(vhds.baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, Huyện đoàn Thọ Xuân vừa khai giảng lớp giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi xã Xuân Trường.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6zDreG7hEbhu4LhurThurLhu7fDrGHhu4Lhu5PhurLhu7ds4bul4bqgbOG6ruG7kGzhurLhu53hurLhu7ds4buA4bu54bqk4bqy4bu34buFbOG7p+G7uULhurLhu7dsxrBHQkFs4bqy4buI4bq44bunbOG7p+G7ueG6tGxG4buC4butbMOT4bubbOG6rUdy4bqybGHhu4Lhu4jhurrhurLhu7fDrS/hu4RG4buC4bq04bqy4bu3w6zDrS/hu7luw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4bu44bup4buTxalrw6zhu7jhu4jDiuG6suG7t2zEqOG6suG7t2zhu6bhu7lBd+G6smzFqeG6oOG7p+G7uWxh4bu54buT4bqy4bu5bOG6skF24bqybEbDgOG6suG7uWzhurLhu7dHw5J54bqybOG7ucOobG9tb2/hu4Vs4bu4R8OSeeG6smzGsOG6tOG7leG6smxh4bu54bqmbOG6rUdy4bqybE5K4buTbOG6ruG7ueG7k0Fs4bu3Qcah4bqy4bu3bOG6sOG6uOG7gGzhu7dB4buZ4bq0bMWpw43hu6ds4bqu4buQbOG6suG7neG6suG7t2zhu4Dhu7nhuqThurLhu7fhu4Vs4bun4bu5QuG6suG7t2zGsEdCQWzhurLhu4jhurjhu6ds4bun4bu54bq0bEbhu7lBd0ds4bqy4bu5QWzDk+G7m2zhuq1HcuG6smxh4buC4buI4bq64bqy4bu3ZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zDrUHhurbhu7ds4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a0Hhu6bhu6nhurJG4bup4buCa2zhu4RGw5LhurDhu6nhurlrT0HFqUbhu7nhu4ds4buP4buNbeG7gMOT4buDbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4buHbMOyw7PDs+G7gMOT4buDa2zhu4Thu4Lhu6fhurlrLy/hu6fFqeG6smbhu6Xhu5PhurRG4bu54buT4bqy4bu54bu54bq04buTZk7hurIvxanhu6nhu4Thuq5G4bq04buAL+G6suG7qU/hu4Qvb29vw7MvbuG7kcO1xalvbeG7keG7jcO1beG7kUZu4buNw7LDs8Oy4bqwbWbEguG7gOG7t+G7geG7guG6ucO14buRw7VrbOG7k+G6sEbhurlrYeG7guG7k+G6suG7t2zhu6XhuqBs4bqu4buQbOG6suG7neG6suG7t2zhu4Dhu7nhuqThurLhu7fhu4Vs4bun4bu5QuG6suG7t2zGsEdCQWzhurLhu4jhurjhu6ds4bun4bu54bq0bEbhu4Lhu61sw5Phu5ts4bqtR3LhurJsYeG7guG7iOG6uuG6suG7t2tsT0HFqUbhu7nhurlr4buP4buNbWts4bu54bupQeG7t+G7uUbhurlrw7LDs8Oza2wvw6zDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6bhu5Phu4BGQeG6tOG6smvDrOG7puG7meG7p2zhu6nhurZsRuG7uUF3R2zhurLhu7lBbMaw4buI4bq84bunbOG7ueG6puG7p2zhu6XDiUFsRuG7l0Fs4bulw71s4bulw4lBbEbhu7nhuqrhurLhu7ds4bq2QeG6suG7uWbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Os4bu4w4nhurJs4buNbWzhu6nhurZs4bqy4bu54bqsbMaw4bubbMaw4buI4bq84bunbMaw4buI4bq84bunbEbhu4Lhu5PhurLhu7ds4bul4bqgbOG6rkF34bqybEbhu7nEqOG7p2zhu6fDiWzhu6XGoeG6smzhu6fDjOG7k2zhurbhuqrhurJs4bulw4lB4buFbOG6ruG7kGzhurLhu53hurLhu7ds4buA4bu54bqk4bqy4bu34buFbOG7p+G7uULhurLhu7dsRuG7k0Fs4bqy4buX4bqybMawR0JBbOG6suG7iOG6uOG7p+G7hWzhu6fEqEdsxrBHQkFsTuG7lWzhu4TDiWzhu6dz4buAbOG7p8SoR2zhu6Xhu5PhurJsxrB0R2bDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osxq9yw5Js4bqw4buVbOG7hHLhurJs4bun4bu5w4lBbOG6suG7t+G6tOG7l0Fs4bqu4bu5w4Lhu5NsRuG7uUF3RmxG4bu5S+G7p2zhurLhu7nhu5/hurZsxrDDusOSbOG6tuG7l+G6suG7uWzhu6fhuqrhurLhu7dsRuG7meG7p2xGR8OSduG6smxG4buCR8OSeOG6suG7hWxOdeG6smzGsEThurLhu7ds4bun4buZ4bunbOG7qeG6tmxG4bu5QXdHbOG6suG7uUFsRsOB4bun4bu5bOG7p0vhu6dsRnXhu4Bs4bqwR8OSeeG6suG7hWzhurJy4bqy4bu3bOG7p+G7k+G6tGzhu4TEqOG7p2zhuq7hu7nhuqzhu6nhu4VsRnThurZsTsOC4bun4buFbOG7p8OCbOG7p+G7meG7p2zhuq7hu5Bs4bqy4bud4bqy4bu3bOG7gOG7ueG6pOG6suG7t+G7hWzhu6fhu7lC4bqy4bu3bEbhu5NBbOG6suG7l+G6smzGsEdCQWzhurLhu4jhurjhu6dmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buSR0bhu7nhurThu4Jrw6w74buX4bqy4bu5bOG7puG7iOG6uuG6suG7t8OtL+G7gMOs

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]