(vhds.baothanhhoa.vn) - Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Báo VH&ĐS giới thiệu một số ý kiến tham luận của các đại biểu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ý kiến tâm huyết của đại biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Báo VH&ĐS giới thiệu một số ý kiến tham luận của các đại biểu.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

Hoạt động hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể trong thời gian qua đã góp phần tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, cùng cấp ủy chính quyền phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân khơi dậy được tiềm năng thế mạnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức thành viên trong tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân vẫn còn những hạn chế, đó là: Nội dung và phương thức hoạt động có đổi mới nhưng chưa đồng đều ở các địa phương trong tỉnh; công tác nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội của một số đơn vị thiếu chủ động;...

Để làm tốt hơn nữa vai trò của hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới và nâng cấp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về những thành tựu to lớn toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh trong những năm qua. Nâng cao hiệu quả chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhằm phát huy cao nhất tiềm năng, sức sáng tạo, ý chí tự lực tự cường tinh thần đổi mới trong các tầng lớp nhân dân, để thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN của tỉnh trong thời kỳ mới. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện xã hội và vai trò đại diện trước nhân dân...

Trước những thời cơ vận hội mới của quê hương đất nước đang trên con đường hội nhập và phát triển, hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức thành viên sẽ ra sức vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền phát huy tối đa nội lực tận dụng thời cơ vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu - Trưởng Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

Xây dựng KKT Nghi Sơn trở thành một trong những trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước

Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định phương hướng phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới trên cơ sở tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế. Trong đó, KKT Nghi Sơn là trung tâm động lực phía Nam, chương trình phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN tiếp tục được lựa chọn là một trong 6 chương trình trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời xác định rõ: Xây dựng và phát triển KKT Nghi Sơn trở thành một trong những trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước. Do đó, để hoàn thành mục tiêu trong thời gian tới, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục chọn cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ, năng lực chuyên môn, kiến thức xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Phối hợp chặt chẽ với TX Nghi Sơn và các huyện Nông Cống, Như Thanh tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB, di dân tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư.

Cùng với đó, khẩn trương triển khai lập và trình phê duyệt các Đồ án quy hoạch phân khu chức năng theo điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để kêu gọi đầu tư. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhanh chóng đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cảng Nghi Sơn thành cảng 1A, xây dựng trung tâm logistics cấp vùng hạng I tại KKT Nghi Sơn. Tập trung đẩy mạnh xã hội hóa phát triển nguồn nhân lực.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp, sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tin tưởng rằng KKT Nghi Sơn sẽ hoàn thành mục tiêu trở thành một trong những trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước...

Đồng chí Lê Minh Nghĩa - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đưa Thanh Hoá trở thành cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Bắc của Tổ quốc

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiếp tục xác định một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”. Đồng thời, để đạt được mục tiêu Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị đã đặt ra cho Thanh Hóa là phấn đấu trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc thì việc tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển là yêu cầu cấp thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho tỉnh về đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tôi xin đề xuất một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như sau: Tập trung hoàn chỉnh và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng; rà soát, điều chỉnh bổ sung các chương trình kế hoạch phát triển các ngành lĩnh vực phù hợp với quy hoạch tỉnh được duyệt. Tiếp tục tham mưu cho tỉnh các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính. Rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, mẫu hóa các thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế. Chủ động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các nhà đầu tư lớn. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số cơ chế, chính sách của tỉnh, nhất là các cơ chế chính sách về ưu đãi đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nguyên tắc “2 đồng hành” và “3 cam kết” với các nhà đầu tư.

Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, có thể nói rằng, không sợ thiếu bất kỳ nguồn lực phát triển nào, kể cả nguồn lực tài chính và nguồn lực khoa học công nghệ cao mà chỉ sợ thiếu cơ chế chính sách tốt và một môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Nếu có cơ chế chính sách tốt, cộng với môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn thì tôi tin chắc rằng Thanh Hóa sẽ có đủ điều kiện để đạt được các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Hội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc như Nghị quyết 58 đã đề ra.

