(vhds.baothanhhoa.vn) - Lang Chánh là một huyện miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, không chỉ được biết đến với truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời mà còn là vùng đất có tài nguyên rừng phong phú, đa dạng, được thiên nhiên ưu ái ban tặng hệ thống thác nước kỳ vĩ mà không phải địa phương nào cũng có được.
4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWLhu6xB4bqk4bq54bq8eOG7r3ThurnhuqThurThu4vDuuG6ueG7r3R1w7pw4but4bq54buT4bqm4bq54bux4bun4buRdeG6ueG6pHVp4buR4bq54buvROG6ouG7keG6ueG6ruG6ueG7sGjhu6904bq54buQdWnhu6914bqrL3Xhur1i4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tlXhu5Vo4buTw6li4buwaOG7r3Thurnhu5B1aeG7r3Xhurnhu7HDreG6ueG7rUHhuqThurl14bqm4buAcOG7r+G6ueG7rcO64buh4buv4bq54buv4bqsw7rhurnhurZ1w7lo4bq5KG/hu4Dhurnhu5FCaOG6ueG6pMWp4buvdeG6uSh1aOG7r3XhurlVd2jDouG6ueG7q3Xhu7Xhu6904bq54buRdcWp4bq54buZRMSC4buR4bq5w7TDuuG7n+G6pOG6ueG7meG7n+G7r+G6ueG6vOG6osO64bq54bqk4bq04bqm4buA4buh4buv4bq54bqkdeG7t+G7r3Thurnhu7Hhu6fhu5F14bq5w4LhurjDouG6ueG6vMSp4buv4bq5dXdo4bq54buxb+G6puG6ueG7mcODw7rhurnhu63DreG6ueG7kXjhu6/hurnhu7HDreG6ueG6vOG6qOG7r3Thurnhu5nDs+G6pOG6ueG7kXfhurnhuqTDrcO64bq54buvdOG6puG7gOG7o+G7r+G6ueG6tEXhu6904bq54bq2dXbhu6904bq54bq2deG6rMOi4bq54buZaOG6ueG7k8Os4buvdMOi4bq54buZRMSC4buR4bq54bqkdcO64buj4buv4bq54buvdcO64buj4buv4bq5ROG6puG6uWnDuuG6ucO0aOG7r+G6ueG6pGzhu6904bq5dXDhurnhuqR14bu34buvdOG6ueG6pHVp4buR4bq54buvROG6ouG7keG6ueG7q+G7guG6ueG6vMaw4bq54butw63hurnhu6t14bu14buvdOG6ueG6tnXhu4vDuuG6ueG7meG7p2jhurnhurZ1ROG6oOG7r3Thurnhu6/DrXbhurnhu5FD4buvdOG6ueG7kXfhurnhu5lExILhu5HhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhu5hv4buA4bq54buRdcO54buvdeG6ueG7scOt4bq54bqkdeG7n+G6ueG7rcOs4buvdeG6ueG7mXHhurnhu7Bo4buvdOG6ueG7kHVp4buvdeG6ueG6tnVp4bqk4bq54bqk4bq0w7px4buv4bq54buT4bqm4bq54bux4bun4buRdeG6ueG7kUHhu6904bq54buZ4bu54buvdMOi4bq54buT4bqm4bq54bux4bun4buRdeG6ucOCw7rhu6914bq54bqkdWnDusOi4bq54buT4bqm4bq54bux4bun4buRdeG6ueG6pOG6tOG7i8O64bq54buvdHXDunDhu63DouG6ueG6pHXEqeG7reG6ueG6suG6pmjhu6/DouG6ueG7r3R1xanhurnhu5NE4bqw4buvdMOi4bq54bqk4bq04bqu4bq54bqkdcOt4buvdeG6ueG7mcO6ceG7reG6ueG7meG7n+G7r+G6uXXDs+G6tuG6ueG7k8O14buv4bq54buT4bqm4bq54burdWnhu5F14bq54bqk4bq0duG7r3ThurnhurzDreG6ueG7r3R2w63DuuG6ueG7r0ThuqLhu5Hhurnhu6/hu5/huqbhurnhu5lExILhu5Hhurnhu5nDsuG6puG6ueG6pEThurnDtMOtw7rhurnDtOG7i+G7r8Oi4bq54buZ4bqs4buvdOG6uXVE4bqi4buvdOG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG6q8O64butdOG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