11:14 24/05/2023 GMT+7
(vhds.baothanhhoa.vn) - Trực tiếp lên thăm nhà Cao Thị Duyên - chủ nhân 3 HCV và 2 HCB tại SEA Games 32 , nhìn vào bức tường xây bằng gạch đá vụn nhưng treo đầy huy chương, giấy khen, thành tích của nữ VĐV sinh năm 2001, mới thấu được cô gái này đã phải nghị lực ra sao, cố gắng thế nào để tìm cho mình một “lối đi” đổi đời bằng cách chinh phục “đường đua xanh”.
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6oG9C4bqgLeG6u3Thu53GocO6YeG6p2xvw7rhuqBvw4HDoeG6peG6seG6r8OA4bqgw4HDucO6xqHhurHDmuG6snls4bqndeG7heG6oMOg4bqn4bqo4budw7rhu5vhuqdB4bqi4bq7w7rGoeG6p+G6qMOq4bqnw7rGoeG7m+G7oeG6p3ThuqRs4bqn4bu54bub4bud4bqn4bqg4bub4bqyw73Dusah4bqnbOG6sOG6u+G6p+G6pWzhu6vhuqfGoeG6veG7neG6p+G6qMOqw7rGoeG6peG6p0zhurvDueG6pyThu5vhu6HhuqdN4bqiQ8O1w7rhuq8vw4DhuqDDgcO5w7rGoeG6seG6ry/hu5vhuqnhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu54buab+G6u23huqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqBvQuG6oC3hurt04budxqHDumHhuqdsb8O64bqgb8OBw6HhuqXhurHhuq9vdeG6sSTDgeG6pGzhuqfhuqDhu53DtOG7ueG6p3TDtcO64bqn4bqg4bub4buDdeG6p8O64bubw6rhuqdM4bq7w7nhuqck4bub4buh4bqnTeG6okPDtcO64bqvL2914bqx4bqvb3XhurHhuqct4bqnbOG7m+G6sOG6p8O64bubw63DuuG6p2Lhuqfhu5pMPuG6p+G6qMOq4bqn4bqr4bqn4buaTEvhuqfhuqDhur/hu53huqc9T+G6uuG6p8ag4bq7dW/DgOG6p2Lhuqvhuq8vb3XhurHhuq9vdeG6scOg4bqnw7rhu5vhu5/DuuG6p+G6qMOqw7nhuqdr4bq0bOG6p+G6oOG6ssO9w7rGoeG6p0LDrUPhuqdrZsO6xqHhuqfGoeG6v2zhu5vhuqdu4bq94bqn4bqo4bquw7rhuqfDuuG7m+G6ssO6xqHhuqfhuqDDgW/DueG6p27hu4tD4bqn4bub4bqiQ+G6p2zhu5vhurJ4w7rGocOg4bqnxqHhu53DrEPhuqdz4bubb8O6w6DhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqn4bqg4bujbOG7m+G6p2zhurDhurvhuqfDuuG6rOG6pz5OPuG6p8OA4budw7rhu5vhuqfDuuG7g3Xhuqfhuqvhuq3huq3huqnDoOG6p3V54bud4bqn4bqg4bubw6zhuqLhuqdu4bqy4buzbOG6p2zhu6vhuqfGoeG6veG7neG6p8O6w6pD4bqnbuG7h+G6p+G7ueG7m+G7geG7neG6p8O6xqHhu5vhu6Hhuqd04bqkbOG6p8OB4bq74bqnw4DhurvDucOg4bqnbOG7seG6p8ah4buFw7rGoeG6p+G6oOG7m8O04bqnw7rDqsO54bqnbuG7meG6p+G6oOG7n3Xhuqds4bubw7nhuqd14bufw7rhu5vhuqd14buv4bqg4bqn4oCcdOG7seG7neG6p27hu53igJ3huqduduG7neG6p27DveG7neG6p2tmw7rGoeG6p2zhur1s4bub4bqnbOG7m+G7ncO64bub4bqn4bu54bub4bqubOG6p+KAnG7hurLDvcO6xqHhuqdu4bqi4bq74bqnQuG6u8O64bub4oCd4bqh4bqvL2914bqx4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG6r2914bqx4bqv4buddcah4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7nUxvw7rhuqBvw4HhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqrhu51t4bqg4bubYeG6p+G6qeG6reG6reG6reG7uULDoeG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oGHhuqfEkcSRxJHhu7lCw6HhuqXhuqfDgMOBbDThuqUvL2xtw7rhuqFr4bq7w7nhuqDhu5vhurvDuuG7m+G7m8O54bq74bqh4bqow7ovbW/DgHPhuqDDueG7uS/Dum/huqrDgC/huqti4bqr4bqpL+G6q+G6q2RtYuG6qeG6qeG6qeG6reG6rWLhuqDEkeG6ueG6reG6q8OpdOG6reG6oXLhu7nGoTnDgTThuqtj4bq54bql4bqn4bq7dOG6oDThuqXDmuG6snls4bqndeG7heG6oMOg4bqn4bqo4budw7rhu5vhuqdB4bqi4bq7w7rGoeG6p+G6qMOq4bqnw7rGoeG7m+G7oeG6p3ThuqRs4bqn4bu54bub4bud4bqn4bqg4bub4bqyw73Dusah4bqnbOG6sOG6u+G6p+KAnGzhu6vhuqfGoeG6veG7neG6p+G6qMOqw7rGoeKAneG6p0zhurvDueG6pyThu5vhu6HhuqdN4bqiQ8O1w7rhuqXhuqfhuqrhu51t4bqg4bubNOG6peG6qeG6reG6reG6reG6peG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oDThuqXEkcSRxJHhuqXhuqcv4bqx4bqvL2914bqx4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lM4bq74bu54bqg4budw7nDuuG6peG6seG6r2914bqxTOG7g8O64bqnw7rhu5vDquG6p254w7rhuqfDgHjhuqds4bqw4bq74bqnxqHhu53hurvhuqdu4bufw7rhu5vhuqc+Tj7huqdM4bq7w7nhuqck4bub4buh4bqnTeG6okPDtcO64bqn4bu14bqnQuG7h+G6p0zEqXXhuqdA4bqiRMOg4bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqnTMSpdeG6pyThu5vhurBDw6DhuqfhuqBww7rhu5vhuqck4bub4bq7w7rhu5vhuqfhu5rhu6XhurvhuqHhuq8vb3XhurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxTOG6ouG7seG7neG6p+G7ueG7m+G7seG6p0DhuqJE4bqnJMOtw7rDoOG6p0Lhu4fhuqdMxKl14bqnQOG6okTDoOG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6p0zEqXXhuqck4bub4bqwQ+G6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