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở VH,TT&DL

Phát huy mạnh mẽ truyền thống văn hoá, lịch sử, cách mạng của vùng đất và con người xứ Thanh

Tỉnh Thanh Hóa đang phấn đấu nhằm sớm đạt được mục tiêu đến năm 2030 Thanh Hoá trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, là một trong những trung tâm lớn về văn hoá của khu vực và cả nước... như tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị. Vì vậy cần thiết phải phát huy mạnh mẽ truyền thống văn hoá, lịch sử, cách mạng của vùng đất và con người xứ Thanh trở thành động lực cho sự phát triển.

Muốn làm được điều đó cần tập trung một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về văn hoá, văn nghệ của Trung ương và của tỉnh. Chú trọng xây dựng văn hoá trên tất cả các lĩnh vực; đặt phát triển văn hoá ngang hàng với phát triển kinh tế. Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm cho sự phát triển của đất nước, quê hương.

Tập trung xây dựng con người Thanh Hoá kiểu mẫu với các phẩm chất tiêu biểu: Giàu lòng yêu quê hương, đất nước, có lý tưởng, trách nhiệm công dân, có tri thức, thể lực, thẩm mỹ; có kỹ năng lao động và đạo đức nghề nghiệp; đoàn kết, trung thực, sáng tạo, có ý chí vươn lên trong cuộc sống cùng với việc xây dựng môi trường văn hoá, gia đình, làng bản, thôn, xóm, xã phường, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp kiểu mẫu làm nền tảng để xây dựng và phát triển văn hoá, con người Thanh Hoá đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, quê hương...

Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, kêu gọi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu quê hương, đất nước trong đội ngũ trí thức, doanh nhân người Thanh Hoá để tiếp tục có những đóng góp, cống hiến, đầu tư nguồn lực phát triển quê hương. Chú trọng phát huy nhân tố con người, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, xem đây là một trong những khâu đột phá quan trọng trong chiến lược phát triển triển KT-XH hội bền vững.

Ban hành cơ chế, chính sách chuyên biệt về văn hoá, đặc biệt là trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc, truyền thống lịch sử, cách mạng của quê hương. Tập trung nguồn lực đầu tư các dự án bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trọng điểm; tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa đang xuống cấp nghiêm trọng.

Lựa chọn các loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc, làng nghề tiêu biểu, quy hoạch xây dựng các khu, điểm du lịch với đủ các loại hình du lịch văn hoá, tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng; nghiên cứu phục hồi, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, xây dựng thành thương hiệu, sản phẩm du lịch đặc trưng Thanh Hoá.

Đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị văn hoá, lịch sử, cách mạng của quê hương Thanh Hóa; các nhân vật lịch sử, doanh nhân, trí thức có đóng góp to lớn cho quê hương. Phải làm cho người dân Thanh Hoá hiểu rõ và tự hào, trân trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hoá, lịch sử, cách mạng đã được đúc kết từ ngàn đời nay, biến thành động lực trong học tập, lao động và sản xuất...

Đồng chí Trịnh Huy Triều - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa

Xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh

Thành phố Thanh Hoá có những lợi thế so sánh để xây dựng đô thị thông minh. Tuy nhiên, để xây dựng thành công đô thị thông minh thì cần có lộ trình, bước đi phù hợp; cần có sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và sự nỗ lực, cố gắng của thành phố.

