(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau trận hòa 0-0 trước đội tuyển bóng đá quốc gia Singapore trên đất khách cách đây ít hôm, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã có cuộc đón tiếp các vị khách Myanmar trên sân nhà Mỹ Đình (Hà Nội) tối 3-1-2023 trước khi khép lại đấu vòng bảng AFF Cup 2022.
w4nGr+G7hOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG7qeG7qFtZ4bue4buA4bq44oCc4bupe0rhu7LGr+G7hjnhu7Thu6jhu4bhu5rGr+G7juG7ssWo4buGw6Hhu5Bd4buGw53hu4xb4buG4buyS+G7tOKAncOJL8av4buE4bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A8a+G7nsSo4buc4buA4bq4xrDEqF3hu4Zbe+G7mOG7suG7hsav4bu4xKjhu4bhu4It4buC4buGW3szLOG7muG7huG7oibhu6jhu4ZbXcOgw5nhu7Lhu4bGoOG7tuG7ssWo4buG4buiSuG7hj5dJeG7muG7hsWo4buoxKjhu4bGsOG7qOG7ssWoxKg84bu0e+G7nuG7hlt7U+G7suG7huG7ouG7kFvhu4ZYxq9K4buaxq/hu4bhu5pK4buaxq/hu4bhu6LDlMOg4buG4buqW+G7hsavJMOdQuG7hlvGr+G7ksOg4buGW3vhu7jhu4bGr13hu5Dhu7Lhu4ZZXcOgw5rhu7Lhu4Y54buoU+G7suG7hsSQa8O14bu5ReG7huG7pcSoe1jhu4ZrxKjhu7LFqC194bue4bu04buG4buiTuG7huG7muG7tuG7huG7ml0m4bua4buG4bui4bu24buy4buGW+G7qFQ84buG4buaSuG7muG7hjnhu6zhu4ZYxq9K4buaxq/hu4bDtMOgxKjhu7LDncSoe+G7hlt7U+G7suG7hn3DlOG7suG7huG7ssavS+G7hsO04bqv4buG4buB4buw4buyxq/hu4bEkGtL4buG4buRJuG7qEXhu4ZbJeG7qOG7hkct4buELUbhu4JGR+G7hlt7Myzhu5rhu4ZYxq/hu6jhu4ZYxq/hu6A84buGWUzhu6jhu4bhu6Lhu5Bd4buGOeG7uOG7ssWo4buGxqBN4buyxajhu4bhurHEqcSp4buGw6pdPOG7hkbhu4JGRkPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4DhurjDieG7qMOdxajhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gOG7nFvGr13Dncag4buG4bucxq/hu6jhu5zhu57hu4bhu6jDquG7nuG7slvhu5574buA4buGfVvDoFnhu57hurLhu4Bh4buo4bucW8av4bqo4buGw41G4buCPMOh4bqq4buGxq/hu57hu6jFqMavW+G6qOG7hkjDjUk8w6Hhuqrhu4Dhu4Z9e+G7muG6suG7gC8v4bua4buc4buyQ8agxKjhu7Rbxq/EqOG7ssavxq/hu7TEqEM54buyL+G7nOG7nn1YW+G7tDwv4buy4bueYX0vRkfhu4Lhu4Qv4buEw4zDjOG7