nDuuG7kOG7leG7r+G6pOG7leG6tOG6ueG7k+G6pHXhuqbhu63DtMOp4bq5w4LhuqThu4Dhu7Hhu5XhuqPDqcOKw7rhu5PhuqR14bqz4bq5ZuG6u+G6u+G6tuG6vuG6teG6uXXhu5XDunR14bqk4bqz4bq54buB4buH4bq74bq24bq+4bq1w6nhurnDguG6tOG7keG6o8OpLy/hu5Hhu5Phu6/huqXDtGh24bqkdWjhu691dXZo4bql4bq84buvL+G7k+G7lcOC4bur4bqkduG6ti/hu6/hu5XDisOCL8Oqw6rhur/hu4cvw6rhurvhu4fhu5PDquG6veG6u+G7h+G6veG7h+G7h+G6pGfhu4fhurvhu4Phu4Hhu7HhurvhuqXhu6nhurZ04bq34bq04bqj4buB4bq/ZsOp4bq5aOG7seG6pOG6o8Op4busQeG6pOG6ueG6vHjhu6904bq54bqk4bq04buLw7rhurnhu690dcO6cOG7reG6ueG7k+G6puG6ueG7seG7p+G7kXXhurnhuqR1aeG7keG6ueG7r0ThuqLhu5Hhurnhuq7hurnhu7Bo4buvdOG6ueG7kHVp4buvdcOp4bq5w4rDuuG7k+G6pHXhuqPDqWbhurvhurvDqeG6uXXhu5XDunR14bqk4bqjw6nhu4Hhu4fhurvDqeG6uS9i4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq24buQaOG6tuG6pMO6duG7r8OpYih2w63hu6/hurnhu5Hhu4vhu6914bq54bqkdWnhu5HhurlVd+G7r+G6ueG7sOG7t8O64bq54bqt4bqkdeG7teG7r+G6ueG7kHXDuuG7oeG7r3Thurnhu7Br4buvw6Lhurnhur7hu4nhurlUw7poduG6uSh1w7pw4buv4bqp4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liLOG6pmjhurnhu6t14buLduG6ucOCaeG6pMOi4bq5deG6puG7gHDhu6/hurnhu7Bo4buvdOG6ueG7kHVp4buvdeG6ueG7kXfhurnDquG7g+G6ueG6pHVp4buR4bq54buvROG6ouG7kcOi4bq54burdeG7teG7r3Thurnhu6tx4bq54buRaeG7keG6ueG7k3jhu6904bq54bqkdWnhu5Hhurnhu69r4but4bq54buTeeG7keG6ucOC4bqm4bu3w7rhurnhurzDreG6uXVw4bq54bqkdeG7t+G7r3Thurl1w63hu6904bq54bqk4bq0xKnhu63hurnhuqR1aeG7keG6ueG6vEVo4bq54bq8w63hurnhu691w73huqXhurnhu67DgcO64bq5w7Thu43huqThurnhuqThurR24buvdOG6ucOC4bu34bq54buvw63hu4Dhurnhu7HDreG6ueG6pHVp4buR4bq5VXfhu6/hurnhu7Dhu7fDuuG6ueG6ruG6ueG6pHXhu7Xhu6/hurnhu5B1w7rhu6Hhu6904bq54buwa+G7r8Oi4bq54bq+4buJ4bq5VMO6aHbhurkodcO6cOG7r8Oi4bq54buv4bqgw7rhurnhu5F34bq5VeG6puG7t8O64bq54buwaeG6psOi4bq5VeG6puG7t8O64bq5M+G6ouG6uXRq4buv4bq54buxw7rhu6Hhu6/hurnhurzhuqLDuuG6ueG7kW/huqbhurnhu5F14bqm4buAcOG7r+G6uTPhuqZo4bq54buw4buj4bq54bqkdeG7i+G6ueG7sWnhurnhu5Fv4buAw6Lhurl1eGjhurnhu69E4bqi4buR4bq5w4Lhu7Xhu6904bq54bqm4bu34buvdOG6ueG7kXXhu5fhu6/hurnhurRExILhuqbhurnhu5Hhuqjhu6904bq54bqy4bqmb+G7r+G6ucOCxrDhurnhuqR14buh4bq54buvdOG6puG7gHDhu6/hurnhu5nEkOG7r3Thurnhu7Hhu6Phu6/hurnhu6t14bquw7rhurnhu690dcawaOG6peG6ueG7rmjhu4Dhurnhu5N44buvdOG6ueG7kXXhu4vhu4DhurnDs+G7gOG6ueG6vMO14buv4bq5dMO64bq64bq54buvdOG6puG7gOG7o+G7r+G6ueG7r+G7l+G6pOG6uXXhuqjhu6904bq54bq8xrDDouG6ueG6puG7gOG6ueG7r3R1w7rhu6Phu63hurnhu691ROG6ueG6vkRo4bql4bq54buSeeG7keG6ueG6pHVp4buR4bq5VXfhu6/hurnhu7Dhu7fDusOi4bq5dcOt4buvdOG6ueG6pOG6tMSp4but4bq54bq8Q+G7r3ThurnhuqRq4but4bq54buZRMSC4buR4bq54bqkw6x24bq54buv4buj4buv4bq5w7Thuq7DuuG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54bqk4buL4buvdOG6ueG7mWnhurnhu6t1w4Hhu6904bq54bux4bu54bq5w7RoduG6ueG6suG6pmjhu691w6Lhurnhur7hu5/hurbhurnhuqTDsuG7r3ThurnhuqTDsuG7r3Thurnhu7HhuqLhurbhurnhu7HhuqLhurbhurnhurzhuqLDuuG6ueG7k3jhu6904bq54buvROG6ouG7keG6ueG7rWnhuqThurnhu7HDrOG7r3Xhurnhu5nDgeG6ueG6vuG6puG7t+G7r3ThurnhuqTDrHbhurnhuqR1w63hu6914bq54buxw63hu6/hurnDgkThuqDhu6904bq54butw4Phurnhu4t24bql4bq54buuxKnhu63hurnDquG6u+G6vWbDouG6ueG6pHVp4buR4bq5VXfhu6/hurnhu7Dhu7fDuuG6ueG7meG7ieG6ueG7mUTEguG7keG6ueG6vuG7n+G6tuG6uXXDrOG7r3Thurnhu5PDuuG6ueG6pMO54buRdeG6ueG7k2jhu6914bq54buxaOG7reG6ueG6pHVq4buvdOG6ueG7keG7i+G7r3Xhurnhu5HDs+G6tuG6ueG6pMWp4buvdeG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG7ksO64bq54buRdeG6puG7gHHhu6/hurnhurzhu6HhurlUw7poduG6uUjhu6/DouG6ueG6suG6psOy4buv4bq54bqkdXHhurnDtOG7t+G7r+G6ueG7r3R54buv4bq54bqkdWnhu5Hhurnhuq7hurlVd+G7r+G6ueG7rmjhu6904bq54bqkdeG6pkHhu5Hhurnhu7HDreG7r3Thurnhu5B1w7rhu6Hhu6904bq54buuaOG7r3TDouG6ueG7r+G6oMO64bq54buRd+G6ueG7r3R54buv4bq54bqkdWnhu5HhurlJ4bq24bq54bq2aOG6ueG7mUTEguG7keG6ueG7mWnhu6914bq5dMO6aeG6ueG7scOt4bq54butQeG6pOG6ueG7q+G7guG6ueG6suG6pmjhu6/hurnhuqThurR24buvdOG6ueG6pHXhuqbhu6904bq54buxQ+G7r3Thurnhu5F1b+G7r+G6ueG7r+G6rMO64bq54buQdcO54bq54buww7rhu6914bq54buZaOG7r3Thurnhu4/hu6/hurnhu63hu6Xhu6914bq54buTROG6osO64bq54bqkaeG7r+G6ueG6tEXhu6904bq5dcOt4buvdOG6ueG7r3R14bul4buv4bq54buvxKnhu63hurnhuqThuqbDgcO64bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4bqrw7rhu6104bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqcO64buQ4buV4buv4bqk4buV4bq0w6nhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Opw4rDuuG7k+G6pHXhurPhurlm4bq74bq74bq24bq+4bq14bq5deG7lcO6dHXhuqThurPhurnhu4Hhu4fhurvhurbhur7hurXDqeG6ucOC4bq04buR4bqjw6kvL+G7keG7k+G7r+G6pcO0aHbhuqR1aOG7r3V1dmjhuqXhurzhu68v4buT4buVw4Lhu6vhuqR24bq2L+G7r+G7lcOKw4Ivw6rDquG6v+G7hy/DquG6u+G7h+G7k8Oq4bq94bq74buHw6rhu4Hhu4fhuqThu4Xhur3hu4Hhur/hur3hu7HhurvhuqXhu6nhurZ04bq34bq04bqj4buH4buHZsOp4bq5aOG7seG6pOG6o8Op4busQeG6pOG6ueG6vHjhu6904bq54bqk4bq04buLw7rhurnhu690dcO6cOG7reG6ueG7k+G6puG6ueG7seG7p+G7kXXhurnhuqR1aeG7keG6ueG7r0ThuqLhu5Hhurnhuq7hurnhu7Bo4buvdOG6ueG7kHVp4buvdcOp4bq5w4rDuuG7k+G6pHXhuqPDqWbhurvhurvDqeG6uXXhu5XDunR14bqk4bqjw6nhu4Hhu4fhurvDqeG6uS9i4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq24buQaOG6tuG6pMO6duG7r8OpYjPhu5vhurnhu5nGoeG6tuG6ueG6pHVp4buR4bq54bu04buvdOG6ueG6reG6pHVp4buR4bq54buw4buj4bq54