• Huyện Lang Chánh bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cộng đồng
    2021-11-23 14:37:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng cũng như tạo sinh kế cho người dân, từ ngày 22 đến 29-11, tại bản Năng Cát, xã Trí Nang, UBND huyện Lang Chánh phối hợp với Trường Đại học Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ...

Tắt [X]