(vhds.baothanhhoa.vn) - Vào khoảng 20h, ngày 23/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tàu cá tại xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, khiến 5 người bị thương, 3 người mất tích.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buaIFRSJjjhu6plZU9RY8OJMMOpODtR4bucQeG6tVLDqeG7rOG6uVIm4buwUuG6q1LDiSDhu6phIFLhu63DoeG7sOG7klLGr1JhIuG7h+G6rTBSw6kg4buH4bqlYSJSacOhYSLhu5ovIFThu5zhu5pjUiY44buqZWVPUWPhu6074buqP1Hhu5xJ4busw6FSNyDDoVZhIlJVUyDhu5JSYSLhu6zhu4tSVcOaL+G7qOG7klJDIOG6oWEiUuG7oVZhIFJl4buww6lSQ+G7oeG7oeG7oeG7juG7oUHhu6Hhu63hu5JS4buh4bqvYSJS4buqYVLDqTRhIFLDiSDhu6phIFLhu63DoOG7qlJhID1hUjrhu4fhuqkmUsOpMGFSKuG7sMOhUsOsVuG7i1LEkeG7qlJpw6pSYeG6tVLDqeG7rOG6uVIm4buwUsOp4buuMFLDrFdS4butVjBS4buhIOG7uOG6ueG7klIg4bq54buLe2FSw4k1YSBS4buxMOG7quG7klI3IDA8YVLhu6RSYSLhu4fhuq0wUiozUsOpIOG7h+G6pWEi4buSUsOaUmEi4buH4bqtMFI5QMOpUsOpMSYg4buY4buaL2Phu5zhu5pjUiY44buqZWVPUWPhu5/DoT/hu4tR4buc4buaMDkiUmXEkSZPUS8vJj9h4buYKuG7qsOhw6kg4buqYSAgw6Hhu6rhu5hpYS8/O2U3w6nDoWMvYTvDrWUvVOG7qMOaxq8vw5nGrz9VU8avVeG7qFNTw6lUU8avVOG7pMOZxag4VOG7mDZjIlFSL+G7nOG7t2YmUibhu4fhuqlhIlLhu6FWYSBSZeG7sMOpUkPhu6Hhu6Hhu6Hhu47hu6Hhu63hu6FBUsOJIOG7qmEgUuG7rcOg4buqUsOpxJEwfWFSNyDhu6owUmMg4buH4bqlYSJS4buwYVLDqTI5UjcwPDlSYeG7rmFSYSDhu7hh4buY4buaL2Phu5zhu5pjUiY44buqZWVPUWPhu5/DoT/hu4tR4bucQSA9YVI64buH4bqpJlLDqTBhUirhu7DDoeG7klJDIOG6oWEiUuG7oVZhIFJl4buww6lSQ+G7oeG7oeG7oeG7juG7oUHhu6Hhu61SOldSIOG6ueG7i1I64bqzYSJSYyDhu4fhuqVhIlLDqTB7YVJp4busUjhmJlI44buH4bqpYSJSYSDhu6phIFImIMOgYSJSJsOgUjnhu7LDqVLDqeG7rjBSIDB7YVLDqcSR4buH4bqtYSJSYyDhurEwUiDhuqljUibhur1hIlIm4buwJlI4ZiZSOOG7h+G6qWEiUjcg4buwJlLDqTI5UjcwPDlSYeG7rmFSYSDhu7hhUjlAw6lSw6kxJiDhu5hS4bukUmEi4buH4bqtMFIqM1LDqSDhu4fhuqVhIlIm4buBYSJSOldSOuG7h+G6qSZSOuG7h+G7qlI6PGFSKnthIFJpMHthUiZAY1Im4buD4bq54buY4buaL2Phu5zhu5pjUiY44buqZWVPUWPhu5/DoT/hu4tR4bucSeG6pzBSZWZSJuG6sVIiWWEi4buSUmHDolI4ZiZSw6kyOVI3MDw5UsOs4bq54buLKWFSOik54buSUjo8YVLDmSBSZeG7sGEiUmHhu6rhu4tS4buWYSLhu6zhu4tSVcOZL+G7qMag4buSUjhmJlI44buH4bqpYSJSQ+G7oeG7oeG7oeG7juG7oeG7reG7oUFSOldSw6kyOVLDqSBA4buLUsOpIDBSw6kgfVIm4bq/4buqUlVSYeG7rmFSYSDhu7hhUjjhu6xS4bqvYSJS4bu3KVLDjOG6ueG7uGFS4bufMmEgUuG7lkVBUlThu6jFqOG7psagUmnhu6xS4bqvYSJS4bu3KVLDjOG6ueG7uGFS4butMDzhurlS4buWRUFSVOG7qOG7plXGoFIm4bq9YSJS4bqrUsOsV1Lhu61WMFLhu6Eg4bu44bq54buSUiDhurnhu4t7YVLDiTVhIFLhu7Ew4buq4buY4buaL2Phu5zhu5pjUiY44buqZWVPUWPhu5/DoT/hu4tR4buc4butMHthUsOp4buuMOG7klI4ZiZSOOG7h+G6qWEiUiYg4buDJlJhWGEiUmklYVLDqTA8Y1LDqcOqJlLDqeG6tVImIOG7gyZSw6kyOVI3MDw5UmHhu65hUmEg4bu4YVIm4bqhYVI44buuMFI64buH4bqpJlImIMOhUjjhu6xS4buqYSBSceG7smEiUnEyYSBS4bu1MClhUuG7lkVBUlThu6jGr8avxqDhu5JS4bqrUsOsV1Lhu61WMFLhu6Eg4bu44bq54buY4buaL2Phu5zhu5pjUiY44buqZWVPUWPhu5/DoT/hu4tR4bucceG7h+G6qSZSKjA8w6nhu5JSw6nhu6zhurlSJuG7sFIqM1Jh4bq1UsOpIOG6ueG6syZSZeG6q1IgaOG6uVIm4bq/4buqUuG6r2EiUuG7tylSw4zhurnhu7hhUuG7nzJhIOG7klLDrFdS4butVjBS4buhIOG7uOG6ueG7klIg4bq54buLe2FSw4k1YSBS4buxMOG7quG7mOG7mi9j4buc4buaY1ImOOG7qmVlT1Fj4bufw6E/4buLUeG7nEEi4bq54buLKWFSYSDhu7hhUmnDqlJh4bq1Ujrhu6phIlI64buH4bqpJlI6MD7hurlSw6nEkeG7qlI44busOVLEkcSD4buY4buaL2Phu5zhu5pjUiY44buqZWVPUWNt4bq5w6kgw6HEkVHhu5xJ4buYbeG7mi9j4buc

V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]