(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 21/9, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức kỳ họp thứ 13. Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Bá Oai - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII quyết nghị nhiều nội dung quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 21/9, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức kỳ họp thứ 13. Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Bá Oai - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe 36 tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định gồm: Về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp y tế năm 2020 cho Trung tâm Y tế tuyến huyện, trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa; Thành lập thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; đổi tên thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Lộc, ThọXuân, Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; ban hành quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019; chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 2, năm 2020; giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương của Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn, bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 (đợt 2), tỉnh Thanh Hóa...

Tờ trình Bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2020 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2020; sửa đổi, bổ sung một số nội dung và kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa (nay là Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa; bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho Dự án xây dựng kho vũ khí, trang bị kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh Miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn (nay là TP Sầm Sơn); điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa; chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa; chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi Đê La Thành thuộc Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ; chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, thay thế các nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố Thanh Hóa; chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 – 2025”...

Tại kỳ họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã trình bày các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình mà UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung các ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp HĐND tỉnh đã tiến hành các thủ tục bầu bổ sung bà Lê Thị Hương - Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh giữ chức Phó Trưởng ban Pháp chế; bà Lê Thị Như Hoa - Ủy viên chuyên trách Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giữ chức Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội; ông Cầm Bá Chái - Ủy viên chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh giữ chức Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Văn Hùng - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh do nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội; ông Lương Văn Tưởng - nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh do nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội; ông Nguyễn Hải Trung- nguyên Giám đốc Công an tỉnh do chuyển công tác; ông Nguyễn Tiến Hiệu - nguyên Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh do chuyển công tác; ông Nguyễn Văn Biện - nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ do chuyển công tác. Tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Phú Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Mai Xuân Bình - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; ông Lê Minh Nghĩa - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; ông Nguyễn Văn Khiên - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao của các đại biểu đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra của kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ tại kỳ họp thứ 13 các đại biểu đã quyết nghị 36 nghị quyết về kinh tế - xã hội, cơ chế chính sách; 5 nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ, đây là những nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, yêu cầu ngay sau khi nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh cần sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để các nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Các ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được thông qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực cố gắng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các đồng chí vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]