nEjhu4RISElIRlvDjOG7gkjhu4pZ4buKLeG7hEdG4buc4buE4buEw4xIw4xHw4xbw4zhu4RG4buCWeG7hOG7gkNXPMWo4buA4buGxKhZW+G6suG7gOKAnOG7qXtK4buyxq/hu4Y54bu04buo4buG4buaxq/hu47hu7LFqOG7hsOh4buQXeG7hsOd4buMW+G7huG7skvhu7TigJ3hu4Dhu4Zh4buo4bucW8av4bqy4buAw41G4buC4buA4buGxq/hu57hu6jFqMavW+G6suG7gEjDjUnhu4Dhu4Yv4bq4w4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq44bu5LOG7qOG7hj5dw6BUW+G7hlvDlMOd4buGW+G7kFvhu4bhu5pN4buG4buaxq/hu7Thu4bhu5rGr+G7qFThu7Lhu4Zbxq/Dk+G7ssWo4buG4buiw5nhu4bFqOG7qEvhu7LGr+G7huG7ssWoJOG7qOG7huG7ouG7kl3hu4bGoE3hu7LFqOG7huG6vULhu4Y+XcSo4buG4bui4bu24buGW3tK4buyxq/hu4bFqOG7jDzhu4bGoOG7ksOg4buGOeG7tOG7qOG7huG7msav4buoVOG7suG7huG7qcavSuG7qOG7hsO1xKjhu7Lhu4bEkOG7oibhu6jhu4bhu6JO4buGxajhu6hL4buyxq/hu4bhu7LFqCThu6jhu4bhu6Lhu5Jd4buGxqBN4buyxajhu4bhurHhu4Y5LOG7qOG7huG7hOG7guG7huG7ouG7qMOZw50vSOG7hlkzIVvhu4Zbe+G7mOG7skLhu4bhu5rhu7bhu4bGr+G7sOG7ssav4buGTeG7ssav4buGxqDhu6jDmV3hu4ZbMyHhu7LFqOG7hllL4buGxqDhu5LDoOG7hjnhu7Thu6jhu4bhu5rGr+G7qFThu7JF4buGPl1K4buGfSzDneG7hijhu4Y54bu44buyxajhu4bGoErhu7Lhu4ZYVFtC4buGfcSoXeG7hsavO+G7suG7huG7sjfEqOG7huG7ouG7kl3hu4bGr+G7qMOaPOG7huG7hOG7hlvGr+G7qOG7huG7ouG7kF3hu4bhu5rhu7bhu4Y8xq/hu5Lhu7Lhu4bhu5rGr13DmuG7msav4buG4buaxq/hu7RM4bua4buGxJDhu5wg4buGPMavIlvhu4Zbxq804buG4buKQuG7hsav4buYXeG7hjnDmuG7huG7j8OgxKhh4buGWuG7qOG7suG7hsO1YeG7qOG7suG7huG7ok7hu4Y5JOG7hlvhu7Dhu7LGr+G7huG7okrhu4Y8xq9N4buy4buGWTMs4buo4buGw7TDoMSo4buyw53EqHvhu4Z9xKhd4buGW+G7sOG7ssav4buGxq9dJeG7ssWo4buG4bu5T+G7suG7hmvhu5hd4buG4buaxq9dw6BV4buy4buGxqDhu7bhu7LFqOG7hsOdJlvhu4bhu5rGr0zDneG7huG7msav4bu04buG4bu5T+G7suG7huG7p13DoFRb4buG4buiw5nhu4bhu6ddw6BUW+G7huG7ojPEqOG7hsag4bu24buyxajhu4Y5S+G7tOG7hjnhu7jhu7LFqOG7huG7muG7kMOd4buGW3vhu7Thu7LFqOG7hlvhu5LDneG7huG7nDRb4buG4bui4buow5nDneG7huG7mjHEqOG7huG7qV3hu5Dhu7Lhu4ZrTeG7qEXhu4bhu5zhu7Thu4bhu5rGrzPEqOG7hlvGrzbhu5rhu4Z9NuG7huG7suG7tuG7ssWo4buGw51Kw6Dhu4ZbezMs4bua4buG4buaSuG7qOG7hllM4buyxq/hu4bhu5oxxKjhu4bDnSDEqOG7huG7oiThu7LFqOG7hsOd4buoVeG7suG7huG6vcOT4bua4buGOUvhu4bhu5zhu7Thu4bDneG7jFvhu4Z9w5Thu7Lhu4ZYxq8k4buyxajhu4Zbxq824bua4buGfTbhu4bDnVXDnULhu4bGoMOS4buyxajhu4Y8xq/hu47hu7LFqOKApkLhu4bhu5pK4bua4buG4bua4buSXeG7hlvGrzHhu4bhu6Im4buo4buGW13DoMOZ4buy4buG4bu54buow5pb4buG4buRxKjDneG7huG7mjLhu7LFqOG7huG7nOG7kuG7suG7huG7msavNOG7ssWo4buGWyPhu4bhu6IzIeG7muG7hlt74buw4buyxq/hu4bhu6Im4buG4buaxq874buo4buGxqDhu7bhu7LFqOG7huG7mjHEqOG7hsOd4buw4buyxq9Dw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq44buBVOG7suG7hjzGryJb4buGW8av4buo4buG4bui4buQXeG7hlvGrzThu4ZGw4xC4buGWzXhu4Zb4buw4buyxq/hu4bGr10l4buyxajhu4Zbxq8x4buGW8avS+G7ssav4buG4buRxKjhu7Lhu5zEqOG7huG7k+G7tOG7hsagU+G7suG7hjzGr+G7qsSo4buGw7TDoMSo4buyw53EqHvhu4bGoMOTW+G7hljGryThu7LFqOG7huG7nOG7quG7ssav4buGxqDhu7bhu7LFqOG7hn3EqF3hu4bDnSZb4buGPl1N4buGW0xb4buG4bui4buSw6Dhu4ZYxq/hu7bhu4bhu5rGr+G7rF3hu4bhu5oxxKjhu4bhu7lP4buy4buGa+G7mF3hu4bGoFPhu7Lhu4bhu5pK4buyxq/hu4Zbe0rhu6hC4buGxqDhu7bhu7LFqOG7huG7olThu7Lhu4bhu5rGr8OU4buy4buG4bup4buoVOG7suG7hsO14buo4buyxq/hu4Y5S+G7hlvhu6hV4buy4buG4buiTOG7tOG7huG7osSo4buyxajhu4Zbxq/hu6jhu4bhu6Lhu5Bd4buG4buaxq/hu7Thu4bhu6Im4buo4buG4bq9Q+G6veG7sOG7ssav4buG4bq/Mzvhu7LFqOG7huG7nOG7pOG7huG7nEvhu7LFqOG7huG7ojPEqOG7hsag4bu24buyxajhu4Y5S+G7tOG7hlkzLOG7qOG7hlt7JeG7ssWo4buG4buyxq/DlOG7suG7huG7oiThu6jhu4bhu5pK4buaxq/hu4bGoOG7qMOaW+G7huG7msav4bu04buG4buiJuG7qOG7hltdw6DDmeG7suG7huG7ueG7qMOaW+G7huG7kcSow51D4buG4bupezMs4bua4buGWMav4buo4buGxq/hu6jDmjzhu4bDnSZb4buGWMav4bugPOG7hllM4buoQuG7huG7nOG7ll3hu4ZYxq8k4buyxajhu4bhu5rhu7bhu4Zbxq9Tw53hu4Zb4buw4buyxq/hu4bGr10l4buyxajhu4bGr8Sow6Dhu4bhu5o74buGxq8m4buo4buG4bucNFvhu4bhu6Lhu6jDmcOd4buG4buiSuG7ssWo4buG4buaxq8i4buG4bqh4buG4buyS+G7tOG7huG7ssWoXcOg4buGxq/hu6jDmcOd4buG4buyS+G7tOG7huG7ojMh4bua4buGW0zhu7Thu4Z7xKjhu4Zbxq/hu7Dhu4bhu5pK4bua4buGxq9A4bua4buGW3vhu7jhu4bhu5oxxKjhu4Yk4buyxajhu4bhu6XEqHtY4buGa8So4buyxagtfeG7nuG7tOG7huG7mjLhu7LFqOG7huG7ok7hu4bhu5rhu7bhu4ZG4buGxqBL4buy4buGWUvDneG7huKAnFkz4buyxajhu4Y5JeG7suKAnULhu4bDnSZb4buGWMav4bu0TeG7ssWo4buG4buaSuG7msav4buGWzM74buyxajhu4bhu6Il4buo4buGxKjhu7Lhu4Zb4bu0S+G7skLhu4bhu7LGr+G7kFvhu4ZZS+G7hljGr+G7qOG7hsavQOG7huG7ojMh4bua4buGW8av4buo4buG4bui4buQXeG7hlt7U+G7suG7hn3DlOG7suG7huG7ssavS0PDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu6k14buG4oCcWTPhu7LFqOG7hjkl4buy4oCd4buG4buyS8OgQuG7hn3EqOG7ssWo4buGxq/hu6jDmjzhu4ZGQuG7huG7nCDhu4bhu5rGr+G7qFThu7Lhu4ZZMyHhu5rhu4bFqOG7qMSo4buG4buyxagzLuG7qOG7hmtL4buy4buG4bunXSXhu5rhu4Y+XcOgVFvhu4bhu6Lhu6zhu7LGr+G7huG7ojPEqOG7hlvhu6hV4buy4buG4buiTOG7tOG7huG7qeG7qFThu7Lhu4bDteG7qOG7ssav4buGOUvhu4Zb4buoVeG7suG7hjnDmuG7hmsg4buyxajhu4bhur8y4buyxajhu4Z7LuG7qOG7hn3DlOG7suG7huG7osOZ4buG4bucMynhu7LFqOG7hn004bua4buG4buaxq/hu7Thu4Y54bu44buyxajhu4bGoErhu7Lhu4ZYVFtC4buG4buaSuG7muG7huG7muG7kl3hu4Zbxq8x4buG4bu54buow5pb4buG4buRxKjDneG7hjnhu5bhu7Lhu4ZZS+G7huG7ssavOOG7ssWo4buG4buyxagzLuG7qOG7huG7ssOTw53hu4bFqOG7qDhC4buGWOG7qMOZw53hu4Z94bu0Slvhu4Zbxq9U4buGW3vhu5jhu7JC4buGW0zhu7Thu4Z7xKjhu4bhu7LGr+G7qFVd4buGW+G7sOG7ssav4buGxq9dJeG7ssWo4buG4buyxahdw6Dhu4bGr+G7qMOZw53hu4bGrzvhu7JD4buG4bulxq8iW+G7hlvGr+G7qOG7huG7ouG7kF3hu4Zbxq804buGw4xGQuG7huG7muG7kl3hu4Zbxq8x4buGOUvhu7Thu4Z9w5Thu7Lhu4Zbxq/EqMOg4buG4buyxagzLuG7qOG7hsOqxq/DlF3hu4bhu5HFqEDhu5rhu4bhu6ddxKjhu7LFqOG7hsag4buQW+G7huG7ssWoLuG7hltd4buyxajhu4Z7xKjhu4bhu5oi4buGfSJb4buG4buaxq/hu6rhu7LGr+G7hsOhSuG7muG7hls14buGWMav4bu0TeG7ssWo4buG4buaSuG7msav4buG4buaxq814buyxajhu4ZGScOdQuG7huG7ojPEqOG7hsag4bu24buyxajhu4Y5S+G7tOG7hsWo4bu24bua4buGw6HEqOG7hljGr13hu7LFqOG7hlvGr0vhu7LGr+G7hsO0w6DEqOG7ssOdxKh7QuG7huG7ssWo4bu0S+G7qOG7hlvhu5LDneG7hjks4buo4buG4buaMcSo4buGW8avMeG7hsOdJOG7suG7huG7kcSo4buy4bucxKjhu4bhu5Phu7RC4buG4buyw5Thu7LFqOG7hlvEg+G7hn0l4buGLeG7huG7mjLhu7LFqOG7huG7oirhu7LFqOG7hlvGry7hu6jhu4ZZS+G7huG7kOG7suG7huG7ouG7rOG7ssav4buGW8avw5Phu7LFqOG7hlkh4buo4buGRy3hu4Lhu4bhu5rGr+G7tOG7huG7oibhu6jhu4ZbXcOgw5nhu7Lhu4bhu7nhu6jDmlvhu4bhu5HEqMOdQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uMOqxq/hu6hU4buy4buGW8avw5Phu7LFqOG7hkct4buC4buGW3szLOG7muG7hsO0w6DEqOG7ssOdxKh74buG4buiTuG7hsWo4buoIjzhu4bhu5pK4bua4buGxq9A4bua4buGW3vhu7jhu4bhu5oxxKjhu4Yk4buyxajhu4bhu6XEqHtY4buGa8So4buyxagtfeG7nuG7tOG7huG7muG7tuG7huG7miDhu7LFqOG7huG7hOG7guG7huG7ouG7qMOZw53hu4Z9xKhd4buGSOG7hlkzIVvhu4Zbe+G7mOG7suG7huG7ssavM+G7huG7qcavSuG7qOG7hsO1xKjhu7Lhu4Y5S+G7hmzhu7Lhu5zhu7Thu7Lhu5594buoxKjhu4bEkEfhu4Zbxq/Dk+G7ssWoQuG7huG7hOG7hsav4bu4xKhFQ+G7huG7kcavOOG7ssWo4buGxajhu7Dhu4bhu6Im4buo4buGW13DoMOZ4buy4buG4bu54buow5pb4buG4buRxKjDneG7huG7msavNOG7ssWo4buGWyPhu4bhu6JU4buy4buGW8avLuG7qOG7huG7ouG7qMOZw53hu4bGr+G7qMOa4buy4buGW0zhu6jhu4bhu6JO4buGWMav4buO4buyxajhu4bhu6Lhu6zhu7LGr+G7hlvhu5LDneG7hjnhu7bhu5rhu4bhu5oxxKjhu4bDnSZb4buGNOG7ssWo4buG4buaN+G7hjnhu6hT4buy4buGOSThu4bhu6Lhu6zhu5rGr+G6qOG7huG6veG7qFRb4buG4buaSuG7msav4buGxq/hu7bEqOG7hsWo4buoTeG7qOG7hls14buyxajhu4bhu6Il4buo4buGW8avMULhu4ZYxq/hu6jhu4Y8xq9N4buo4buGW8av4buo4buG4bui4buQXeG7hlt7U+G7suG7hn3DlOG7suG7hljGr0rhu5rGr+G7hlt7Myzhu5rhu4bGsOG7qOG7ssWoxKg84bu0e+G7nuG7huG7mjLhu7LFqOG7hljGryThu7LFqOG7hlvGr13EqEPhu4bhu6nGr+G7mMOd4buG4buaxq/hu6pC4buGW8av4buSw6Dhu4Zbe+G7uOG7hmvDteG7ueG7huG7pcSoe1jhu4ZrxKjhu7LFqC194bue4bu04buGWUvhu4bhu6Im4buo4buG4bucXcOg4buG4buyxq/hu5Bb4buG4buaxq8zxKjhu4bGoOG7rOG7hlvGrzHhu7LFqOG7hlkzLOG7qOG7hijhu4bhurHEqcSp4buGw6pdPOG7hkbhu4JGRuG7hjlL4buGw50mW+G7hn0l4buG4bua4buSXeG7hlvGrzHhu4Zbxq/hu6jhu4bhu6Lhu5Bd4buG4buyxahLw6Dhu4bhu5pL4buyxajhu4ZZU+G7suG7huG7msavw5Thu7Lhu4