) - Hang Bàn Bù, tọa lạc khu phố Vân Hòa, thị trấn Ngọc Lặc (Ngọc Lặc) là di tích lịch sử văn hóa mang đậm dấu ấn lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược, đồng thời là nơi hội tụ phong cảnh huyền ảo, kỳ bí.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq/Eg8OBw4BBw7p14buX4bqvUkThuqVq4bud4bqlxqHhurl14buX4bqlSuG6vXXhuqVKw4PEgy/DgcOAQcO6deG7l+G6r8SDL8ah4bqt4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7fGoG7hurlsw6Lhuq/GoOG6uXXhu5fhuqVK4bq9deG6pUrDg8Oh4bqlw4Dhu6fhurnhuqVzw6pr4bqlcsah4bqg4bql4bu3xqHhu6vhuqU8aXXhuqXGoOG7peG6ucOh4bqlw4DGoeG7n+G6pcOAQcOtdeG6pVXhu5fhu6dr4bqlU2Zr4bql4bqjVeG7l+G7p2vhuqVTZmvDo+G6pXPhur3huqVs4bub4bqlw4Dhu51rxqHhuqVz4bufa8ah4bqlw4HhuqThuqXhuqzhu4d14bqlxqHDueG6ueG6pXThurl14buX4bqlbeG7i3ThuqVsw63huqDhuqXDrXXhuqVz4bufa8ah4bqlw4HhuqThuqVr4bqu4bq54bqla+G6oOG7rWvhuqVyxqHhurt14buX4bqla8ah4bubw7V14bqla8ah4burdeG7l+G6peG7ueG6oGl14bqlVOG7m3XGoeG6peG6qml04bqlc+G6tsO9a8Oh4bqlbeG7sXXhu5fhuqXDgMaheeG7m+G6pXPhur3huqV1d+G7m+G6pcah4but4bub4bqlw4DEguG6peG7t8ahw7p14buX4bqla+G6v3XGoeG6pcah4bqgQsO0deG6peG6v8O6w6HhuqVyROG6pWrhu53DoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7m0tudcOAbkHDouG6pcOBw4BCc24zw6Lhuqjhu5tsw4DGoTnhuqXDqeG6p+G6p+G7t+G6qmHhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAOeG6pWTEkWPhu7fhuqphw6LhuqXDgUFrM8OiLy9rbHXDoGrhurnDusOAxqHhurl1xqHGocO64bq5w6Dhuqx1L2xuw4Fyw4DDuuG7ty91buG6qMOBL+G6qeG6qeG6p8SRL+G6qeG6p8OpbOG6reG6qeG6q2LDqWJjw4DhuqtkZcSRxJFz4bqnw6Bx4bu34buXOEEzZGThuqnDouG6peG6uXPDgDPDolJE4bqlauG7neG6pcah4bq5deG7l+G6pUrhur114bqlSsODw6LhuqXhuqjhu5tsw4DGoTPDosOp4bqn4bqnw6LhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAM8OiZMSRY8Oi4bqlL+G6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3S+G6ueG7t8OA4bubw7p1w6Lhuq9K4buDw4DhuqVtw6zhuqDhuqXDgOG6tOG6pXPhu6vhu5vhuqVz4buPdeG6pW3hu4HhuqV04buP4bqlxqHDumZr4bqldcah4bqmdeG7l+G6pXXhu5fhurZ54bub4bqlcsah4bq7a8ah4bqlc8OsdeG6pW3DrOG6oOG6pW3DtXXhuqV1d+G7m+G6pXXhur1Cw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu5tLbnXDgG5Bw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlw6nhuqfhuqfhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqVkxJFj4bu34bqqYcOi4bqlw4FBazPDoi8va2