(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 30/7, Đại hội Đại biểu huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc với phương châm “Đoàn kết- Kỷ cương- Năng động- Phát triển”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xây dựng Thiệu Hóa thành huyện vững về chính trị, giàu đẹp về kinh tế, văn hóa, sớm trở thành huyện khá của tỉnh

Sáng ngày 30/7, Đại hội Đại biểu huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc với phương châm “Đoàn kết- Kỷ cương- Năng động- Phát triển”.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ: Trịnh Trọng Quyền - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Hân - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Tiên Phong - Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Phát - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Lê Anh Xuân - Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, đơn vị của tỉnh và 255 đại biểu đại diện cho gần 9.000 đảng viên trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đạt kết quả quan trọng, có 24/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 10.351 tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 42, 6 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2020 ước đạt 2.033 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp- xây dựng tăng trưởng khá; các thành phần kinh tế có bước phát triển; thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, huy động vốn đầu tư cho phát triển vượt mục tiêu đại hội. Văn hóa- xã hội có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên được các cấp ủy Đảng chú trọng; thi hành kỷ luật trong Đảng thực hiện nghiêm minh, góp phần giữ vững kỷ cương và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Đồng chí Hoàng Văn Toản - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Thiệu Hóa phát biểu khai mạc đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thiệu Hóa đã đề ra các phương hướng, mục tiêu, chương trình trọng tâm và các khâu đột phá. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển sản xuất; tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện khá, đến năm 2030 trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,5% trở lên; thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng/người. Đến năm 2025 phấn đấu có 50% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 16,6% xã đạt chuẩn Nông thôn mới Kiểu mẫu...

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu bật những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực trong nhiệm kỳ vừa qua; đưa ra nhiều kiến nghị, bổ sung các giải pháp vào Báo cáo Chính trị Đại hội để thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thiệu Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh thêm một số vấn đề để đại hội thảo luận thống nhất và tổ chức thực hiện: Cần xác định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Theo đó, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu của huyện Thiệu Hóa trong thời kỳ mới; huyện cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nhất là chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao; tập trung xây dựng nông thôn mới, đây là một cuộc vận động xã hội sâu sắc và toàn diện, cả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, cả sản xuất, đời sống, phong tục tập quán, được thực hiện theo phương châm “lấy sức dân để lo cho dân”; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ, gắn với phát triển đô thị, tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ hơn về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, tăng thu ngân sách cho huyện; huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài huyện để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các tuyến đường giao thông, các công trình công cộng, các cụm công nghiệp, làng nghề; chăm lo phát triển văn hóa; đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát trái phép, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ đê điều, làm tốt công tác phòng, chống lụt bão. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và làm cho môi trường xã hội ngày càng lành mạnh, tạo điều kiện phát triển toàn diện và bền vững.

Đồng chí Phó Bí thư Thưởng trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững các tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và các quy định về bầu cử trong Đảng, lấy tiêu chuẩn kết hợp với cơ cấu hợp lý, nhất là cơ cấu cấp ủy viên là nữ, cán bộ trẻ, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực, bằng lá phiếu của mình, sáng suốt lựa chọn bầu ra những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới và xem xét lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tiếp nối và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thiệu Hóa sẽ nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Thiệu Hóa thành huyện vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng - an ninh, sớm trở thành huyện khá của tỉnh, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Ngày mai (31/7), Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc và bế mạc.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]