(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 4-8, thông tin từ Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa cho biết, chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt lần thứ 9, đợt 1 năm 2021 Thanh Hóa đã có gần 3.700 người tình nguyện đăng ký hiến máu và tiếp nhận được 3.372 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu trung ương giao.
c+G7huG7qcWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5rhu4Phu4Lhu6Dhu4rhuqrhu6d04buD4buCw4nhu5rFqeG7oFPhuqbFqeG7hsOa4buWxKjhu4DFqcOZxKjhu4DFqeG6qOG7lOG7oMWp4burxanhuqbhu4bDmuG7kMSo4buAxanhu6Dhu6JGxKjhu4bFqeKAnDfhu7XEqOG7hsWp4bug4buiRsSo4buGxanhuqhOxaktxanDo8OJ4bugxanEqMOS4buCxanhuqxMxKjhu4DFqeG7iOG7s1DFqWzhu4Lhurrhu6DigJ3FqeG7iuG6tsSoxanhu6Dhu4bDmcWpeXMv4buG4bupdHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaN+G6qsO94bqs4bundOG6seG7gOG7teG7rMWp4butLXjhu5/FqeG7oOG7hsOTxKjhu4DFqeG7oOG7gsSoxanhu6Dhu6TFqSjDvcSoxanhuqbhu4ZIxanhuqjhu7dKxanhu6jhurLEqMWp4bqo4buOxKjhu4DFqeG7huG7gsOJxKjFqeG7iOG7s1DFqeG7oEbEqOG7hsWpxKjhu4BQ4bus4bq6xKjFqeG7oEjEqOG7hsWp4buD4buGw73EqOG7hsWpN0vDvcWp4bqm4buGSsWp4bqk4buCw4nhu6Dhu5/FqeG6puG7hsOa4buQxKjhu4DFqeG7oOG7okbEqOG7hsWpN+G7tcSo4buGxanhu6Dhu6JGxKjhu4bFqeG6qE7FqS3FqcOjw4nhu6DFqcSow5Lhu4LFqeG6rEzEqOG7gMWp4buI4buzUMWpbOG7guG6uuG7oMWp4buK4bq2xKjFqeG7oOG7hsOZxal54bufxanhuqjhu5Thu6DFqeG7qcWpxKjDgeG7iMWp4burxrDhu6vhu6nFqeG7g+G7hsO9xKjhu4bFqTdLw73FqeG6qEHFqeG6pkvFqeG7gOG6tsSoxanhu7Hhu6F3xrDGsMWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWp4bugRsSo4buGxanEqOG7gFDhu6zhurrEqMWp4bqow4HEqOG7gMWpw4zhu67FqeG7huG7gsOJxKjFqeG7iOG7s1DFqeG7qOG7tcWp4bug4buCw4nhu5rFqcSo4buG4bqyxKjFqeG6qMOa4buU4bqmxanhu7Hhu6Hhu7F34burxanhuqjhu5DEqMWp4buoR8Wp4buI4buzUOG7n8Wp4buow5rhu5Thu6DFqeG6puG7hkjFqeG7oOG7gkVQxanhu6Dhu6JQxKjhu4DFqcOa4buQxKjhu4DFqeG7gOG7gsO9SuG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d0c+G7guG7iOG7gMWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu4Ip4bqqxKjhu6Dhuqrhu6Lhu6fFqeG7nuG7oOG7rOG7iuG6quG7k+G7p+G7quG7