Xin kiến nghị và đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm đối với thành phố Thanh Hóa trong thời gian tới như sau: Khẩn trương hoàn thành Quy hoạch chung thành phố Thanh Hóa đến năm 2040 phù hợp với phát triển đô thị thông minh; trong quy hoạch phải lưu ý việc kết nối với các vùng phụ cận và các trung tâm kinh tế động lực của tỉnh; khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; cập nhật định hướng Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa. Đối với các đồ án Quy hoạch phân khu 1/2000 và QHCT 1/500 các khu đô thị mới, phải đáp ứng được các điều kiện để phát triển đô thị thông minh. Xây dựng và ban hành "Đề án xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành thành phố thông minh"; mục tiêu của đề án là xây dựng được một kiến trúc tổng thể của đô thị thông minh. Các cấp có thẩm quyền cần ban hành thể chế, hệ thống các văn bản quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị thông minh phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam, ban hành cơ chế chính sách và các hướng dẫn về xây dựng, phát triển đô thị thông minh bền vững, nhằm tạo môi trường pháp lý và điều kiện hỗ trợ nguồn lực để phát triển đô thị thông minh. Tập trung hoàn thành việc xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Phấn đấu giai đoạn 2020 - 2025, hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành, trước mắt là cơ sở dữ liệu dân cư, đất đai và các cơ sở dữ liệu cần thiết khác phục vụ công tác quản lý của thành phố.

Đảng bộ và nhân dân thành phố quyết tâm, đoàn kết, nhất trí, huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển KT-XH nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh đứng đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Vũ Văn Đạt - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quan Sơn

Chăm lo phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trong nhiệm kỳ vừa qua huyện Quan Sơn đã kết nạp mới được gần 1.000 đảng viên. Đây là con số không dễ gì có được ở một huyện nghèo, biên giới đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số.

Để có được kết quả ấy, Đảng bộ huyện Quan Sơn đã có những cách làm riêng và những bước đi cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Từ khâu đánh giá, phân tích kỹ lưỡng những cơ hội, tiềm năng, tận dụng tối đa, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách và sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó cũng xác định được những khó khăn, thách thức, trong đó phải kể đến những điểm hạn chế đó là, xu hướng rời quê hương đi làm ăn xa trong đội ngũ thanh niên, người trong độ tuổi lao động ngày càng gia tăng; đội ngũ học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp và dạy nghề cũng không muốn trở về địa phương vì khó tìm việc làm; lực lượng thanh niên, người lao động tại địa phương thì học vấn không “tinh” hoặc chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế gia đình mà không có tư tưởng, nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Đặc biệt đối với phụ nữ thì việc học hành chưa được các gia đình chú trọng nhiều, tư tưởng lấy chồng sớm và vào Đảng không để làm gì mà còn mất thời gian, mất tiền đảng phí. Mạng xã hội bùng nổ, hấp dẫn tầng lớp thanh thiếu niên, trong đó nhiều luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, tác động tiêu cực đến công tác phát triển đảng viên...

Tôi mạnh dạn đề xuất một số giải pháp để Đại hội thảo luận, nghiên cứu và tham khảo:

Thứ nhất, cần tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho lao động địa phương, nhất là trong thanh niên.

Thứ hai, phải xây dựng được các nhân tố điển hình, các đảng viên trẻ là người dân tộc thiểu số tiên phong, gương mẫu, gắn với đó là làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, thường xuyên sinh hoạt định kỳ nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm với quê hương, đất nước, vai trò tiền phong gương mẫu trong Đảng. Nhất là việc tạo điều kiện để các chi đoàn thanh niên tham gia vào các hoạt động xã hội, các nhiệm vụ của địa phương.

Thứ ba, rà soát, thống kê, đánh giá, phân loại gắn với đào tạo, bồi dưỡng quần chúng, thanh niên ưu tú trong cộng đồng để tham gia các lớp chuyên đề, các lớp cảm tình Đảng để chuẩn bị nguồn cho công tác phát triển đảng viên.

Thứ tư, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác vận động quần chúng và công tác xây dựng các đoàn thể quần chúng vững mạnh toàn diện.

Thứ năm, thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khai thác các chương trình tín dụng ưu đãi chính sách hiện có, thực hiện tốt các chương trình, chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, đa dạng hóa các ngành nghề để thu hút lao động; có chế độ đãi ngộ, ưu tiên cho cán bộ, đảng viên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc để người dân tin và phấn đấu vào Đảng...

Nhóm P.V (lược ghi) {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]