buwxILDuuG6qcOi4bq54burdeG6puG6ueG6tnXhu7fhurlWw7rDouG6ueG6pHXhu6fhurnhuqThurTDs+G7r+G6ueG7sGjhu6904bq54buQdWnhu6914bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liLOG6pmjhu4Dhurnhurzhu6HhurnhuqR14bun4bq54bqk4bq0w7Phu6/hurnhu7Bo4buvdOG6ueG7kHVp4buvdcOi4bq5dHXhu5fhurnhurzDrXbhurlVd+G7r+G6uVbDusOi4bq54buv4bqgw7rhurnhu5F34bq54buTeOG7r3ThurnhuqR1aeG7keG6ueG6pHXDuuG7o+G7r3Thurnhu5nhu4nhurnDuuG7r+G6ueG7k8Oz4bqm4bq54buRdW/hu6/hurkz4bqmaOG6ueG7sOG7o+G6ueG7sMSCw7rDouG6uXXDunDhu6/hurnhuqTDrMO64bq54buxw63hurnhu6/huqDDuuG6ueG6vOG7ieG7r+G6ueG7keG7i+G7r3XDouG6ueG7r3R1xanhurnhu6904bqgw7rhurnhu5FCaOG6ucO0w63hurnhu5F24buv4bq54buudW/hu6/hurnhu5Nv4buv4bq54butw4DDuuG6ueG7q3XDuuG6ueG6vMOtduG6ueG6tEXhu6904bq5dWnDuuG6ueG7rcSp4buvdMOi4bq54buZ4bu34buv4bq54buRQsO64bql4bq5O3XDuWjhurnhuqThurThu6Phu6/hurnhuqR1aeG7keG6ueG6vMO14buv4bq54buReOG7r+G6ueG7k8Oz4bqm4bq54bqkw7nhu5F14bq54buRQmjhurnhu6904bu1w7rhurnhu5nhu6Hhu6/DouG6uXR14buf4bq54buZacOi4bq54buv4bqgw7rhurkz4bqmaOG6ueG7sOG7o+G6ueG7keG6qOG7r3Thurnhu690dcawaOG6ueG6suG6pm/hu6/hurnhuqRF4buvdOG6ueG7k0Xhu6904bq54buRdW/hu6/hurnhu690dcWp4bq54buxw6zDuuG6peG6ueG7knjhu6904bq54bqkdWnhu5Hhurnhu6/DreG7gOG6ueG7mUTEguG7keG6ueG7rnVv4buv4bq54buTb+G7r+G6ueG7mWzhuqThurnhuqThu6Phu6/hurnhu7HDreG6uSh1aeG7keG6ueG7tOG7r3Thurnhuq3huqR1aeG7keG6ueG7sOG7o+G6ueG7sMSCw7rhuqnhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhuqvDuuG7rXThurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Opw7rhu5Dhu5Xhu6/huqThu5XhurTDqeG6ucOC4bqk4buA4bux4buV4bqjw6nDisO64buT4bqkdeG6s+G6uWbhurvhurvhurbhur7hurXhurl14buVw7p0deG6pOG6s+G6ueG7geG7h+G6u+G6tuG6vuG6tcOp4bq5w4LhurThu5HhuqPDqS8v4buR4buT4buv4bqlw7RoduG6pHVo4buvdXV2aOG6peG6vOG7ry/hu5Phu5XDguG7q+G6pHbhurYv4buv4buVw4rDgi/DqsOq4bq/4buHL8Oq4bq74buH4buTw6rhur3hurvhu4fDquG7h+G7h+G6pGdmZmbhu4Phu7HhurvhuqXhu6nhurZ04bq34bq04bqjZ+G7g+G6u8Op4bq5aOG7seG6pOG6o8Op4busQeG6pOG6ueG6vHjhu6904bq54bqk4bq04buLw7rhurnhu690dcO6cOG7reG6ueG7k+G6puG6ueG7seG7p+G7kXXhurnhuqR1aeG7keG6ueG7r0ThuqLhu5Hhurnhuq7hurnhu7Bo4buvdOG6ueG7kHVp4buvdcOp4bq5w4rDuuG7k+G6pHXhuqPDqWbhurvhurvDqeG6uXXhu5XDunR14bqk4bqjw6nhu4Hhu4fhurvDqeG6uS9i4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq24buQaOG6tuG6pMO6duG7r8OpYih1aeG7keG6uSjhu4vDuuG6ueG7lMOi4bq54bqkdeG7teG7r+G6ueG7kHXDuuG7oeG7r3Thurnhu6p1w6zhuqTDouG6ueG6vuG7ieG6ueG7mOG7ueG7r3Thurnhu7BE4bqg4buvdOG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG7mOG7ueG7r3Thurnhu7BE4bqg4buvdOG6ueG7scOt4bq54bq+4buJ4bq54buva+G