p8O6xqHDqkPhuqfhuqjDguG6u+G6p0HhuqLhurvhuqd04bqi4burw7rhuqfDusah4buJ4bu54bqn4bqgw4HDqsO64bqn4bqg4budw7TDusah4bqnbOG6ssO94bud4bqnw7rhu6Xhu53DoOG6p2zhu5vDg2zhuqd1w4LDusah4bqnbOG6sOG6u+G6p2vDquG6p2zDucO64bqndOG7seG7neG6p0Lhu6V14bqnbsO0w7rhuqds4bubw4Ns4bqndcOCw7rGoeG6p2zhu6vhuqfGoeG6veG7neG6p+KAnOG6qMOqw7rGoeKAneG6p2zhurDhurvhuqfhuqDhu5vhu5nhuqfhuqDhu5vhurvDueG6pyThu5vhurvDuuG7m+G6p+G7muG7peG6u+G6p+G6qOG7keG6p+G6oOG7m+G7g3XhuqfDuuG7m8Oq4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sSTDgcO5w7rGoeG6p8O6xqHhu6vhu53huqfDuuG7m8Oq4bqnw7rhu5vGsOG6p8O6ZnXhuqdrw7XDuuG6p+G6oMOB4bud4buRw7rhuqdt4buxbMOg4bqnw7rhu6/hu53huqfhuqDhu5vDrOG6oOG6p8OAeOG6p8OAw6rhu53huqdsw6rDusah4bqndMOqdeG6p8O6duG7neG6p2vhu4nhuqDhuqd0w7XDuuG6p8OA4bq9w7rGoeG6p2zhurDhurvhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfhuqDDrHXhuqfhu5vhuqJD4bqnbOG7m+G6snjDusahw6DhuqfGoeG7ncOsQ+G6p3Phu5tvw7rhuqd1w6rhuqds4bur4bqnxqHhur3hu53huqfhuqvhuqvhuqfhuqDhuqJ24bud4bqnbuG6v+G6oOG6p27hurLhu7Ns4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfDuuG7g3XhuqfhuqjDguG6u+G6p0HhuqLhurvhuqHhuqfDmuG7m+G7n8O64bqnw7rhuq7huqds4bqyw73hu53huqds4bqw4bq74bqnTOG6u8O54bqnJOG7m+G7oeG6p03huqJDw7XDuuG6p2zEgsO6xqHhuqdr4bux4bqndcOyw6Dhuqfhu5vDqsO6xqHhuqdC4buldcOg4bqn4bqg4bur4bud4bqndOG6v+G7neG6p8O64bubeeG6p27DtMO64bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqnxqHhu53FqeG6oOG6p8O64bqyeWzhuqd14buF4bqg4bqnc+G7m+G7neG6p2914bqn4bqg4bqi4buv4bqg4bqndcOs4bqg4bqn4bqgw6x14bqn4buaTD7huqfhu7XhuqfDuuG7r+G7neG6p23huqLDusah4bqnbuG7i+G6ouG6p+G6oOG7ncO1w7rhuqfhuqDhu5vhurt14bqnxqHhu53hurvhuqfhuqDhur/hu53huqc9T+G6uuG6p8ag4bq7dW/DgOG6p2Lhuqvhuqd04buLw7rhuqfDusOqQ+G6py3huqfDuuG7r+G7neG6p23huqLDusah4bqn4bqp4bqt4bqtdeG6p+G6qOG7p+G7neG6p+G7m3jhu53huqds4bubw63DuuG6p+G6qOG7oeG6oOG6p8O64bqs4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG6r+G7nXXGoeG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu51Mb8O64bqgb8OB4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqq4budbeG6oOG7m2Hhuqfhuqnhuq3huq3huq3hu7lCw6Hhuqfhu5tv4budxqHhu5vhuqBh4bqnxJHEkcOp4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy9sbcO64bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqrYuG6q+G6qS/huqvhuqtkbWLhuqnhuqnhuqnhuqvhuqnDqeG6oOG6ueG6qcOpw6nhuqt04bqt4bqhcuG7ucahOcOBNOG6uWRk4bql4bqn4bq7dOG6oDThuqXDmuG6snls4bqndeG7heG6oMOg4bqn4bqo4budw7rhu5vhuqdB4bqi4bq7w7rGoeG6p+G6qMOq4bqnw7rGoeG7m+G7oeG6p3ThuqRs4bqn4bu54bub4bud4bqn4bqg4bub4bqyw73Dusah4bqnbOG6sOG6u+G6p+KAnGzhu6vhuqfGoeG6veG7neG6p+G6qMOqw7rGoeKAneG6p0zhurvDueG6pyThu5vhu6HhuqdN4bqiQ8O1w7rhuqXhuqfhuqrhu51t4bqg4bubNOG6peG6qeG6reG6reG6reG6peG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oDThuqXEkcSRw6nhuqXhuqcv4bqx4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lM4bq74bu54bqg4budw7nDuuG6peG6seG7uOG7m8OD4bqg4bqnQ8O04bqi4bqndOG7p8O6xqHhuqfhuqDDgcO1w7rhuqdr4bqubOG6p8O64bub4buJw7rhuqfhu5vhuqJD4bqnbOG7m+G6snjDusah4bqnbOG6sOG6u+G6p0zhurvDueG6pyThu5vhu6HhuqdN4bqiQ8O1w7rhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJOG7m3bhuqd04buv4bqn4bqo4buR4bqnxqHhu53DrUPhuqfhu7nhu5vDg+G6oOG6p+KAnEPDtOG6ouG6p3Thu6fDusah4oCd4bqnbuG7pcOg4bqnbOG7q+G6p8ah4bq94bud4bqnQuG6tOG6p1XhurLDvcO6xqHhuqfDuuG7peG7nWHhuqfigJxT4bub4bud4bqnbuG7peG6p2914bqnc+G7m+G7pWzhuqfhuqjhu5/huqfDusah4bubb+G6p0HhuqLhu7Fs4bqnbOG6u+G6p+G7nMO6bcO5w7pvw4Dhu53hurvDoOG6p2914bqnbuG7h+G6p8O6xqHhu5tx4bqnw4Fmw7rGoeG6p3Xhu5/DuuG7m+G6p+G7ueG7m+G7geG7neG6p2524bud4bqnQeG6ouG7sWzhuqds4bq74bqn4bucw7ptw7nDum/DgOG7neG6u+G6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqdB4bqi4buxbOG6p2zhurvhuqc+4bud4buT4bqg4bqnw5rhurt14bqn4bqg4bub4bur4bud4bqj4bqnPsOq4bqnw4DhurvhuqLhuqdu4bulw6DhuqdvdeG6p27hu4fhuqdsxILDusah4bqnbuG7rcO6xqHhuqdu4buv4bud4bqnbOG6sOG6u+G6p3Xhu5/DuuG7m+G6p3TDqnXhuqdu4bqy4buzbMOg4bqnc+G7m+G7neG6p8ah4budw6rDuuG7m+G6p+G7mkw+4bqnw7rhu6/hu53huqdt4bqiw7rGoeG6p2NC4bqr4bqt4bqtdeG6p+G6qOG7p+G7neG6p+G7m3jhu53huqds4bubw63DuuG6p+G6qOG7oeG6oOG6p+G6oOG7ncO04bu54bqnw4DhurRs4bqnw7rhuqzigJ3huqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqgb0LhuqAt4bq7dOG7ncahw7ph4bqnbG/DuuG6oG/DgcOh4bql4bqx4bqvw4DhuqDDgcO5w7rGoeG6sUzhu6vhuqfGoeG6veG7neG6p8O64bubxrDhuqdu4buLQ+G6p8O6xqHhu5vhu6Hhuqd04bqkbOG6p+G6qMOq4bqn4bqyeWzhuqd1eOG6p2524bud4bqnbsO94bud4bqvL8OA4bqgw4HDucO6xqHhurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxw5rGoeG7m+G7oeG6p3ThuqRs4bqndMOq4bqnQ8O04bqi4bqn4bqg4bux4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu5nhuqfhuqDhu5vhu53DtOG6ouG6p+G6oMOBw7nDusah4bqn4bqg4bubw6rDuuG7m+G6p2zhu6vDusah4bqnbOG6sOG6u+G6p3V34bud4bqnbMO5w7rhuqfDusah4bqyw73hu53huqHhuqc+eeG7neG6p0zhurvDueG6pyThu5vhu6HhuqdN4bqiQ8O1w7rhuqds4bq2w7rGoeG6p+G6qOG7iUPDoOG6p2zhu6vhuqfGoeG6veG7neG6p0HhuqLDteG6p0zEqXXhuqck4bub4bqiw4nDoOG6pyThu5vhurvDuuG7m+G6p+G7msO54bq94bqnbuG7h+G6p+G6oMOB4buB4bud4bqnQeG6ouG6u+G6p3TDquG6p3Phu5vhu6vDusah4bqn4buj4bqg4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqndOG7i8O64bqn4bqow6zhu7nhuqfDusah4buH4bqn4bqg4bubw6zhuqDhuqdr4bq/4budw6DhuqfDuuG7m+G6ssO6xqHhuqds4bq2w7rGoeG6p+G6oMOC4bqnbuG7peG6p3XDquG6p2vhurJ5bOG6p0HhuqLhurvhuqdz4bub4bul4bqnc+G7m+G7g8O6w6DhuqfhuqjhurLhu7PhuqDhuqdB4bqi4bq74bqn4bqg4bub4bqm4bqn4bqg4bub4bq9bOG7m+G6p27hu5nhuqdu4bq/4bqg4bqndMOsQ+G6p+G6qOG7ncO64bub4bqnQeG6ouG6u8O6xqHhuqfDuuG7m+G6suG6p+G7m+G7neG7k8O64bqn4bqg4bq/4bud4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sSTDguG6p2vDs8Og4bqnTOG6u8O54bqnJOG7m+G7oeG6p03huqJDw7XDuuG6p27hu4fhuqfDgHl14bqn4bqg4bub4buZ4bqn4bub4bud4buTw7rhuqfDgOG7teG6p+G6oOG7m+G7o2zhu5vhuqfhuqh54bud4bqnw7rhurJ5bOG6p3Phu5vhu53huqfhuqDhu5vhurLDvcO6xqHhuqfDgeG6u+G6p+G7m+G7reG6p8ah4buLw7rhuqfDuuG7m8Oq4bqn4bqg4buFdeG6p3Xhur3huqDDoOG6p8OB4but4bud4bqnw4DhurvhuqLhuqdu4bul4bqndMOq4bqn4bqg4bub4bud4bqna3jhu53huqfhuqh54bud4bqna+G6v8O64bqna8Oo4bqh4bqnS+G6snls4bqnw7rGocO5Z+G6oOG6p27hu4fhuqduw7TDuuG6p+G6qHnhu53huqdM4bq7w7nhuqck4bub4buh4bqnTeG6okPDtcO64bqnc+G7m+G7neG6p8O64buDdeG6p+G7m8WpbOG6p3R54bu54bqnY8Og4bqnbOG7q+G6p8ah4bq94bud4bqna8Oz4bqnw7rhu5vGsOG6p27hurLhu7Ns4bqn4bqg4bqiQ+G7mcO64bqnbOG7m8Wpw7rhuqfhuqjDqsO54bqnbuG7r+G7neG6p8O64buDw7rGoeG6p3Phu5vhu53DtOG6ouG6p2zhurDhurvhuqdr4buv4bqndeG7q8O64bqna3jhu53huqfhuqDhu5vhuqLhu69s4bqnJMOB4bqiw7rGoeG6p+G6oMOtdeG6p+G7muG6osOsw7rhuqd04bqiQ+G7k8O64bqn4bqow6rhuqck4bub4bud4bqnbsOs4bqi4bqnJE0kJOG6p+G6oHDDuuG7m+G6pyThu5vhurvDuuG7m+G6p+G7msO54bq94bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sSPDveG7neG6p0LhurvhuqfGoeG7neG6u+G6p27hu5/DuuG7m+G6p+G6oMOC4bqnw7rhu4N14bqn4bqp4bqt4bqn4bqg4bqiduG7ncOg4bqn4bqoeeG7neG6p+G7m8Oqw7rhu5vhuqfhuqDDgeG6u8O6xqHhuqdt4bqiQ+G6p8O64bubw6zhuqDhuqd0w6rhuqfigJxr4budw7ThuqDhuqdreOG7neG6p+G6qMOq4bqna3jhu53huqfGoeG7ncaw4bud4oCdw6DhuqdM4bq7w7nhuqck4bub4buh4bqnTeG6okPDtcO64bqnc+G7m+G7neG6p27hu6Xhuqds4bul4bqndOG7j+G6p2zhu6fDuuG6p2zhu5vhurLhurvhuqdr4budw7ThuqDhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqdz4bub4bul4bqnc+G7m+G7g8O6w6DhuqfhuqDhu5vhuqbhuqfhuqDhu5vhur1s4bub4bqnw4Dhu4/huqfDgeG6u+G6p8OA4bq7w7nDoOG6p2zhu5tw4bqna+G7ncO04bqg4bqnw4Fmw7rGoeG6p3Xhu5/DuuG7m+G6p8OB4but4bud4bqnw4Dhu4/huqdu4bqy4buzbOG6p+KAnGt44bud4oCd4bqn4bqg4bubw7nhu4HhuqfhuqDhu5vhu6Ns4bub4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfDuuG7neG7kXXhuqdu4bq7deG6p3XDteG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHhuq/hu511xqHhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4budTG/DuuG6oG/DgeG6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6quG7nW3huqDhu5th4bqn4bqp4bqt4bqt4bqt4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p8SRxJHDqeG7uULDoeG6peG6p8OAw4FsNOG6pS8vbG3DuuG6oWvhurvDueG6oOG7m+G6u8O64bub4bubw7nhurvhuqHhuqjDui9tb8OAc+G6oMO54bu5L8O6b+G6qsOAL+G6q2Lhuqvhuqkv4bqr4bqrZG1i4bqp4bqp4bqpYuG6qeG6reG6oGLhurll4bqp4bq5dOG6reG6oXLhu7nGoTnDgTTEkWPhuqvhuqXhuqfhurt04bqgNOG6pcOa4bqyeWzhuqd14buF4bqgw6Dhuqfhuqjhu53DuuG7m+G6p0HhuqLhurvDusah4bqn4bqow6rhuqfDusah4bub4buh4bqndOG6pGzhuqfhu7nhu5vhu53huqfhuqDhu5vhurLDvcO6xqHhuqds4bqw4bq74bqn4oCcbOG7q+G6p8ah4bq94bud4bqn4bqow6rDusah4oCd4bqnTOG6u8O54bqnJOG7m+G7oeG6p03huqJDw7XDuuG6peG6p+G6quG7nW3huqDhu5s04bql4bqp4bqt4bqt4bqt4bql4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgNOG6pcSRxJHDqeG6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUzhurvhu7nhuqDhu53DucO64bql4bqxU+G7m8O54buBw7rhu5vhuqdz4bub4buFbOG6p8OA4bqideG6p+G6qOG7i0PhuqdsxILDusah4bqnxqHhu53hurvhuqdu4bufw7rhu5vhuqds4bqw4bq74bqnTOG6u8O54bqnJOG7m+G7oeG6p03huqJDw7XDuuG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHDmsah4bubw7LDuuG6p8O6xqHDqsO54bqnw7rhu5t54bqndOG6v+G7neG6p8O6xqHDqkPhuqdsw7nDuuG6p27hu53huqdsxILDusah4bqnbOG6vWzhuqfhuqDhu5vhu4tD4bqnQuG6ouG7scO6xqHhuqckw4HhuqLDusah4bqn4bqgw6114bqn4bua4bqiw6zDuuG6p3ThuqJD4buTw7rhuqfhuqjDquG6pyThu5vhu53huqduw6zhuqLhuqckTSQk4bqnJOG7m+G6u8O64bub4bqn4bua4bul4bq74bqnbOG6vWzhu5vhuqfDuuG7m8Oq4bqnxqHhu4vDuuG6p+G6qeG6reG6rXN1w6Dhuqd1w7LhuqdN4bqiQ8O1w7rhuqdz4buZ4bqnw4Fmw7rGocOg4bqnc+G7m+G7neG6p27hu6Xhuqdz4bub4burw7rGoeG6p3Phu5914bqnbuG6suG7s2zhuqdCw4Ns4bqnbuG7r8O6xqHhuqfhuqjhu5/huqfhuqDhu5vhurJ4w7rGoeG6p2zDucO64bqh4bqn4oCcTMO5w7rhuqdz4bub4bud4bqnbuG7peG6p3V54bud4bqn4bubxals4bqndHnhu7nhuqdjw6DhuqfDusah4bq7Q+G6p2zhu4Hhuqfhuqjhu53hu5Ns4bqnxqHhu51n4bqg4bqnQeG6ouG7i8O64bqn4bq9w7nhuqds4bunw7rhuqds4bub4bqy4bq74bqna+G7ncO04bqg4bqnw7rhu5vhurLDusah4bqn4bqo4buf4bqnw4DhuqThuqdDw7XhuqLhuqfhuqDhu5vhu6Ns4bub4bqnbOG6sOG6u+G6p2zDucO6w6DhuqfDusO1w7rhuqfGoeG7neG6u+G6p27hu5/DuuG7m+G6p2zhu5tw4bqna+G7ncO04bqg4bqnbuG7r8O6xqHhuqfhuqjhu53DtcO64bqnbMO5w7rhuqds4bux4bqnxqHhu4XDusah4bqn4bubxals4bqn4bqg4buJ4bu5w6DhuqfDgcOow7rhuqd04bqiQ+G7k8O6w6Dhuqd1w7nDusah4bqnbOG7m8O54bqnbMO5w7rhuqds4bul4bqnbHjhuqfhu5vhu6/hu53huqdu4buZ4bqnbnbhu53huqduw73hu53DoOG6p2zhu5vhurThuqfhu7XhuqdB4bqiw7XhuqfhuqDhu5vhu5/huqdz4bubduG6p3Thu4V14oCdw6Dhuqdrw6rhuqdM4bq7w7nhuqck4bub4buh4bqnQOG6ouG6u8O6xqHhuqfDo8OA4budw7rhu5vhuqfDuuG7g3XhuqfhuqnhurnDqeG6rcSD4bqnbOG7m+G7neG6u+G6p8OA4buN4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sSThu5tvw7nhuqfhu6vDusah4bqnU8OJ4bqnLeG6p2vhu7Hhuqds4bqw4bq74bqnTOG6u8O54bqnJOG7m+G7oeG6p03huqJDw7XDusOg4bqnw7rGocOqQ+G6p2zDucO64bqnxqHhur3hu53huqdC4bq74bqnxqHhu53hurvhuqdu4bufw7rhu5vhuqdC4bqi4buxw7rGoeG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqfhu7nhu5vhu7HhuqfhuqDhu4nhu7nhuqd04bqiQ+G7k8O6w6Dhuqfhuqjhu7Phuqds4bub4butw7rGoeG6p+G7q8O6xqHhuqfDgcOs4bqg4bqndMO54bqndOG7hcO6xqFh4bqn4oCcTMO5w7rhuqfGoeG6veG7neG6p2zhu6fDuuG6p0HhuqLhur3huqfDuuG7m8aww6DhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p3Thu4vDuuG6p8O64bub4bufw7rhuqfhuqjhu7Phuqdz4bub4bulbOG6p+G6qOG7n+G6p8O64bubeeG6p2zDucO6w6DhuqfhuqDhu6vhu53huqds4bq2w7rGoeG6p8OB4bqyw7rGoeG6p8OB4bqyw7rGoeG6p8O64bqyeWzhuqd14buF4bqg4bqh4bqnw5rhu5vhurLDusah4bqn4bqo4buf4bqnw7rGoeG7m3Hhuqdu4bul4bqndMOq4bqnbHjhuqfhu5vhu6/hu53huqfhuqDhu7HhuqDhuqds4bubw7nhuqdsw7nDuuG6p8O6w7XDuuG6p3Thur/hu53huqdz4bufdeG6p3Thu6fDusahw6Dhuqdz4bub4bqiQ8O1w7rhuqfhuqjhu7Phuqds4bux4bqnxqHhu4XDusah4bqnbuG7r8O6xqHhuqfhuqjhu53DtcO64bqnbuG7meG6p2zDucO64bqnQ8O1w7rhuqfhuqDDrXXhuqfhuqDhu4nhu7nhuqd04bqiQ+G7k8O64oCdw6Dhuqfhu6vDusah4bqnU8OJ4bqnw7rhu5t54bqndOG6v+G7neG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHhuq/hu511xqHhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4budTG/DuuG6oG/DgeG6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6quG7nW3huqDhu5th4bqn4bqp4bqt4bqt4bqt4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p8SRxJHEkeG7uULDoeG6peG6p8OAw4FsNOG6pS8vbG3DuuG6oWvhurvDueG6oOG7m+G6u8O64bub4bubw7nhurvhuqHhuqjDui9tb8OAc+G6oMO54bu5L8O6b+G6qsOAL+G6q2Lhuqvhuqkv4bqr4bqrZG1i4bqp4bqp4bqpYmPhuqvhuqBlw6nhuq3huqlldOG6reG6oXLhu7nGoTnDgTThuqnhuq3DqeG6peG6p+G6u3ThuqA04bqlw5rhurJ5bOG6p3Xhu4XhuqDDoOG6p