(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 4-5, Liên Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo khoa học phản biện Đề án “Phát huy các giá trị truyền thống của con người Thanh Hoá đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) và hội nhập quốc tế”.

Phản biện Đề án “Phát huy các giá trị truyền thống của con người Thanh Hoá đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế"

Ngày 4-5, Liên Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo khoa học phản biện Đề án “Phát huy các giá trị truyền thống của con người Thanh Hoá đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) và hội nhập quốc tế”.

Phản biện Đề án “Phát huy các giá trị truyền thống của con người Thanh Hoá đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế

Toàn cảnh hội thảo

Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, từ năm 2015, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) thực hiện Đề án “Phát huy các giá trị truyền thống của con người Thanh Hoá đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế”.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở VH, TT&DL đã cùng với đơn vị tư vấn là trường Đại học Hồng Đức triển khai thực hiện Đề án. Trong quá trình thực hiện, nhóm tác giả đãtiến hành nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện 4 cuộc hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu ở trung ương và địa phương…

Đề án đã phản ánh được những giá trị truyền thống cần được phát huy, cũng như kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong giai đoạn từ khi đổi mới đất nước đến nay; đồng thời đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, chương trình, dự án ưu tiên cần triển khai trong giai đoạn tới nhắm phát huy những giá trị truyền thống và khắc phục hạn chế những mặt tiêu cực, tính xấu của con người Thanh Hóa không phù hợp với yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế của đầt nước…

Phản biện Đề án “Phát huy các giá trị truyền thống của con người Thanh Hoá đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản lý đã đóng góp vào đề án, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề như: Ý nghĩa, giá trị của đề án; giá trị truyền thống tốt đẹp, tiêu biểu của con người Thanh Hóa; thực trạng và kết quả phát huy giá trị truyền thống gắn với các phong trào, cuộc vận động được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện; bổ sung thêm các mục người Thanh Hóa ở nước ngoài, đối tương nghiên cứu, yếu tố tự nhiên, xã hội; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm cũng như đưa ra các nhóm giải pháp bổ sung để hoàn thiện Đề án.

Trần Hằng


Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]