• Phụ nữ Hà Trung tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và cuộc vận động
  10:05 01/08/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua hội viên phụ nữ huyện Hà Trung luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, có những đóng góp quan trọng vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương. Các phong trào hoạt động Hội được tỉnh...

 • Nhận thức mới của Đảng ta về Chủ nghĩa xã hội
  09:16 03/07/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Vào ngày 17-5-2021, GS.TS Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, ngay sau khi...

 • Người
  09:31 29/05/2021

  (vhds.baothanhhoa.vn) - Vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông, vận động người dân mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế… ông Lê Viết Huệ, Bí thư Chi bộ thôn 4, xã Cán Khê (Như Thanh) không chỉ được bà con tin tưởng, mà ông còn góp phần sớm đưa thôn cán...

Tắt [X]