(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau 2 trận tứ kết và bán kết thi đấu rất tốt, Nguyễn Hồng Quân đã gặp chấn thương đáng tiếc và phải chấp nhận dừng cuộc chơi tại SEA Games 32 với tấm HCB.
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n8OUxIJTw5Qtxanhur5EQuG7huG7jeG7oeG6vOG7kMOVw5RE4bqqVOG7j+G7n+G7l314w5Lhu6HhuqBD4bu14buG4buhw5RD4buaS+G7hkLDteG7oTdC4buQVOG6qOG7huG7oVvhu4rhu4ZC4buh4bqr4buQ4buz4buG4buh4bqi4bui4buGQuG7ocOA4buaTOG6oOG7oU/hu6FjJsWo4buhfcWp4buAxILDleG7oXNy4buhUUxE4buhw5Thu7Xhu4Dhu6FbJD3hu5UvQ3Hhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DklvEgsWp4bqi4buf4buXY8Wp4buQ4buhcuG7ocOU4buO4bu54buG4buhw5Thu5zhu6HDisOCw5Thu6FR4bup4buhw4DGsOG7huG7ocOKw4LDlOG7ocOUQ0Thu6HDg+G7teG7kOG7oeG7juG7tcOU4buhw5TDjMOUw7Xhu6E3QuG7kFThuqjhu4bhu6Fb4buK4buGQuG7oeG6q+G7kOG7s+G7huG7ocOD4but4buhQnjDkuG7oeG6oEPhu7Xhu4bhu6HDlEPhu5pL4buGQuG7ocODxrDhu4ZC4buhw5REw4LhuqDhu6FR4bup4buhw5JD4buxROG7oeG6oEPhu7XDkuG7oeG7hkPhu7nhu4bhu6HhuqLhu6Lhu4ZC4buh4bqg4buQ4buI4bqg4buh4bqgQ0tE4buhw5Thu6tE4buhYybFqOG7oX3FqeG7gMSCw5Xhu6FzcuG7oVFMROG7ocOU4bu14buA4buhWyQ9w7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buX4buVROG7gELhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufRCTEguG7hsOUxILhu47hu5/hu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n1JE4bqiw5RD4buN4buh4bulcHDDklPhu4/hu6FDxIJEQkPDlOG7jeG7oXVzc8OSU+G7j+G7n+G7ocOV4buO4bqgbOG7ny8v4bqg4bqi4buGw7TDgMWp4buCw5RDxanhu4ZDQ+G7gsWpw7RR4buGL+G6osSCw5XDisOU4buCw5Iv4buGxIJSw5UvcnNx4bunL3JydeG6onVww7pzdHF1w5RzdXXhur5zLeG6osOV4bqgcHFxdHDDtOG6vMOSQuG7n+G7ocWp4bq+w5Rs4buffXjDkuG7oeG6oEPhu7Xhu4bhu6HDlEPhu5pL4buGQsO14buhN0Lhu5BU4bqo4buG4buhW+G7iuG7hkLhu6Hhuqvhu5Dhu7Phu4bhu6HhuqLhu6Lhu4ZC4buhw4Dhu5pM4bqg4buhT+G7oWMmxajhu6F9xanhu4DEgsOV4buhc3Lhu6FRTEThu6HDlOG7teG7gOG7oVskPeG7n+G7oVJE4bqiw5RDbOG7n+G7pXBw4buf4buhQ8SCREJDw5Rs4bufdXNz4buf4buhL+G7l+G7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSJMWpw5LDlEThu4Lhu4bhu5/hu5cl4buC4buh4bqgQ+G7teG7huG7ocOUQ+G7mkvhu4ZCw7Xhu6Fb4buK4buGQuG7oeG6q+G7kOG7s+G7huG7ocOSQ+G7sUThu6HDgEjhu6HDlENE4buhw4Phu7Xhu5Dhu6HDlOG7juG7ueG7huG7oeG6oEPhu5Dhu4ZC4buhw4rDgsOU4buhUeG7qeG7oUJE4bup4buGQ+G7oVskPcO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l+G6p+G7oeG6vuG7t+G7huG7ocOD4bu34buQ4buhw5RE4bq04buG4buhw5RDxanhu4Dhu6HhuqLhu57hu6FjJsWo4buhfcWp4buAxILDleG7oU/hu6HDgOG7iOG7oeG7gMON4buG4buhNOG7kOG7huG7oTRD4buAxILhu47DteG7oWYqZuG7oWRDxanhu4ZD4buhW+G7gsaw4buhN0Lhu5BU4bqo4buG4buhW+G7iuG7hkLhu6Hhuqvhu5Dhu7Phu4bhu6HDg+G7reG7ocOD4bqs4buh4bq+4burROG7oeG7teG7huG7ocOU4buaTuG7hkLhu6Hhur5M4buG4buhw4pDROG7oeG6vkThurThu4bhu6HDlETDgsOS4buhQkThu6nhu4ZD4buh4buGQ1Dhu4ZC4buh4bqgQ0TDguG7huG7ocOUQ3bhu4ZC4buhw5RD4buQVMOCw5Thu6HDkkPhu5ThuqDhu6FP4buh4bqgxrDhuqDhu6HDlOG7juG7ueG7huG7ocOU4buc4buhw4rDgsOU4buhUeG7qeG7ocOAxrDhu4bhu6HDisOCw5Thu6HDg+G6rOG7ocOURMOC4buG4buhUeG7qeG7guG7oeG6oEPhu5Dhu4ZC4buhw4rDgsOU4buhQnjDkuG7ocODw4xE4buhw5RD4buW4buh4bqgQ+G7luG7oeG7hkPhu6nhu6Ekxanhu4DDkuG7kOG6oENExanhu6FP4buhQ+G7q+G7hkLhu6HhuqDhu7Phu4bhu6HDuXHDikLhu6Hhu4bFqeG7gMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l2Thu5BU4buh4buGQ0ThurThu4bDteG7ocOVxanhu5Dhu6HDlEN24buGQuG7oeG6vk5E4buhT+G7ocOAxrDhu4bhu6HDisOCw5TDteG7oVvhu4rhu4ZC4buh4bqr4buQ4buz4buG4buhw4Phu63hu6FCeMOS4buhw5JD4buxROG7oeG7gOG7iMOU4buh4bqgQ+G7teG7huG7ocOUQ+G7mkvhu4ZC4buhT+G7oeG6ouG7s1Thu6HhuqBDd+G7hkLDtOG7oWRDxILhu4Lhu6HDgMaw4bqg4buhw5Xhu6bhu6HDlOG7juG7nuG6oOG7ocOURMOCw5Lhu6HDikPGsOG7gOG7oeG6oEPhu4Lhu6Hhuqvhu5Dhu7Phu4bhu6HDlOG7q0Thu6FCROG7sUThu6HDg+G7teG7kMO14buhw4Phuqzhu6HDlOG7jsaw4buGQ+G7oeG7hkNQ4buGQuG7oeG6oEPhu7Xhu4bhu6HDlEPhu5pL4buGQuG7ocODxrDhu4ZC4buhw5REw4LhuqDhu6HhuqDhu4Thu6HDlEPhuqzhu6FT4buxVOG7oeG7jsWpw7Xhu6FmKmbhu6Hhu4bhu6lU4buhw4pDw43hu4ZC4buh4buG4bq04buG4buhw5RDxanhu4Dhu6FCRMWp4buhw5Thu47FqeG7hkPhu6HDlOG7qUThu6FP4buhw5Thu47hu7nhu4bhu6HhuqBD4buQ4buGQuG7ocOKw4LDlMO14buhw4N44bqg4buhw4BE4bqmw5Thu6HDg8OMROG7ocOUQ+G7luG7oeG6vuG7q0Thu6Hhur7hu6nhu6Hhu4Dhu4jDlOG7oVFJ4buhw5Xhu6bhu6HDg8OC4buG4buhw5Thu6Lhu6Hhu4bhu5pM4bqg4buh4bqgQ+G7luG7oeG7hkPhu6nDteG7ocODxanhu4ZC4buhQ+G7ouG7hkLhu6FD4bue4bqg4buhw4pDxJDhu6HDlEPDguG7oUJE4bup4buGQ+G7ocOU4bu14buA4buhWyRm4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDleG7s+G7huG7oeG7hkPhu6nDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5fhuqvhu5BUw4LDlOG7ocODw4nhu4ZD4buhw5RDxILhu4Lhu6Hhur5NROG7ocOKQ+G7kFThurThu4bhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOAxrDhuqDhu6HDleG7psO14buhPVs14buhUeG7qeG7oTdC4buQVOG6qOG7huG7oVvhu4rhu4ZC4buh4bqr4buQ4buz4buG4buh4bq+4buexanhu6HhuqBDR+G7huG7ocOSQ+G7mkvhu4ZC4buhxrDhu4bhu6HDgEjhu6HhuqDhu5Dhu4jhuqDhu6FRReG7oeG6vlXhu6HhuqLhu4Lhu6HDleG7nOG6oOG7ocOKQ+G7guG6tsO14buhw4Phu4rhu4ZC4buh4buGQkPhurrFqeG7oVFMROG7oVFE4bqm4bqg4buh4buGQ+G7ueG7huG7ocOU4bu14buA4buhWyQ94buhT+G7oWMmxajhu6F9xanhu4DEgsOV4buhc3Lhu6Et4buhw4rDmuG7oSrhu6tE4buhQ+G7iEThu6HDg+G7t+G7kOG7ocOUROG6tOG7huG7oeG7gOG7qeG7oWYqZuG7ocOVROG7hkPhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6FycHB04buh4buG4bupVOG7ocOUQ8Wp4buA4buhQkTFqcO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l+G7lUThu4BC4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n+G6osOUQ+G7kOG7gMOA4buhRCTEguG7hsOUxILhu47hu5/hu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n1JE4bqiw5RD4buN4buh4bulcHDDklPhu4/hu6FDxIJEQkPDlOG7jeG7oXVzc8OSU+G7j+G7n+G7ocOV4buO4bqgbOG7ny8v4bqg4bqi4buGw7TDgMWp4buCw5RDxanhu4ZDQ+G7gsWpw7RR4buGL+G6osSCw5XDisOU4buCw5Iv4buGxIJSw5UvcnNx4bunL3JydeG6onVww7pzdXF1w5R0dcO5w7rhur5xcC3huqLDleG6oC1w4bulw7l0w7ThurzDkkLhu5/hu6HFqeG6vsOUbOG7n314w5Lhu6HhuqBD4bu14buG4buhw5RD4buaS+G7hkLDteG7oTdC4buQVOG6qOG7huG7oVvhu4rhu4ZC4buh4bqr4buQ4buz4buG4buh4bqi4bui4buGQuG7ocOA4buaTOG6oOG7oU/hu6FjJsWo4buhfcWp4buAxILDleG7oXNy4buhUUxE4buhw5Thu7Xhu4Dhu6FbJD3hu5/hu6FSROG6osOUQ2zhu5/hu6VwcOG7n+G7oUPEgkRCQ8OUbOG7n3Vzc+G7n+G7oS/hu5fhu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DkiTFqcOSw5RE4buC4buG4buf4buXZkxE4buhZipm4buhw5Thu47hurbhu6Hhu4ZD4bua4buhN0Lhu5BU4bqo4buG4buhW+G7iuG7hkLhu6Hhuqvhu5Dhu7Phu4bDteG7oUJE4bup4buGQ+G7oVskPeG7oU/hu6Hhur7hu7fhu4bhu6HDg+G7t+G7kOG7ocOUQ8Wp4buA4buh4bqi4bue4buhYybFqOG7oX3FqeG7gMSCw5Xhu6HDg+G7reG7oeG6vuG7qeG7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6HDlMSQ4bqgQ+G7oeG7juG7tcOU4buhw5TDjMOUw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZkxE4buh4buA4buIw5Thu6FmKmbhu6HDlOG7juG6tuG7oeG7hkPhu5rhu6Fb4buK4buGQuG7oeG6q+G7kOG7s+G7hsO14buhUUThuqbhuqDhu6FCROG7qeG7hkPhu6HDlEPhu6nhu4ZD4buhw5TEkOG6oEPhu6FbJD3hu6Hhu4ZCxalU4buhT+G7oeG6vuG7t+G7huG7ocOD4bu34buQ4buhw5RE4bq04buG4buhw5RDxanhu4Dhu6HhuqLhu57hu6FjJsWo4buhfcWp4buAxILDleG7oeG6vuG7qeG7oeG7gOG7iMOU4buhw5RD4bup4buGQ+G7ocOUxJDhuqBD4buh4buO4bu1w5Thu6HDg8aw4buGQuG7ocOKQ8SQ4bqgQ+G7oeG6vuG6psO04buhNEPDjeG7hkLhu6HhuqBD4bq44buhT+G7ocOKw5rhu6Eq4burROG7oUPhu4hE4buh4buG4bupVMO14buhw5Thu47hu5pM4bqg4buhw4Phu4TDteG7ocOU4burROG7oSrhu6tE4buhQ+G7iEThu6HDlEPhuqzhu6HDlEPFqeG7guG7ocOU4buC4bup4buG4buh4buM4buQw4zhuqDhu6Hhur7hu7fhu4bhu6HDlEPhu5zhu6FdaOG7oXJwcnLDteG7oTdC4buQVOG6qOG7huG7oVvhu4rhu4ZC4buh4bqr4buQ4buz4buG4buhw4Phu63hu6HDgOG7mkzhuqDhu6HDg+G7t+G7kOG7oeG6oEPhu4Lhu6HDlEPhu7VU4buhw5Xhu57hu6HDlETDguG7huG7ocOA4buI4buhUeG7mk7DlOG7ocOA4bu54bqg4buhw4pDROG7oUJE4bup4buGQ+G7oVskZuG7