(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, bằng sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân, diện mạo NTM ở Thanh Hóa đã không ngừng đổi thay, cuộc sống ngày một thêm ấm no, hạnh phúc. Cùng với phát triển kinh tế, văn hóa đã trở thành nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM

Những năm gần đây, bằng sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân, diện mạo NTM ở Thanh Hóa đã không ngừng đổi thay, cuộc sống ngày một thêm ấm no, hạnh phúc. Cùng với phát triển kinh tế, văn hóa đã trở thành nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Hoằng Hóa là một trong những địa phương điển hình của tỉnh, có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện các tiêu chí về văn hóa. Từ năm 2009 đến nay, công tác chỉ đạo và lãnh đạo thực hiện tiêu chí số 6 được tập trung, cán bộ và nhân dân tại địa phương đã hiểu rõ cơ chế vận hành, mục đích của chương trình xây dựng NTM là dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ, lấy sức dân để lo cho dân; cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn chỉ đạo đã từng bước phát triển mạnh mẽ. Hiện, Hoằng Hóa có 41/43 xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, 365/370 nhà văn hóa - khu thể thao thôn (trong đó đạt chuẩn theo quy định là 325/365). Đồng thời, trên cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với NTM đã động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng NTM trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào xây dựng xã văn hóa; thôn, làng văn hóa; gia đình văn hóa ngày càng được nâng cao và đi vào chiều sâu. Toàn huyện đã có 28 xã đạt danh hiệu “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, 177 làng, thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa (chiếm 80%).

Huyện Hoằng Hóa cũng là địa phương điển hình của tỉnh trong việc có chính sách hỗ trợ đối với hoạt động của các CLB văn hóa, văn nghệ. Nhờ đó những hoạt động này được diễn ra thường xuyên và nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống đã được bảo tồn, gìn giữ và phát huy như hát chèo, trò xanh ngô...

Việc thực hiện các tiêu chí về văn hóa đã cổ vũ mạnh mẽ các địa phương trong tỉnh xây dựng NTM thành công. (Ảnh: Thu Trang)

Ông Hoàng Sỹ Long - Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Thắng, cho biết: Là xã có truyền thống văn hóa lâu đời, trong những năm qua, thông qua việc nêu gương để tuyên truyền giáo dục người dân hướng tới nét văn hóa lành mạnh. Người dân nơi đây đã làm tốt việc gìn giữ và phát huy múa Xanh Ngô; các phong trào tập luyện TDTT, thơ ca... từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần của người dân nơi đây. Di tích Cồn Ba Cây đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho nhiều người dân nơi đây.

Khẳng định rằng việc thực hiện tiêu chí văn hóa gắn với xây dựng NTM không chỉ nâng cao đời sống vật chất, mà đã tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa sắc màu trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn. Việc xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, bản, tổ dân phố đã phát huy được vai trò hạt nhân của mỗi gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa NTM. Các gia đình văn hóa là hạt nhân nòng cốt, tích cực, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước cộng đồng, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng. Đồng thời tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương nơi cư trú, góp phần không nhỏ vào thành công chung của phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Nhiều địa phương có những cách làm sáng tạo riêng trong bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống. Đề án học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa đã triển khai thực hiện hiệu quả ở khắp các địa phương. Ở nhiều địa phương có thư viện cấp xã, phòng đọc sách báo cơ sở, nhiều thiết chế văn hóa truyền thống như đình, đền, chùa... tạo nên không gian văn hóa đa dạng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của người dân.

Tại hội nghị sơ kết thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM do Sở VH,TT&DL tổ chức mới đây, đa số các ý kiến đều cho rằng, một trong những giải pháp quan trọng, đó là cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tinh thần Nghị quyết 33-NNQ/TW (Khóa XI) ngày 9/6/2014 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, thực hiện xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao gắn với thực hiện phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chương trình xây dựng NTM, góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và nhân dân; từ đó tham gia đóng góp thiết thực xây dựng cơ sở vật chất và hoạt động phong trào văn hóa ở cơ sở gắn với việc phát triển văn hóa NTM. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 6 và 16 để kịp thời phát hiện, khắc phục những sai lệch, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đã phát huy tinh thần làm chủ, tính tự giác, tính sáng tạo của người dân. Nhận thức của người dân được nâng lên, có ý thức tham gia các công trình xây dựng ở địa phương, trong đó có xây dựng đường giao thông, bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan, đường làng, ngõ xóm sạch đẹp hơn, nhiều công trình văn hóa, thể dục thể thao ra đời từ sự tự nguyện đóng góp đất đai, tiền của, công sức của nhân dân, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc...

Phương Anh


Phương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]