(vhds.baothanhhoa.vn) - Hôm bữa, tình cờ xem trên tivi được nghe các bác cựu TNXP kể chuyện tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Các bác kể chuyện gánh lương, đắp đường, chuyện băng rừng vượt núi, chuyện bị kẻ thù dội bom đánh phá, chuyện người bị thương, người thì hy sinh... những câu chuyện thật cảm động, hào hùng, hừng hực khí thế của ngọn lửa yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWTEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bqy4buR4bq64bqyLeG7hcawc3Hhu6vhuq/EkeG7p+G6tOG6tuG6snNw4bq84bqxZOG6reG6p+G6tuG6suG6sOG7seG7q3Hhuq3hu6px4buxaHPEkeG6snlzxJHGsGfEkcO1bOG7q8SR4buPeeG7q3HEkXJ34buFxJHhurLhurThurzhu5vhu6vhurXhuqcv4bq24bqy4bqw4bux4burceG6reG6py9yw6nhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEglLhu5Hhu4XDtWThuq1SeeG7qcSR4buNReG7heG6t8SR4bqydeG7q3LEkeG7j8OAxJHhurrhu5Hhu6nEkeG6suG6sMah4burxJHhurJzw4lzxJHDtOG6quG6oOG7j8SR4burcXLhu5HEkeG7j2bhu4/EkeG7jWbhu4/EkeG7j0ThurTEkSzhu6oyJsSRxanhu5/EkeG7j3LhurThurzhu6Phu6vEkeG6snLhu4Xhu6nEkXFz4buFxJHhu45yc+G7m+G7q8SRw7XDuuG7j3LEkcOUc+G7o+G7q8SR4buMc8ah4burxJEmcuG6rOG6s8SR4buOZuG7j8SR4buNZuG7j8SRxanhu5/EkeG7j3LhurThurzhu6Phu6vEkXFm4burcsSRxrDhuqpB4burceG6t8SRw7Thu4vEgsSRw7ThuqrDgOG7q3HhurfEkeG7j3LhurThurzhu6Phu6vEkeG7jcOs4burccSR4bqwQ+G7q3HEkcOJ4bqq4bqg4bqyxJHhu6vDgnPhurfEkeG7j3LhurThurzhu6Phu6vEkeG7jcO6xJHFqeG7lcSR4bqycuG6pMSRw7Xhu7VzxJHhu43hu7Hhu6nEkcO0ZuG7q3LEkcSCcmbhurfEkeG7j3LhurThurzhu6Phu6vEkeG7q3HhuqrDgHPEkeG7jcO6xJHhurJy4bqqQeG7q3HhurfEkeG7q3HhuqrDgHPEkeG6snJ1xJFy4bq8xJHhurZz4burcuG6s+G6s+G6s8SR4burckXhu6txxJHhu49s4bq0xJHhu49y4bq04bq84buj4burxJHhurJyb+G6ssSR4buPaeG7qcSRw7Thu7Xhu6tx4bq3xJFyZ+G7scSRcuG6pOG7q3HhurfEkXJD4burccSRckThu4/EkcWpcnTEkeG6snLhu5vEkeG7j+G6rOG7hcSR4burcXbhu6vEkcawxJDhu4XEkeG6vMah4bq0xJEs4bu3xJHhuq7hurTDveG7j+G6t8SR4bq8xqHhurTEkcO04buz4burccSR4buNZ+G7seG6t8SR4bqu4bq04bq84bub4bqyxJHhurLEkMSR4buPcuG7scSRLOG7t8SR4bqu4bq0w73hu4/EkeG6ruG6tOG6vOG7m+G6ssSR4bq2c+G7q3LhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG6p3Phu6lxxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMO14bqycuG6tOG7qeG7jcSRc+G7juG7keG7q+G6suG7keG6sGTEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bq4c8O14bqycuG6r8SR4buB4bq5ZcSC4bq64bqxxJFy4buRc3Fy4bqy4bqvxJHDqmXhu4PEguG6uuG6scSRw7Vz4bq2xILGsOG7heG6vOG6r8SR4buNxrDhu7Hhu4/FqeG6scSR4bup4buF4bqwcXPhu6stxrDhu5Fw4bqy4bqvxJHhu4XhurThurLhu7HhurHEkeG7qeG7heG6sHFz4burLeG6sHNxcuG6suG6r8SR4buF4bq04bqy4bux4bqxZMSR4bq24bqw4buPw6FkLy/hu4/DteG7q+G6s+G7jeG7heG7seG6snLhu4Xhu6tycuG7seG7heG6s8OJ4burL8O14buR4bq2xanhurLhu7HEgi/hu6vhu5HhurjhurYv4bq54bq9w6nDqi/hurnDqeG6v8O14bq7w6nhu4fhur3hu4fhurnhurvhurLhur/hu4fhur3hu4PGsOG6uS3hurvhu4Phu4fhurnhurtl4bq94buD4bq5LeG6ueG6uWXhu4Hhur3hurnhur/hu4PDquG6ueG6s+G7p8SCcWTEkeG7hcaw4bqyw6Fk4buqceG7sWhzxJHhurJ5c8SRxrBnxJHDtWzhu6vEkeG7j3nhu6txxJFyd+G7hcSR4bqy4bq04bq84bub4bur4bq1ZMSR4bq4c8O14bqycsOhZOG7geG6uWVkxJFy4buRc3Fy4bqyw6Fkw6pl4buDZMSRL+G6reG6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buO4buFxILhurJz4bux4burZOG6rcOi4buoc+G7q3LEkXJ24buFxJHhu4/huqzhu4XEkeG7jOG6pHPEkT/hurThu4Xhu6txxJHDlELhu4/huqXhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rcWocnPEkeG7q3Fy4buRxJHDtOG7m+G7q8SR4buPbOG6tMSR4buPcuG6tOG6vOG7o+G7q8SR4buP4bqs4buFxJHhu6nhu7XhurLEkeG7jWbhu4/EkXFmc8SRxrBnxJHhu49E4bq0xJEs4buqMibEkeG6smlzxJHGsOG6qkHhu6txxJHhurLhurDGoeG7q8SR4bqy4bq04bq84bub4burxJHDtOG6qsOA4burccSR4bqyQ8SRLHJ2xJEy4bq0bOG7q8SRxrDGoeG7q8SRxq/hu4Xhu6txxJHhu45yZuG7q3LEkcOiLHLhu4Xhu6tyxJFS4but4buF4bqlxJHhurDhu7NzxJHhurJvxILEkcWp4bub4bqyxJHhuqLEkVLhu7NzxJEy4bq0bOG7q8SRw7Thu5/EkcO04bu1c8SRxalyZuG7j8SR4bqyc+G7m8SCxJHDtOG7rcSRw7Thuqrhu4XEkcaw4bqqQeG7q3HEkeG6snJE4buPxJHhurDhu4XEkeG7qcSp4bqyxJHhurLhurBv4bur4bqzxJEseXPEkcawaHPEkeG7q3LDgcSRw7Thu5vhu6vEkeG7j2zhurTEkeG7j3LhurThurzhu6Phu6vEkeG7j+G6rOG7hcSR4buNZ8SR4burceG7sWhzxJHDicOy4burxJHhurJy4bqqw4Dhu6txxJHFqeG7n8SR4bqyeXPEkeG7q3Fy4buRxJHDieG7ncSR4buP4bq04burccSRw7ThuqrDgOG7q3HEkW3hurzhurfEkeG7j+G6tOG7q3HEkcO04bqqw4Dhu6txxJHhu6lnxJHhu6nhu7XhurLEkeG6snLDgHPEkeG6tuG7seG7q8SR4bqy4bqw4buVxJHhu41nxJHDtMOtxJHhurLhurBpc8SR4bqu4bq04buF4bqzxJHhu6px4buxaHPEkeG6snlzxJHFqXJ54burccSRxrBnxJEs4buqMibEkeG7qWfEkcawZ8SRw7Vs4burxJHhu4954burccSRcnfhu4XEkeG6suG6tOG6vOG7m+G7q+G6t8SR4bqy4bqw4bux4burccSR4buPbOG6tMSR4buPcuG6tOG6vOG7o+G7q8SR4buNZ8SRxanhu5/EkeG7j+G7rcSR4burcnPhu53hurTEkeG7qeG7s8SRcnlzxJHDiWfEkeG7j2nEkeG7q+G6qsOB4buPxJHhu6nhu4vhurLhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rVLhu7NzxJFt4bq84bq3xJHhu41nxJHhu6nDgXPEkeG7qeG6qsOAc8SR4bq2ZuG6tOG6t8SR4bup4bqqw4BzxJHhu41p4bq8xJHhurLhurThu7dz4bq3xJHhu49m4burxJHhu43hu7XEkeG6uuG6tMO94burccSR4bqyb+G7q8SRxrBn4burceG6t8SR4bqyQ+G7q3HEkeG7q3JnxJHDtOG7n8SRw4lv4burxJHDtOG7teG7q3HhurfEkcawZ+G7q3HEkeG7j+G7rcSR4buN4buF4buxxJHhu6tyc8ah4bq0xJHhurJy4buF4burcsSR4burc8ah4burxJHDtOG7neG6tMSR4bqydeG7q3LEkeG7q3HhurThurzhu6Phu6vEkcawxqHhu6vEkcO04bqqw4Dhu6txxJHDtHPEkcWpcmbhu6txxJHhu49yc+G7m+G7q+G6s8SR4buO4bux4burxJHhurLhurDhu4VzxJHhurJydcSR4bqycuG7heG7qcSRcXPhu4XEkeG7jeG7tcSRw7Thu7Vz4bq3xJHhu4/hu7Hhu6vEkXFmc8SR4bqycnXEkeG6snLhu4Xhu6nEkXFz4buFxJEs4buqMibhurfEkcO1bOG7q8SR4buPeeG7q3HEkXJ34buFxJHhurLhurThurzhu5vhu6vhurfEkeG7q3JnxJHhu6tx4buxaHPEkeG6snlzxJHhu4/hu63EkeG7q8Os4bupxJHhu4Xhu6tyxJHhu5Hhu6nEkeG6snJ1xJHGsG7hu6vEkcaw4bqq4bqg4bqyxJHDtHPEkeG7j2nhurPEkeG7qnJnxJHhu4/hu63EkeG7qeG7uXPEkeG7jWfEkcawZ8SR4buP4bux4burxJFxZnPhurfEkcawaHPEkcawZ8SRcWZzxJHDguG6ssSR4bqy4bqw4bux4burccSR4burcmfhurfEkeG7q23hu6vEkeG7q2bEkeG7jeG6onPEkcO0c8SRxIJy4bqm4buPxJHDieG6psSRxalyZuG7q3HEkeG7j3Jz4bub4burxJHhurJydcSR4buPeeG7q3HEkcO0c+G7n+G7qcSR4bqixJHhu6tyZ8SR4buFc8SRxrDhu7HhurfEkXFz4buFxJHDtHXhu6tyxJHDtHnhu6txxJHhu4/hu7Hhu6vhurfEkeG7q3Fyw6jhu7HEkcWpcuG7reG6t8SR4buP4buv4burxJHhu43DvcSR4bup4buZxJFxc2fEkeG7q0Xhu4XhurPEkeG7qnLhuqrhu6txxJHDicOBc8SRxalydMSR4bqycuG7m8SRckPhu6txxJFyROG7j8SR4burQXPEkeG7j3Jz4bub4burxJHhurLhurThurzhu5vhu6vhurfEkeG7q3F24burxJHGsMSQ4buFxJHhu43huqThu6txxJHhu49yZuG6vMSR4buP4bqs4buFxJHhurLhurThu7dzxJHhurLhurDhu5XEkeG6ruG6tOG6vOG7m+G6ssSR4bqyxJDEkeG7j3Lhu7HEkSzhu7fEkeG6ruG6tMO94buPxJHhuq7hurThurzhu5vhurLEkeG6tnPhu6tyxJHDiWfEkcOJw4FzxJHhurZExJHDtOG7teG7q3HEkcOJc8ah4burxJHhu4/huqzhu4XEkeG7jcO9xJHhu6nhu5nhurfEkeG7jWfEkcO0w63EkcO0w6zhu6txxJHFqcOKxJHhurJy4buF4bupxJFxc+G7heG6s8SR4buOcsO5xJHDiWdzxJHhu43hu7XEkeG6ruG6tG7hu6vEkWbhu7HhurfEkcO0eXPEkcO14buTxILEkeG7j+G7heG7scSR4bq24bq04bq3xJHDtHlzxJHhuq7hurThu4Xhu6txxJFxZuG7q3LEkeG6snLhu5vEkcawZ8SRxrDGoeG7q8SRw7ThuqrDgOG7q3HhurfEkeG7jWfEkcOJw7Lhu6vEkeG7q3LDgcSR4burcuG6qsSRc+G7q8SR4buPZnPEkeG7qeG6pOG7hcSRw7R54burccSR4burw6zhu6nEkcOp4buDw6rhurvEkeG6suG6sMOAc8SR4bqw4buT4bqyxJHhu6ty4bqqxJHhu4/hu4vhurLEkcO14buFxJHhu4/hu4vhurLEkeG6snLDuuG6suG6t8SRw7Rt4bq8xJHGsGfEkcawbuG7q8SRw7Ru4bq0xJHhurJzxqHhu6vEkeG7jWfEkeG6sMOAc8SR4bq64buFxJHhu6tyZ+G6t8SR4bq64buFxJHGsGfhu6tx4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq0lxJHhu49mc8SR4bqy4bq04bu3c8SR4burceG7sWdzxJHhu49ydOG7q8SR4bup4bqqQXPhurfEkeG7q3JF4burccSRxanhu4bEkeG7q3Phu6Phu6nEkeG7j+G6rOG7hcSR4bqycsOAc8SR4buP4bux4burxJFxZnPEkeG7j+G6rOG7hcSR4burceG7sWhzxJHDteG6qsOA4burccSR4burcuG6qsSRw7TDrcSRxalyeeG7q3HEkeG7j+G7r+G7q8SR4bqweMSR4bqwZ+G7q3HhurfEkeG7j2zhurTEkeG7j3LhurThurzhu6Phu6vEkcOJ4budxJHhu6tyReG7q3HEkeG7q3Fn4bq8xJHhurJy4buF4bupxJFxc+G7hcSRw7Vs4burxJHhu4954burccSRcnfhu4XEkeG6suG6tOG6vOG7m+G7q8SR4buP4bqo4burccSR4buPcm/EgsSR4buPcsOA4bur4bq3xJHGsOG7kcSRxrDhu61z4bq3xJHFqXJzxJHhu6nDgMSRxalyc8SR4bqyd+G6s8SR4buO4bux4burxJFxZnPEkeG7qXPhu53hu6vEkeG6uuG6tHlz4bq3xJHhuq7hurThu5Hhu6vEkcOJw4FzxJHDtOG7s+G7q3HEkWbhu6tx4bq3xJHhuq7hurThu5Hhu6vEkcOJw4FzxJHhurBB4bupxJHhurBo4bq3xJHhu6tn4buxxJHDtMOtxJHhu43hu4Xhu7HEkXFzw4DEkeG6sOG7hcSRxalyd3PEkcawZ+G7q3HhurPEkU3hurzEkeG6snLhu5vEkeG7qWfEkcawbuG7q8SRw7Ru4bq0xJHDtHPEkeG6uuG7hcSRw7TDrcSRxrDGoeG7q8SRw4nDgXPEkeG6sEPhu6txxJHhu6vDgnPhurfEkcawxqHhu6vEkcOJw4FzxJHhurbhurTDvXPEkeG6snJm4buP4bq3xJHhu41n4burxJHhu49ybOG7q8SR4bqu4bq04buR4burxJHDicOBc8SR4buN4bqk4burxJHhu6vhu7Hhu6vEkcO0beG6ssSR4bq6w73EgsSR4bqw4bq04bu14burccSRw4nhuqrDgOG7q8SR4bur4buF4bq8xJHDtcOy4bupxJHGsMah4burxJHhu6tyReG7q3HEkeG6tuG7i+G7j8SRxrDhu5nhu6nEkeG7j+G6rOG7hcSRw7RmxJHhu6vDgnPEkeG7qWfEkcO0c+G6s8SR4buO4bux4burxJHDtOG6qsOA4burccSR4bqyaXPEkcaw4bqqQeG7q3HEkcawZ8SR4buP4bux4burxJHDtOG6qsOA4burccSR4bq64bq04bq8xqHhu6vEkeG6sEPhu6tx4bq3xJHGsGfEkeG7j+G7seG7q8SRw7ThuqrDgOG7q3HEkcOJ4bqq4bqg4bqyxJHhurbhurTDvXPhurfEkcawZ8SR4buP4bux4burxJHDtOG6qsOA4burccSR4oCcw7TGoeG7qcSRw7TGoeG7qcSR4bqwbuG7qcSR4bqwb8SCxJHhu6ty4bqqxJHGsGfEkcO0beG6ssSR4bqw4bq04burceKAncSR4buP4bqs4buFxJHhurJD4burccSRw7Thu7Fn4burxJHhu6tx4bqqw4BzxJHDtWdzxJHDtOG7m+G7q8SRw4l5xJHhurJv4burxJHhu6vDvXPEkeG7q3Lhu4XhurTEkcO0c+G6s8SR4buOQsSRcuG7hXPEkeG7q3HhuqrDgHPEkeG7qeG7teG6ssSR4bq64buRxJHhurJy4buz4bq3xJFy4buFc8SR4burceG6qsOAc8SRcWbhu6tyxJHEgnJzxqHhu6vhurfEkeG7q3HhuqrDgHPEkcO04buR4buxxJFx4bqkc8SR4bqycnXEkeG7qeG7teG6ssSR4bupdeG7q3LhurPhurPhurPEkcO14buv4burccSR4burceG6qsOAc8SR4buPQsSRw4lv4bq8xJHhu43huqrDgeG7j8SRw7RzxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHDtMah4bupxJHhu6nhu7XhurLEkeG7j2bhu49yxJHhurLhurBv4bqyxJHhurJE4bq3xJHGsMSp4burccSRxrDhu5fhurfEkcO0c8SR4bqy4bqw4bux4burccSR4bqyc+G7m+G7q3HEkeG6snLhuqLhurfEkcO0c8SR4buN4buJ4burccSRxrDhu6/hu6txxJHhuq7hurThurzhu5vhurLEkeG6smzhu6nEkcOJZ8SR4bq2QuG7j8SR4bqy4bqw4buV4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq0s4bqw4bux4burccSR4bqybOG7qcSR4bqy4bqwdMSR4buP4bqs4buFxJHhu41n4bq3xJHhu49mc8SR4bqyckLEkWbhu6tyxJHhurZm4burccSR4buPcuG7rXPEkcaw4buv4buFxJHhu4/huqzhu4XEkcSCcmbhu7HEkeG6tmbhu6txxJHhuq7hurRs4burxJFxc8Sp4buPxJHhurJyacSR4bqyQ8SR4bupZuG6vMSR4buN4buF4bq84bq3xJHhu49mc8SR4bqyckLEkWbhu6tyxJHhu49yw4HEgsSRw7R3xJHGsEPEkeG6skPEkeG7jeG7seG7qcSRw7Ro4burxJHhu6vhu7fhurfEkeG6snPhu5vhu6txxJHhu49yw7nEkXLhurThurzEkXLhu5PhurLEkcaww4Hhu6vEkeG6sOG7hcSRxrDhu6Phu6tyxJHhu49y4buxxJHhu6l2c8SR4burceG6qsOAc8SRw7Phu6vEkeG7q23EgsSR4bup4bu5c8SRxalyc8SR4bupZuG6vMSR4buN4buF4bq8xJHDtGbhu6tyxJHEgnJm4bq3xJHhurJz4bub4burccSR4bqwxqHhu6vEkcaw4buFxJHDtOG7heG6tMSRw7TDgeG7q8SR4buP4bqs4buFxJHhu6tx4bqqw4BzxJHhu43DusSR4bqycuG6qkHhu6tx4bq3xJHhurJz4bub4burccSRxaly4but4buPxJHhurJyw4LhurLEkeG6snJ04bqyxJHFqXJzxJHhu4/hu63EkeG7q3HhuqrDgHPEkeG6ssSQxJHhurLhurBv4bur4bqz4bqz4bqzxJHGsGfEkeG7q3JF4burccSR4bqyckLEkWbhu6nEkWnhu6tyxJHhu6tybeG6suG6t8SR4bqweMSR4bqw4buj4bqyxJHhu6tybeG6ssSRw4lnxJHDtOG7heG6tMSR4buN4bq04buz4burxJHhu6tybeG6suG6s8SRxq9u4burxJHhu6tn4buxxJHFqeG7n8SR4buPcuG6tOG6vOG7o+G7q+G6t8SR4bup4buL4bqyxJHhu41nxJHhu4/huqjhu6txxJHhurDhuqrhu6txxJHhurDhuqrhu6tx4bq3xJFxc3bhu6txxJHhu41nxJHhu4/huqjhu6txxJHhurDhurThu6vEkeG6sOG6tOG7q+G6t8SR4bqyc+G7m+G7q3HEkeG6snLhuqLEkeG7q0FzxJHGsOG7s+G7q3HEkeG7q3FE4buPxJHhu41nxJHDicOy4burxJHhurJy4bqqw4Dhu6txxJHhu6tx4buL4bqyxJHhuq7hurTDreG7q3HhurfEkeG7q23hu4/EkeG7q3Fy4buZ4burxJHhu6lnxJHDiXXEkeG6snLhu5vEkeG7j3Lhuqrhu4XEkcawbuG7q8SR4burZ+G7scSR4buPbOG6tMSR4buPcuG6tOG6vOG7o+G7q8SR4buNZ8SRxanhu5/EkcO04bub4burxJHDtOG6quG6oOG7j8SRw7Thu7Fo4burxJHhu4/hurTDvXPhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rUbhu6tyxJHhu6nhu4vhurLEkeG7jWfEkcOJ4bq0c8SRckHhu6vEkeG7qeG7uXPEkcWpcnPEkcWp4bufxJHDtOG7m+G7q8SRw7Thu7Fo4burxJHDtOG6quG6oOG7j8SR4buNZ8SR4buP4bux4burxJHhu41p4burxJHDtMO64buFxJHhu49y4buxxJHhu6vhuqrDgeG7j8SR4bq0w73hu6tx4bq3xJHhu49y4buxxJHFqXLhu7Hhu4Vz4bq3xJHhu49y4buxxJHhurbhu4vhu6vhurfEkeG7j3Lhu7HEkeG7j3LhurTDvXPhurfEkeG7j3Lhu7HEkeG7q3F5xJHDrOG7q8SRw7V24buPxJHDtOG6qsOA4burceG6scSRxanhu5/EkcOJ4budxJHhu6ty4but4bupxJHhurJy4buF4burcsSR4burc8ah4burxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHGsGfhu6txxJFxxKnEgsSRxrBoc8SR4burcuG7heG6tMSR4bqixJHhu6nhu7lzxJHhu6vDguG6ssSRcXPhu4Xhu7HEkeG7qUPhu6txxJHhu6lD4burccSR4bqy4bqsc8SR4bqy4bqsc+G6scSR4bqw4buzc8SRZuG7q3LEkeG7qeG7i+G6ssSRxrBoc8SR4burcuG7heG7q3LEkeG7j3Lhu63hu6txxJHhurLhurDhuqLEkcawaHPEkcOJ4buVxJHGsOG7scSRbOG6tOG6t8SR4bq24bqgxJHhurbhu6PhurLEkcWpcnPEkcWp4bufxJHDtOG7m+G7q8SR4buPcuG6tOG6vOG7o+G7q8SR4burceG6rMSR4bqwQ+G7q3HhurfEkeG7j3LhurThurzhu6