+G6qOG7ncO64bub4bqnQeG6ouG6u8O6xqHhuqfhuqjDquG6p8O6xqHhu5vhu6Hhuqd04bqkbOG6p+G7ueG7m+G7neG6p+G6oOG7m+G6ssO9w7rGoeG6p2zhurDhurvhuqfigJxs4bur4bqnxqHhur3hu53huqfhuqjDqsO6xqHigJ3huqdM4bq7w7nhuqck4bub4buh4bqnTeG6okPDtcO64bql4bqn4bqq4budbeG6oOG7mzThuqXhuqnhuq3huq3huq3huqXhuqfhu5tv4budxqHhu5vhuqA04bqlxJHEkcSR4bql4bqnL+G6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5TOG6u+G7ueG6oOG7ncO5w7rhuqXhurFL4bq0bOG6p+G6oOG6ssO9w7rGoeG6p+G6oMOBb8O54bqnbuG7i0Phuqfhu5vhuqJD4bqnbOG7m+G6snjDusahw6DhuqfGoeG7ncOsQ+G6p3Phu5tvw7rDoOG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqfhuqDhu6Ns4bub4bqnbOG6sOG6u+G6pz5OPuG6p0zhurvDueG6pyThu5vhu6HhuqdN4bqiQ8O1w7rhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJMOB4bqkbOG6p+G6oOG7ncO04bu54bqndMO1w7rhuqfhuqDhu5vhu4N14bqnw7rhu5vDquG6p0zhurvDueG6pyThu5vhu6HhuqdN4bqiQ8O1w7rDoOG6p8O64bub4bufw7rhuqfhuqjDqsO54bqna+G6tGzhuqfhuqDhurLDvcO6xqHhuqdCw61D4bqn4bqg4bub4bur4bqna2bDusah4bqnxqHhur9s4bubw6Dhuqdu4bq94bqn4bqo4bquw7rhuqfDuuG7m+G6ssO6xqHhuqfhuqDDgW/DueG6p27hu4tD4bqn4bub4bqiQ+G6p2zhu5vhurJ4w7rGocOg4bqnxqHhu53DrEPhuqdz4bubb8O6w6DhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqn4bqg4bujbOG7m+G6p2zhurDhurvhuqfDuuG6rOG6pz5OPuG6p8OA4budw7rhu5vhuqfDuuG7g3Xhuqfhuqvhuq3huq3huqnDoOG6p3V54bud4bqn4bqg4bubw6zhuqLhuqdu4bqy4buzbOG6p2zhu6vhuqfGoeG6veG7neG6p8O6w6pD4bqnbuG7h+G6p+G7ueG7m+G7geG7neG6p8O6xqHhu5vhu6Hhuqd04bqkbOG6p8OB4bq74bqnw4DhurvDucOg4bqnbOG7seG6p8ah4buFw7rGoeG6p+G6oOG7m8O04bqnw7rDqsO54bqnbuG7meG6p+G6oOG7n3Xhuqds4bubw7nhuqd14bufw7rhu5vhuqd14buv4bqg4bqn4oCcdOG7seG7neG6p27hu53igJ3huqduduG7neG6p27DveG7neG6p2tmw7rGoeG6p2zhur1s4bub4bqnbOG7m+G7ncO64bub4bqn4bu54bub4bqubOG6p+KAnG7hurLDvcO6xqHhuqdu4bqi4bq74bqnQuG6u8O64bub4oCd4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6oG9C4bqgLeG6u3Thu53GocO6YeG6p2xvw7rhuqBvw4HDoeG6peG6seG6r8OA4bqgw4HDucO6xqHhurE+4bqy4buz4bqg4bqnQeG6ouG6u+G6p+G6oOG7m+G6puG6p+G6oOG7m+G6vWzhu5vhuqdu4buZ4bqn4bqo4budw7ThuqDhuqfhuqDhu53DtOG7ueG6p+G6snls4bqndXjhuq8vw4DhuqDDgcO5w7rGoeG6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFOw7TDuuG6p8O64buDdeG6p+G6qWPhuqfhuqDhuqJ24budw6Dhuqd14buv4bqg4bqna+G7ncO0w7rhuqds4bux4bqnbsO0w7rhuqfhuqh54bud4bqnPk4+4bqnQeG6osO14bqnTMSpdeG6pyThu5vhuqLDieG6p3Phu5vhu53huqdvdeG6p2vhu6Hhuqds4bubxKnDuuG6p27DueG6vcO64bqndeG7hWzhuqc+4budw7V14bqnxqHhurvDuuG6p0vDoOG6p2zhu4PDuuG6p2vhu5PDuuG7m+G6p3Phu5vhu53DtMO64bqnTeG6okPDtcO64bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqdu4buBdeG6p2vhu4HDueG6p8OA4bq0bOG6p3Phu5vDueG7jeG6p27hu5nhuqfhu5vDucOqw7rhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqnxqHhu53hur3DueG6p+G6vcO64bqna+G7r+G6p3Xhu6vDuuG6p0t44bud4bqndcOq4bqndeG7n8O64bub4bqnbuG6u8O6xqHhuqfhuqDhu5tvw7nhuqdu4bqiduG7neG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHDmuG7m+G6rMO6xqHhuqfhuqDhurLhu7XDusah4bqnbOG7g8O64bqna+G7k8O64bub4bqnbuG7h+G6p3Phu5vhu53DtMO64bqnPk4+4bqnQeG6osO14bqnTMSpdeG6pyThu5vhuqLDieG6p2vhuqLhu69s4bqn4bu54bub4buB4bud4bqn4oCcc+G7m+G7g8O64bqnxqHhu6Xhu53huqXhuqfhuqjhu5HhuqdB4bqiw7XhuqfhuqDhu5vhu5/huqfhuqDhu5/DuuG7m+G6p2zDveG6p2zhuqLhu69s4bqnxqFn4bu54bqnxqHhu53huqzhurvhuqfhu5pUPuG6p+G7ueG7m+G6ruG6p+G6oMOB4bq9bOG7m+G6p3Xhu6vDuuG6p1Rnw7rhuqds4bqw4bq74bqnJOG7m+G6u8O64bub4bqn4buaw7nhur3huqdz4bub4bud4bqnbuG7peG6py3huqfhu5pUPuG6p+G7uOG7m+G6v3Xhuqck4bqiw6zDuuG6p+G6usO64bub4bqnw6PDuuG6u0Phuqd0w6rhuqfhu5pUPuG6p+G6oMOB4bqy4bu1w7rGoeG6p04k4bqnVGfDuuG6pyThu5vhurvDuuG7m+G6p+G7msO54bq9xIPhuqfhuqjDquG6p03huqJDw7XDuuG6p27hu4fhuqfhuqDhu53DtOG7ueG6p+G6oOG6rmzhuqfDuuG6ouG7q+G7neG6p23hurLhu7fDusah4bqn4bqyeWzhuqd1eOG6p+G6qMOq4bqn4bqgw6rhu53huqfDuuG7g8O6xqHhuqds4bqw4bq74bqnbOG7q+G6p8ah4bq94bud4bqn4bqgw4Hhu43huqfDusOqQ+G6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHhuq/hu511xqHhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4budTG/DuuG6oG/DgeG6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