(vhds.baothanhhoa.vn) - Lễ hội Cầu Ngư (xã Ngư Lộc, Hậu Lộc) diễn ra thường niên từ ngày 22 - 24/2 (ÂL), là lễ hội lớn nhất trong năm và đặc trưng nhất của vùng ven biển xứ Thanh. Năm nay, lễ hội sẽ được tổ chức quy mô trang trọng hơn, xứng tầm là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOtOURr4bul4bu34buI4bulaz/DvWvhu7dD4bu5a+G7pHNGazvhu7Xhu4prT+G7iOG6tuG7tWvhu4Rz4bqwa+G7p+G7uWvhu4Lhu5fhurZpL+G7t23DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4bu2xrDhu5Hhu6dqw60/w71r4bu3Q+G7uWvhu6RzRms74bu14buKa2dPxqFrO+G7teG7ims/Q+G7peG7g2vhu7Z0Rms/Q+G7pWhr4bun4bu5w73hurZr4buG4buRa+G7hOG7t+G7iuG6uOG6tuG7tWvhurbhu7nhu6/hurZr4buExKhr4bq24bu14buZw5Nrbm5rLWtuw7MvbmtnUT9o4buDa+G6ruG7mWvhuq7DvWvhu7dD4bu5a+G6rsOJ4bq2a+G6tuG7t3Lhu4Rr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G6tuG7m+G6sGtN4buZa8Wp4buf4bula+G7hOG7huG7iuG6tuG7tWvhurbhu7dy4buEa+G7pcON4buRa01I4bq24bu1a03GsOG6tmvDueG7uXnhurZrT+G7iGs54bu34buR4bq24bu34buFazvhu5vhurBr4bq24buRw5Phu4Nr4bquw71r4bu3Q+G7uWvhu4Lhu61rxanhu4rhurrhu6Vr4buERGvhu6Xhu7fhu4jhu6Vr4buARsOTa+G6sOG6qGvhu4Thu4bhu5Hhurbhu7Vr4buE4buG4bqk4bq24bu1a+G7t0Xhurbhu4NrT+G7iOG6tuG7tWvhu4Rz4bqwa+G6ruG7mWvhu6fhu7lr4buC4buX4bq2a03hu5vhurZr4bu34bq04buRa+G6vuG7t+G7uWtNdOG7hGvhu4Thu7d5azZG4bqq4bula+G7teG7ueG7keG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw60+4bq24bu1azvhu7VGw5PDveG6tmvDouG7m+G6tms74bu1TGsta+G7pOG7t8ONa+G7hMOA4bul4bu3a2HDmTvhu6ZrT8ahazvhu7Xhu4prP0Phu6Vr4bul4bu34bqya8O54bu5duG7hOG7gWs/w71r4bu3Q+G7uWvhu6RzRms74bu14buKa0/GoWs74bu14buKaz9D4bula8Wp4buK4bq64bula+G7peG6qOG6tuG7tWvhurbhu7d04bq2a+G6ruG7mWvhu6bhu7lr4buC4buX4bq2a03hu5vhurZr4bu34bq04buRa+G6vuG7t+G7uWtNdOG7hGvhu4Thu7d5azZG4bqq4bula+G7teG7ueG7kWtN4buZ4bqya+G7hOG7t+G7k+G6tuG7tWvDsy9ubG3DtWvhuq7hu5lr4bq24bu5d+G6sGtN4bu54bq24bu3a+G7p0rhu4Nr4buESmvhu7fhu5nhurJrxILhu7fhuqjhurbhu7Vr4bul4bu34bqga8Wp4bqq4bu5a03DieG7uWtPxqFrO+G7teG7ims/Q+G7pWvhurDhu5lrxanhuqrhu7lrTcOJ4bu5a+G7peG7l2vhu7dGw5N44bq24buDa+G7peG7l2vhu4ThuqDhurbhu7fhu4Vrxajhu4rhurrhu6Vr4buCSmvhu4BG4buR4bq2a+G7hHHhurDhu4Nr4bul4bu34bqga8Wp4buV4bqya+G7pcON4buRa+G7hOG6oOG6tuG7t+G7g2vhu6XDjeG7kWvhu7dGw5N44bq24buDa8Wo4buX4bq24bu1a8O5Q+G7g2vhu6Xhu7dB4bq24bu3a+G7gEbDk3fhurbhu4Nr4bq24bu3ceG6tmvhu6dx4bq2a0/GoWs74bu14buKaz9D4bula0/hu5Phu6VrxanDgOG6tuG7t2vFqXHDk2vhuq7hu5lr4bu34bqy4buV4buEa8WpQ+G6tuG7tWtN4bub4bq2a+G7t+G6tOG7kWvhu4Rx4bqwa+G6ruG7ueG6tuG7t2vhu6XhurRrw5Jr4bq24bu14bu34bqi4buRa+G7gEbhu5HhurZr4buE4buG4bqk4bq24bu1a