(vhds.baothanhhoa.vn) - Với những bước đi linh hoạt, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, vượt khó và những quyết sách đúng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nga Sơn, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, đưa huyện nhà bứt phá đi lên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng huyện Nga Sơn phát triển nhanh và bền vững

Với những bước đi linh hoạt, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, vượt khó và những quyết sách đúng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nga Sơn, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, đưa huyện nhà bứt phá đi lên.

Nga Sơn đổi mới.JPG

Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nga Sơn đã nêu cao truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, đẩy mạnh phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, khởi sắc. Đến nay, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng khiến bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang và văn minh.

Năm 2019, Nga Sơn có 17/18 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 13,7%; cơ cấu giữa các ngành: Nông - lâm - thủy sản: 23,7%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: 44,8%, dịch vụ - thương mại: 31,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 44,1 triệu đồng/năm, cao nhất từ trước đến nay. Bình quân giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 165,5 triệu đồng... Ngoài ra, nhiều công trình đã được đẩy nhanh tiến độ thi công, với tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 1.790 tỷ đồng, bằng 105,3% kế hoạch, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước 217 tỷ đồng, vốn nhân dân và huy động khác 1.573 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

VH-XH có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác y tế dự phòng, VSATTP được quan tâm chỉ đạo; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chính sách an sinh xã hội được quan tâm; QP-AN được giữ vững và ổn định. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được quan tâm đúng mức. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục đạt được kết quả quan trọng. Việc chỉ đạo sáp nhập xã, thị trấn bảo đảm dân chủ, đúng quy trình, được cán bộ và nhân dân đồng tình và đạt kết quả tích cực.

Đặc biệt, chương trình xây dựng NTM có nhiều chuyển biến rõ nét, được nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện tạo ra nhiều phong trào, động lực lớn thúc đẩy kinh tế phát triển, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Bứt phá trên chặng đường mới

Năm 2020, Đảng bộ huyện Nga Sơn đã thống nhất với những mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, khắc phục mọi khó khăn; sâu sát cơ sở, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành xuất sắc các mục tiêu KT-XH, giữ vững QP-AN; củng cố, nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt; xây dựng xã NTM nâng cao; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Riêng về kinh tế, phấn đấu trong năm 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 13,5% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50,2 triệu đồng/ người/ năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.700 tỷ đồng; tổng giá trị xuất khẩu: 110 triệu USD; tổng sản lượng lương thực: 55.000 tấn; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 338 tỷ đồng trở lên; thành lập mới 65 doanh nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%/năm so với năm 2019; 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao...

Để đạt được những mục tiêu đề ra, huyện Nga Sơn đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành để triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao gắn với củng cố các tiêu chí NTM, xây dựng xã NTM nâng cao; rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển KT-XH của huyện cho phù hợp với sự phát triển giai đoạn 2020 - 2025; rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế đã ban hành, để điều chỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ phát triển KT-XH, gắn phát triển KT-XH với củng cố QP-AN; tích tụ, tập trung đất đai để mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao; chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng; đẩy mạnh cơ giới hoá, ứng dụng các tiến bộ KHKT trong sản xuất nông nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp; tập trung chỉ đạo nhân rộng mô hình sản xuất nhà lưới; chuyển đổi những diện tích đất canh tác hiệu quả thấp sang mô hình trang trại tổng hợp và các cây trồng có giá trị kinh tế cao; thực hiện tốt đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 - 2020; quản lý tốt vùng triều, vùng mặt nước ven biển; quan tâm nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ; chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đảm bảo đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Những tiềm năng, lợi thế và những kết quả đạt được sẽ là đòn bẩy để Nga Sơn thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2020 và các năm tiếp theo.

Linh Hương


Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]