7reG6ueG7k3nhu5Hhurks4bqm4bu34buR4bq54buxQeG6ueG6veG7h2jDouG6ueG7r+G6oMO64bq54buZaOG7r3Thurnhu7FE4bqm4bq5dMO64bq64bq54buvdcO64buh4bqm4bq54buTw7rhurnhuqTDueG7kXXhurnhu7Hhu6fhu5F14bq5w4LhurjhurnhurzEqeG7r+G6uXV3aMOi4bq5w4Jq4buR4bq54bq2dXbhu6904bq54bqkdcODw7rhurnhu7Dhu6Phurkh4bqg4bq54bq8w63hurnhu5nhu6Hhu6/hurnhuqR1w4Phurnhu5jDrMO64bq54buZ4bu14bq54buZ4bu34buR4bq54buwROG6oOG7r3Thurks4bqm4buN4buv4bq54buQ4bu14buvdMOi4bq54buw4buj4bq5O3Xhuqzhu5HhurlVdsOs4buRdeG6peG6uT/hurnhu5lv4buA4bq54buReOG7r+G6ueG7kXfhurnhuqR1aeG7keG6uSjhu4vDuuG6ueG7lMOi4bq54butQeG6pOG6ueG7mcO6ceG7reG6ueG7meG7n+G7r+G6ueKAnOG7reG6osO64bq54buvw4HDuuKAncOi4bq54buZRMSC4buR4bq54buudW/hu6/hurnhu5Nv4buv4bq54bq8w63hurnhu5Phuqbhurnhu6t1aeG7kXXhurnhurzDueG6ueG7r3VE4bq54butQeG6pOG6ueG7k+G7i8O64bq54bux4bqqaOG6ueG6pOG6tGrhu6904bql4bq54buqdeG7teG7r3Thurnhu6t1w7nhurnhuq7hurnhu5lv4buA4bq54bqk4bq0duG7r3Thurnhu7HDreG7r3XDouG6ueG7rWnhuqThurnhu63hu5vhurXhurl0w7poduG6ueG6pHXhu7Xhu6904bq54buZw7rhurnhu7HDrMO64bq54bqkdeG6puG7jeG7r+G6ueG6pMO6cOG7r8Oi4bq54bq84bul4bq54bq84buN4buA4bq54buZ4buJ4bq54bqkdeG6puG6uXXhuqzhuqThurnhu691w7rhu6Hhuqbhurnhu6t1aeG7kXXhurnhuqR1aOG7reG6ueG6suG6pmjhu6/hurl0deG7l+G6ueG6pHXEqeG7reG6ueG6vMOt4bq54buTRMOD4buvdOG6ueG7r3VE4bq54burdeG7teG7r3Thurnhu63huqbhu7fhu6/hurnhurzhu6HhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhuqvDuuG7rXThurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Opw7rhu5Dhu5Xhu6/huqThu5XhurTDqeG6ucOC4bqk4buA4bux4buV4bqjw6nDisO64buT4bqkdeG6s+G6ueG7heG7g+G6u+G6tuG6vuG6teG6uXXhu5XDunR14bqk4bqz4bq54bq94bq94buB4bq94bq24bq+4bq1w6nhurnDguG6tOG7keG6o8OpLy/hu5Hhu5Phu6/huqXDtGh24bqkdWjhu691dXZo4bql4bq84buvL+G7k+G7lcOC4bur4bqkduG6ti/hu6/hu5XDisOCL8Oqw6rhur/hu4cvw6rhurvhu4fhu5PDquG6veG6u+G7h+G6v+G6u+G7g+G6pOG6veG7heG6vcOq4buB4bux4bq74bql4bup4bq2dOG6t+G6tOG6o+G7h2fhu4HDqeG6uWjhu7HhuqThuqPDqeG7rEHhuqThurnhurx44buvdOG6ueG6pOG6tOG7i8O64bq54buvdHXDunDhu63hurnhu5Phuqbhurnhu7Hhu6fhu5F14bq54bqkdWnhu5Hhurnhu69E4bqi4buR4bq54bqu4bq54buwaOG7r3Thurnhu5B1aeG7r3XDqeG6ucOKw7rhu5PhuqR14bqjw6nhu4Xhu4PhurvDqeG6uXXhu5XDunR14bqk4bqjw6nhur3hur3hu4Hhur3DqeG6uS9i4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq24buQaOG6tuG6pMO6duG7r8OpYih1aeG7keG6uS7hu7nhu690w6LhurnDtOG7i+G7r+G6ueG7rnTDreG7gMOi4bq54bq+4buJ4bq54buwb+G7reG6uTt14bqs4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4buYw7rhurnhurzhu6Hhurnhu5Hhuqbhu7fDuuG6uXXhuqbhu4Bw4buv4bq54buxw63hurnhu5nDs+G6pOG6ueG7sG/hu63hurk7deG6rMOi4bq54buvdHbDrcO64bq