(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ năm 2018 đến nay huyện Như Thanh đầu tư trên 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ và ngân sách huyện, để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện. Các thiết chế này có đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Thiết chế văn hóa, thể thao góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Như Thanh

Từ năm 2018 đến nay huyện Như Thanh đầu tư trên 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ và ngân sách huyện, để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện. Các thiết chế này có đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Thiết chế văn hóa, thể thao góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Như Thanh

Các VĐV tranh tài ở bộ môn Bóng chuyền da tại Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX (tháng 12-2021), tổ chức tại Sân vận động huyện Như Thanh. (Ảnh: Tư liệu).

Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn nhưng trong những năm qua, huyện Như Thanh luôn quan tâm đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của các tầng lớp Nhân dân; góp phần tích cực thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới của huyện.

Huyện đã ban hành nhiều văn bản triển khai, tổ chức thực hiện công tác xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực để phổ biến các chính sách, pháp luật nhằm tạo sự đồng thuận và nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc xây dựng, quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao.

Triển khai nhân rộng những cách làm hay, mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao để thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý, tổ chức các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện.

Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao được kiện toàn, chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, toàn huyện có 32 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hóa (cấp huyện 18; cấp xã 14 người) có chuyên ngành phù hợp với công việc, nên đã phát huy được chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu.

Hằng năm, huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức từ 1 đến 2 lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách, bán chuyên trách của 14 xã, thị trấn; cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ do tỉnh Thanh Hóa tổ chức nhằm phục vụ tốt công tác quản lý, sử dụng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở.

Ông Cao Tiến Dũng, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Như Thanh cho biết: Từ năm 2018 đến nay, huyện đầu tư trên 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ và của huyện để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện. Các thiết chế văn hóa, thể thao đã phát huy được công năng sử dụng, phục vụ tốt nhu cầu nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho Nhân dân trong huyện. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từng bước được hoàn thiện, ở cấp huyện do Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện quản lý, gồm: Trung tâm hội nghị huyện có quy mô 500 chỗ ngồi, trang thiết bị kỹ thuật đầy đủ và hiện đại, hằng năm tổ chức trên 100 sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội, hỗ trợ dàn dựng các chương trình nghệ thuật cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; 01 nhà thi đấu và tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; 01 nhà truyền thống để trưng bày các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện phục vụ nhân dân và du khách cũng như để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; Thư viện huyện với trên 5 nghìn đầu sách, 12 loại báo, tạp chí; quản lý 341 thẻ bạn đọc, phục vụ trên 3.000 lượt bạn đọc, đã thực hiện luân chuyển 52 đợt với trên 2.000 đầu sách các loại về thư viện trung tâm văn hóa xã, thị trấn, nhà văn hóa, thôn, bản, khu phố. Cùng với đó, phòng truy cập Internet đảm bảo các nhu cầu phục vụ bạn đọc; hàng ngày, sân vận động huyện thu hút hàng trăm lượt người dân đến tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao, nơi tổ chức các giải văn nghệ, thể thao, các sự kiện chính trị quan trọng của huyện.

Ngoài ra, toàn huyện có 14/14 xã, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao đạt chuẩn. Nhà văn hóa với quy mô từ 250 chỗ ngồi trở lên, có phòng riêng để tủ sách pháp luật và hệ thống Đài truyền thanh đáp ứng yêu cầu cho công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương; các trang thiết bị như bàn ghế, phông, cờ, hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu,... được đầu tư khang trang, đảm bảo phục vụ Nhân dân đến đọc và nghiên cứu tài liệu. Từ năm 2010 đến nay kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã đạt trên 120 tỷ đồng (ngân sách nhà nước trên 110 tỷ đồng, các nguồn khác trên 10 tỷ đồng).

Cùng với đó, toàn huyện đã huy động từ nguồn xã hội hóa để thực hiện 165 điểm vui chơi trẻ em; 103 sân bóng đá mini, 215 sân bóng chuyền da và bóng chuyền hơi, trên 20 bàn bóng bàn, 52 sân cầu lông và nhiều cơ sở vật chất khác. Kinh phí để làm mới và tu sửa Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, bản, khu phố đạt trên 105 tỷ đồng, phần lớn do nhân dân đóng góp. Nhìn chung, các Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, bản, khu phố hiện nay đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thường xuyên của nhân dân, là nơi để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tổ chức học tập cộng đồng, một số nơi còn để tổ chức các đám cưới theo nếp sống mới.

Thiết chế văn hóa, thể thao góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Như Thanh

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các địa phương trong toàn huyện đã thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực, nhất là công tác xã hội hóa để xây dựng và tổ chức các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, qua đó từng bước hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục những sai lệch, tiêu cực, có biện pháp giải quyết phù hợp và biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong hoạt động xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao.

Ông Cao Tiến Dũng, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Như Thanh chia sẻ thêm: “Trong những năm qua, phòng Văn hóa-Thông tin đã tiến hành lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động liên quan đến thiết chế văn hóa tại các thôn, xã, thị trấn trên địa bàn. Qua quá trình kiểm tra chúng tôi đã thấy được những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhiều thôn, xã từ đó có giải pháp khắc phục, đồng thời chúng tôi cũng đã có những kiến nghị đối với các xã, thôn trong việc tổ chức hiệu quả hơn nữa các hoạt động tại các thiết chế văn hóa. Nhìn chung từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện không có trường hợp nào vi phạm nghiêm trọng”.

Việc hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng các phòng trào, hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện Như Thanh có 158/159 “khu dân cư văn hoá”, 82% “gia đình văn hóa”, 39% dân số và 22% gia đình thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, 9/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã nông thôn mới nâng cao, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Đồng thời, có tác động tích cực làm cho diện mạo của huyện khởi sắc từng ngày, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng cao, sức mạnh khối đại đoàn kết trong nhân dân được phát huy, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2024 Như Thanh trở thành huyện nông thôn mới.

Nguyễn Thị Thủy

(Đại học VH,TT&DL Thanh Hóa)


Nguyễn Thị Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]