• Quan Hoá với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”
    2022-10-11 11:07:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội ở huyện Quan Hóa, góp phần phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng trên địa bàn.

  • Vì mục tiêu dân cường, nước thịnh
    2021-03-26 13:18:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Căn bệnh hình thức trong tổ chức thực hiện phong trào TDTT ở một số địa phương cũng như tình trạng thiếu trung thực, quá ăn thua và bạo lực trong thi đấu đang tiếp tục đặt ra, đòi hỏi phải giải quyết triệt để, đưa hoạt động TDTT trở về đúng với...

Tắt [X]