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvFqeG6uOG7uWvhu4Lhuqrhurbhu7Vr4buE4bu54bq24bu3a+G7hOG7t3PhurZr4bulw43hu5Fr4bq24bu3ceG6tmvhu6dx4bq2a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWtPxqHhu4NrYcOZO+G7pmtPxqFrxanGoWvhu4Thu7fhu5nhurbhu7dr4bqudOG6vmvDmeG7keG6tmvhu4REa+G7peG7t+G7iOG7pWvhuq7DvWvhu7dD4bu54buDa+G6vuG7t3HhurZr4bul4bqo4bq24bu1a+G7peG7k+G7pWvhu4Thu7fhu5nhurbhu7drTeG7ueG7r+G6tuG7g2vhur7hu7dx4bq2a+G7peG6qOG6tuG7tWvhurbhu7fhu7l44bqwa01Ja+G7pUlr4buE4bu3eWvFqeG7l+G6sGvDueG7l+G6smvhu4REa+G7peG7t+G7iOG7pWvhuq7DvWvhu7dD4bu5a+G6tuG7m+G6sGvhurbhu5HDk2vhu4BGw5Nr4bqw4bqoa03hu5lr4buE4buG4buR4bq24bu1a+G7hOG7huG6pOG6tuG7tWvhu7dF4bq24buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrTlGw5Nr4bq24bu34bu54buv4bq24buDa8SC4bu34bq0a8SC4bu34bub4bq2a+G6rsOJ4bq2a+G6tuG7t3Lhu4Rr4bu34bu5eOG6tmvhurbhu5HDk2vhu6XDjeG7kWtPxqFr4bqu4buZa03DgGvhu4Thu4ZBa+G7hERr4bul4bu34buI4bula+G6rsO9a+G7t0Phu7lr4bun4bqya8WpcuG7hGvhu6Xhu7d04buE4buDa+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvFqeG6qOG6tuG7teG7g2vFqeG7iuG6uOG6tuG7tWvhu4Lhu5Nr4bul4bu3dOG7hGvhu7fhu6vhur7hu4Xhu4Xhu4Vr4bu1ccOTa8SC4bu34bq0a8SC4bu34bub4bq2a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhu6Xhuqjhurbhu7Vr4buE4buT4bula+G7hERr4bul4bu34buI4bul4buDa8Wp4buX4bqwa8O54buX4bqya+G7keG6tmvhurbhu7nhurbhu7dr4buE4buGdOG7hGvhu4RK4buFaznhu4bhurLhurbhu7Vr4buE4bu34bq44bu5a+G7teG7ueG7keG6tmvhu4TDieG7ueG7g2vhurZ2RmvFqXdr4buT4bq2a+G6rnLhurZrw7nhu7l54bq2a8SC4bu34buXa+G7hOG7t+G7uWvhu4Thu7fDgWvhuq7DvWvhu7dD4bu5a+G7guG7rWvFqeG7iuG6uuG7pWvhu4REa+G7peG7t+G7iOG7pWvhu7fhurLhu5nhurbhu7dr4buE4buG4buT4bq24bu1a+G7t0XhurZr4bun4bqya+G7peG7k+G7pWvhu7fhurLhu5Xhu4RrxalD4bq24bu1a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhur7hu7dz4bq2a+G7t0Phu7lr4bq24bu34buKa8Wp4buR4bq2a+G6ruG7isOJ4bu54buDa8SC4bup4bqya+G7peG6smvhu4Lhu61r4bul4bq0a8SC4bu34bqo4bq24bu1a+G7teG7ueG7keG6tmvhu4ZD4bq24bu1a8WpeWvhu4REa+G7peG7t+G7iOG7pWvhu4BGw5Nr4bqw4bqoa+G7t0Xhurbhu4Nr4buE4bu3eWvhu7fhu7l44bq2a8Wp4buK4bq64bula+G6tuG7qeG7hGvhu4RB4bq2a+G6tuG7teG7isOK4bq24bu1a+G7hHHhurBr4bqu4bu54bq24bu3a03hu5lr4buC4bud4bula+G7hOG7t+G7k+G7uWtN4bub4bq2a+G7t+G6tOG7kWvhu6XDjeG7kWvhurbhu7dx4bq2a+G7p3HhurZr4bum4bu54buv4bqwazXhu7fhuqprT+G7iuG7kWtN4buZazvhu7Xhu4prP0Phu6Vr4bq24bu14buZw5Nr4bq24buRw5Phu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu5BG4buE4bu34bqy4buGasOtP+G7ueG6tuG7t2vhu7bhu4pF4bq24bu1aS/hur7DrQ==

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]