6quG7nW3huqDhu5th4bqn4bqp4bqt4bqt4bqt4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p8OpxJFj4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy9sbcO64bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqrYuG6q+G6qS/huqvhuqtkbWLhuqnhuqnhuqljZGLhuqBlYuG6q8SRdGItYmxla2Lhuqvhu5dlY+G6uWLhuq3hurllxJFvbG/huqvhuqnhuqFy4bu5xqHhuqXhuqfhurt04bqgNOG6pcOa4bqyeWzhuqd14buF4bqgw6Dhuqfhuqjhu53DuuG7m+G6p0HhuqLhurvDusah4bqn4bqow6rhuqfDusah4bub4buh4bqndOG6pGzhuqfhu7nhu5vhu53huqfhuqDhu5vhurLDvcO6xqHhuqds4bqw4bq74bqn4oCcbOG7q+G6p8ah4bq94bud4bqn4bqow6rDusah4oCd4bqnTOG6u8O54bqnJOG7m+G7oeG6p03huqJDw7XDuuG6peG6p+G6quG7nW3huqDhu5s04bql4bqp4bqt4bqt4bqt4bql4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgNOG6pcOpxJFj4bql4bqnL+G6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5TOG6u+G7ueG6oOG7ncO5w7rhuqXhurHhu5pUPuG6p+G7uOG7m+G6v3Xhuqck4bqiw6zDuuG6p+G6usO64bub4bqnw6Phu7nhu5vhu4Hhu53Eg+G6p27hur3DuuG7m+G6p8ah4bud4bq94bqnTOG6u8O54bqnJOG7m+G7oeG6p03huqJDw7XDuuG6p2zhu6XhuqfhuqDhu7Hhuqds4bubw6zhuqDhuqduZ2zhuqdr4bud4buT4bqg4bqn4bu54bubxILhuqfhu5vhu7Phu7nhuqfhuqh54bud4bqndeG7q8O64bqnVGfDuuG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHigJxT4bub4bud4bqnbuG7pcOg4bqn4bqg4bur4bud4bqnbuG7h+G6p8O64bul4bud4bqnTeG6okPDtcO64bqnbm/DueG6p+G6oOG7m+G6puG6p2zhu5vDrcO64bqn4bqo4buh4bqg4bqnbOG6sOG6u+G6p3Xhu6vDuuG6p1Rnw7rDoOG6p2t44bud4bqn4bqg4bub4bqm4bqnbOG7m8O54bqn4bqg4bub4buLQ+G6p0JvdeG6oeG6p8Oa4bub4bufw7rhuqdN4bqiQ8O1w7rhuqdreOG7ncOg4bqn4bqg4bur4bud4bqnbuG7h+G6p+G6oOG7m8OsQ+G6p03huqJDw7XDuuG6p+G7ueG7m8SC4bqn4bub4buz4bu54bqn4bqoeeG7neG6p3Xhu6vDuuG6p1Rnw7rDoOG6p+G6oOG7m+G7iXXhuqds4bub4buj4bqnbOG7peG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p25nbOG6p27hu53hu5l14bqnw7p24bud4bqn4bqgw4Hhu6/hu53huqfhu5t4w7rhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqc+Tj7huqdz4bub4bq9bOG6pcOg4bqn4burw7rGoeG6p+G7uOG7m+G6v3Xhuqck4bqiw6zDuuG6p+G6usO64bub4bqnw7rhu5t54bqndOG6v+G7neG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFM4bubcOG6p+G6q+G6p+G6oOG7m+G6vcO6xqHhuqfDgOG6u+G6ouG6p3Phu5vhu53huqds4bub4bqiQ+G7mcO64bqnw4DhurvDusah4bqndeG7q8O64bqnVGfDusOg4bqnTOG6u8O54bqnJOG7m+G7oeG6p03huqJDw7XDuuG6p27hu4fhuqfGoeG7m+G7neG6p23DrOG6ouG6p8Osw7rhuqdu4buL4bqi4bqn4bqg4budw7XDuuG6p+G7teG6p8ah4bud4buB4bud4bqnPuG7q+G6p27hu6Fs4bub4bqnbOG6vWzhuqfDuuG7m+G7pXXhuqfhuqDhuqJ24bud4bqnQeG6ouG7sWzhuqfGoeG7neG6u+G6p+G6q+G6reG6qWThuqfhuqh54bud4bqn4bqr4bqn4buaTD7DoOG6p+G6qeG6p+G7mkxL4bqnxqHhu53DqsO64bub4bqnbuG6suG7s2zhuqdu4butw7rGoeG6p+G6oOG7m8O94bud4bqn4bu54bub4bq94bqn4bqr4bqnc3Dhuqd04bqubOG6p8O64bub4buldeG6p+G6oOG6onbhu53huqHhuqdT4buZ4bqn4bqgw4Lhuqdu4bulw6DhuqdM4bq7w7nhuqck4bub4buh4bqnTeG6okPDtcO64bqnbeG7i8O64bqnc+G7m2jDusah4bqnbuG7ocO64bub4bqnbuG6suG7s2zhuqfhuqjhurvhu53huqfhuqDDgeG7p+G6p+KAnG7hu4vhuqLhuqfhuqDDquG6ouG6peG6p2zhurDhurvhuqd14bufw7rhu5vhuqfhu7Xhuqds4bq9bOG6p8ah4bud4buB4bud4bqnbsOs4bqi4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfhuqjDquG6p8O6xqHDucOq4bud4bqnw7rhurJ5bOG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurE9T+G6uuG6p8ag4bq7dW/DgOG6p2LhuqvhuqfhuqjDguG6u+G6p8OB4but4budw6DhuqdM4bq7w7nhuqck4bub4buh4bqnTeG6okPDtcO64bqndeG6u8O6xqHhuqfhuqjhu5Hhuqdi4bqn4buaTD7huqfhu7Xhuqds4bq9bOG6p8O64buv4bud4bqnbeG6osO6xqHhuqdu4butw7rGoeG6p27hu6/hu53huqdsxILDusah4bqn4bqoeeG7neG6p+G6q+G6p+G7mkxL4bqn4bu14bqnbOG6vWzhuqfDuuG7r+G7neG6p23huqLDusah4bqnbOG6veG6p8O64bubw63DuuG6oeG6p03EguG6p27hur3DuuG7m+G6p8ah4bud4bq94bqnbsOtQ+G6p3TDquG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqfhuqDhu6Ns4bub4bqn4bqg4bux4bqgw6Dhuqdu4bq/4bqg4bqnbOG7m3DhuqfhuqDhu53DteG6ouG6p27hu5HhuqfDgeG6u8Og4bqn4buaVD7huqfhu7jhu5vhur914bqnJOG6osOsw7rhuqfhurrDuuG7m+G6p2zhu5vhu53hurvhuqfDgOG7jeG6p+G6qGrDuuG6p2zhu6Xhuqds4bubw4PhuqDhuqfhuqDhu53DtGzhuqfDuuG6ouG7seG7neG6p3Phu5vhu53huqdN4bqiQ8O1w7rhuqfhuqDhuqLhu6/huqDhuqd1w6zhuqDhuqdseOG6p+G7m+G7r+G7neG6p8ah