• Mường Lát đã vơi bớt nỗi lo học sinh bỏ học sau tết
    2022-02-08 18:18:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Nếu trước đây tại huyện miền núi biên giới Mường Lát tình trạng học sinh bỏ học sau tết diễn ra nhiều, thì nay song song với việc tổ chức dạy học, phòng chống dịch, việc đảm bảo duy trì sỹ số cho học sinh đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa...

Tắt [X]