(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều chương trình trồng rừng, phục hồi rừng và trồng cây phân tán, thúc đẩy bảo vệ môi trường sinh thái, tạo nguồn nguyên liệu từ gỗ rừng trồng cho ngành công nghiệp chế biến gỗ. Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021, để thực hiện Chương trình trồng một tỷ cây giai đoạn 2021-2025.
4buu4bqz4bu44bu0NGM6a2tT4buy4buJTOG6tWxjN+G7slZMauG7h8SR4bq34bu0ZOG7g2zhu7Rs4buh4bu0NF3hu5vhu7TGoTrEkeG6s+G7tC3hu7Thu5ThuqXhu7Rk4buDbOG7tOG7lOG6tcOjbOG7tMSQOmThu7TGoTrEkeG6s+G7ri/hurPhu7hW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJ4bqyNzo14buyVkzhurNp4bq14bu04bq34bq1OsSR4bu0xKltOsav4bu04buzIcSR4bq34bu04buVLOG7tMSQ4bqzLOG7tMSR4buPaDThu7TEqW06xJHhu7RsXWThu7Q04bqz4bqt4bu0Ni5l4bu0bGrhurXEg8SR4bu0YuG6szrhurXhu7TEkeG6s+G6teG6o23hu7Q04bqz4buPZ8SR4bq34bu0bGrhuqXEkeG6s+G7tGxq4buHxJHhurfhu7Rqw7TEkeG6t8av4bu04buJ4bqzw7M04bu04bqz4buH4bq14bu0asO0xJHhurfhu7Thu5Us4bu0bGrhu4fEkeG6t+G7tDRd4bub4bu04buJ4bqzXcSR4bu0bDvEkcav4bu0bOG6s2404bu0NjHhu5vhu7QzIWXhu7Thu5XDo+G7tGThur/hurXhu7RsauG7j2nEkeG6t+G7tGvhurXEkeG6s+G7tGzhurM74bq1xq/hu7RsLmXhu7TEkeG6t23hu4fEkeG7tMSR4bq3beG7m8OgxJHhu7Rj4bq1w6Nt4bu0bMO04bu04bq3ZuG7tGrDtMSR4bq34bu0bGrhu4fEkeG6t+G7tDThurNl4bu0xJHhurcsxJHhurPhu7Q04bq/xJHhurfhu7TEkeG6t+G6s+G6tcOj4buJ4bu0NOG6s+G6oeG7tDPhurXhuqHEkeG7tOG6t2bhu6jhu7TEkOG6tyzhu5vhu7Qj4bu4L+G7uEAvQOG7tkDhu7bGr+G7tEzhurPDsuG7tGzhu49oxJHhurfhu7R54bqzw6LEkeG6s+G7tOG7ieG6s8Oy4bu0Nijhu7Ri4bud4bu0MzrEkeG7tOG6syzEkeG6s+G7tHnhurPhuq3hu7Rs4bqz4bqn4bu0PSQveUwtTEzhurfhu7Thu5XhuqPhu7Rs4buF4bu0NOG6s8O1NOG7tOG7ieG6s2XEkeG6t+G7tGxqLGXhu7TigJxM4bqhbOG7tGxq4buHxJHhurfhu7Q0XeG7m+KAneG7tOG7lSzhu7RsKcSR4bq34bu0NOG7j2nEkeG6t+G7tDMhZeG7tOG7lcOjxq/hu7Thu4nhurM7bOG7tGxq4bq1xIPEkeG7tGrDtMSR4bq34bu0xJHhurc64bub4bu0bMO04bu0NiBt4bu0xJEpZOG7tEDhu7ZA4bu4xq/hu7Q2xIPhu7Rs4bqz4buRNOG7tOG6s+G6tcOjxJHhu7R54bqz4buPZ8SR4bq34bu0bGrhuqXEkeG6s+G7tGxq4buHxJHhurfhu7Rk4buDbOG7tGzhu6Hhu7Q0XeG7m+G7tOG6t+G6tTrhurXhu7Q2ZS7EkeG7tEDhu7ZA4bu4LUDhu7ZAJOG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7ruG6tWThurfhu7Q0Yzpra1Phu7I1bOG6s21kM+G7tDXhurPhurU1N+G7tOG6tXk3xJFsN2rhu7Lhu7RrbOG7m2M3U+G7suG7l+G6tTVs4bqz4bum4bu0JuG7tuG7tuG7icahxajhu7ThurM34bq14bq34bqzbOG7puG7tCXhu7jhu7jhu4nGocWo4buy4bu0a2o0U+G7si8v4bq14buV4buoMzplbOG6szrEkeG6s+G6s2U64buo4buVxJEvxJE34buXay9AQOG7tiUv4bu4PSU1PeG7uCUjJeG7uCVsJSolYyotazrhu6jhu4nEkeG6t+G7suG7tDpjbFPhu7JMauG7h8SR4bq34bu0ZOG7g2zhu7Rs4buh4bu0NF3hu5vhu7TGoTrEkeG6s+G7tC3hu7Thu5ThuqXhu7Rk4buDbOG7tOG7lOG6tcOjbOG7tMSQOmThu7TGoTrEkeG6s+G7suG7tOG7l+G6tTVs4bqzU+G7sibhu7bhu7bhu7Lhu7ThurM34bq14bq34bqzbFPhu7Il4bu44bu44buy4bu0L1bhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbhu67hurVk4bq34bu0NGM6a2tT4buy4bq1eTfEkWw3auG7suG7tGts4bubYzdT4buy4buX4bq1NWzhurPhu6bhu7Qm4bu24bu24buJxqHFqOG7tOG6szfhurXhurfhurNs4bum4bu04bu4JOG7uOG7uOG7icahxajhu7Lhu7RrajRT4buyLy/hurXhu5Xhu6gzOmVs4bqzOsSR4bqz4bqzZTrhu6jhu5XEkS/EkTfhu5drL0BA4bu2JS/hu7g9JTU94bu4JSMlIz9sJkDhu7g/YyQt4bu4bOG7m+G7qOG7icSR4bq34buy4bu0OmNsU+G7skxq4buHxJHhurfhu7Rk4buDbOG7tGzhu6Hhu7Q0XeG7m+G7tMahOsSR4bqz4bu0LeG7tOG7lOG6peG7tGThu4Ns4bu04buU4bq1w6Ns4bu0xJA6ZOG7tMahOsSR4bqz4buy4bu04buX4bq1NWzhurNT4buyJuG7tuG7tuG7suG7tOG6szfhurXhurfhurNsU+G7suG7uCThu7jhu7jhu7Lhu7QvVuG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJcW1s4bqzZWrhu7JWxKhtOsSR4bq34bu0TGptxJHhurfhu64v4buJVg==

Quang Trung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]