bhu7LGrzPhu4bhu4Hhu7RL4buy4buG4bu5T+G7suG7hmvhu5hdQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uMOq4buSXeG7hlvGrzHhu4Y+XVPhu4bhu6nGr0rhu6jhu4bhur3hu7Dhu7LGr+G7huG7ojMh4bua4buGJOG7ssWo4buG4bulxKh7WOG7hmvEqOG7ssWoLX3hu57hu7Thu4bhu6Lhu6hV4buy4buGW1Phu7Lhu4Y5S+G7tOG7huG7nMSo4buyxq/hu4Z9SuG7msav4buG4buiSuG7huG7msav4buq4buyxq/hu4bhu7LFqMSow6Dhu4ZbNeG7huG7ouG7kl1C4buG4buiTuG7hllT4buy4buG4buaJOG7ssWo4buGOVXhu4Zbxq8x4buGWzM74buyxajhu4bhu6Il4buo4buGW+G7tEvhu7Lhu4bhu5zhu6jDmuG7skLhu4ZYxq/hu6hU4buy4buGxq9L4buyxq/hu4ZZxKjhu7LFqOG7huG7mkrhu7LGr+G7hlt7SuG7qOG7huG7mjHEqOG7huG7ueG7qMOaW+G7huG7kcSow53hu4Zbeyjhu4bhu7JT4buy4buG4buyxahdw6Dhu4bGr+G7qMOZw53hu4bGrzvhu7Lhu4bGoMSo4bu04buGxajhu6gu4buGxq9UW0Phu4bhu7ks4buo4buG4buaxq/hu6hVXeG7huG7msSo4bu04buGxajhu5Lhu7Lhu4bhu4TDneG7iOG7gkLhu4Zbxq/DmeG7hlk24bua4buGWyVbQuG7huG7qlvhu4bhu7LGr+G7qFVd4buGWzXhu7LFqOG7hlvGr+G7qOG7huG7ouG7kF3hu4Yo4buG4buaxq/DlF3hu4ZkXULhu4bhu7lP4buy4buGa+G7mF3hu4bhu6JO4buG4buaxq/hu7Thu4Zbxq/hu5DDoOG7hn024buGw51M4buaxq/hu4ZZTOG7mkLhu4Z9w5Phu5rhu4bhu7Lhu6Bb4buGW3vhu7Thu7LFqOG7hsOdOuG7qOG7huG7ojMu4buyxajhu4ZZU+G7suG7hsag4bu24buyxajhu4bGr8Sow6Dhu4Y8xq8l4buo4buGxq8hPOG7hlvhu5Dhu7Lhu4bhu5ok4buyxahD4buG4buPxq8k4buyxajhu4bhu5rhu7jhu7Lhu4bhu5pK4bua4buG4buiJuG7ssWo4buGW0rhu5rhu4Zbxq81xKjhu4Zbxq9O4buo4buG4buyxq8z4buGW3vhu5jhu7Lhu4bFqOG7jDzhu4bDtMSoWcSow6B94buoxKhC4buG4buyxq844buyxajhu4bhu5o74buGxq8m4buo4buG4buyxahdw6Dhu4bGr+G7qMOZw53hu4bhu5oxxKjhu4bhu6Im4buo4buGW13DoMOZ4buy4buG4bu54buow5pb4buG4buRxKjDneG7hlt74bu04buyxajhu4Zbe+G7mOG7suG7huG7ouG7kF3hu4bhu7JLw6Dhu4Zbxq824bua4buGfTbhu4bhu6jhu7Lhu4bhu5zhu5Bd4buGxajhu6hLw6Dhu4bhu5oxxKjhu4bhu7lP4buy4buGa+G7mF1Dw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq44buB4buSXeG7hlvhu6hT4buy4buGWUvhu4bhu6IzLuG7ssWo4buG4buaxq9dw6BV4buy4buGw50mW+G7huG7msavTMOd4buG4buaMcSo4buG4