x1w6Bq4bq5w7rDgMah4bq5dcahxqHDuuG6ucOg4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huqnhuqnhuqfEkS/huqnhuqfDqWzhuq3huqnhuqtj4bqp4bqnxJHDgOG6rcOp4bqn4bqpw6lz4bqnw6Bx4bu34buXOEEzw6nhuqnhuqfDouG6peG6uXPDgDPDolJE4bqlauG7neG6pcah4bq5deG7l+G6pUrhur114bqlSsODw6LhuqXhuqjhu5tsw4DGoTPDosOp4bqn4bqnw6LhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAM8OiZMSRY8Oi4bqlL+G6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3S+G6ueG7t8OA4bubw7p1w6Lhuq9T4bq94bqldOG7rcOA4bqlw4BBw7p14buX4bqldcah4bqmdeG7l+G6pcah4bq5deG7l+G6pW3hu6114buX4bqlckThuqXhuqxww6HhuqV14buX4bqgQuG7j3XhuqXDgXfhuqXhu7PhuqXhuqzDg3Xhu5fhuqVB4bq0deG7l+G6pXXhuqLhu5vhuqXhu7fGoeG7neG6ueG6pT1pQuG6pT3GoeG6uXXGoeG6pcagw7nhurnDoeG6pWvGoeG7oeG6pcOA4buddcah4bqlQeG7m+G7j3Xhu5fhuqVtw7rDqnXhuqXGoeG6uXXhu5fhuqVt4buB4bqlbeG6tsO9a+G6pXLGoeG6u3ThuqXhu7fGoeG6u+G6peG6rOG6veG6pW3hurbhurnhuqXhuqzhur3DuuG6pXLGoeG6ueG7m+G6pcOAxqHhurtr4bqlbOG6oOG6pXPhu59rxqHhuqVrw7nhuqVrxqHhu5vDtOG6oOG6pWzhur3hu5vhuqVz4bq94bqlw6nhuqfhuqvDoWN0w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu5tLbnXDgG5Bw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlw6nhuqfhuqfhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqVkxJFj4bu34bqqYcOi4bqlw4FBazPDoi8va2x1w6Bq4bq5w7rDgMah4bq5dcahxqHDuuG6ucOg4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huqnhuqnhuqfEkS/huqnhuqfDqWzhuq3huqnhuqtj4bqp4bqrZcOAZOG6qWThuq1lc+G6p8OgceG7t+G7lzhBM2Jj4bqpw6LhuqXhurlzw4Azw6JSROG6pWrhu53huqXGoeG6uXXhu5fhuqVK4bq9deG6pUrDg8Oi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6LDqeG6p+G6p8Oi4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDPDomTEkWPDouG6pS/huq/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0vhurnhu7fDgOG7m8O6dcOi4bqvPUHDunXhu5fhuqVz4buldeG7l+G6pcah4bq5deG7l+G6pWvDueG6pXXGoeG7m8O04bqg4bqlbeG7rXXhu5fhuqVtw7Phu7fDoeG6pcah4bqgQsO0deG6peG6v8O64bqldcah4bq24bqlQOG6oOG7rXXhu5fhuqU84bqg4bq5w6HhuqXhurjDuuG6pTzhuqDhurnDoeG6pcah4bq5deG7l+G6pUrEgsOAw6HhuqXDgMah4bq7a+G6pUrDqmvDoeG6pcOAxqHhurtr4bqlPOG6vXXhu5fDoeG6pW3hu6114buX4bqlw4Dhu5vhu491w6HhuqVr4bqgdeG7l+G6pWvDrXThuqXhuqzhur3huqVBw63DgOG6pXXGoeG7m8O04bqg4bqldcah4bqmdeG7l+G6pXXGoeG6sOG6pW3hurvhuqXDgOG6oELhu5HDgOG6pW3Ds+G7