(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm xét chọn, tôn vinh những nghệ sĩ có đủ phẩm chất đạo đức, có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, tiêu biểu cho loại hình, ngành, nghề nghệ thuật để Hội đồng các cấp trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc xét tặng các danh hiệu này.

Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10

Nhằm xét chọn, tôn vinh những nghệ sĩ có đủ phẩm chất đạo đức, có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, tiêu biểu cho loại hình, ngành, nghề nghệ thuật để Hội đồng các cấp trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc xét tặng các danh hiệu này.

Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10

UBND tỉnh yêu cầu việc xét tặng phải đảm bảo hoạt động tổ chức xét tặng tại các cấp Hội đồng đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục được quy định, cũng như đảm bảo làm việc đúng tiến độ thời gian theo quy định.

Cụ thể, hội đồng cấp cơ sở do người đứng đầu đơn vị thành lập để xem xét, đánh giá, xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú theo quy định. Thời gian Hội đồng cấp cơ sở kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10 chậm nhất ngày 20-6-2021.

Hội đồng cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập để xét hồ sơ do các Hội đồng cấp cơ sở trình theo quy định. Hội đồng cấp tỉnh đăng công khai danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian 7 ngày làm việc. Thời gian Hội đồng cấp tỉnh họp từ ngày 20-8-2021 đến ngày 27-8-2021.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10, tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và tổng hợp hồ sơ, phục vụ công tác xét tặng tại Hội đồng cấp tỉnh; Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]