Phu6vEkcO94bupxJHDtOG7heG6tOG6t8SR4buPcuG6tOG6vOG7o+G7q8SR4bqw4buT4bqyxJHhu6nhuqrDgeG6suG6t8SRcXPhu63EkeG7qeG6quG7hcSR4burQXPEkeG7q8OCc8SR4bqwQ+G7q3HhurPhurPhurPEkSXEkeG7j2ZzxJHhurLhurThu7dzxJHhu6tx4buxZ3PEkeG7j3J04burxJHhu6nhuqpBc+G6t8SR4buPZnPEkeG6suG6tOG7t3PEkXFu4burxJHDtG3hurLEkeG6uuG7hcSR4bqy4bqww4Bz4bq3xJHhu49mc8SR4bqy4bq04bu3c8SR4bup4but4bupxJHhu6nhu5Phu6nEkeG7q+G7rXPEkeG7j+G6qsOAc8SRxalyeeG7q3HEkeG7j3Lhu7HEkcSCcuG7k8SCxJHhu41nxJHhu4/hu63EkeG6snLhu5/EkeG6sHjEkeG6sGfhu6tx4bq3xJHhurBn4burcsSR4bupaOG7j3LEkXLhu5vhurLEkeG6snJp4bq8xJHhu6l2c8SR4bqyckLhurPEkeG7qkFzxJHhu6nhu4vhurLEkeG7jWfhurfEkeG6snlzxJHDicOy4burxJHhurJybeG6vMSR4bqweMSRw7ThuqrhuqDhu4/EkeG7q3Phu53hu6nEkeG6skTEkXJn4buxxJHGsMOB4burxJHGsOG7heG7scSR4bup4bu5c8SRxalyc8SR4bur4butc8SRw4nhu53EkeG7j3LhurThurzhu6Phu6vEkeG6snLhu4Xhu6nEkXFz4buFxJHDtWzhu6vEkeG7j3nhu6txxJFyd+G7hcSR4bqy4bq04bq84bub4burxJFx4butxILEkeG6tkLhu4/EkeG7qXXhu6tyxJHDiWfhu7HEkeG7j+G6tOG7teG7j8SRw7Rt4bq0xJHhurLhurDhu4Xhu6tyxJHDieG7pcSRw7Roc8SR4buP4bqs4buFxJHDtWzhu6vEkeG6suG7teG7j+G6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4buqceG7sWhzxJHDtMOtxJHDieG7ncSRw4nDgXPEkeG7qXPhu53hu6vEkeG7qWzhurzEkeG6suG6sOG7i+G7q3HhurfEkcWp4buGxJHDiW/hurLEkeG7q3Fn4bq8xJFt4bq8xJHhu4/huqzhu4XEkeG7jWfEkeG7j+G6qOG7q3HEkeG7j3Jq4burccSR4buP4buv4burxJFxdeG6t8SR4bqyckLEkeG7j+G7r+G7q8SRxrBoc8SRxrBnxJHhu49s4bq0xJHhu49y4bq04bq84buj4burxJHhu41nxJHFqeG7n8SRw4nDsuG7q8SRc+G7q8SR4bqy4bqw4bux4burccSR4bqy4bqwdMSR4burcsOBxJHhu4/huqzhu4XEkeG6snlzxJHDieG7ncSR4burckXhu6txxJHGsG7hu6vEkeG6smlzxJHGsOG6qkHhu6txxJHhu6tBc8SR4bqy4bq04bq84bub4burxJHGsMSQ4buFxJHhurrhu5Hhu6vEkcaww7Lhu6vEkeG7q+G6psSR4buP4bqqw4BzxJHDiWfEkeG7q+G6qsOB4buPxJHhu6nhu4vhurLEkeG7j+G6rOG7hcSR4burceG7sWhzxJEtxJHhu6tx4bqqw4BzxJHDtWzhu6vEkeG7j3nhu6txxJFyd+G7hcSR4bqy4bq04bq84bub4bur4bq14bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4ThurThurJy4bux4bqwZOG6rVJnxJFSaXPhuqcvxILhuq0=

Hà Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]