(vhds.baothanhhoa.vn) - Với sự chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy Thanh Hóa, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các đảng bộ, ngày 17/8/2020, các đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh đã hoàn thành đại hội và thành công tốt đẹp, vượt kế hoạch thời gian quy định 14 ngày. Các đại hội được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, chặt chẽ, bài bản. Đây là tiền đề vững chắc cho Thanh Hóa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX dự kiến diễn ra từ 26 - 29/10/2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Từ thành công của các đại hội cấp trên cơ sở

Với sự chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy Thanh Hóa, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các đảng bộ, ngày 17/8/2020, các đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh đã hoàn thành đại hội và thành công tốt đẹp, vượt kế hoạch thời gian quy định 14 ngày. Các đại hội được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, chặt chẽ, bài bản. Đây là tiền đề vững chắc cho Thanh Hóa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX dự kiến diễn ra từ 26 - 29/10/2020.

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có 31 đảng bộ trực thuộc, gồm 2 đảng bộ thành phố, 2 đảng bộ thị xã, 23 đảng bộ huyện và 4 đảng ủy trực thuộc; có 1.467 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 958 đảng bộ cơ sở. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 177-KH/TU, ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) Thanh Hóa về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến ngày 17/8/2020 toàn tỉnh có 31/31 đơn vị đã đại hội thành công tốt đẹp, vượt thời gian quy định gần 14 ngày.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức điểm để chỉ đạo và rút kinh nghiệm.

Đồng chí Trần Quốc Huy - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, cho biết: Để có kết quả trên thì việc làm tốt công tác chuẩn bị là rất quan trọng. Căn cứ các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, BTVTU đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau khi triển khai ở cấp tỉnh, ở cấp huyện cũng tổ chức hoàn thành việc quán triệt, triển khai các văn bản về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đến đội ngũ cán bộ, đảng viên theo đúng quy định của tỉnh. BTVTU đã phân công các đồng chí Ủy viên BTV thay mặt BTVTU chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tại các đảng bộ cấp huyện được phân công phụ trách; kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện. Sau hội nghị quán triệt, triển khai ở cấp tỉnh, các huyện, thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức đại hội ở cấp mình; phát động nhiều phong trào thi đua, chọn các công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Đặc biệt trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, BTVTU đã ban hành các công văn về tăng cường lãnh đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở; công văn về tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm cho đến khi có chỉ đạo mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả nhất. Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, BTVTU đã ban hành Công văn số 1662-CV/TU, ngày 22/4/2020 tiếp tục tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời lưu ý bố trí thời gian, quy mô, tổ chức đại hội, cắt giảm thủ tục, chương trình không thật sự cần thiết, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Trung ương, của tỉnh.

Để rút kinh nghiệm cho việc tổ chức thành công các đại hội trên địa bàn toàn tỉnh, căn cứ tình hình, đặc điểm cụ thể của Đảng bộ tỉnh, BTVTU đã chọn 2 đơn vị cấp huyện để chỉ đạo và rút kinh nghiệm, đó là Đảng bộ TP Thanh Hóa (đại diện cho vùng đồng bằng, đô thị, ven biển, cơ quan) và Đảng bộ huyện Quan Sơn (đại diện cho vùng miền núi). Ngay sau đại hội điểm cấp huyện, BTVTU đã tổ chức hội nghị trao đổi, rút kinh nghiệm và đã ban hành Công văn số 1727-CV/TU, ngày 26/6/2020 về một số vấn đề cần rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các huyện, thị, thành phố. Trong đó, yêu cầu tập trung chỉ đạo chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, dự thảo chương trình hành động, dự thảo nghị quyết của đại hội; chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự, về trang trí, khánh tiết và tiến hành đại hội; tập trung chỉ đạo những đơn vị có vấn đề phức tạp.

Đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa cho biết: Đảng bộ thành phố có 71 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 34 đảng bộ phường, xã; 37 đảng bộ, chi bộ thuộc loại hình khác, có 590 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số đảng viên là 21.675 đảng viên. Cùng với nhiệm vụ chỉ đạo đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, Ban Thường vụ Thành ủy, các tiểu ban của Đại hội Đảng bộ thành phố tập trung cao cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XX được chuẩn bị công phu, lựa chọn chủ đề phù hợp, đánh giá đúng kết quả đạt được và chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, thể hiện tầm nhìn xa về chiến lược phát triển đô thị và mang tính đột phá. Công tác nhân sự được BTV Thành ủy thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc giới thiệu nhân sự cấp ủy căn cứ vào quy hoạch cán bộ và thực tiễn công tác cán bộ của thành phố; tiến hành theo đúng nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn, công khai, dân chủ; lựa chọn giới thiệu những người có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn và thật sự nổi trội; đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ đã kinh qua cơ sở, để bầu tham gia cấp ủy.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Công tác bầu cử tại đại hội theo đúng quy chế bầu cử, bầu đủ số lượng cấp ủy khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên; việc kiểm phiếu công tâm, khách quan, không có sai sót. Tại các đại hội đã tiến hành bầu 26 đồng chí giữ chức danh bí thư, trong đó tái cử 19 đồng chí, mới có 7 đồng chí, nữ 2 đồng chí; các đồng chí đều trúng cử chức danh bí thư với tỷ lệ phiếu trúng cử đạt từ 95% trở lên. Đối với chức danh phó bí thư có 55 đồng chí được bầu, trong đó tái cử 38 đồng chí, mới 17 đồng chí, nữ 5 đồng chí. Ở một số đại hội đại biểu đảng bộ huyện đã thực hiện bầu thiếu chủ động để thực hiện bố trí lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương. Sau đại hội, BTVTU đã chỉ định bổ sung 9 đồng chí bí thư, phó bí thư huyện ủy gắn với luân chuyển, đào tạo, bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương.

Đồng chí Trần Quốc Huy - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Từ thực tiễn chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội cấp huyện và tương đương, BTVTU rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đại hội. Đó là: Việc thực hiện quy trình nhân sự phải tuân thủ triệt để các nguyên tắc của Đảng trong công tác cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch. Lựa chọn, bố trí cán bộ phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị được giao và lợi ích chung của địa phương, cơ quan, đơn vị, không cá nhân vụ lợi, cục bộ bè phái, không vì người thân, người quen. Nhân sự tham gia cấp ủy phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện về độ tuổi, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ theo quy định; đáp ứng điều kiện của tiêu chuẩn chức danh dự kiến bố trí, sắp xếp. Nguồn nhân sự phải có trong quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; có đầy đủ ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan, bảo đảm nhân sự không vi phạm các tiêu chuẩn về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay. Bên cạnh đó phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện chế độ chính sách thoả đáng đối với những người không tái cử...

Với việc tổ chức thành công của các đại hội cấp trên cơ sở ở tỉnh Thanh Hóa là tiền đề vững chắc cho Thanh Hóa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phương Anh


Phương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]