(vhds.baothanhhoa.vn) - Đến hẹn lại lên, trong các ngày 17- 19/3 (tức 12 - 14/2 âm lịch), tại xã Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức Lễ hội chùa Vồm, thu hút đông đảo phật tử, khách thập phương tham gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p+G6pUfGr+G7nEnhu61Ew4JO4butTsOU4butTuG7qEPhu61UUuG6qFnhu61I4buYSeG7rUNIw5lB4butw7Lhu5JN4bulL0h24bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUMOgRUFE4bux4bunIuG6vk7hu61I4bq4TuG7rUzhuqBJ4butTMOKTnPhu61UUk9OR+G7rUPDgUPhu61OR8OAWeG7rXbhu7Ut4butduG7uS944butw7pU4buoQ+G7rXZ34butLeG7rXZ5L3fhu63Dgk3hu61M4buKQ0jDuXPhu61U4bqgSeG7rVjDg+G7rWlISeG7hlXhu63hurNIw4FOSOG7rcO6aeG7heG7rWlIQU5I4butw6DDk0HDueG7rUNIw41OSOG7rVFVWeG7gE7hu61Ww4Dhu61OSMOCTuG7rUTDgk7hu63EkOG7ikHhu61QSMavxqBOR+G7rVThu5Thu61DSOG7qEPhu63hurXhu4Thu61I4buYSeG7rUNIw5lB4butw7Lhu5JNc+G7rVRIVeG7rUjDmlThu63EkMOUTkfhu63EkOG6ok/hu61QSOG6rFThu61U4busc+G7rUtIw4FDSOG7rVRI4bqsUOG7rVBIxq/GoE5H4butVEhBTeG7rUdJQXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunaUhFT+G7reKAnCLhu4pB4butQ0jDjeG7rUhVWeG7hk7hu61pSEnhu4ZV4butSMOTQeKAnXPhu61DSMOZQeG7rcOy4buSTeG7rcO6Q0jDmUHhu60i4bqgSeG7reG6s0jDgU5Iw7lz4butTuG6sE3hu61Exq/hu5pJ4butQ0jDgk7hu61Ow5pJ4butfcOATuG7rUBz4butVMav4bucTkfhu61TQVXhu61Mw4Dhu61Ww4FDSOG7rU7Dmkl04butaVLDik7hu61Ww4FDSOG7rcSQw4Hhu61Dw5Phu61Uxq/hu6JOR+G7rU5Hxq/hu5xJ4butQuG6sE5H4butxJDDgeG7rUNBT+G7rUjGoE7hu6124butVFLGr+G7ok5Hc+G7rVTGr8agTkfhu61UUlVZ4buATuG7rUzDgOG7rVTGr+G7ok5H4butTkfGr+G7nEnhu61Tw4FOR+G7rUzhuqxQ4butTMOATkfhu63DsuG7kk104bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+G7pUlNR+G7rVNSQ+G7m+G7sS8vQ0ROdEJBT1RIQU5ISE9BdFZOL0RFU0tUT1AvTkVXUy924bu5duG7ry954bu3ROG7r3Z3dnfhu6/hu69Ud+G7ueG7s3nhu7N2dkx2dEpQR+G7seG7rS/hu6fhuqVHSEnhu61M4buE4butQ8OaTkfhu61QSOG6rFThu61U4bqgSeG7reG6teG7hOG7rUjhu5hJ4butQ0jDmUHhu63DsuG7kk104bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p1tIw5lB4butQ8OT4butVFLGr+G7mkPhu61USOG6vuG7rUvhu7bhu63hu4/DsnThu61p4bqkTeG7rUJJQeG7rVThuqBJ4butQ0jDmUHhu61Dw5Phu63EkOG7gOG7rU5Jw4pO4butSEnhu4ZV4butaUhV4bqsTuG7rWlIScOKTuG7rVRI4buo4butd+G7rcO6dnl34bu54butw7nhu63EkOG7nEnhu63hurXDiuG7rWlIw4FJ4butaeG7lHThu61pSEVP4butVFJVWeG7gE7hu61LSOG6qFXhu61D4bumQeG7rUPDgUPhu61C4bqsQ+G7rUNBT+G7rU5Jw4pO4butVFJPTkfhu61Yw4Nz4butQ0jDmUHhu61S4bqkVOG7rUxJTkjhu61USEnDik5Hc+G7rU7GoEnhu63EkMOCWeG7rVRI4buc4butw5ROR+G7rcOy4buSTeG7rS3hu61OR8av4bucSeG7rUPDk+G7rUPDlE5H4butS0hBSeG7rVBIw4Fz4butTOG6rFDhu63huqRQ4butVsOZTkfhu63EkOG6pFThu61Ow4BZdOG7reG6pcSCTeG7rXbhu7nhu7fhu7lz4butQ0jDmUHhu63DsuG7kk3hu60t4butTsOaSeG7rX3DgE7hu61A4butxJDGr+G7okPhu61Dw5ROR+G7rU5I4bqsTuG7rUPhu6RN4butREnhu61Uw41DSOG7rUzhu4pDSOG7rVPhu6zhu61D4bqkUOG7rVThu4hOSHThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunW0jDjU5I4butTOG7hOG7rUNIw5lB4butw7Lhu5JN4butREnhu4RO4butUkHhu61UUk9OR+G7rUPDgUPhu61OR8OAWXPhu61U4buq4butdnfhu60t4butdnkvd+G7rcO6IU3hu61M4buKQ0jDuXPhu61Ew4JO4butTMOATkdz4butUEjhuqxU4butVOG7rOG7rUfhuqZO4butWEHhu63EkOG7gFXhu63EkOG6vk7hu61DSMOZQeG7rUPhuqZV4butTU9OR+G7rVnDik7hu61Mw4BOSHPhu63huqRN4butTk9z4butSOG6oE5I4butUEjDmkN04butW8WoTkfhu61Ww4BP4butTkjhu65OR+G7rU5Hw4BZ4butTsOAWXPhu61DT07hu61DSMOBVeG7rcSQ4buKQeG7rVBIxq/GoE5H4butVOG7quG7rU3hu4xJ4butTsagSeG7rUvDiU/hu61OSEFV4butVuG7gOG7rUPDmU5H4butVEjhuq5Q4butTMOKTuG7rU7DiU7hu61OSEFOR+G7rVRIw4BOSOG7rUvDjU5Ic+G7rVbhu5pJ4butTU9OR+G7rU1V4buQTuG7rUzGr1Xhu61HSeG7ruG7rU7DiVThu61WxIJO4butSMOTQeG7rVRSVVnhu4BO4butVEjhu5BOR+G7rUNIT+G7rVRI4bq+4butSOG7huG7rVNBVXPhu63EkOG7kk5H4butVEjhu5xJ4butTU9OR+G7rU1V4buQTuG7rU3hu5hU4butTsSCTeG7rU3Gr0Hhu61USFXhuqxO4butR0nDk+G7rUjDkkFz4butTMOATeG7rcSCTuG7rVBIw4FU4butxJDhuqBU4oCm4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+G7pUlNR+G7rVNSQ+G7m+G7sS8vQ0ROdEJBT1RIQU5ISE9BdFZOL0RFU0tUT1AvTkVXUy924bu5duG7ry954bu3ROG7r3Z3dnfhu6/hu69Ud+G7ueG7s3nhu7N2dkx3dEpQR+G7seG7rS/hu6ciw5ROR+G7rcSQ4bqiT+G7rVBI4bqsVOG7rVThu6zhu61Ww4Dhu61OR8av4bucSeG7rUTDgk7hu61USEFN4butR0lB4but4bq14buE4butSOG7mEnhu61DSMOZQeG7rcOy4buSTXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bqlSeG7rVPGr+G7reG6tcOK4butaUjhu4rhu63DslVJ4butLeG7rWlS4buk4butVFLDjOG7rUNIw5lB4butw7Lhu5JNc+G7rUNIT+G7rUJJ4bq+VHHhu63igJzhuqVHT8OASeG7rVBI4bqmTuG7rVThur7hu61M4buEc+G7rU7Egk3hu61OQVlz4butTkjDgOG7rUNIw5lB4butUEjhu5BJ4butSOG7olDhu61W4buaSeG7rUNIw41OSOG7rVFVWeG7gE7hu63EkOG7ikHhu61QSMavxqBOR+G7rVTEgk5H4butQ8av4bucTkfhu63EkOG6ok3hu61C4bqiT+G7rUFO4butTklOSOG7rVRS4bqsVOG7rVThu7Bz4butTkdIScOKTeG7rUPhuqRN4butQ8OBQ+G7rUjDgE5I4butVknhu61D4buc4butQuG6oEPhu61UUsOB4butSMOMTkhz4butTOG7mE7hu61Y4buYTnPhu63Egk7hu61YSU7hu61UUsav4buaQ+G7rVbDgOG7rVRST05H4butTOG7hOG7rUjhu5hJ4oCddHR04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQQFVUSE9S4bux4bunaVJVTkfhu63hurXDiuG7pS9Q4bun

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]