bu5T+G7suG7hmvhu5hd4buG4buiw5nhu4bhu7lP4buy4buG4bunXcOgVFvhu4bGoE/hu7LFqOG7hsOhXSXhu7LFqELhu4bhu6IzxKjhu4bGoOG7tuG7ssWo4buGOUvhu7Thu4Y54bu44buyxajhu4bhu5rhu5DDneG7hjk1xKjhu4Zb4buSw53hu4bhu5w0W+G7huG7ouG7qMOZw53hu4bhu5oxxKjhu4bhu6ld4buQ4buy4buGa03hu6hC4buG4buc4buW4buy4buG4buiVOG7suG7hjzGr8So4buGPMavTeG7suG7hlkzLOG7qOG7huG7ssavS+G7huG7mjHEqOG7hsav4buYXeG7hjnDmuG7huG7oibhu6jhu4bDtMOgxKjhu7LDncSoe0Lhu4bDnSjhu4ZbxIPhu4Z9JeG7hlt74buY4buy4buG4bui4buQXUPhu4bDuuG7hsagS+G7suG7hlvGr8OT4buyxajhu4Zbxq804buGxq/EqOG7qELhu4bhu5rGr+G7quG7ssav4buGPl1N4buGW0xb4buG4buaxq9d4buU4buy4buGw6FK4bua4buG4buaMcSo4buG4bu5T+G7suG7hmvhu5hd4buG4buiTuG7hljGr+G7qFThu7Lhu4Zbxq8x4buGW8avS+G7ssav4buG4buRxKjhu7Lhu5zEqOG7huG7k+G7tOG7hsagw5Nb4buGWMavJOG7ssWo4buG4buc4buq4buyxq/hu4bGoOG7tuG7ssWoQuG7hsWo4buoIjzhu4bhu6nhu6hU4buy4buGw7Xhu6jhu7LGr+G7huG7ssavw5Thu7Lhu4bhu6Ik4buo4buG4buaSuG7msav4buGxqDhu6jDmltDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq44bu5LOG7qOG7hlhUW+G7hj5dTeG7huG7skvDoELhu4bhu5pK4bua4buG4bua4buSXeG7hlvGrzHhu4bhu6Im4buo4buGW13DoMOZ4buy4buGxqDhu7bhu7LFqOG7huG7okrhu4Y+XSXhu5rhu4bFqOG7qMSo4buG4bu54buow5pb4buG4buRxKjDneG7huG7ok7hu4bhu6JMW+G7huG7ojMh4bua4buG4bqh4buG4buyxahdw6DDmuG7suG7hllL4buGW3tK4buyxq/hu4bhu6nGr0rhu6jhu4bDtcSo4buy4buGKOG7hjnhu7jhu7LFqOG7hsagSuG7suG7hlhUW0Phu4ZrQOG7huKAnOG7msav4buu4oCd4buGPMavTeG7qOG7hsWo4buMPOG7hmzhu7Lhu5zhu7Thu7Lhu5594buoxKjhu4Yt4buGW3szLOG7muG7hsOdw5Nb4buGWUvhu4Zbe+G7mOG7suG7hlkzIVvhu4bhu6Lhu6jhu4Zbe1Phu7Lhu4Z9w5Thu7Lhu4Zq4bueWeG7tHvEqOG7huG6vV3hu7LFqOG7huG7j8Soe+G7suG7tOG7hsSQ4buNxKhYxKh7W8SoReG7hlsl4buo4buGw40t4buELUbhu4JGR0Lhu4Z7KuG7qOG7hlt74buY4buy4buGWTMhW+G7hjlV4buGW3tT4buy4buGfcOU4buy4buGw7Thuq/hu4bhu4Hhu7Dhu7LGr+G7hn3EqF3hu4bhu6Lhu7bhu4ZH4buG4buyxahLw6BD4buG4bu5VeG7hlnhuqHhu4Zbxq9dw6BUW0Lhu4bhu7nhu6jDmlvhu4bhu5HEqMOd4buGxajhu4w84buGbOG7