4budw6rDuuG7m+G6p+G7mkw+4bqn4bu14bqn4bqr4bqnw7rhu6/hu53huqdt4bqiw7rGoeG6p2zhur3huqfDuuG7m8Otw7ph4bqn4oCcw5rDtOG6ouG6p+G6oOG7m+G7neG6p27DrOG6ouG6p27Dg8O6xqHhuqfhuqh54bud4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p3ThuqRs4bqnbOG6sOG6u+G6p3Xhu5/DuuG7m+G6p+G7m3jDuuG6p8O64bqs4bq7w6DhuqdN4bqiQ8O1w7rhuqds4bul4bqn4bqg4bub4buZ4bqnbuG7h+G6p8ah4budw6rDuuG7m+G6p+G6oOG7m8O1deG6p+G7mkw+w6DhuqduZ2zhuqdr4bud4buT4bqg4bqn4bu14bqnw7rhu6/hu53huqdt4bqiw7rGoeG6p27hu4vhuqLhuqfhuqDhu53DtcO64bqnLeG6p+G6qeG6reG6rXXhuqfhuqjhu6fhu53huqfhu5t44bud4bqnbOG7m8Otw7rhuqfhuqjhu6HhuqDhuqfDuuG6rOKAneG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHhuq/hu511xqHhuqdsdOG6u8OAw4A04bqlbeG6oOG7m+G6onVr4bqn4budTG/DuuG6oG/DgeG6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6quG7nW3huqDhu5th4bqn4bqp4bqt4bqt4bqt4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p8SRxJHEkeG7uULDoeG6peG6p8OAw4FsNOG6pS8vbG3DuuG6oWvhurvDueG6oOG7m+G6u8O64bub4bubw7nhurvhuqHhuqjDui9tb8OAc+G6oMO54bu5L8O6b+G6qsOAL+G6q2Lhuqvhuqkv4bqr4bqrZG1i4bqp4bqp4bqpZGPhuqvhuqBl4bq54bqrZcSRdOG6reG6oXLhu7nGoTnDgTRi4bqrw6nhuqXhuqfhurt04bqgNOG6pcOa4bqyeWzhuqd14buF4bqgw6Dhuqfhuqjhu53DuuG7m+G6p0HhuqLhurvDusah4bqn4bqow6rhuqfDusah4bub4buh4bqndOG6pGzhuqfhu7nhu5vhu53huqfhuqDhu5vhurLDvcO6xqHhuqds4bqw4bq74bqn4oCcbOG7q+G6p8ah4bq94bud4bqn4bqow6rDusah4oCd4bqnTOG6u8O54bqnJOG7m+G7oeG6p03huqJDw7XDuuG6peG6p+G6quG7nW3huqDhu5s04bql4bqp4bqt4bqt4bqt4bql4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgNOG6pcSRxJHEkeG6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUzhurvhu7nhuqDhu53DucO64bql4bqxTcSC4bqnbuG7neG6p0Lhurvhuqduw7TDuuG6p27DreG6osOg4bqnTOG6u8O54bqnJOG7m+G7oeG6p03huqJDw7XDuuG6p+G6qGrDuuG6p3ThuqLhu6vDuuG6p+G7m+G6snnDusah4bqn4bqo4buR4bqnxqHhu53hurvhuqdu4bufw7rhu5vhuqfhu7XhuqdB4bqiw7XhuqfDuuG7m8Oq4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sSTDgeG7teG6p+G6qOG7keG6p8O64bubw6rhuqfhuqh54bud4bqnZOG6p+G6oMOsdeG6p+G7m+G6okPhuqds4bub4bqyeMO6xqHhuqfhuqDDgcO1w7rhuqfhuqDhurtDw6DhuqdM4bq7w7nhuqck4bub4buh4bqnTeG6okPDtcO64bqn4bub4bq/w7rhu5vhuqfhu7nhu5vDg2zhuqfhu6t14bqnbOG7m+G7i3Xhuqd0w6xD4bqn4bqgw4LDusah4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfGoeG7neG6u+G6p27hu5/DuuG7m8Og4bqn4bqgZ8O6xqHhuqds4bubw7nhuqd1d+G7neG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p3Xhu6/huqDhuqfhuqDDrHXhuqfhu5vhuqJD4bqnbOG7m+G6snjDusah4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seKAnE914bqnw4Dhu4/huqdtxILDusah4bqn4bqg4bud4buRw7rhuqfhuqDhu5vhurLhu7XDusah4bqnbOG6sOG6u+G6p3Xhu5/DuuG7m+G6p+G6oMOBw7nDusah4bqnc8SQ4bqnPU/hurrhuqfGoOG6u3Vvw4Dhuqdi4bqr4bqn4bqow4LhurvhuqdB4bqi4bq74bqn4bqow6rhuqfDgOG7j+G6p+G6oOG7ncO04bu54bqn4bqg4bqubOG6p2zhu7HhuqfGoeG7hcO6xqHhuqfhu7XhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfGoeG7neG7geG7neG6p27DrOG6ouG6p8OA4buF4bu54bqn4bqgeeG7neG6p27hu5nhuqdtw6rDuuG7m+G6p23huq514bqn4bqg4bud4buRw7rhuqfhuqDhu5vhurLhu7XDusah4bqnxqHhuqbhu53huqfhuqjhu5Hhuqds4bubw7nhuqdr4bux4bqndcOy4bqnQsOtQ+G6p8O64bubw6rhuqd1eeG7neKAneG6p+KAk+G6p0zhu6vhuqfGoeG6veG7neG6p+G6oMOB4buN4bqnw7rhu7XhuqfDuuG6ruG6p2zhurLDveG7neG6p0HhuqJDw7ThuqDhuqfhuqDDrXXDoOG6p2zhu5vhu53hurvhuqfDgOG7jeG6p+G6snls4bqndXjhuqduw73hu53huqfhuqDhu5vhurLDvcO6xqHhuqfhuqh54bud4bqn4bqg4bur4bud4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sSTDgeG6u8O64bub4bqn4bqg4bub4bqw4bqn4bqg4bubw73hu53huqfGoeG7neG6u8O64bqnbMO5w7rhuqfGoeG6veG7neG6p+G6qOG7keG6p+G6oOG7m+G7g3XhuqfDuuG7m8Oqw6DhuqfDusah4bqyw73hu53huqdr4bux4bqnTOG6u8O54bqnPuG7g8O64bqnU8OJ4bqnbMSCw7rGoeG6p2zDucO64bqnxqHhur3hu53huqfhuqDhu5vhu4N14bqndOG6v+G7neG6p+G7m+G7reG6p8O64bqyeWzhuqfDo+G6oOG6v+G7neG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqnw5PDusSD4bqnw7p44bud4bqnbuG7h+G6p8O64bqi4bur4bud4bqnbeG6suG7t8O6xqHhuqdu4bq7deG6p3XDteG6p2t44bud4bqndOG7r+G7neG6p+G6oOG7m+G6ouG7teG6p2vDs+G6p2zhurDhurvhuqdM4bq7w7nhuqck4bub4buh4bqnTeG6okPDtcO64bqh4bqnVMODbOG6p8O6w6pDw6DhuqfDusah4bqyw73hu53huqduw6rDuuG6p+G7q8O6xqHhuqdt4bq74bqnbuG7h+G6p8OA4bq/deG6p25vw7rhuqdu4bud4bqn4bqo4buf4bqndMOqdeG6p8O6xqHhu5vhu5HhuqfigJzhu7nhu5vhuqLhuqdu4bq94bql4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqfGoeG7ncOs4bqi4bqnbuG6suG7s2zhuqfhuqjhu43huqdB4bqiQ8O0w7rhuqd04bqiQ8O0w7rhuqdz4bub4bud4bqnbMO5w7rhuqfGoeG6veG7neG6p+G6qMOC4bq74bqn4bqo4buR4bqnbuG6suG7s2zhuqfhu6PhuqDhuqfGoeG7ncO94bqnbuG7h+G6p+G7ueG7m+G7geG7neG6p2zhu5vhuqLEqcO64bqna+G7oeG6p3TDtcO64bqnbuG6ssO9w7rGoeG6p8OB4bq74bqnJOG7m+G6sOG6p27hu6vhuqdu4buZ4bqn4bqg4bub4bq7deG6p23huqThuqdr4bqiduG7neG6p8ahZ+G7ueG6p3Vn4bqg4bqnbOG6sOG6u+G6p0zhu5vhurDhuqfhuqDhu6Fs4bub4bqnw7rhurJ5bOG6p+G6qHnhu53huqdOw7nDqsO64bqn4bqg4bub4buZ4bqn4bqg4bub4bq7w7nhuqc+4bud4buT4bqg4bqnw5rhurt14bqn4bqg4bq/4bud4bqnPU/hurrhuqfGoOG6u3Vvw4Dhuqdi4bqr4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG6r+G7nXXGoeG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu51Mb8O64bqgb8OB4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqq4budbeG6oOG7m2Hhuqfhuqnhuq3huq3huq3hu7lCw6Hhuqfhu5tv4budxqHhu5vhuqBh4bqnxJHEkcSR4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy9sbcO64bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqrYuG6q+G6qS/huqvhuqtkbWLhuqnhuqnhuqti4bqtZeG6oGRi4bq54bq5dGQtY+G6q+G6uWxsYuG6q+G6q8SRYm9ka21ra29j4buXY+G6oXLhu7nGoeG6peG6p+G6u3ThuqA04bqlw5rhurJ5bOG6p3Xhu4XhuqDDoOG6p+G6qOG7ncO64bub4bqnQeG6ouG6u8O6xqHhuqfhuqjDquG6p8O6xqHhu5vhu6Hhuqd04bqkbOG6p+G7ueG7m+G7neG6p+G6oOG7m+G6ssO9w7rGoeG6p2zhurDhurvhuqfigJxs4bur4bqnxqHhur3hu53huqfhuqjDqsO6xqHigJ3huqdM4bq7w7nhuqck4bub4buh4bqnTeG6okPDtcO64bql4bqn4bqq4budbeG6oOG7mzThuqXhuqnhuq3huq3huq3huqXhuqfhu5tv4budxqHhu5vhuqA04bqlxJHEkcSR4bql4bqnL+G6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5TOG6u+G7ueG6oOG7ncO5w7rhuqXhurFM4bq7w7nhuqck4bub4buh4bqnTeG6okPDtcO64bqn4bqow6rhuqdr4bux4bqnTOG6u8O54bqnPuG7g8O64bqnU8OJ4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6scOa4bub4bqy4bqn4bub4bud4buZ4bqi4bqn4bqg4bubw6zhuqLhuqfhuqDDrXXhuqfhuqDDgeG6v8O6xqHhuqds4bqw4bq74bqna+G7scOg4bqnTOG6u8O54bqnJOG7m+G7oeG6p03huqJDw7XDuuG6p0HhuqLhu4HhuqdB4bqiQ8O04bqgYeG6p+KAnEzhu4HhuqfDuuG7m8Oq4bqnQ8O1w7rhuqfhuqDDrXXDoOG6p8OA4bq74bqi4bqnbuG7s+G6oOG6p8O6w6pD4bqnbMO5w7rhuqfDgOG7j+G6p+G6qOG7kcOg4bqn4bu14bqnw7rhu5vDquG6p2zhu5t44bud4bqnbOG7geG6p+G6oOG6ouG7i8O64bqj4oCd4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sT3hurvhuqLhuqdzxJDhuqdO4bq/4bud4bqn4bub4buv4bud4bqnw7rDqkPDoOG6p03huqJDw7XDuuG6p8OA4buP4bqn4bqg4budw7Thu7nhuqfhuqDhuq5s4bqnbOG7peG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p3XDqsO64bqn4bqgw4HhurvDuuG7m+G6p+G6oMOq4bud4bqnQeG6ouG6u8O64bqn4bqgw4HFqcO6xqHhuqfhu7XhuqfGoeG7neG7geG7neG6pz7hu6vhuqdu4buhbOG7m+G6p0zhu5vDreG6ouG6p+G6vOG6p23hu53hu5XDuuG6p8OB4bq74bqn4bqg4bq/4bud4bqnJOG7m+G6veG7neG6p1ThurvDuuG6oeG6p0zhu5vhu4Vs4bqnbOG7m+G7hcO6w6DhuqdB4bqi4buHw7rGoeG6p8O6xqHhu5tw4bqnw7rGoeG7hcO64bqnw7rGoeG6sOG7neG6p+G6qHnhu53huqdu4buLQ+G6p27hurDhuqfhuqDhu5/DuuG7m+G6p0PDteG6ouG6p+G6oOG7m+G6snjDusah4bqn4bqgw4LhuqfGoeG7neG6u+G6p27hu5/DuuG7m+G6p+G6oMOBw7nDusah4bqnbOG7g8O64bqnw7rhu5vDquG6p8O64bubxrDhuqdueMO64bqnw4B44bqn4bqg4bq/4bud4bqnQuG7h+G6p0zEqXXhuqdA4bqiRMOg4bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqnTMSpdeG6pyThu5vhuqLDieG6p8OA4buP4bqnw7rhur/hu7nhuqd04bq/4bud4bqnbuG7i0Phuqdu4bqw4bqnw7rhu4PDusah4bqndOG6suG7s8O6xqHhuqds4bubw7nhuqds4bur4bqnxqHhur3hu53huqdu4buLQ+G6p8O6xqHhu5vhu6Hhuqd04bqkbOG6p+G6oOG7ncO04bu54bqn4bqg4bqubOG6p2zhu5vhu53DuuG7m+G6p+G7ueG7m+G6rmzhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqn4bqg4bujbOG7m+G6p2zhu5vDueG6p+G6oOG7m+G7meG6p+G6oOG7m+G6u8O54bqnPuG7neG7k+G6oOG6p8Oa4bq7deG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu54bq64bqi4bqg4bubw7nDgeG6peG6seG7msO5w6rDusah4bqnPXjDuuG6ry/hu7nhurE=

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]