5dMO6w63huqbhurnhu5F34bq54bq84buh4bq54bqkw63DuuG6ueG7r3Thuqbhu4Dhu6Phu6/hurnhurRF4buvdMOi4bq54bqy4bqmw7Lhu6/hurnhuqR1ceG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5N44buvdOG6ueG6pHVp4buR4bq54buvROG6ouG7keG6ueG6ruG6ueG7mW/hu4DhurnhurxFaOG6uXXhuqjhu6904bq54bq8xrDhurnhurxFaOG6ueG6pHXhuqDhurnhu61B4buvdMOi4bq54buva+G7reG6uXTDuuG6umjhurnhurRF4buvdOG6uXTDusOt4bql4bq54buQd+G6ueG6pHVx4bq54burceG6ueG7meG7n+G7r+G6ueG7r3VE4bq54bqkdWnhu5Hhurku4bu54buvdMOi4bq54bqkdWnhu5HhurkhaHbhurnDlGjDouG6ueG6pHVp4buR4bq54buq4buX4buvdOG6uVXhuqbhu690w6Lhurnhu5FoduG6ueG6vOG6rOG6pOG6ueG6vOG6osO64bq54bqkw7Lhu6904bq54bqkw7Lhu690w6Lhurnhu7HhuqLhurbhurnhu7HhuqLhurbhurnhuqTDrHbhurnhu6/hu6Phu6/hurnhu61B4bqk4bq54burw7pw4bqk4bq54bqkaeG7keG6ueG6pHXDuuG7o+G7r+G6ueG7r3XDuuG7o+G7r+G6uXXhuqbhu4Dhu6Hhu6/hurnhu4t24bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4bqrw7rhu6104bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqcO64buQ4buV4buv4bqk4buV4bq0w6nhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Opw4rDuuG7k+G6pHXhurPhurlm4bq74bq74bq24bq+4bq14bq5deG7lcO6dHXhuqThurPhurnhu4Hhu4fhurvhurbhur7hurXDqeG6ucOC4bq04buR4bqjw6kvL+G7keG7k+G7r+G6pcO0aHbhuqR1aOG7r3V1dmjhuqXhurzhu68v4buT4buVw4Lhu6vhuqR24bq2L+G7r+G7lcOKw4Ivw6rDquG6v+G7hy/DquG6u+G7h+G7k8Oq4bq94bq74buH4bq/4bq94buD4bqkZ+G7heG7geG6vcOq4bux4bq74bql4bup4bq2dOG6t+G6tOG6o8Oq4bq/4bq7w6nhurlo4bux4bqk4bqjw6nhu6xB4bqk4bq54bq8eOG7r3ThurnhuqThurThu4vDuuG6ueG7r3R1w7pw4but4bq54buT4bqm4bq54bux4bun4buRdeG6ueG6pHVp4buR4bq54buvROG6ouG7keG6ueG6ruG6ueG7sGjhu6904bq54buQdWnhu691w6nhurnDisO64buT4bqkdeG6o8OpZuG6u+G6u8Op4bq5deG7lcO6dHXhuqThuqPDqeG7geG7h+G6u8Op4bq5L2Lhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbhu5Bo4bq24bqkw7p24buvw6li4buudGrhu63hurnhu6914bul4buv4bq54bq84bub4bq54buZxqHhurbhurnhu5N44buvdOG6ueG6pHVp4buR4bq54busaOG6uVVoduG6uXXhuqjhu6904bq54bq8xrDhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhu5Bp4buRdeG6ueG6pHXhu6fhurnhuqThurTDs+G7r+G6ueG7sGjhu6904bq54buQdWnhu6914bq54bq94buD4bq54bur4but4bq54buxw63hurnhu6t14bqm4bq54buT4bqm4bq54bux4bun4buRdeG6ucOCw7rhu6914bq54bqkdWnDusOi4bq54buT4bqm4bq54bux4bun4buRdeG6ueG7kUHhu6904bq54buZ4bu54buvdMOi4bq54buT4bqm4bq54bux4bun4buRdeG6ueG6pG/hu63hurnhu7HDuuG7r3Xhurnhu5F34bq54buTeOG7r3ThurnhuqR1aeG7keG6ueG7rGjhurlVaHbhurl14bqo4buvdOG6ueG6vMaww6Lhurnhu5F34bq54buZ4buh4buv4bq54bqkdcOD4bq5M+G6pmjhurnhu7Dhu6PhurnhurzDreG6ueG7r3R1xrBo4bq54bqy4bqmb+G7r+G6ueG7sGjhu63hurkh4bqg4buvw6Lhurnhu5F1xJBo4bq54buZw4nhu6904