• Lồng ghép, huy động nguồn lực xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo
  2023-09-16 10:03:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Để người dân vùng đồng bào DTTS&MN ổn định nơi ở, yên tâm lao động, sản xuất, tỉnh Thanh Hóa đã và đang lồng ghép, huy động các nguồn lực, hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ nghèo, cận nghèo nhằm xây mới, sửa chữa nhà ở.

 • Bá Thước phấn đấu thực hiện có hiệu quả giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
  2023-04-25 10:11:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Những tháng đầu năm, huyện Bá Thước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, trong đó chú trọng thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, sử dụng có hiệu quả nguồn tài...

 • Phú Lộc sẵn sàng trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu
  2022-02-15 09:17:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Là một trong những xã điểm trong lựa chọn xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu của huyện Hậu Lộc, những năm qua Đảng bộ, Nhân dân xã Phú Lộc đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong xây dựng; tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, ngành; phát huy những...

 • Triệu Sơn đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
  2021-11-16 08:40:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Song song với phát triển kinh tế - xã hội, tiêu chí môi trường được huyện Triệu Sơn quán triệt đến từng địa phương. Theo thống kê cho thấy tổng lượng rác toàn huyện phát sinh khoảng 121 tấn/ngày. Lượng rác trung bình thu gom, xử lý khoảng 115...

 • Thiệu Hóa: “Trái ngọt” từ chương trình xây dựng nông thôn mới
  2021-11-02 09:28:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Thiệu Hóa đã có những bước “đột phá” về hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân… Đến hết tháng 9-2021 huyện đã có 24/24xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

 • Hoằng Đồng “sẵn sàng” cho xã NTM kiểu mẫu
  2021-08-31 06:12:00

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Sau khi hoàn thành xã NTM nâng cao năm 2020, xã Hoằng Đồng tiếp tục phấn đấu ở nấc tháng mới - xã NTM kiểu mẫu. Đến thời điểm hiện tại, địa phương đang nỗ lực hoàn tất những tiêu chí cuối cùng để tháng 10-2021 sẽ trở thành xã đầu tiên của huyện...

Tắt [X]