t+G6peG6rHjhu5vhuqVt4bqu4bqlxqHhu6N1xqHhuqXDgMahw4PhuqXhu5fhu4N14bql4bqseOG7m+G6pXXGoeG6pnXhu5fhuqXDgOG7nWvGoeG6pWvGoeG6oELhu5F14bqlckThuqXDgMah4bqi4bqla+G6ruG6ueG6pXXhu5fhurZ54bub4bql4bqq4bq24bq54bqlcuG7k+G6pXPDquG7m8Og4bqlTWZr4bqlauG7m+G7kcOAw6HhuqXDgEHDunXhu5fhuqVz4buldeG7l+G6pcah4bq5deG7l+G6pW3hu6114buX4bqla8O54bqlbOG7pXXhu5fhuqV14bq2eGvhuqXDgEHDunXhu5fhuqVz4bq9dcah4bqlw4DhuqDhu6l14bqla8ah4bq/QuG6pcOB4bqg4burw4DhuqV14buX4bq9QuG6pW3hu4904bqla8ah4bq24bq54bqlauG6ucO64bql4buX4bubeeG6pWvDqnXDoeG6pcOAw6rDuuG6pcOAxqHhur11xqHhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pXRmw4DhuqXGoeG7seG6pcOBw7rhu5vhuqVqw7l14buX4bql4bqs4bup4bql4bqs4bq9deG6pXXGoeG6sOG6pW3hurvhuqVz4bqgdeG7l+G6pXPhu5t1xqHhuqVrxqHDqkLhuqVs4bq94bub4bqlw4DGoW7DuuG6pcah4bq5deG7l+G6pW3hu6114buXw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu5tLbnXDgG5Bw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlw6nhuqfhuqfhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqVkxJFj4bu34bqqYcOi4bqlw4FBazPDoi8va2x1w6Bq4bq5w7rDgMah4bq5dcahxqHDuuG6ucOg4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huqnhuqnhuqfEkS/huqnhuqfDqWzhuq3huqnhuqtjYuG6rWXDgOG6rWLhuq1zYi1jw6Bx4bu34buXw6LhuqXhurlzw4Azw6JSROG6pWrhu53huqXGoeG6uXXhu5fhuqVK4bq9deG6pUrDg8Oi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6LDqeG6p+G6p8Oi4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDPDomTEkWPDouG6pS/huq/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0vhurnhu7fDgOG7m8O6dcOi4bqvPOG6veG6pXXhu5fhurtrxqHhuqVyxqHhu6nhuqXhu7fGoeG7neG6ueG6pcOAQeG7j3XhuqXGocOz4bu34bqlxqF3dcOh4bql4bqseOG7m+G6pXXGoeG7m8O04bqg4bql4bqsw7XDgOG6pcOA4buda8ah4bqlw4DhurThuqVBw63DgOG6peG6quG6ueG6peG6quG6tuG6ueG6pWvhu6V14bqla8ah4bq24bq54bqlbeG6tsO9a+G6pXLGoeG6u3ThuqXhu7fGoeG6u8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxIPhu5t04buX4bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bubS251w4BuQcOi4bqlw4HDgEJzbjPDouG6qOG7m2zDgMahOeG6pcOp4bqn4bqn4bu34bqqYeG6pcahbuG7m+G7l8ahw4A54bqlZMSRY+G7t+G6qmHDouG6pcOBQWszw6IvL2tsdcOgauG6ucO6w4DGoeG6uXXGocahw7rhurnDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqp4bqp4bqnxJEv4bqp4bqnw6ls4bqt4bqp4bqrY2Phuqlkw4DDqWVlZeG6qXPhuqfDoHHhu7fhu5c4QTPhuqlkYsOi4bql4bq5c8OAM8OiUkThuqVq4bud4bqlxqHhurl14buX4bqlSuG6vXXhuqVKw4PDouG6peG6qOG7m2zDgMahM8Oiw6nhuqfhuqfDouG6pcahbuG7m+G7l8ahw4Azw6JkxJFjw6LhuqUv4bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6r8ag4bub4buRdeG6pXXhurlCw6HhuqXGoeG6uXXhu5fhuqVt4butdeG7l+G6pW3hu4HhuqVt4bq2w71r4bql4bqqaULhuqVz4buD4bu34bqla8Os4bqg4bql4bqs4bq94bqlbcOodeG6pW3hu5vhu5F14bql4bu3xqHEgmvhuqXhuqzEguG6pWvGocO64bqlbOG6oOG6pXLGoeG6u2vGoeG6pcOAxqHhurl04bql4bu54bqg4bq5deG6pWzhuqDhuqVz4bufa8ah4bqlw4BBw7p14buX4bqlxqHhurl14buX4bql4bqs4bq94bqlcsah4bqg4bql4bqs4buHdeG6pcahw7nhurnhuqXDgGl04bqlc+G7m3XGocOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxIPhu5t04buX4bqla3PhurnDgcOBM8OibMOAxqHhuqB0auG6peG7m0tudcOAbkHDouG6pcOBw4BCc24zw6Lhuqjhu5tsw4DGoTnhuqXDqeG6p+G6p+G7t+G6qmHhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAOeG6pWTEkWPhu7fhuqphw6LhuqXDgUFrM8OiLy9rbHXDoGrhurnDusOAxqHhurl1xqHGocO64bq5w6Dhuqx1L2xuw4Fyw4DDuuG7ty91buG6qMOBL+G6qeG6qeG6p8SRL+G6qeG6p8OpbOG6qeG6p+G6p+G6p2Thuqdiw4DEkcOpw6nDqcSRc+G6p8OgceG7t+G7lzhBM2Lhuqdjw6LhuqXhurlzw4Azw6JSROG6pWrhu53huqXGoeG6uXXhu5fhuqVK4bq9deG6pUrDg8Oi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6LDqeG6p+G6p8Oi4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDPDomTEkWPDouG6pS/huq/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0vhurnhu7fDgOG7m8O6dcOi4bqvS+G6pOG6ueG6pcah4bq5deG7l+G6pXXGocWpw6HhuqV1xqHhurZ14buX4bqla+G6vXXhu5fhuqVt4bub4bql4bqs4bq9w7rhuqXDgWnhuqDDoeG6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVs4buldeG7l+G6pXXhurZ4a+G6pUHDuWvhuqVB4bq7a8ah4bql4bqs4bq94bql4bqs4bup4bqlw4Hhu6vhuqV1xqHhurDhuqVt4bq74bqlc+G6oHXhu5fhuqVz4bubdcah4bqla8ahw6pC4bqlbOG6veG7m+G6pcOAxqFuw7rhuqXGoeG6uXXhu5fhuqVt4butdeG7l+G6pcOAw6rDuuG6pXXhu4914bqlw4HDguG6pXThu4/huqXGocO6ZmvhuqVr4bqu4bq54bqlxqHhurl14buX4bqlSuG6vXXhuqVKw4PDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7m0tudcOAbkHDouG6pcOBw4BCc24zw6Lhuqjhu5tsw4DGoTnhuqXDqeG6p+G6p+G7t+G6qmHhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAOeG6pWTEkWPhu7fhuqphw6LhuqXDgUFrM8OiLy9rbHXDoGrhurnDusOAxqHhurl1xqHGocO64bq5w6Dhuqx1L2xuw4Fyw4DDuuG7ty91buG6qMOBL+G6qeG6qeG6p8SRL+G6qeG6p8OpbOG6qeG6p+G6p+G6p2Thuq3DqcOAxJFkxJHhuqdic+G6p8OgceG7t+G7lzhBM+G6q2Jkw6LhuqXhurlzw4Azw6JSROG6pWrhu53huqXGoeG6uXXhu5fhuqVK4bq9deG6pUrDg8Oi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6LDqeG6p+G6p8Oi4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDPDomTEkWPDouG6pS/huq/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0vhurnhu7fDgOG7m8O6dcOi4bqvVeG7h3ThuqXhuqnhuqfhuqdj4bqlxqHhurl14buX4bqlSuG6vXXhuqVKw4PhuqVt4buB4bqlbeG6tsO9a+G6pUvGoeG6ruG6pcOA4bufa8ah4bqlJEpVTOG6pcOA4buhdcah4bqlckPhuqXhu7jhuqBCw7XDgOG6pW3hu591xqHhuqXhuqrDteG7t+G6pcahw6p14buX4bqlTOG7m+G6pcOA4buda8ah4bqlc+G7n2vGoeG6pcOB4bqk4bql4bqs4buHdeG6pcahw7nhurnDoeG6pWzhurl1xqHhuqXDgMah4buDdeG7l+G6peG6rOG6veG6pW3hurbDvWvhuqVt4bq24bq54bql4bqs4bq9w7rhuqXhu7nhuqBC4bqlxqHDusOqa8ah4bqlw4Dhu6914buX4bqlw4DGoeG7k+G6pXXGoeG7hXThuqVq4bq/w7rhuqXDgOG7sXXDoeG6pcOA4bupdeG6pcOAw6rDuuG6peG6rOG6veG6peG7t8ah4bq7w4DhuqXGoeG6oELhuqVr4bq7a+G6peG7l+G7m+G6u+G6pcOAQeG7n+G6pWzhu5vhuqXDgeG6v3XDoOG6pT1Bw7p14buX4bqlw4DGoXnhu5vhuqXhu5fhu5vhurl14bql4bqs4bq04bq54bql4bu54bqg4bq5w6HhuqXGoeG6oELhu5F14bqlVeG7l+G7p2vhuqVTZmvhuqXhuqzhur3huqVr4bq7a+G6pXXGoeG6veG6pW3DrOG6oOG6pcOA4bq24bqlbeG7geG6pWvDueG6pXLDteG6pcahw7rDqmvGoeG6peG6qmlC4bqlbMOCdeG7l+G6pcOAxqHhu4904bqlcsah4bupdeG7l+G6peG7l+G7m+G6uXXhuqXhuqzhu4d14bqlxqHDueG6ueG6peG7s+G6pWzhu6dr4bqlauG7o+G6ueG6pXXhuqLhu5vhuqVq4bq5w7rhuqXhu5fhu7F04bql4bu54bqgw6x14bqlw4DGoeG7k+G6pWvhurtr4bqldcah4bq94bqlw4Hhur114bql4bqs4buHdeG6pcahw7nhurnhuqXhuqzhur3huqVsw4J14buX4bqlc8Oq4bub4bqla+G6u2vhuqV14buXxqHDtOG6pcOAQeG6oELDtHXhuqXDgMah4burdeG7l+G6pWvhuq7hurnhuqVsaXXhuqVt4buf4bq54bql4bu3xqHhurZ3deG7l+G6pXLDtcOA4bqlxqHDveG7t+G6peG6rHjhu5vhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlw4Dhu6/huqVrxqHhurJr4bqla+G6u2vhuqXDgEHhu6XhuqVrxqF34bub4bqlbGl14bql4buX4bub4bq5deG6pXXGoeG6tuG6pXXDqHThuqVr4buldcOh4bqldcah4bq/QuG6pcOBw6rhu7dh4bql4buX4bub4bqm4bql4buX4bujdeG6pWvhurtr4bqlbeG7m+G7keG6oOG6pXThuqLhurnhuqXhu7bhu6nhu7F14bql4bu34bup4bupdeG7l8Oh4bqlxqHhurvDgOG6peG6quG6tnl14buX4bql4buX4bub4bq5w7rhuqVs4bqgQuG7j3XDoeG6peG7tsah4bq2eXXhu5fhuqVLxqHhuqJrw6DDoMOgxIMv4bu34bqvxIPDgOG6uWpzbuG6pWtz4bq5w4HDgTPDomvhurl0dcah4bq5w4DDouG6pWtuc3PDgeG7t+G6uWvhu5t14buXM8Oi4bqnw6LhuqVrbnNz4bu34bq5bGzhu5t14buXM8OiY8Oi4bqvxIPDgGrDumxC4bqvxIPDgEHhuq/Eg8OAbOG6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rz3GoW7DuuG6pXXGoeG7m8O04bqg4bqlw4Dhur3hu5vhuqVz4bub4buR4bqg4bql4buXxqHhu5vhuqVzw6rhu5s54bqlPcah4bq7deG7l+G6peG6reG6reG6pXXhu4d04bql4bqtYuG6qeG6p+G6pVPhu4/huqVTw73hu5vhuqVt4buB4bqla+G6pOG6peG6q+G6pcOA4bq2eHXhu5fhuqXDgGl04bql4bu3xqHhuqJr4bqlw4Dhu5t1xqHhuqXDgMah4bupdeG7l+G6pcOAxqHhurnDuuG6pXPhurbDvWvhuqVtw7V14bqlxqHhurl14buX4bqlSuG6vXXhuqVKw4PhuqVt4buT4bqlauG6vXXhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqla8ah4bqg4buJdeG6pWrhu5/huqVt4bq7dcah4bqlbOG6oOG6pXLhu51rxqHhuqXhuqzhur3DuuG6peG7ueG6oGl14bqlVOG7m3XGoeG6pcOAQeG6ouG6peG7ueG6oGl14bqlw4BBw7p14buX4bqlw4DGoeG6vXXGoeG6peG6o8OAxqHhur11xqHhuqU9aULhuqVN4bupw6PDoOG6pT1B4buLdeG6peG7t8ahxIJr4bqlcuG7nWvGoeG6peG7s+G6pUrhur114bqlSsOD4bqldeG7l8ahcOG6ueG6peG7ueG6oGl14bqlU+G7j+G6pVPDveG7m+G6pW3hu4HhuqXDgOG7m+G7j+G6oOG6pWzhu5vhu5HDgOG6peG6rOG6veG7m+G6pXXhu5fhur114bqlw4Dhu4914bqlbeG7n2vGocOg4bqlI+G6ueG6oOG6pXLGoeG7m+G6pW3hurt1xqHhuqXDgMah4buDdeG7l+G6peG7ueG6oGl14bqlVOG7m3XGocOh4bqlPOG6oOG6ueG6pVPhu4/huqU9xqHhurvhu5vhuqU94buv4bqlbeG7geG6pcOB4buDa+G6peG7t8ahw7p14buX4bqla8ahw7rhuqVsaXXhuqVq4bq/deG6pcah4bq9deG7l+G6pXXhu4d04bqlw4Dhu6/huqVrxqHhurJr4bql4buHdeG6pXThurR14buX4bqla8ah4bubw7V14bqlw4DGoeG7g3Xhu5fhuqXhuqzhur3DuuG6pXXhu5fhur1C4bql4bqtZeG6peG6rOG6veG6peG6rcOp4bqlw4DGoeG6u3Xhu5fhuqXhu5bhu5vhu4914buXw6DhuqU9QcO6deG7l+G6pcOB4buDa+G6peG7t8ahw7p14buX4bqla8O54bqlbcO6w6p14bql4buX4bub4bq5w7rhuqVrxqHDuuG6peG6quG7geG6pVXhu5fhu6dr4bqlUsah4buP4bql4bu3xqHEgnXhu5fhuqXDgMaheeG6pT1wdcah4bql4bu44bqg4bq5deG7l+G6pVXhu5fhu6dr4bql4buW4bub4bq7dOG6pT3GoeG6rkLhuqVT4bup4bub4bqlU+G6tuG6oOG6pT3GoeG6uXXGoeG6pT3GoeG6rkLhuqU9xqHDrHXDoOG6pU3hu5PhuqXDgOG6tuG7s3Xhu5fhuqV1xqF44bqla+G7qXXhu5fhuqV3deG6pWvhuq7hurnhuqU84bqg4bq54bqlU+G7j+G6pT3GoeG6u+G7m+G6pT3hu6/DoeG6pVXGoWl14bqlbGl14bqlbeG7n+G6ueG6peG7t8ah4bq2d3Xhu5fhuqVt4buB4bqlc+G7i+G7t+G6pW3DtHXhuqVt4buT4bqlw4DGoXnhuqXDgMahw6x14bqla8ODdeG7l+G6pWvhurtr4bql4bqs4buf4bqlw4DhurZ4deG7l+G6pWvDueG6pWvhu6l14buX4bqlbeG6u3XGoeG6peG7l+G7m2Zr4bqla+G6suG6oOG6pXXhurZ4a8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxqDhu4V14buX4bqldeG7h3ThuqVr4bqy4bqlbcO1deG6pXXhu5fhur1C4bql4bqtw6nhuqXDgMah4bq7deG7l+G6peG7luG7m+G7j3Xhu5fhuqVVxqFpdeG6pWxpdeG6pXV34bub4bqlbWlC4bqlc8Oq4bub4bqlw4Dhu6/huqVrxqHhurJr4bqlc+G7meG6pcah4but4bub4bqlxqHhurl14buX4bqlSuG6vXXhuqVKw4PhuqVt4buT4bql4bu3xqHhurvDgOG6pcah4bqgQuG6pcOAQeG6oELDtHXhuqXDgMah4burdeG7l+G6pWxpdeG6pcOA4buta8Oh4bql4buXxqHhu5vhuqV1xqF44bqla+G7qXXhu5fhuqVz4bq5w7rhuqXDgMO64bqlc3h1w6HhuqXDgcOC4bqlxqFC4bqlw4Hhu5t1xqHhuqVr4bq5w7rhuqVr4bq/4bqla+G6ruG6ueG6pTzhuqDhurnhuqVT4buP4bqlPcah4bq74bub4bqlPeG7r+G6peG6rOG6veG6pcOA4bq2eHXhu5fhuqXDgcOJ4bqla8ODdeG7l+G6pVXGoWl14bqlbGl14bqlw4BBw7p14buX4bql4bu54bqg4bq74bqlw4BB4bujdcah4bqlbMOCdeG7l+G6pXXhurZ4a+G6peG6rOG6veG6peG7l+G7m+G6puG6pXXhurZ4a8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqv4buodeG7l+G6peG7tsahw6p04bqlPOG7h3XhuqXGoMOqdcahw6HhuqV14buX4bq2eeG7m+G6peG7ueG6oOG6v3XhuqVzQ+G6pcah4bq5deG7l+G6pUrhur114bqlSsODw6HhuqVrxqHDuuG6pWrhu5vDtcOAOeG6pT1B4bq2eGvhuqVtaULDoeG6peG6rOG6vcO64bqldcah4bqmdeG7l+G6pXXhu5fhur1C4bqlw4HhurnhuqDhuqU9w7XDgOG6pXXhu5fhuqBC4buPdeG6pW3hurt1w6HhuqV04bun4bub4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVtw7V14bqlw4DGoeG6uXThuqXhu7nhuqDhurl14bqlQcOtw4DhuqVt4bupdeG7l8Og4bqlTWZr4bqlauG7m+G7kcOA4bql4bqs4bq9w7rhuqV14buX4bq9QuG6pWvGoeG7nXXGoeG6pXPhu5nhuqXDgMah4buj4bqlauG6veG6pWvDunXhuqVz4bq9deG7l+G6pcOAQeG7j3XhuqXhuqrDuXThuqVs4bq2eOG7m8Oh4bqlcsah4buD4bu34bqldXfhu5vhuqXDgEHDunXhu5fhuqXDgOG7oXXGoeG6pW3hu6/huqXhuqzDtOG6pW1pQuG6peG6rOG6oOG7m+G6pWvGoXfhu5vDoeG6pcOAxqHhurbhu7N14buX4bqldeG7l8O6w6p1w6DhuqVV4buHdOG6peG6qeG6p+G6qeG6qcOh4bqlbMO64bqlw4Dhu6N1xqHhuqXGoeG7o3XGoeG6pWzhu59rxqHhuqVq4buRdcah4bqlS8OaPOG7mkwt4bqtw6nDoeG6pcahw6p14bqla8ahw7XhuqVtw7V14bqldcah4bqmdeG7l+G6pXV34bub4bqlbeG7qXXhu5fhuqV14buX4bq2eeG7m8Oh4bql4bqs4buj4bqlw4DGocO14bqlc+G6tsO9deG7l+G6pWzhuqDhuqVyxqHhurtrxqHhuqVtw7V14bqlw4DGoeG6uXThuqXhu7nhuqDhurl14bql4buX4bub4bq/dOG6pUHDrcOA4bqldcah4bubw7ThuqDDoMSDL+G7t+G6r8SDL8OAbOG6r8SDL8OAQeG6r8SDL8OAasO6bELhuq/Egy/DgOG6uWpzbuG6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu34bq44bqgw4DGocO6QcOi4bqvUuG7msOUJOG6pcagJH3DlFXEgy/hu7fhuq8=

KIỀU HUYỀN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]