(vhds.baothanhhoa.vn) - Các đồng chí lãnh đạo xã Bình Lương nhiệt tình đưa chúng tôi đến thăm bà Bùi Thị Thơ (74 tuổi) dân tộc Mường, thôn Thắng Lộc, xã Bình Lương (Như Xuân) - thuộc diện hộ cận nghèo, nhưng tự nguyện hiến 300m2 đất để xây dựng trường mầm non.
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDuT5B4burPlVH4burZ0bDjeG7q2dG4buU4burLeG7q+G7hOG7puG7lEzhu4Thu6tR4bu5TOG7hOG7q0ZH4bq8TOG7q0PhurRS4burQ+G7gOG7q1bhurJX4burQuG7qEzhu4Thu6vhu55GT0zhu4Thu6tGw5Phuqrhu6vhu5zhu6s+SUxG4bur4bq34bum4buUTOG7hMO6L0bhu63DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueYUThu7dC4bupw7l74bu54bqq4burQ8OUTOG7hOG7q+G6qkZI4burSuG6oExG4burQ8OBTeG7q1bhuqDhu6s+SUxG4bur4bq34bum4buUTOG7hOG7q0xGR+G6vlLhu6tSSUxG4burQ+G7puG7t+G7q+G6qkZUTOG7hOG7q1Lhu45H4burQ+G6vEzhu6tSRuG6okvhu6vhuqhB4burPlVH4burZ0bDjeG7q2dG4buU4burdMO9d+G7q1JT4buSR3Xhu6tC4bqyTOG7q1Lhu5Dhuqrhu6vhurPhu6bGoEzhu4Rx4burUkbhu45M4burZ0bDg0zhu4Thu6vhurfhu5Dhuqpx4burVuG6oOG7qz5JTEbhu6vhurfhu6bhu5RM4buE4burdOG6tUbhu6bhu6vDslPhurJMdeG7qy3hu6tSRlPhu5Dhuqrhu6tCR+G6vkzhu6tG4buQ4bur4bqq4bqkTOG7q0zhu4RGw6hNceG7q0xG4bumTOG7hOG7q1Lhu6jhu6tM4buEU1fhur5M4burRkfhurxM4burduG7seG7sUvhu6/hu6tD4bq0UuG7q0Phu4Dhu6tW4bqyV+G7q0Lhu6hM4buE4burUlDhu6bGoEzhu4Thu6tLw4JL4burTE1McsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu5574bu34bueUkdNTOG7qcO5w7pHS+G7hOG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qUJSRlNL4bqo4burR3tETFJEUOG7qeG7q1FSV0pE4buX4bup4buuR0JSRuG7oeG7q8O94bux4bux4bueVnDhu6tGREfhu4RGUuG7oeG7q8O94buteeG7nlZw4bup4burUVDhuqrhu5fhu6kvL+G6qkJMcuG6qOG7t01SRuG7t0xGRk3hu7dy4busTC9CRFHEqFJN4bueL0xE4buuUS/hu6924but4buvL+G7rcO9w71CeeG7rXfhu6944bux4buzUsO94buzeOG7s+G7s0rhu7Fy4buI4bue4buE4bufUOG7l8O94buv4buv4bup4bur4bu3SlLhu5fhu6k+QeG7qz5VR+G7q2dGw43hu6tnRuG7lOG7qy3hu6vhu4Thu6bhu5RM4buE4burUeG7uUzhu4Thu6tGR+G6vEzhu6tD4bq0UuG7q0Phu4Dhu6tW4bqyV+G7q0Lhu6hM4buE4bur4bueRk9M4buE4burRsOT4bqq4bur4buc4burPklMRuG7q+G6t+G7puG7lEzhu4Thu6nhu6vhu65HQlJG4buX4bupw73hu7Hhu7Hhu6nhu6tGREfhu4RGUuG7l+G7qcO94buteeG7qeG7qy/DuT5B4burPlVH4burZ0bDjeG7q2dG4buU4bur4bqqVUzhu4Thu6tK4bqgTEbhu6tDw4FN4burVuG6oOG7q0NH4burUkbhuqJL4burZ1Dhu6bGoEzhu4Thu6vhurPDgkvhu6tMTUzhu6s+SUxG4bur4bq34bum4buUTOG7hOG7qy3hu6tM4buUR+G7q+G6qEHhu6tnRuG7lOG7q0ZH4bq8TOG7q0PhurRS4burVuG6slfhu6tC4buoTOG7hOG7q+G7nkZPTOG7hOG7q0bDk+G6quG7q+G7rEHhu6tL