(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Hoá vừa tổ chức đón đoàn khách du lịch gần 2.000 người đến từ Tổng Công ty May Bắc Giang, do Flamingo Redtours tổ chức. Đây là đoàn khách du lịch đông nhất từ trước tới nay đến Thanh Hoá dưới hình thức MICE (du lịch kết hợp sự kiện).
4bqh4buZw6LhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu7jhu5Xhu7lwa+G6t+G6o+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHNl4bqzanRy4bqzanPDqXLhurPhu6Hhu5ll4buJ4buZ4bqzxKlB4bqzcOG7m+G7ieG7meG6s+G6pTnhurXhurXhurXhurNy4buTxIJ24buV4bqhL+G7mcOi4bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu5hrxJHEqeG6t+G6o+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHNl4bqzw4LhurDEkeG6s+G7ueG7q+G6s+G7ieG7meG6ruG7ieG6s2p0cuG6s2pzw6ly4bqz4buh4buZZeG7ieG7meG6s8SpQeG6s3Dhu5vhu4nhu5nhurPhu5NocuG6s+G6pTnhurXhurXhurXhurNy4buTxIJ24buV4bqzasOycuG6s+G7ueG6sOG6s+G7uOG7q3Lhu5PhurPhu4jhu6dy4buT4bqz4bu54bqs4bqzUcSR4bqs4bqz4buK4bq/4buJ4bqz4buS4buVxJFy4buTOOG6s8Spc+G6s+G7kHDEkXHhu5Vy4buTc+G6s+G7tGvEqeG7uXNB4bu14bu34bqz4bu54bur4bqz4buJ4buZ4bqu4buJOeG6s0pm4bqs4bqzcMOp4bqzanPDqXLhurPhu6Hhu5ll4buJ4buZ4bqzxKlB4bqzcOG7m+G7ieG7meG6s2rhu6dy4buT4bqzcuG7mWfhu7nhurPhu7nhurDhurPhu7nhu7XEguG7r+G7ieG6s+G7ueG7r+G7leG6s3LEkeG6rOG6s2rDsnLhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu5hzZeG6s8SpxILhu6/hu5XhurPhu5nGoXLhu5nhurPhu7nhu5nhuq7hu4nhurNR4buU4buIS+G6s8OhxKlB4bqzcOG7m+G7ieG7meG6s+G7ocOy4bu54bqz4buZd8O94bqz4bu34bq24bqz4buh4buV4buPcsOgOeG6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buKc8Sp4bqs4bq34bqj4bqh4buVceG7k+G6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfEqeG7ueG7mUFx4buL4bqzxKnhu5nhu5XEqWvhurPhu5Xhu4hrcuG7uWvhu7XhurfhurPhu7fhu7nhuqxwazDhurfhuqThu5XEqeG7ueG7mTbhurNj4bq14bq1w73huqY34bqz4buZa+G7leG7k+G7meG7uTbhurPhuqnhuqfhuqfDveG6pjfhurfhurPhu7fhu7Xhu4kw4bq3Ly/hu4nEqXI54buLxJFz4bu54buZxJFy4buZ4buZc8SROcOCci/EqWvhu7fhu6Hhu7lzw70vcmvhuqThu7cv4bql4bql4bqlYy/DouG6teG6qcSp4bq1w6LhuqvhuqfhuqXDosOi4bu54bqp4bqtYmRwYi3huqXhurXhuqvEqeG6tcOi4bqnw6LDouG6p+G6p+G7ueG6qeG6peG6pWPhuqVw4bq1OeG7n8O94buT4bq34bqzxJFw4bu5MOG6t+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHNl4bqzanRy4bqzanPDqXLhurPhu6Hhu5ll4buJ4buZ4bqzxKlB4bqzcOG7m+G7ieG7meG6s+G6pTnhurXhurXhurXhurNy4buTxIJ24buV4bq34bqz4bqk4buVxKnhu7nhu5kw4bq3Y+G6teG6teG6t+G6s+G7mWvhu5Xhu5Phu5nhu7kw4bq34bqp4bqn4bqn4bq34bqzL+G6o+G6oS/DveG6o+G6ocO94bqz4bu34bu54bqscGsw4bq34bu5a+G6puG7uS3EkXDhu5Xhu5NyNuG6s+G7iWty4bu5a+G7tTfhurfhuqPhuqHhu5Xhu5Hhu7XEkXFr4bqz4bu54buV4bu5cGsw4bq3PHNB4bu4QeG7i2vhurPDguG7lcSpa3PhurPDvXDEkeG6rGvhu7XhurfhurPhu7fhu7Xhu4kw4bq34buZ4bu54bu5w73hu7c2Ly/huqThuqThuqQ54bqsc0Hhu7lB4buLaznhu4lzcS9rceG7i2vEqS9iS8Sp4bugw6Lhu7Rr4buZ4bu14buT4buh4bq34bqz4bqk4buVxKnhu7nhu5kw4bq3Y+G6teG6teG6t+G6s+G7mWvhu5Xhu5Phu5nhu7kw4bq34bqt4bqt4bqp4bq34bqz4buR4bu1xJFxa+G7i3Phu7XEqWvhu7Uw4bq34bq14bq34bqzxJFwcHPhuqThu5FBcHDhu7fhu4nhu7Vra3Iw4bq34bq34bqj4bqhL+G7leG7keG7tcSRcWvhuqPhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6s+G7t+G7ueG6rHBrMOG6t+G7uWvhuqbhu7ktxJFw4buV4buTcjbhurPhu59B4bu34bu54buV4buR4bqsN+G6t+G6o+G7uOG6sOG6s3Lhu5PDqeG6rOG6s8OiYuG6s2rDsnLhurNy4buTw6nhuqzhurPDomQtYjjhurPhu5BwxJFx4buVcuG7k3PhurPhu7RrxKnhu7lzQeG7teG7t+G6s8O94buZ4bqg4buJ4bqzw4LhuqDhurNqc8OpcuG6s+G7oeG7mWXhu4nhu5nhurNR4buU4buIS+G6s8OhxKlB4bqzcOG7m+G7ieG7meG6s+G7ocOy4bu54bqz4buZd8O94bqz4bu34bq24bqz4buh4buV4buPcsOg4bqz4bu54bu14bq74buV4bqzcuG7k+G7meG7leG7j3HhurPhu7lzQeG7teG6s1DEkXHhurPhu6Dhu5Vy4buZ4bqzLeG6s+G7tmhx4bqz4bu24butcuG6s8Oh4bqn4bqzcuG7k8Op4bqsOOG6s+G6peG6s2rDs3HDoOG6s+G7ieG7mXPhurPhu5NocuG6s+G6pTnhurXhurXhurXhurPhu6Hhu5ll4buJ4buZ4bqzasOycuG6s+G7ueG6sOG6s+G7uOG7q3Lhu5PhurPhu4jhu6dy4buT4bqz4bu54bqs4bqzUcSR4bqs4bqz4buK4bq/4buJ4bqz4buS4buVxJFy4buTOeG6s+G7iOG7mcSC4butcuG7k+G6s+G7ueG7tcahcuG7meG6s+G7ieG6osSR4bqzanPDqXLhurPhu4vEkXPhurPhu5PGsHHhurPhu4ll4buJ4bqz4buZc+G6ueG7ueG6s2rhu6ly4buT4bqz4bu54buVw7NB4bqz4buL4buVw7VB4bqzcuG7mcSCNuG6s+G7uOG7teG6u+G7leG6s3Lhu5Phu5nhu5Xhu49x4bqz4buJc3LhurNqxIJ2cuG7k+G6s+G7mUHhuqzhu41y4bqz4bu54buZc+G6ueG7leG6s+KAnErEgnZy4buT4bqzcXVy4bqz4buYxrDhurPhu4jhu5nhu5fhurNR4buVcuG7meKAnTfhurNQw7ThurPhu4tlc+G6s+G7ieG7p3Lhu5PhurPEqWZy4buT4bqz4buZxILhu61y4buT4bqzw4LDqeG6s+G7ueG7mcSRceG6s+G7s0HEkXLhurPhu7nhurnhu5XhurPhu6Dhu5lB4bqzxKnhu5XhurPhu7nhu5fhu4nhu5nhurNw4bub4buJ4buZ4bqz4bu34bqy4bqz4buyQcWp4buJ4bqz4buT4buVxJHhurNq4buH4buJ4bqz4buL4buV4buP4bu54bqzUMSRceG6s+G7oOG7lXLhu5k54bqz4buIw4By4buT4bqzw4Lhu6/hu5XhurNqdOG6s3DDqeG6s+G7iWXhu4nhurPhu5lz4bq54bu54bqzauG7qXLhu5PhurPhu7nhu5nEkXHhurPhu7NBxJFyOOG6s3Lhu5Phu5nhu53hurPEqcSCeXLhu5M44bqz4bu54bur4bqz4buJ4buZ4bqu4buJ4bqz4bu34bq24bqz4buh4buV4buPcuG6s+G7ueG6ueG7leG6s+G7oeG7mUHhurPEqUHhurNw4bub4buJ4buZ4bqz4buL4buVw7Vy4bqz4bu2aHHhurPhu7bhu61y4bqzcuG7mcSCNuG6s8So4bq54bqz4bu54buV4buP4buJ4bqz4buSxJFwxJHhurPEqOG7lXJya+G7tTfhurPhu4jhu5nEguG7rXLhu5PhurPhu7nhu7XGoXLhu5nhurPhu7lrxJFx4buLQeG7lXDEqeG7lXLhu5PhurPhu7nhurnhu5XhurPhu4vhur3hu5XhurPhu4vhu5XDtXLigKbhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7inPEqeG6rOG6t+G6o0pm4bqs4bqzcMOp4bqzanPDqXLhurPhu6Hhu5ll4buJ4buZ4bqzUeG7lOG7iEvhurPhu4l04bqz4bu3xanhurNwxIJ3cuG7k+G6s2rhu6dy4buT4bqzcuG7mWfhu7nhurNqw7Jy4bqzw4Lhu6/hu5XhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu5hzZeG6s+G7ueG6sOG6s+G7ueG7tcSC4buv4buJ4bqzasOycuG6s3LEkeG6rDjhurNy4buTxJHhuqzhurPhu6Hhu5nhu5XhurNqw7Jy4bqz4bu44buZxJFy4buZ4bqz4buYdMSROOG6s2pzw6ly4bqz4buh4buZZeG7ieG7meG6s2rEgnfhu4nhurPhu4jhurty4buZ4bqz4bu3ZeG7ueG6s+G7kuG7lcSRc+G6s+G7ueG7meG7p3Lhu5PhurPEqcOscuG6s2rEgnZy4buT4bqzw4Lhu6/hu5XhurNw4bup4bqz4bu54bu1xqFy4buZNuG6s2rEgnZy4buT4bqz4buYxrDhurPhu4jhu5nhu5fhurNR4buVcuG7meG6sy3hurNQxJFx4bqz4bug4buVcuG7meG6sy3hurPhu7jhu5nDqXLhu5nhurPDveG7mcWp4bqz4bu2aHHhurPhu7bhu61yOeG6s+G7uOG7tXNy4buT4bqzanQ44bqzxKnhu5XDtXHhurPEqeG6sHLhu5PhurPhu4nhu5lmcuG6s2poQeG6s+G7ueG7lcOzcuG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4buZw6ly4buZ4bqz4bu54bu1xqFy4buZ4bqz4buJ4bqixJHhurNqc8OpcuG6s+G7ueG7mcSRceG6s+G7s0HEkXLhurNww6nhurPhu6Hhu5lB4bqzxKnhu5XhurPhu7nhu5fhu4nhu5nhurNw4bub4buJ4buZ4bqz4bu34bqy4bqz4buyQcWp4buJ4bqz4buT4buVxJHhurNq4buH4buJ4bqz4buL4buV4buP4bu54bqzUMSRceG6s+G7oOG7lXLhu5k54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPDneG7mWXhu7nhurPhu4vhu5XDtUHhurPhu4nhu5nDqXPhurNx4bqwcuG7k+G6s2pzw6ly4bqz4buh4buZZeG7ieG7meG6s1Hhu5Thu4hL4bqzasOycuG6s8OC4buv4buV4bqz4bu44buZxJFy4buZ4bqz4buYc2U44bqzw53hu5l04bqz4buS4buVZXHhurNqxanhu4nhurPhu7Z44bqzIeG7mDjhu7jhu7g0xKhQ4bqzIcSC4butcuG7k+G6s+G7uOG7meG7m+G6s+G7mOG6u+G7leG6szzDsnLhurPhu4nhu5lz4bqz4buL4buVw7Lhu7k24bqz4bu24bq24bqz4buh4buV4buPcuG6