Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tặng thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh 1 bể bơi di động.
w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJG4bq+w4ogMCIjQOG7sOG6vuG7r1lA4busR1EjT0BH4buv4busTUDhu6xHbyNORzDhu5BA4buwR+G7nsavR+G7nijhu65HUOG7rkdRLEDhu7BH4bug4busI0cw4busWEcwIuG7lkBH4buZTUDhu7BH4buD4busTkDhu6zDii8gMCIjQOG7sOG6vsOKL+G7rEnhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRltvUk1QRuG6vuG7l+G7rMOU4bu4R+G7uDThu6BHUVbhu6Dhu6xHQOG7lEDhu7BH4bugTSNH4bus4buuxagxR10xw5JH4bugP0Dhu7BHME7hu6BHW+G7rCRA4buwRUfhu6Dhu6w6QOG7sEdRMTrhu65HQDcp4bugR+G7oOG7rCNHMCJVR1Lhu7hFR+G7r1lA4busR1EjT0BH4buv4busTUDhu6xHbz1NR1Hhu4xHMOG7kEDhu7BHMOG7rFhHMCLhu5ZAR+G7mU1A4buwR+G7g+G7rE5A4busRUfhu6wxxIPFqEBH4buZTUDhu7BH4buD4busTkDhu6xHSUfhu57Gr0fhu54o4buuR1Dhu65HUSxA4buww4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7DiuG7ruG7uOG7sEfhu6Dhu7ZNICDhuqZG4buu4buDUkAwUiJGRyAwxIPhu7ZS4bqmRuG6o+G7rlAw4busREdLSEhbw6PEkEfhu6xS4buu4buw4busMERHxKhISFvDo8SQRkcgIuG7oOG6pkYvL+G7ruG6ocOJ4bueTSMw4busTUDhu6zhu6wjTcOJ4bqhQC9AUuG6oyAvw43DjcONSi/DjUlIUElJ4buISUrDjUwwTEvhu4hKS+G7tkjDieG7slvhu7BDIuG6psOM4buKTEZHTeG7tjDhuqZG4buvWUDhu6xHUSNPQEfhu6/hu6xNQOG7rEdvI05HMOG7kEDhu7BH4buexq9H4bueKOG7rkdQ4buuR1EsQOG7sEfhu6Dhu6wjRzDhu6xYRzAi4buWQEfhu5lNQOG7sEfhu4Phu6xOQOG7rEZH4bqj4buuUDDhu6zhuqZGS0hIRkfhu6xS4buu4buw4busMOG6pkbEqEhIRkcv4bq+w4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7g01bMOG7riNARuG6vmbDk+G7rkdQ4buuxahAR+G7tuG7jEDhu6xHUcOTI0fhu69ZQOG7rEdRI09ARzDhu5BA4buwR+G7nsavR+G7nijhu65HUOG7rkdRLEDhu7BH4bug4busI0cw4busWEcwIuG7lkBH4buZTUDhu7BH4buD4busTkDhu6zDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vuG7h8avR+G7nijhu65HUCNHZiNPQEfhu6/hu6xNQOG7rEdA4buuw5lARzDhu6xYRzAi4buWQEfhu5lNQOG7sEfhu4Phu6xOQOG7rEcw4buu4bukW0dA4bus4buaQEVHXTHDkkBH4bu24bqvR+G6oU9HIMOhR1A0QOG7sMOJR2/hu67FqEBFR2YjT0BHMOG7rFhHMCLhu5ZAR1FNQOG7sEcwLkDhu7BH4busPltHUE1A4busRyBO4bug4busRzAiVUdS4bu4R+G7oD1HQOG7rDFH4bugxqAxR+G7rCXhu6BH4bueKOG7rkcwIsOZQEdRWE1H4bueT0BHUcavR+G7uHtH4bu2KVvDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vsOiQOG7rEfhu5nDmUfhu5Xhu65A4busR+G7g+G7rOG7lDFFR+G7h1ZHMOG7rDdHbzHEg8WoQEdRI09AR+G7mU1A4buwR+G7g+G7rE5A4busR+G7oOG7rCNH4bue4buu4bukMERH4oCcZiNPQEcgw5pHW+G7rDrhu65H4busPltH4bqhKeG7rkfhu7Dhu65OI0fhuqHhu67DmUBHMOG7rMavR1A04bugR+G7oDVNR+G7oE7hu6BHMCI3PEDhu7BH4busJeG7oEcwIsOZQEdRWE1H4bueT0BHUcavR+G7uHtH4bu2KVtHUMOTxINH4bueKOG7rkfhu6Dhu6wjRzAiVUdS4bu4RUcwIiNA4buwR1E9RUcgw5pHUMOTxINH4bu44buu4buoQEdb4busVkfhu6Dhu6wjR+G7oE7hu6BHUuG7uEfhu6A9R+G7rCNPQEfhu6DDkkDhu6xH4bu04busPUfhu7Thu6zhu45Aw4nigJ3Dii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7DiuG7ruG7uOG7sEfhu6Dhu7ZNICDhuqZG4buu4buDUkAwUiJGRyAwxIPhu7ZS4bqmRuG6o+G7rlAw4busREdLSEhbw6PEkEfhu6xS4buu4buw4busMERHxKhISFvDo8SQRkcgIuG7oOG6pkYvL+G7ruG6ocOJ4bueTSMw4busTUDhu6zhu6wjTcOJ4bqhQC9AUuG6oyAvw43DjcONSi/DjUlIUElJ4buISUrhu4hJMOG7iExM4buIxKjhu7ZIw4nhu7Jb4buwQyLhuqZJTEhGR03hu7Yw4bqmRuG7r1lA4busR1EjT0BH4buv4busTUDhu6xHbyNORzDhu5BA4buwR+G7nsavR+G7nijhu65HUOG7rkdRLEDhu7BH4bug4busI0cw4busWEcwIuG7lkBH4buZTUDhu7BH4buD4busTkDhu6xGR+G6o+G7rlAw4bus4bqmRktISEZH4busUuG7ruG7sOG7rDDhuqZGxKhISEZHL+G6vsOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4NNWzDhu64jQEbhur5mI09AR+G7r+G7rE1A4busR0Dhu67DmUBHMOG7rFhHMCLhu5ZAR+G7mU1A4buwR+G7g+G7rE5A4busRyDDmkcgKeG7uEfhu7h7R+G7oE7hu6BH4bu2KVtHUMOTxINH4bueKOG7rkfhu6Dhu6wjRzAiVUdS4bu4RzAiw5lAR1FYTUfhu55PQMOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4buDTuG7oEfhu7YpW0dQw5PEg0fhu54o4buuRyDDmkcwIk1A4buwR+G7nlhH4bug4busI0cwIlVHUuG7uEdA4busw6BA4buwR+G7tOG7ruG7pEBHMOG7rDjhu6BFR+G7tOG6tUdA4buOQOG7sEfhu6Dhu45AR+G7nsOSQEfhuqHhu6ZH4bu4P0BH4bueKOG7rkfhu7Ys4buuRUfhu7ThurVHMOG7rDHhu5owR+G7nijhu65FR1vhu6wkQOG7sEfhu6Dhu6w6QOG7sEdRMTrhu65HQDcp4bugR1HGr0fhu6A9RzDhu6zGr0cwYUfhu57DkiNH4bqhxahH4bu4V0Dhu6xFR+G7rMOTQEfhu6Dhu6zhu6RHME3hu65HQMOTQEdQI0dRMTrhu65HQDcp4bugR+G7sOG7lMSDRyJNw4lHZuG7lMSDR+G7oDZA4buwR+G7tk9HIOG7lEBH4bug4busKOG7rkfhu7ZPQOG7rEfhu7jDk0Dhu6xFR+G7sD1bR1vhu6zGoEBHIsOoQEfhu7YxxIPFqEBHCCA44bugR+G7tOG7rCNVR+G7oOG7rCNH4busJeG7oEcg4buuQOG7rEVH4bu0WFtHMOG7rDzhu65HW+G7rE4wR+G7rOG7rsWoQEfhuqFPR+G7njvhu65HUDd9QOG7sEdA4busw6BA4buwR1Lhu7hH4bugPUdA4buOQOG7sEfhu7Thu6zhu67hu6QxR+G6oeG7pkfhu54o4buuR+G7tizhu67DicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvDojEw4busIyJG4bq+4bqg4buUQEfDokDhu6zDii9b4bq+

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]