bq54buRdcO64buh4bqm4bq5w4Jv4bqm4bq54bux4bun4buRdeG6ucOC4bq4w6LhurnhurzEqeG7r+G6uXV3aOG6ueG7kUJo4bq54buRQeG7r3Thurnhu5nhu7nhu6904bq54buvdETDg8O64bq54buTb+G7r+G6ueG6pEHhu5HhurkodWnDuuG6peG6uSh1aeG7keG6ueG7rGjhurlVaHbhurnhuq3DtOG7i+G7r+G6ueG7rsSp4buvdOG6ueG7kGnhuqTDouG6ueG6vuG7ieG6uSjhurTDueG6ueG7rmjhu6904bqp4bq54buZ4buJ4bq54buxeeG6pOG6ueG6pHbhurbhurnhu4XhurnhuqR1aeG7keG6ueG7r0ThuqLhu5Hhurnhu5nGoeG6tuG6ueG7r3XDs+G6pOG6uTPDunDhuqThurnhu65o4but4bq54buTduG6ueG7kHXhuqbhu4Dhu6Phu6/hurnhuqThurRo4buvdOG6uSHDrcO64bq5VHjhu6/hurnhuqTDuuG7n+G6tuG6ueG6pHXhu6fhurnhu5FCaOG6uSjDrOG6tuG6ueG7kXXDueG6ueG7qsO64buvdeG6ueG6pOG7n+G6uSHDrcO64bq5VHjhu6/hurlW4buv4buxw7rhu6/hu5Xhurnhu5Hhu7Xhu6904bq5w7Thu7fhuqXhurlUdeG7l+G6ueG6pHXEqeG7reG6ueG6vMOt4bq54bqkauG7reG6ueG6pHVp4buR4bq54busaOG6uVVodsOi4bq54buT4bqm4bq54burdWnhu5F14bq5w4Lhu53hurnhu5lExILhu5Hhurnhu5lq4but4bq54buRdeG7peG7reG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buTeOG7r3Thurnhu69E4bqi4buR4bq54butaeG6pOG6ueG7scOs4buvdcOi4bq54bqkw7rhu6914bq54burdcO64buf4bqk4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4bqrw7rhu6104bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqcO64buQ4buV4buv4bqk4buV4bq0w6nhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Opw4rDuuG7k+G6pHXhurPhurlm4bq74bq74bq24bq+4bq14bq5deG7lcO6dHXhuqThurPhurnhu4Hhu4fhurvhurbhur7hurXDqeG6ucOC4bq04buR4bqjw6kvL+G7keG7k+G7r+G6pcO0aHbhuqR1aOG7r3V1dmjhuqXhurzhu68v4buT4buVw4Lhu6vhuqR24bq2L+G7r+G7lcOKw4Ivw6rDquG6v+G7hy/DquG6u+G7h+G7k8Oq4bq94bq74buH4bq/4bq/4buB4bqkw6rhu4Hhu4Hhu4Fm4bux4bq74bql4bup4bq2dOG6t+G6tOG6o+G7g+G6veG7g8Op4bq5aOG7seG6pOG6o8Op4busQeG6pOG6ueG6vHjhu6904bq54bqk4bq04buLw7rhurnhu690dcO6cOG7reG6ueG7k+G6puG6ueG7seG7p+G7kXXhurnhuqR1aeG7keG6ueG7r0ThuqLhu5Hhurnhuq7hurnhu7Bo4buvdOG6ueG7kHVp4buvdcOp4bq5w4rDuuG7k+G6pHXhuqPDqWbhurvhurvDqeG6uXXhu5XDunR14bqk4bqjw6nhu4Hhu4fhurvDqeG6uS9i4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq24buQaOG6tuG6pMO6duG7r8OpYih1aeG7keG6ucOU4buL4buA4bq5KMOy4buvdOG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54bqy4bqmw7Lhu6/hurnhuqR1ceG6ueG7q3Xhuqbhurnhu5Phuqbhurnhu7Hhu6fhu5F14bq5w4LDuuG7r3XhurnhuqR1acO64bq5w7Thu4vhu6/hurnhu67EqeG7r3Thurnhu5Bp4bqk4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4buQaeG7kXXhurnhu6xo4bq5VWh24bq54burdeG7teG7r3Thurnhur5o4bq54buxw63hurnhuqR1aeG7keG6ucOU4buL4buA4bq5KMOy4buvdOG6ueG6vMOt4bq54bq8Q+G7r3ThurnhuqRq4but4bq5M+G6pmjhurnhu7Dhu6PDouG6ueG7kUPhu6904bq54buZaOG7r3Thurnhu5lExILhu5