• Hoằng Thịnh: Nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao
  2022-09-23 16:46:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, chính quyền và người dân xã Hoằng Thịnh (huyện Hoằng Hóa) đã tập trung mọi nguồn lực nhằm hoàn thành các tiêu chí.

 • Xã vùng khó xây dựng nông thôn mới nâng cao
  2022-06-22 21:03:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Dù điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn, chưa đồng bộ, tuy nhiên với sự nỗ lực của hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn, đến nay bộ mặt nông thôn xã Thiệu Long (Thiệu Hóa) đang có sự chuyển mình mạnh mẽ.

 • Xã Hoằng Thành nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao
  2022-04-01 15:51:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Về đích nông thôn mới vào cuối năm 2017, từ đó đến nay Nhân dân và chính quyền xã Hoằng Thành (Hoằng Hóa) tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao

 • Hội LHPN xã Thuận Minh triển khai mô hình đường hoa, đường cờ
  2022-03-23 16:37:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Hội LHPN xã Thuận Minh (Thọ Xuân, Thanh Hoá) vừa triển khai thực hiện mô hình “đường hoa, đường cờ”, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

 • Nông Cống gặp khó trong xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao
  2021-08-23 17:20:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Nước sạch, giao thông, thiết chế văn hóa… đang là những tiêu chí “khó” đối với nhiều xã trong lộ trình xây dựng, hoàn thiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Tắt [X]