• Đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 ở cảng cá Hòa Lộc
    09:25 12/05/2021

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, Ban quản lý cảng cá Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết, với đặc thù có lưu lượng người lớn, nhiều thành phần, nên Ban quản lý cảng đã huy động toàn bộ lực lượng tiến hành các biện pháp phòng dịch như: Phun...

  • Đóng bè luồng để phát triển du lịch cộng đồng
    15:18 10/05/2021

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm đa dạng sản phẩm du lịch tại Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến, một nhóm thợ đóng bè luồng chuyên nghiệp thuộc thôn Thành Xuân, xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa) đang đóng những phương tiện đặc thù để phát triển du lịch cộng đồng. Đây chính là...

Tắt [X]