• Hiệu quả nâng cao tiêu chí thu nhập ở Hà Lĩnh
    2023-06-12 09:35:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Hà Lĩnh là một xã thuần nông khó khăn của huyện Hà Trung. Trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, với nhiều cách làm hiệu quả đã tạo được bước đột phá, nhất là tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân.

Tắt [X]