Hhurnhu6t1aMO64bq54bqkdWnhu5Hhurnhu691a+G7reG6ueG6vm/hu4Dhurnhu5PDieG7r3Thurnhu5nDunHhu63hurnhu5nhu5/hu6/hurnhurZ14bqq4buR4bq54bq84bqq4bq54buT4bqm4bq54burdWnhu5F14bql4bq5M+G7m+G6ueG7mcah4bq24bq54buRQmjhurnhurLhuqbDsuG7r+G6ueG6pHVx4bq54bqkdWnhu5HhurnDlOG7i+G7gOG6uSjDsuG7r3Thurnhu7HDreG6ueG7mUHhurnhu5FoduG6uXXDreG7r3Thurnhu5F14bqq4buR4bq54but4buX4bqk4bq54bq84bqiw7rhurnhu5Fp4buR4bq54bqkw7Lhu6904bq54buv4bu3w7rhurnhuqTDuuG7n+G6tuG6ueG7r3Vo4bqm4bql4bq5KOG6tHbhu6904bq54burdcO64bq54buZd8Oi4bq54bq8Q+G7r3ThurnhuqRq4but4bq5M+G6pmjhurnhu7Dhu6Phurl0auG7r+G6ueG6vOG6osO64bq54buRb+G6puG6ueG7kXXhuqbhu4Bw4buv4bq5M+G6pmjhurnhu7Dhu6Phurnhu5Hhuqjhu6904bq54buvdHXGsGjhurnhurLhuqZv4buv4bq54burdcO64bq5w7TEqeG7r3ThurnhurLhuqZo4bq54bqkdWnhu5Hhurnhu6xo4bq5dWh24bq54buZ4buJ4bq54buZ4buf4buv4bq54bq84bun4bq54bqk4bq0w7nhurnhu6/DreG7gOG6ueG6pGrhu63hurl0w7ps4bqkw6Lhurnhu690dcWp4bq54buvdOG6oMO6w6Lhurnhu5lExILhu5Hhurnhu651b+G7r+G6ueG7k2/hu6/hurl04bul4buv4bq5dMO64bq6w6LhurnhurzDreG6uXXDunDhu6/hurnhu69o4buA4bq54buxw63hurnhu5nDunHhu63hurnhu691w7Phu6/hurnhuqR14bqm4bq5deG6rOG6pOG6ueG7k+G6puG6ueG7q3Vp4buRdeG6ueG7q3XDuuG6ueG7meG7n+G7r+G6ueG6vOG6osO64bq5w7Thu4vhu6/hurnhu67EqeG7r3Thurnhu5Bp4bqk4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6liM+G6osO64bq54bqkw7rhu6Hhu63hurnhu6/EqeG7r3TDouG6ueG6pHXhu5/hurnhu63DrOG7r3XhurnDgm7hu6/hurnhu5F34bq54buxw63hurl1cOG6ueG6pHXhu7fhu6904bq54bqkdWnhu5Hhurnhu69E4bqi4buR4bq54buZxqHhurbDouG6uXXhuqjhu6904bq54bq8xrDDouG6uXXhuqbhu4Bw4buv4bq54buwaOG7r3Thurnhu5B1aeG7r3Xhurnhu5lo4buvdOG6ueG6pMO54buRdeG6ueG7kcOJ4buR4bq54bq+b+G7gOG6ueG7k8OJ4buvdOG6ueG7kWnhu5Hhurnhu6t14bqmw6Lhurnhu5nDunHhu63DouG6ucOC4buL4buv4bq54bq2deG7j+G7reG6ueG7k+G7p+G7kXXhurnhurzhuqrhurnhu5Phuqbhurnhu7Hhu6fhu5F14bq54buvdWvhu63hurnhuqR14bqm4bq5deG6rOG6pOG6ueG7k+G6puG6ueG7q3Vp4buRdeG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54bq8w63hurnhu690dsOtw7rhurnhu69E4bqi4buR4bq54buZ4buf4buv4bq54bq84bqiw7rhurnhu5nhu6do4bq54bq2dUThuqDhu6904bql4bq54buYd+G6ueG7kUPhu6904bq54buxw63hurnhu5Fp4buRdeG6ueG7mXHhurnhu6914bq64buvdOG6ueG6pHVp4buR4bq54buvROG6ouG7keG6ueG6pHXDuuG7o+G7r+G6ueG7r3XDuuG7o+G7r+G6ueG7mUTEguG7keG6ueKAnOG6pHXDgcO64bq5deG7ueG7r+KAneG6ueG7mXHhurnhurZ1aeG6pOG6ueG6pOG6tMO6ceG7r+G6ueG7k+G6puG6ueG7seG7p+G7kXXhurnhur7EkOG7r3ThurnhuqTDsuG7reG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tkjhuqbhuqR1duG6tMOpYuG7rnR54buR4bq5KHXDvWjhuqsv4bq2Yg==

Ngọc Thỏa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]