(vhds.baothanhhoa.vn) - Hiện nay hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới tỉnh Thanh Hóa diễn biến rất phức tạp, trong đó không ít người dân bị các đối tượng tội phạm lôi kéo tham gia tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Trước tình hình đó, lực lượng Công an tỉnh và các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác phối hợp, triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy, giữ bình yên địa bàn.
4buzw5LDg+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4buN4buMV+G7lknDgOG7teG7s1ZX4buu4buc4buaw5Phu7Xhu41E4buaw5PhuqBG4bu4xajhu5rDk+G6oEjDiljhuqBX4buu4bqm4buaw5LhuqAq4bum4buM4bqgV1Xhu4zhuqDhu7DDkuG6qsag4bqgxqDhuqbhuqBXWTrhuqDhu6xY4bqm4bqgV1g6SuG7muG6oOG7hOG7jMSo4bua4bqgw5Phu4zhu6bhu4zhu7MvVlfhu67hu5zhu5rDk+G7teG7sy/DksOD4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7DhuqlJ4bqmR8OA4bu14bqp4buMTOG7muG6oOG7muG6pjrhuqDDkuG7nOG6qlfhuqBIVeG7msOT4bqgRuG7tOG6puG6oFdV4buM4bqg4buww5LhuqrGoOG6oMag4bqm4bqgV1k64bqgV+G7rsSo4bua4bqgV1g6SuG7muG6oOG7hOG7jMSo4bua4bqgw5Phu4zhu6bhu4zhuqBX4buQ4buaw5LhuqDhu43DkuG6puG7msOS4bqg4bqp4bui4bqm4bqgR+G7jE7hu5rhuqDhu4Thu4xK4bua4bqg4buuw4pX4bqg4buww5JARuG6oFfhuqrhu7B24bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgSOG7ouG6oOG7lMOSUuG7msOT4bqg4buOV+G6oOG7msOT4bu4xajhu4zhuqBH4bq84bua4bqg4buEw5ThuqBG4bqsRuG6oEhT4buM4bqgV+G7uMav4buaw5PhuqBXVeG7jOG6oOG7sMOS4bqqxqDhuqDhu5ZS4buM4bqg4buUw43hu5zhuqBXw5LhuqbGoOG6oMOT4buM4bqm4bqgV+G7jErhu7DhuqBX4bqmOuG6oEbDkuG7nOG6oMOS4bqo4buaw5LhuqAq4buM4bqgKuG7jOG6oOG7sMOS4bqqxqDhuqDhu7DDkuG6rOG7sOG6oOG7lljhu4BXd+G6oOG7jeG7ruG7uOG7pkbhuqBXw5Xhu5rDkuG6oMOSw5Xhu5rDkuG6oEjhu6J24bqg4buWPUbhuqDhu5bhu7jGr+G7msOT4bqgYVLhu5rDk+G6oOG6puG7muG6oFfhu5Dhu5rDkuG6oCrhuqjhuqBG4bqsRuG6oOG7lj1G4bqg4buW4bu4xq/hu5rDk+G6oEbDkkBG4bqg4buaROG7msOT4bqgSEPhuqBXROG7msOT4bqgRuG7uMWo4buaw5PhuqBGUuG7msOT4bqgV+G6rEbhuqDhu7DDklPhu4zhuqDDksav4buwduG6oFfhu67hu4xN4bua4bqg4buUw5Lhuqbhu4zhuqBG4bqsRuG6oOG7hOG7jEzhu5rhuqDhu7DDkuG6rOG7sOG6oEjDiljhuqBX4buu4bqm4buaw5J24bqg4buaw5NE4bua4bqgRsOSw4nhu5rhuqBXVeG7jOG6oOG7sMOS4bqqxqDhuqDGoOG6puG6oFdZOnbhuqDDk+G7jCXhuqDhu4TDleG7msOS4bqgOsSo4bua4bqgSMOU4bqm4bqg4buE4bqo4buad+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buz4buMxqDDk+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buMYUnhu5pXSeG7rsOA4bqgVlc64buWSeG7p8OAJuG7jEdXw5Lhu63huqDDguG6ouG6ouG7sD/hu6/huqDDkknhu4zDk8OSV+G7reG6oOG6tuG6ruG6ruG7sD/hu6/DgOG6oFbhu65G4bunw4AvL0ZH4buad+G7hOG6puG7nFfDkuG6puG7msOSw5Lhu5zhuqZ3KuG7mi9HSVbhu5RX4buc4buwL+G7mkkmVi/EgsSCw4PhuqIvw4PhurbhuqJH4bqww4PhuqLhuq7huqLhuqLDglfhuqThurDhuq7DgsSC4buW4bqid+G7mOG7sMOT4bux4buu4bunw4Lhurbhuq7DgOG6oOG6puG7llfhu6fDgOG7jUThu5rDk+G6oEbhu7jFqOG7msOT4bqgSMOKWOG6oFfhu67huqbhu5rDkuG6oCrhu6bhu4zhuqBXVeG7jOG6oOG7sMOS4bqqxqDhuqDGoOG6puG6oFdZOuG6oOG7rFjhuqbhuqBXWDpK4bua4bqg4buE4buMxKjhu5rhuqDDk+G7jOG7puG7jMOA4bqgJuG7jEdXw5Lhu6fDgMOC4bqi4bqiw4DhuqDDkknhu4zDk8OSV+G7p8OA4bq24bqu4bquw4DhuqAv4bu14buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwYeG6puG7sFfhu4zhu5zhu5rDgOG7tWFS4buaw5PhuqDhuqbhu5rhuqDDklg6TOG7muG6oOG6u+G6puG7msOT4bqgYcOS4bqs4buaw5LhuqBXWDrEqOG7muG6oFfhu65YOkvhu5p24bqgKuG7gOG7muG6oEhV4buaw5PhuqDDqsOS4bq84bua4bqgR+G6vOG7muG6oFfhu45Gw5LhuqBGPUbhuqDhu7DDkuG7nuG7msOT4bqg4buaw5Mj4bqmduG6oEjDiljhuqBX4buu4bqm4buaw5LhuqBXU+G6oMOT4buM4bqsRuG6oFdV4buM4bqg4buww5LhuqrGoOG6oMag4bqm4bqgV1k6d+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buNw5JJ4buc4bqgSOG7onbhuqBG4bqsRuG6oEjhu6Thu5rhuqAqw5ThuqBGUuG7msOT4bqg4bqm4bua4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgV+G7kOG7msOS4bqgSFThu5rDk+G6oOG7luG7nOG6qlfhuqDhu67huqbhuqDhu6xY4bq84bua4bqgxqDhu6jhuqBIxq9X4bqgRuG6puG7nOG6oEjhu4xNxqDhuqBXWDrEqOG7muG6oFfhu65YOkvhu5p24bqgV8OK4bua4bqgRlLhu5rDk+G6oFfhu67DiuG7muG6oOG6rOG7sOG6oFdV4buM4bqg4buww5LhuqrGoOG6oMag4bqm4bqgV1k64bqgV1g6SuG7muG6oOG7hOG7jMSo4bua4bqgw5Phu4zhu6bhu4zhuqDhu43DkuG6puG7msOS4bqg4bqp4bui4bqm4bqgLeG6oOG6qeG7tOG6puG6oG7DkkThu5p34bqg4buN4buu4buc4buaw5PhuqBI4buiduG6oG7DkuG7nuG7msOT4bqgYULhu5rDkuG6oFbhuqxX4bqgSOG7jEtY4bqgV+G7ruG6puG6oFdV4buM4bqg4buww5LhuqrGoOG6oCpL4bqgxqDhuqbhuqBXWTrhuqAq4bqo4bqgRlLhu5rDk+G6oOG6puG7muG6oEbhuqxG4bqgw5JYOkzhu5rhuqDhu4Thu4zEqOG7muG6oMOT4buM4bum4buM4bqgSEPhuqBGw5Lhu7ThuqBIVeG7msOT4bqg4buu4bqo4bqgVuG7nOG6rFd24bqg4buaxJDGoOG6oFfDleG7msOS4bqgw5LDleG7msOS4buv4bqg4buww5JT4buM4bqgw5LGr+G7sOG6oCrhu6bhu4zhuqBG4bqsRuG6oOG7lj1G4bqg4buW4bu4xq/hu5rDk+G6oEbDklg6xKjhu5rhuqBX4buu4bqsRsOS4bqgSMOKWOG6oFfhu67huqbhu5rDkuG6oOG7sMOS4bue4buaw5PhuqBGw5JT4buaw5PhuqDGoOG6puG6oFdZOnbhuqDhu5rDksOKV+G6oOG7luG6qOG6oOG7lj1G4bqg4buW4bu4xq/hu5rDk+G6oOG7hOG7jMSo4bua4bqg4buww5Lhu57hu5rDk3bhuqDDkkLhu4zhuqDhu6xY4bqm4bua4bqgRsOS4bu04bqgSFXhu5rDk+G6oFfDkuG6psag4bqgxqDhu7hY4bqgRsOS4buc4bqgRsOK4buw4bqg4bu0OnbhuqBGw5Lhu47hu5rDkuG6oOG7rFg6S+G7muG6oCrhuqjhuqDhu4Thuqbhu5rhuqBGw5Lhu5DhuqBI4bqq4buc4bqgw4Phuq7DguG6oEjDlOG6puG6oOG7sMOS4bu44buk4buaw5PhuqBI4buGOuG6oMag4bqq4buaw5LhuqBGUuG7msOT4bqgV+G6rEbhuqBXWDrEqOG7muG6oFfhu65YOkvhu5p24bqgw5Phu4zhuqzhu5zhuqBH4buyRnbhuqDhu7DDksOa4bqg4buE4buMSuG7muG6oOG7sMOS4bqs4buw4bqg4buWWOG7gFfhuqDhu7DDkuG7nuG7msOT4bqgRsOSU+G7msOT4bqgxqDhuqbhuqBXWTp34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhu7Phu4zGoMOT4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu4xhSeG7mldJ4buuw4DhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4Am4buMR1fDkuG7reG6oMOC4bqi4bqi4buwP+G7r+G6oMOSSeG7jMOTw5JX4but4bqg4bqwxILhurDhu7A/4buvw4DhuqBW4buuRuG7p8OALy9GR+G7mnfhu4Thuqbhu5xXw5Lhuqbhu5rDksOS4buc4bqmdyrhu5ovR0lW4buUV+G7nOG7sC/hu5pJJlYvxILEgsOD4bqiL8OD4bq24bqiR+G6sMOD4bqi4bqu4bqixILhurZX4bqy4bq0xILDguG6ouG7luG6onfhu5jhu7DDk+G7seG7ruG7p+G6pMSCxILDgOG6oOG6puG7llfhu6fDgOG7jUThu5rDk+G6oEbhu7jFqOG7msOT4bqgSMOKWOG6oFfhu67huqbhu5rDkuG6oCrhu6bhu4zhuqBXVeG7jOG6oOG7sMOS4bqqxqDhuqDGoOG6puG6oFdZOuG6oOG7rFjhuqbhuqBXWDpK4bua4bqg4buE4buMxKjhu5rhuqDDk+G7jOG7puG7jMOA4bqgJuG7jEdXw5Lhu6fDgMOC4bqi4bqiw4DhuqDDkknhu4zDk8OSV+G7p8OA4bqwxILhurDDgOG6oC/hu7Xhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7Bh4bqm4buwV+G7jOG7nOG7msOA4bu1YVLhu5rDk+G6oOG6puG7muG6oMOSWDpM4bua4bqg4bq94bu4xajhu5rDk+G6oOG6u+G6rFfhuqDhu4TEkFfhuqDDk+G7jCXhuqBIU+G7jOG6oFfhu7jGr+G7msOT4bqg4buEWFLhu5rhuqDhu4Thuqzhu5rhuqBX4buu4bqs4buM4bqg4buww5LDjeG7sOG6oEbDksOKV+G6oMag4bqm4bqgV1k6d+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1w6BU4buaw5PhuqBXw5LFqOG7jHbhuqBXw5rhuqBGw5JARuG6oMOS4bug4buw4bqgR+G6vOG7mnbhuqDhu4zhu5rhuqDhu4RE4buaw5PhuqB6UuG7mnbhuqDhu5TDkuG7hljhuqDDkuG7jExYduG6oFfFqOG6oOG7ruG7pOG7jHbhuqBXWDrEqOG7muG6oFfhu65YOkvhu5rhuqBX4buuxKjhu5rhuqDDkkzhuqBXw5JT4buaw5PhuqDhu5bhu5zhuqbhuqBX4buuWDpL4bua4bqgV8OS4bqm4buaw5LhuqBGQuG7msOS4bqg4buE4bqs4buc4bqgKkvhuqDhu7DDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgV8OSQEZ24bqgV8OS4bu04bqgSOG7nOG6quG7muG6oMOS4buc4bqqV+G6oEhV4buaw5PhuqBG4bu04bqm4bqgV1Xhu4zhuqDhu7DDkuG6qsag4bqgxqDhuqbhuqBXWTrhuqBG4bu24buaw5PhuqDhu5rDkuG7uOG6oOG7msOSJeG7msOT4bqgw5Lhu4xNxqDhuqDDkuG7nOG6quG6oCrhuqjhuqBX4bqsRuG6oMOS4bqq4buM4bqgRuG7tOG6puG6oMag4bqm4bqgV1k6duG6oOG7msOSw4pX4bqg4buW4bqo4bqgRuG6rEbhuqDhu5bhu5zhuqrhu4zhuqDGoOG6puG6oFdZOuG6oFfDmuG7msOT4bqgw5LGr+G7sHbhuqBG4bqsRuG6oEbDksOKV+G6oMOS4bu44bum4buaw5PhuqBXw5Lhur7hu5rhuqBISuG7muG6oEhS4buaw5PhuqBIQuG7nOG6oEbhuqxG4bqgV+G6vuG7msOT4bqg4buW4bum4buw4bqgw6rDkuG6vOG7muG6oEfhurzhu5rhuqBITeG6oMOqw5Lhurzhu5rhuqBH4bq84bua4bqgSEvhuqBG4bqm4buc4bqgRkLhu5rDkuG6oMOT4buM4bqsRnbhuqBXPeG6oOG7sMOS4bue4buaw5PhuqDhu5rDkyPhuqZ24bqgSMOKWOG6oFfhu67huqbhu5rDkuG6oFdT4bqgw5Phu4zhuqxGd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1w7Phu4zEqOG7msOT4bqg4buWPUbhuqDhu5bhu7jGr+G7msOT4bqgRkLhu5rDkuG6oFbhuqxX4bqgSOG7jEtY4bqgV+G7ruG6puG6oFdV4buM4bqg4buww5LhuqrGoOG6oCpL4bqgxqDhuqbhuqBXWTrhuqBhUuG7msOT4bqg4bqm4bua4bqgV+G7kOG7msOS4bqgKuG6qOG6oEZS4buaw5PhuqDhuqbhu5rhuqBG4bqsRuG6oMOSWDpM4bua4bqg4buE4buMxKjhu5rhuqDDk+G7jOG7puG7jOG6oEhD4bqgV8OS4bu4xajhu5rDk+G6oD9YOsSo4bua4bqgV0Thu5rDk+G6oEbhu7jFqOG7msOT4bqg4buWPUbhuqDhu5bhu7jGr+G7msOT4bqgP1hT4buaw5PhuqBG4buk4bqgVuG7qHbhuqDhu5rDk+G6qDrhuqBIxKjGoOG6oOG7lkThu5rhuqDhu5ZV4bua4bqg4buE4bqsxqDhuqBXWDpK4buaduG6oOG7hOG6rMag4bqgSMOU4bqm4bqg4buE4bqo4buaduG6oOG7rFhC4bua4bqg4buWO+G6oEbDksOJV+G6oEbDkuG7iOG6oEbhuqxG4bqgw5JMduG6oOG7luG7nOG6quG7jOG6oEhT4buM4bqgV+G7uMav4buaw5N24bqgSFThu5rDk+G6oFfDksWo4buM4bqg4buW4buMxKjhu5rhuqBX4buMSuG7sOG6oMag4buo4bqgRuG6rEbhuqBIxq9X4bqgRuG6puG7nOG6oEjhu4xNxqDhuqBIw4pY4bqgV+G7ruG6puG7msOS4bqgV+G7rsOK4bua4bqg4bqs4buw4bqgV1Xhu4zhuqDhu7DDkuG6qsag4bqgKuG6qOG6oFdM4bqg4bua4bqq4bua4bqgxqDhuqbhuqBXWTp34bqgb1jhuqbhuqBI4buiduG6oEhD4bqg4buww5LhuqxX4bqgw5Lhu4xM4bua4bqgSOG7jEtY4bqgV+G7ruG6pnbhuqDhu4Thu6JG4bqgw5Phu6rhuqDhu5rDkuG7jEtY4bqgSOG7uMWo4buaw5PhuqBH4bq8OnbhuqDDmuG6oOG7msOS4buixqDhuqDGoFjhuqbhuqDhu4Thuqzhu5p24bqgV+G6qOG7msOT4bqgV+G7riXhuqAq4bqo4bqgKuG7gOG7muG6oEbDklg6TeG7muG6oFfhu67huqzhu4zhuqDhu7DDksON4buw4bqgRuG6rEbhuqBGw5LDilfhuqDGoOG6puG6oFdZOnbhuqBX4buu4buMTFfhuqA/4bui4bqm4bqg4buaw5Lhu4xLWOG6oEjhu4xNxqB24bqgV+G7suG6oEjhu4xNxqDhuqDhu7DDkkBG4bqgV+G6quG7sOG6oCpL4bqgxqDhuqbhuqBXWTp34bqg4buN4buu4buc4buaw5PhuqDhu5pExqDhuqDEguG6osSCw4PhuqAq4bqo4bqgxILhuqBXw5Lhuqzhu5rDk+G6oOG7mkTGoOG6oMSC4bqixILEgnbhuqBG4bqsRuG6oOG7lj1G4bqg4buW4bu4xq/hu5rDk+G6oEbDkkBG4bqg4buaROG7msOT4bqg4buUw5JY4bqgKj1G4bqg4buE4buMxKjhu5rhuqDDk+G7jOG7puG7jOG6oEhD4bqg4buww5LhuqxX4bqgw5Lhu4xM4buaduG6oOG7hMSQV+G6oMOT4buMJeG6oFfhu67EqOG7muG6oMOD4bqi4bqi4bqgKuG7suG6oOG7hFhS4bua4bqg4buE4bqs4buaduG6oFfhuqjhu5rDk+G6oFfhu64l4bqgV+G7ruG6rOG7jOG6oOG7sMOSw43hu7DhuqBGw5LDilfhuqDGoOG6puG6oFdZOnfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7teG7s+G7jMagw5PhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7jGFJ4buaV0nhu67DgOG6oFZXOuG7lknhu6fDgCbhu4xHV8OS4but4bqgw4LhuqLhuqLhu7A/4buv4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu63huqDhurbDg8OC4buwP+G7r8OA4bqgVuG7rkbhu6fDgC8vRkfhu5p34buE4bqm4bucV8OS4bqm4buaw5LDkuG7nOG6pncq4buaL0dJVuG7lFfhu5zhu7Av4buaSSZWL8SCxILDg+G6oi/Dg+G6tuG6okfhurDDg+G6ouG6ruG6ouG6ruG6slfhurThurLhuqLhurbhurDhu5bhuqJ34buY4buww5Phu7Hhu67hu6fDgsOC4bqyw4DhuqDhuqbhu5ZX4bunw4Dhu41E4buaw5PhuqBG4bu4xajhu5rDk+G6oEjDiljhuqBX4buu4bqm4buaw5LhuqAq4bum4buM4bqgV1Xhu4zhuqDhu7DDkuG6qsag4bqgxqDhuqbhuqBXWTrhuqDhu6xY4bqm4bqgV1g6SuG7muG6oOG7hOG7jMSo4bua4bqgw5Phu4zhu6bhu4zDgOG6oCbhu4xHV8OS4bunw4DDguG6ouG6osOA4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu6fDgOG6tsODw4LDgOG6oC/hu7Xhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7Bh4bqm4buwV+G7jOG7nOG7msOA4bu1w6BT4buM4bqgV+G7uMav4buaw5PhuqAq4bqo4bqgV+G6puG7msOT4bqgKuG7gFfhuqDhu4TDlOG6oOG7lj1G4bqg4buW4bu4xq/hu5rDk+G6oEZS4buaw5PhuqDhuqbhu5rhuqDhu4TEkFfhuqDDk+G7jCV34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7XDqsOSJeG7msOT4bqg4buUSlfhuqDhu6xYQuG6oFfhu67EqOG7muG6oEbDkuG7kOG6oOG7luG6qOG6oOG7hOG7uOG7pkbhuqBI4bq+WHbhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqBXw5LFqOG7jOG6oMOT4buM4bqm4bua4bqgV+G7puG7jHbhuqBXw5Xhu5rDkuG6oMOSw5Xhu5rDkuG6oMOS4buc4bqqV+G6oEhV4buaw5PhuqBG4bu04bqm4bqgV1Xhu4zhuqDhu7DDkuG6qsag4bqgKuG6qOG6oFdM4bqg4bua4bqq4bua4bqgxqDhuqbhuqBXWTrhuqBX4buuxKjhu5rhuqDhu5TDkljhuqAqPUbhuqDhu4Thu4zEqOG7muG6oMOT4buM4bum4buM4bqg4buNw5Lhuqbhu5rDkuG6oOG6qeG7ouG6puG6oC3huqDhuqnhu7ThuqbhuqBuw5JE4bua4bqgVuG7iOG6oEbhu57hu5rhuqBX4buMS8ag4bqg4buG4bua4bqg4buaw5Lhu4xLWOG6oOG7sMOSQEbhuqBX4bqq4buw4buv4bqgV8OS4bu04bqgSOG7nOG6quG7muG6oMOS4buc4bqqV+G6oEhV4buaw5PhuqBG4bu04bqm4bqgRuG6rEbhuqBIU+G7jOG6oFfhu7jGr+G7msOT4bqg4buaw5Phuqg64bqgRuG6qOG7msOT4bqgV+G7jOG7msOS4bqgKuG7jHbhuqDGoOG6puG7msOS4bqgSFXhu5rDk+G6oCrhuqjhuqDhu5bhu4xLWOG6oOG7luG7kuG7msOS4bqgw5Lhu6Thu5p24bqgSOG7nuG7jOG6oMOSUOG7jOG6oEbhuqxG4bqgRsOK4buwduG6oEbhuqxG4bqg4buaw5Phuqjhu5rDkuG6oCrhuqjhuqDhu5Y9RuG6oOG7luG7uMav4buaw5PhuqDhu7DDkuG7nuG7msOT4bqgRsOSU+G7msOT4bqgxqDhuqbhuqBXWTrhuqBX4buuxKjhu5rhuqBXWDpK4bua4bqg4buE4buMxKjhu5rhuqDDk+G7jOG7puG7jOG6oEbhur7hu5rhuqBX4buMSuG7sOG6oFfhu7JG4bqgV0Thu5rDk+G6oEbhu7jFqOG7msOT4bqgw5Lhu6Thu5rhuqDhu5ol4bqm4bqgRlLhu5rDk+G6oFfhuqxG4bqg4buWQ+G7msOS4bqgSOG6quG7nHbhuqBGw5Lhu5DhuqBI4bqq4buc4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgRlLhu5rDk+G6oFfhuqxG4bqgV1g6xKjhu5rhuqBX4buuWDpL4bua4bqg4buww5Lhuqzhu7DhuqDhu5ZY4buAV+G6oCpL4bqg4buww5Lhu57hu5rDk+G6oEbDklPhu5rDk+G6oMag4bqm4bqgV1k64bqgKuG6qOG6oEbhu6LhuqDhu5rDkiXhu5rDk+G6oMOT4buMQuG7jOG6oOG7sMOS4bqs4buw4bqg4busWDpKV+G6oOG7luG7jExXduG6oEhU4buaw5PhuqDhu4RV4bqgw5Lhu6Thu5rhuqBITeG6oEjDiljhuqBX4buu4bqm4buaw5LhuqDhu5rDk0Thu5rhuqBGw5LDieG7mnbhuqDhu5Thu4xLxqDhuqBGw5JK4bqg4buW4bqoxqDhuqDDk+G7jELGoOG6oFdV4buM4bqg4buww5LhuqrGoOG6oCrhuqjhuqBXTOG6oOG7muG6quG7muG6oMag4bqm4bqgV1k6duG6oMOT4bui4buw4bqg4buww5Lhur7hu5rhuqBIQsag4bqg4buEQuG7nOG6oFdTV+G6oOG6puG7muG6oOG7muG7jOG7msOS4bqgV+G7ruG7gFfhuqBXPeG6oFfhu67EqOG7muG6oFdYOkrhu5rhuqDhu4Thu4zEqOG7muG6oMOT4buM4bum4buMd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sClYV8OS4buc4buuw4Dhu7VvWFNG4bqg4bqp4bu44buk4buaw5Phu7Mv4buw4bu1

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]