suG7nOG7tOG7suG7nn3hu6jEqOG7hn1S4buG4oCc4buc4buk4buG4buaxq/hu6xd4oCd4buGxq874buy4buG4buyxagzLuG7qOG7huG7qcavSuG7qOG7hijhu4bGoErhu7Lhu4ZYVFvhuqrhu4bhu7LFqDMu4buo4buGbOG7suG7nOG7tOG7suG7nn3hu6jEqOG7huG7mjLhu7LFqOG7hls24buG4buyxq/hu5jhu7Lhu4bigJzhu5o3xKjhu4bhu5wzLOG7qOKAneG7hljGr+G7qOG7hjzGr03hu6jhu4bhu6Il4buo4buG4bui4buSXeG7hjks4buo4buG4bu54buow5pb4buG4buRxKjDneKApuG7hn3hu7Thu7LFqOG7huG7muG7tuG7hsOdJlvhu4Zbxq824bua4buGW1Thu4ZZS+G7hijhu4Z9w5Thu7Lhu4bhu5rGrzvhu6jhu4bhurHEqcSp4buGw6pdPELhu4ZYw5nhu4ZbNeG7hlt74buY4buy4buGW3vEqOG7ssav4buGa13DoOG7huG7msavMzvhu7LFqOG7huG7gSrhu7LFqOG7huG7qeG7qMWo4buee+G7hsOqXTzhu4bhu4Thu4jhu4jDjeG7hsSQW+G7qFXhu7Lhu4Zbxq/DlOG7suG7huG7mjHEqOG7huG6scSpxKnhu4bDql08ReG7hsOdS+G7huG7ueG7qMOaW+G7huG7kcSow53hu4Zbxq/Dk+G7ssWo4buGbOG7suG7nOG7tOG7suG7nn3hu6jEqOG7hkctRkLhu4bhu6JO4buGxq874buy4buGRsON4buG4buyT8OdQuG7huG7msavIuG7ssWo4buGW8So4buG4buaxq8zxKjhu4Zbxq/Dk+G7ssWo4buGWUzhu6jhu4bhu6Im4buo4buGxqDhu7bhu7LFqOG7hsOhNOG7huG7uUzhu7Lhu4bhu6JN4bu0Q+G7hmvDoOG7hjlA4buyxahC4buGJOG7ssWo4buG4bulxKh7WOG7hmvEqOG7ssWoLX3hu57hu7Thu4bGoOG7qFRb4buGW8avNuG7muG7hltU4buG4bui4bu24buGOUvhu4bhu5rhu7bhu4bhu6Lhu5Bd4buGPMavSjxC4buG4buaxq/hu6hU4buy4buGW8avXeG7mFvhu4Y8xq8g4buGxq8hPOG7huG7osOZ4buG4buaSuG7muG7huG7muG7kl3hu4Zbxq8x4buG4buaMcSo4buG4buaxq8i4buyxajhu4ZbxKjhu4bhu5rhu7bhu4Zbxq/DmeG7hljhu6Dhu7Thu4bhu5xL4buo4buG4buy4buoVcOd4buGOV3hu6hC4buG4bui4buew53hu4ZZTOG7qOG7hn024buGPMav4buQ4buy4buGWMav4buq4buaxq/hu4bhu5rGr+G7tOG7hsavS+G7ssWo4buGW3vhu6jDml3hu4bhu7LFqDMu4buo4buGxq/DlMOd4buGw50m4buG4buaTeG7huG7sjMs4buaRMOJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG7hn1bw6BZ4bue4bqy4buAW+G7nsOhWy3EqFnhu6jFqOG7suG6qOG7hnvhu6jFqMavW+G6quG7gOG6uMOJfVt74bu04buyxajhurjhu6lr4bqx4buRa+G7hmvhurPDiS99W3vhu7Thu7LFqOG6uMOJLzzhurg=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]