• Bình tĩnh trước “cơn sốt”
    2021-03-26 16:24:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Có ý chí, giàu khát vọng dễ thành công, nhưng phải dựa trên những cơ sở thực tiễn về quy hoạch, về đời sống dân sinh, “sức khỏe” nền kinh tế, chứ không nên mơ hồ để thiêu thân vào đất.

Tắt [X]