s3LDqeG6rOG6s+G7oeG7meG7g3Lhu5PhurNq4bubcuG7meG6s3Lhu5Xhu41x4bqz4bu54buVcuG6s+G7ieG6osSR4bqz4buh4buZZeG7ieG7meG6s8SpQeG6s3Dhu5vhu4nhu5nhurNydOG7leG6s+G7ieG7mUFy4buT4bqzw4LDqeG6s+G7ieG6osSR4bqz4bu44burcuG7k+G6s+G7iOG7p3Lhu5PhurPhu7nhuqzhurNxxJHhuqzhurPhu4rhur/hu4nhurPhu5Lhu5XEkXLhu5PhurNydOG7leG6s+G7teG7lcOzcuG7k+G6s+G7oeG7meG7leG6s+G7ieG7mcO6cuG6s+G7uOG7mcSRcuG7meG6s+G7mHNl4bqzcMOp4bqzauG7lcO1ceG6s2rDsnLhurPhu5lnw73hurPEqcOscjnhurNK4buH4buJ4bqz4buL4buV4buP4bu54bqzcMOp4bqz4buh4buZ4bq74bqzcsOqcuG7k+G6s+G7iUFy4buT4bqz4bqucuG7k+G6s8Sp4bub4buJ4buZ4bqzw4LhuqDhurPhu4nDgHLhu5PhurNww4Hhu4nhurPhu4nhu5lz4bqz4bu3xanhurNwxIJ3cuG7k+G6s3Dhu69y4bqz4buh4buZZeG7ieG7meG6s8SpQeG6s3Dhu5vhu4nhu5nhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7iWXhu4nhurPhu6Hhu5lBOOG6s2rhu5XDtXHhurPEqUHhurNw4bub4buJ4buZ4bqz4bu54bq54buV4bqz4bu44buZxJFy4buZ4bqz4buYc2U54bqhL8O94bqj4bqhw73hurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu4pzxKnhuqzhurfhuqPhu4jDgHLhu5PhurPDguG7r+G7leG6s2p0OOG6s+G7mXPhurnhu7nhurNq4bupcuG7k+G6s3LDqeG6rOG6s+G7iXVy4bqzcMOp4bqz4buhw7Lhu7nhurPhu7NB4bq74bqzceG7lXLhu5nhurPhu4nhu5nhuq5y4buT4bqz4buJ4buZc+G6s3Lhu5nhurRy4buT4bqzcuG7seG6s3Dhurbhu4nhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7ueG7nXLhu5nhurPhu7jhu5nEkXLhu5nhurPhu5hzZeG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqzw4Lhu5Xhu4/hu4nhurPhuqZm4bqs4bqzxKnhurZy4buTOOG6s+G7mXPDqXLhurPhu7nhu5nhu5Xhu49y4bqz4bu34bq7cuG6s8O94buZw61x4bqzw4LDqeG6s+G7oeG7l+G7ieG7meG6s+G7iWhB4bqzxKlB4bqzcOG7m+G7ieG7meG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4bu5xqFy4buZ4bqz4buZxqFy4buZ4bqzceG7r+G7lTjhurNq4buH4buJ4bqz4buL4buV4buP4bu54bqzcMOp4bqzcuG7meG6tHLhu5PhurPhu4nhu5nhu5dy4buZ4bqz4bu3ZeG7ieG7meG6s+G7meG7seG6s+G7ueG7tXfhurNw4buVcuG7meG6s+G7mXPhurnhu7nhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7ueG7nXLhu5nhurNqxanhu5XhurPDguG7r+G7leG6s+G7iWXhu4nhurPhu4nhu6dy4buT4bqz4bu54bqs4bqzcOG6tOG6s+G7mcOpcuG7meG6s8OCw6nhurNqc8OpcuG6s+G7oeG7mWXhu4nhu5nhurNR4buU4buISznhuqEvw73huqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDvcSQQeG7ueG7mXPhu7XhurfhuqPhu5g5xJDhuqEvw73huqM=

H.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]