guG6rOG7oOG7huG7ncWpeMawxrDhu5rhu7Dhu6PFqeG7huG6quG7guG7gOG7huG7oOG7ncWpdsawxrDhu5rhu7Dhu6Phu6fFqeG7nuG7ouG6puG7k+G7py8v4bqm4bqsxKjhu6HhuqTDvUrhu6Dhu4bDvcSo4buG4buGSsO94buh4buoxKgv4bqs4bqq4buew4zhu6BK4buaL8So4bqq4buq4bueL+G7q+G7qeG7seG7qS/hu6nGsOG7r+G6rOG7rcaweeG7qeG7qeG7qXfhu6Dhu615xrB54buK4buv4buhw43hu5rhu4Dhu6fFqcO94buK4bug4buT4bun4buD4buCw4nhu5rFqeG7oFPhuqbFqeG7hsOa4buWxKjhu4DFqcOZxKjhu4DFqeG6qOG7lOG7oMWp4burxanhuqbhu4bDmuG7kMSo4buAxanhu6Dhu6JGxKjhu4bFqeKAnDfhu7XEqOG7hsWp4bug4buiRsSo4buGxanhuqhOxaktxanDo8OJ4bugxanEqMOS4buCxanhuqxMxKjhu4DFqeG7iOG7s1DFqWzhu4Lhurrhu6DigJ3FqeG7iuG6tsSoxanhu6Dhu4bDmcWpeeG7p8Wp4buq4buC4bqs4bug4buG4buT4buneMawxrDhu6fFqeG7huG6quG7guG7gOG7huG7oOG7k+G7p3bGsMaw4bunxakvdHMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKcO94bua4bug4buCSsSo4bundDzhu4LDisSoxanhu6LDvcWp4bug4bukxanEqOG7gOG7teG7rMWp4bup4buvLXbFqeG6qMOJxKjFqcSo4buA4bu14busxanhu6t5LXfhu5/FqSnhu4bDmuG7kMSo4buAxanhu6Dhu6JGxKjhu4bFqTfhu7XEqOG7hsWp4bug4buiRsSo4buGxanhuqhOxaktxanDo8OJ4bugxanEqMOS4buCxanhuqxMxKjhu4DFqeG7iOG7s1DFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG7iuG6tsSoxanhu6Dhu4bDmcWpeeG7n8Wp4bqo4buU4bugxanhu6nFqeG7oEjEqOG7hsWp4buD4buGw73EqOG7hsWpN0vDvcWp4bqoQcWp4bqmS8Wp4buA4bq2xKjFqeG7seG7oXfGsMawxanEqOG7gMOa4buY4buCxanhu6BGxKjhu4bFqcSo4buAUOG7rOG6usSoxanhuqjDgcSo4buAxanDjOG7rsWp4buG4buCw4nEqMWp4buI4buzUMWp4buo4bu1xanhu6Dhu4LDieG7msWpxKjhu4bhurLEqMWp4bqow5rhu5ThuqbFqeG7seG7oeG7sXfhu6vFqeG6qOG7kMSoxanhu6hHxanhu4jhu7NQcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Thu4fDksWp4bqo4buQxKjFqeG7qEfFqeG7iOG7s1DFqeG7oOG7gsOJ4buaxanEqOG7huG6ssSoxanhuqjhu5Thu6DFqeG7qcWp4bqmVMO9xanhuqbhu4bDmuG7kMSo4buAxanhu6Dhu6JGxKjhu4bFqTfhu7XEqOG7hsWp4bug4buiRsSo4buGxanhuqhOxanhuqzhu4LDisSoxanhu6LDvcWp4bug4bukxanEqOG7gOG7teG7rMWp4bup4buvLXbFqeG6qMOJxKjFqeG7q3ktd8Wp4bqoQcWp4bugw4HEqOG7gMWp4buA4bq2xKjFqeG7qeG7ocawxrDGsMWp4bqo4buQxKjFqeG7qEfFqeG7iOG7s1DFqeG7nkrFqeG7qOG7kuG7gsWp4bqmUsSo4buAxanDjFbFqcSow4Hhu4jFqeG7q8aw4burxrDhu6HFqT7huq7hu6zFqeG7iuG7tcWp4buew5LFqeG7isOa4buUxKjhu4DFqeG6qOG7kMSoxanhu6hHxanhu4jhu7NQxanhu6Dhu4LDieG7msWpxKjhu4bhurLEqMWp4bqmw71KxanEqOG7huG6sOG7oMWp4bug4buiSsSo4buAxal5xanEqMOB4buIxanhu6Dhu4bhu6bhuqbFqeG7huG7guG6usSoxanhuqbhu4bDmuG7kMSo4buAxanhu6Dhu6JGxKjhu4bFqeG7oOG7t+G7gsWp4buD4buGw73EqOG7hsWpN0vDveG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d04bqxw4Hhu4jFqeG7q8aw4bur4bup4bufxanhu6Dhu4bhu6bhuqbFqeG7huG7guG6usSoxanhuqbhu4bDmuG7kMSo4buAxanhu6Dhu6JGxKjhu4bFqeKAnDfhu7XEqOG7hsWp4bug4buiRsSo4buGxanhuqhO4oCdxanhu4rhurbEqMWp4bug4buGw5nFqXnhu5/FqeG6puG7s+G6psWp4bqo4buQxKjFqeG7qEfFqeG6qEHFqeG6puG7hlTFqeG6qOG7jsSo4buAxanhuqjDgcSo4buAxanDjOG7rsWp4bqsw73EqOG7hsWp4bue4buz4bqm4buGxanhuqbhu7PEqMWp4bqk4buOxanhu6Dhu4bDveG7iMWp4buA4buCw73FqeG7huG7gsOJxKjFqeG7iOG7s1DFqeG7qOG7tcWp4bua4buGw5Lhu4LFqeG7huG7lOG7msWp4buww4nhu5rFqeG7ikfhuqbhu4bFqeG7oOG7huG7mOG7gsWp4buA4buCw73EqMWp4buG4buCw4nEqMWp4buI4buzUMWp4bua4buGUsWp4buG4buU4bua4bufxanhu6hGxanhu6jhurLhu6zFqcOMw4nhu6DFqeG7nFDhu7nFqeG7oOG7gsOJ4buaxanEqOG7huG6ssSoxanhu4jhu7NQxanhuqZUw73FqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqeG7oEbEqOG7hsWpxKjhu4BQ4bus4bq6xKjFqeG7huG7gsOJxKjFqeG7oOG6osSo4buAxanhuqjhu7fhu6DFqeG6qMOa4buU4bqmxanhuqbDvUrFqeG7huG7kMSoxanhu55Kxanhu6jhu5Lhu4LFqcSo4buGxq/EqOG7gMWpxKjDgeG7iMWp4bug4buiw5rhu5Lhuqbhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundHPhu4Lhu4jhu4DFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buCKeG6qsSo4bug4bqq4bui4bunxanhu57hu6Dhu6zhu4rhuqrhu5Phu6fhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu53FqXjGsMaw4bua4buw4bujxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu53FqXbGsMaw4bua4buw4buj4bunxanhu57hu6Lhuqbhu5Phu6cvL+G6puG6rMSo4buh4bqkw71K4bug4buGw73EqOG7huG7hkrDveG7oeG7qMSoL+G6rOG6quG7nsOM4bugSuG7mi/EqOG6quG7quG7ni/hu6vhu6nhu7Hhu6kv4bupxrDhu6/huqzhu63GsHnhu6nhu6nhu6l34bug4bup4butxrB34buKxrDhu6HDjeG7muG7gOG7p8Wpw73hu4rhu6Dhu5Phu6fhu4Phu4LDieG7msWp4bugU+G6psWp4buGw5rhu5bEqOG7gMWpw5nEqOG7gMWp4bqo4buU4bugxanhu6vFqeG6puG7hsOa4buQxKjhu4DFqeG7oOG7okbEqOG7hsWp4oCcN+G7tcSo4buGxanhu6Dhu6JGxKjhu4bFqeG6qE7FqS3FqcOjw4nhu6DFqcSow5Lhu4LFqeG6rEzEqOG7gMWp4buI4buzUMWpbOG7guG6uuG7oOKAncWp4buK4bq2xKjFqeG7oOG7hsOZxal54bunxanhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu5Phu6d4xrDGsOG7p8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4buT4bundsawxrDhu6fFqS90cy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5opw73hu5rhu6Dhu4JKxKjhu6d04buH4bumxanEqOG7huG7guG6uuG7oMWp4bugRsSo4buGxanhu6Dhu4bDveG7iMWp4buA4buCw73FqeG7huG7gsOJxKjFqeG7iOG7s1DFqeG6plTDvcWp4bqm4buzxKjFqeG6pOG7juG7n8Wp4bqmw5PEqOG7gMWp4bqm4buGw5nhuqbhu5/FqeG7qOG7gkXEqMWp4bqm4buGw5nhuqbhu5/FqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqeG7isO9SsWp4bqo4buOxKjhu4Dhu5/FqeG6puG7huG7gsOJxKjFqeG7nlnFqeG6puG7s+G6psWp4buK4bum4bqmxanhu4rDmuG7lMSo4buAxanhu6hVxanhu6Dhu6LDvcSo4buA4bufxanhuqhK4bu1xKjFqeG7qOG7gkXEqOG7n8Wp4bug4buGw73EqOG7hsWpxKjhu4JFxKjFqeG7qOG7tcWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWp4bugRsSo4buGxanEqOG7gFDhu6zhurrEqMWp4buG4buCw4nEqMWp4buI4buzUMWp4bqoQcWp4bug4bu3SsWpxKhFxKjFqeG7oOG7huG7tcSo4buGxanhuqbDk8So4buAxanhuqZUw73FqSnhu4bDmuG7kMSo4buAxanhu6Dhu6JGxKjhu4bFqTfhu7XEqOG7hsWp4bug4buiRsSo4buGxanhuqhOxaktxanDo8OJ4bugxanEqMOS4buCxanhuqxMxKjhu4DFqeG7iOG7s1DFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG7iuG6tsSoxanhu6Dhu4bDmcWpeeG7n8Wp4bqo4buU4bugxanhu6nFqeG7oOG7t+G7gsWp4buD4buGw73EqOG7hsWpN0vDveG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d0PErFqeG6rEfhuqbhu4bFqeG6pOG6usSo4buGxakp4bq3bDg8LeG7qXnFqeG6rOG7gsOKxKjFqeG6pOG7gsOJxKjFqeG7muG7hsOZ4bqmxanhu6Dhu7fhu5rhu5/FqcSo4buAUOG7jMSoxanhu4jhu7NQxanhuqzhu6bFqeG7muG7hkzEqOG7gMWp4bqm4bqw4buaxanhuqbDmVDFqeG7qMOCxKjFqcOM4buGw5PEqOG7gMWp4bqoVMWp4bqo4buz4buaxanDmcSo4buAxanEqOG7hlDFqeG6puG6tlDFqeG6qOG7guG6uFDFqeG7oOG7okfFqeG6puG7hkrFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqeG6pOG6usSo4buG4bujxanhu4Phu4bDmuG7mMSo4buAxanhu6Dhu6Lhu6bhuqbFqSjDvcSoxakp4buGSMWp4bqo4bu3SsWp4buo4bqyxKjFqeG6qOG7jsSo4buAxanhu