oU/hu6Hhu4bhu4hE4buh4bqi4buQ4buGQuG7ocO5ccOKQuG7oeG7hsWp4buAw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXNMOCw5Thu6HDlEPhu5LhuqDhu6Hhu4ZC4bupVOG7ocOUQ0Thu6HDg+G7teG7kOG7oXFxLXXhu6HhuqDhu5bFqeG7oWMmxajhu6F9xanhu4DEgsOV4buhc3LDteG7ocOD4buIROG7ocOU4buQVOG6rOG7huG7oTThu5Dhu4bhu6E0Q+G7gMSC4buO4buhZkThuqbDlOG7oTfFqeG7gOG7ocOD4but4buhQkThu6nhu4ZD4buhw4Phu5pO4bqg4buhw5TEqOG7hkLhu6HhuqDhu4jhu4ZC4buhw7rhu6FbJGbhu6FC4buK4buA4buhUUnhu6HDleG6uuG7oVvhu5DDmuG7hkPhu6Fb4bup4buhW1Dhu5Dhu6FbRMOC4buQ4buh4buTdHXDikLhu6Hhu4ZQ4buZw7Xhu6Fk4bur4buhZEPDieG7oTRE4buA4buhacOC4buG4buh4buTdOG7pcOKQuG7oeG7hlDhu5nDteG7oWThu45E4bqm4buQ4buhZEPDieG7oeG6qUPhu5pL4buGQuG7oWRD4buYVOG7oeG7k3Vxw4pC4buh4buGUOG7mcO14buhPeG7mEThu6Fpw4Lhu4bhu6E1VOG7oeG7k3XDucOKQuG7oeG7hlDhu5nhu6FR4bup4buhPeG7qeG7hkLhu6FkQ8OJ4buhNsWpROG7oeG7k8O6cMOKQuG7oeG7hlDhu5nDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5fhu5VE4buAQuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu59EJMSC4buGw5TEguG7juG7n+G7ocOVw5RU4bq+xIJs4bufUkThuqLDlEPhu43hu6Hhu6VwcMOSU+G7j+G7oUPEgkRCQ8OU4buN4buhdXNzw5JT4buP4buf4buhw5Xhu47huqBs4bufLy/huqDhuqLhu4bDtMOAxanhu4LDlEPFqeG7hkND4buCxanDtFHhu4Yv4bqixILDlcOKw5Thu4LDki/hu4bEglLDlS9yc3Hhu6cvcnJ14bqidXDDunPDunR1w5RxcnXhu6Xhur5wLeG6osOV4bqgcHFxc+G7p8O04bq8w5JC4buf4buhxanhur7DlGzhu599eMOS4buh4bqgQ+G7teG7huG7ocOUQ+G7mkvhu4ZCw7Xhu6E3QuG7kFThuqjhu4bhu6Fb4buK4buGQuG7oeG6q+G7kOG7s+G7huG7oeG6ouG7ouG7hkLhu6HDgOG7mkzhuqDhu6FP4buhYybFqOG7oX3FqeG7gMSCw5Xhu6FzcuG7oVFMROG7ocOU4bu14buA4buhWyQ94buf4buhUkThuqLDlENs4buf4bulcHDhu5/hu6FDxIJEQkPDlGzhu591c3Phu5/hu6Ev4buX4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l2ZMROG7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6HDlMSQ4bqgQ+G7oeG7huG7qVTDteG7ocOD4buIROG7ocOU4buQVOG6rOG7huG7oTThu5Dhu4bhu6E0Q+G7gMSC4buO4buhZkThuqbDlOG7oTfFqeG7gOG7oVPDgsOS4buhw5RD4buc4buh4buGQ0Xhu6HDlOG7guG7qeG7huG7ocOD4buC4bup4buG4buhw5Thu6tE4buhYybFqOG7oX3FqeG7gMSCw5Xhu6FzcsO04buhKuG7iEThu6HhuqBD4buW4buh4buGQ+G7qeG7oSTFqeG7gMOS4buQ4bqgQ0TFqeG7oeG6oOG7hOG7oeG6oENEw4Lhu4bhu6HDlEN24buGQuG7ocaww5Lhu6HDg+G7seG7guG7oVFMROG7oXF04buhWyRmw7Xhu6Fz4buhWyQ9w7Xhu6Fz4buhWyQq4buhUeG7qeG7oVPDgsOS4buh4buGQ+G7tcOU4buhw5Thu4Lhu6nhu4bhu6HDg+G7guG7qeG7hsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5LFqOG7kMOUQ+G7guG7juG7n+G7l1vhu4Lhu6nhu4ZC4buhY0vhu4bhu5Uvw5Lhu5c=

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]