4bhu4LDicSoxanhu4jhu7NQxanhu6BGxKjhu4bFqcSo4buAUOG7rOG6usSoxanhu6BIxKjhu4bFqeG7oOG7gsOJ4buaxanhu6BT4bqmxanhuqbhu4ZIxanhuqjhu7dKxanhuqjhurThu6zFqeG7iOG7t8So4buGxanhuqbDk8So4buAxanhu6Dhu7PhuqbFqeG7huG7gsOJxKjFqeG7iOG7s1DFqeG7oEbEqOG7hsWpxKjhu4BQ4bus4bq6xKjhu5/FqeG6qOG7ueG7iMWp4bqk4bu5SsWpw73EqMWp4bugSuG7tcSoxanhu5rhu4ZMxKjhu4Dhu5/FqeG6puG7hsOSxKjhu4DFqeG6rEfhuqbhu4bFqSnhurdsODwt4bupeeG7ocWpKeG7hkjFqeG6qOG7t0rFqeG6puG7s+G6psWp4bqoR8O9xanhu5rhu4bDmuG7kMSo4buA4bufxanhuqjhu5DEqMWp4buoR8Wp4bug4buCw4nhu5rFqeG7oFPhuqbFqeG7hsOa4buWxKjhu4DFqcOZxKjhu4DFqeG6qOG7lOG7oMWp4burxanhuqZUw73FqeG6puG7hsOa4buQxKjhu4DFqeG7oOG7okbEqOG7hsWp4oCcN+G7tcSo4buGxanhu6Dhu6JGxKjhu4bFqeG6qE7igJ3FqeG7iuG6tsSoxanhu6Dhu4bDmcWpeeG7n8Wp4bugw5XFqeG6puG7hsOZ4bqmxanhuqbhu7PhuqbFqeG6qOG7lOG7oMWp4buG4buCw4nEqMWp4buI4buzUMWp4bug4buG4bqqSsWp4bua4buGw5rhu5DEqOG7gMWp4buzxKjFqeG7gOG7gkHEqMWp4bqm4buz4bqm4buGxanhu6Dhu4bhu5jhu4LFqeG7gOG7gsO9xKjFqeG7huG7gsOJxKjFqeG7iOG7s1DFqeG7oOG7okrEqOG7gMWpxKjhu4bhu4LhurhQxanEqOG7gOG7teG7rMWp4buo4bu1xanhuqTDksWp4bug4bui4buExanEqOG7huG7guG6uFDFqeG6qEfDvcWp4bqo4buC4bq84buIxanhu6Dhu4LDieG7msWpxKjhu4bhurLEqMWp4buI4buzUMWpw73EqMWp4bugSuG7tcSo4buhxanhu4Phu4bhuqpKxanhuqhL4bufxanhuqjhu5Thu6DFqeG7q8Wp4bqmVMO9xanhuqbhu4bDmuG7kMSo4buAxanhu6Dhu6JGxKjhu4bFqeG7nsSQxanhu6Dhu4LDieG7msWpxKjhu4bhurLEqMWp4buI4buzUMWp4bqmVMO9xanEqOG7gMOa4buY4buCxanhu4bhu4LDicSoxanhu6Dhu7fhu4LFqeG7hlDhu6zhurrEqMWpb0XEqMWpPkfEqOG7huG7n8Wp4buGUOG7rOG6usSoxak34bqyUMWpxIPhu47huqbhu5/FqeG7g8Oqxanhu4Phu4bDvcSo4buGxak3S8O9xanhu6jhu7XFqeG7oEbEqOG7hsWpxKjhu4BQ4bus4bq6xKjFqeG7qOG7gkXEqMWp4bug4buiRcSoxanhuqhHw73FqeG6pOG7tcSoxanhu6BIxKjhu4bFqeG6qMOBxKjhu4DFqcOM4buuxanhu6Dhu4bDveG7iMWp4buA4buCw73FqeG7hsOa4buWxKjhu4DFqcOZxKjhu4DFqeG6puG7hsOa4buQxKjhu4DFqeG7oOG7okbEqOG7hsWp4bug4buiSsSo4buAxanhu6Dhu4bhu7PEqOG7gMWpeC3hu6vGsOG7q+G7qeG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaw51Q4bug4buGSuG7ouG7p3ThurHhu4BN4bqmxak3UOG6sMSocy/hu5p0

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]