4buc4burUOG7kEzhu4Thu6vEqEZT4buOTOG7q+G7rEfhurpM4burTEZB4burUlDhu6bGoEzhu4Ryw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDuWdH4bq84bue4bur4bqqRlRM4buE4burUuG7jkfhu6tSUE1M4buE4bur4bqq4bqiTOG7q0xGQeG7q0Phu5RM4burUeG7lHHhu6vhuqhB4burxKjhu4Dhu6vhuqpGTeG7q+G6qkZUTOG7hOG7q1Lhu45H4burTOG7hEZE4bur4busw4rhu6tGTUFM4bur4bqqw4BMRuG7q+G6qsOZ4bu34bur4buER+G7t+G7q0NJTEZy4burPkHhu6tnRuG7lOG7q1FHTEbhu6tD4bum4bua4bqq4burd+G7q0zhu4Thu6bGoEfhu6vhuqpNTHHhu6t24burUlDhu7dHceG7q+G7reG7q+G7hOG7uUdy4burb0nhu6vhuqjhur5MRuG7q0ZH4buAS+G7q0zhu4RGw6hNceG7q3bhu6tM4buE4bumxqBH4bur4bqqTUzhu6tSUOG7t0fhu6vhuqrDmeG7t+G7q+G6qEHhu6tDw4pT4burS+G6tFLhu6tR4buWS3Hhu6vhu45M4buE4bur4bqoQeG7q0zhu6bhu5RM4buE4burUuG7qOG7t+G7q+G7rEFN4burTOG7hOG7psagR+G7q+G6qk1M4burQuG6slPhu6vhuqrDgHLhu6vhurXhu5hH4burQ+G7t1Phu6tL4bq0UuG7q+G6qk1M4bur4bqqRuG7puG7t+G7q0zhu4RT4buOR+G7q0zhu4RN4bu3R3Hhu6tM4bqiS+G7q+G7r+G7seG7rXlx4bur4bqoQeG7q2dG4buU4burSsOBR+G7q+G6qkbDjVPhu6tSRuG6ukvhu6tM4buYR+G7q0Phu7dT4burS+G6tFLhu6tM4buE4bumxqBH4bur4bqqRsOUTOG7hHLhu6tv4buWR+G7q1jhu6vhuqpGSOG7q0vDgUxG4burS+G6uHHhu6vhuqhB4burQ+G6oOG7q8SoSUvhu6tMxJBM4burSsOBR+G7q0zhu5hH4burQ+G7t1Nx4bur4bqqVUzhu4Thu6tM4buE4bumxqBH4bur4bqqTUzhu6tC4bqyU+G7q1JGxajhuqrhu6vEqEZTV+G7t3Hhu6tC4bqkV+G7q1Hhu5ZL4burSuG7t03hu6tD4buQTOG7hOG7q+G7rOG6tFLhu6vhu6zDgOG7q0Phu4Dhu6tMU+G7jkfhu6tCw4FX4burQ8Wo4bu34bur4bqqRuG7uVPhu6tM4buQR3Lhu6tvSeG7q1JGR+G6vFPhu6tD4bq0UuG7q1HDgEzhu6tWU+G6tFJx4burUkZT4burTEbhuqThu57hu6vhuqrDmeG7t+G7q+G7hEfhu7fhu6tDSUxG4bur4bqqRsOZ4burV+G6vFPhu6tSxq/hu6tL4bq0V+G7q1FBTeG7q1BT4buQTOG7hHHhu6tIUuG7q0JH4bq+TOG7q1JI4bqqRuG7q1JQw5RM4buE4burxKhETeG7q+G7rEHhu6tDw5RM4buE4burUkfDikzhu6vhuqrhu45M4buE4burSFLhu6vDkkfhu6vhuqrDmeG7t+G7q0zhu4Thu6bGoEfhu6vhuqpNTOG7q0LhurJT4burQ0fhu6tKQUvhu6vhuqrhu45M4buE4burTEbhurJMceG7q0zhurpM4bur4bqqU+G7kOG6quG7q1HDlUzhu4Thu6vhuqrDmeG7t+G7q+G7hEfhu7fhu6tDSUxG4bur4bqoQeG7q+G7hOG6ruG7nuG7q1DhurRS4burTEZHw4pT4burxKhGTuG7q8SoRuG6okxyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDueG6teG6okvhu6vhu6/hu7Hhu6/hu7Fx4burVuG6oOG7qz5JTEbhu6vhurfhu6bhu5RM4buE4bur4bqqTuG7q+G6qkbDmeG7q1JQ4bum4buUTOG7hOG7q1bhurJX4burUkbhurpL4bur4bueRk9M4buE4burRsOT4bqqceG7q0vhu5zhu6tQ4buQTOG7hOG7q8SoRlPhu45M4bur4busR+G6ukzhu6tnUOG7psagTOG7hOG7q+G6s8OCS+G7q0xNTOG7qz5JTEbhu6vhurfhu6bhu5RM4buE4burTEbhu6ZM4buE4burUkZH4bq8U+G7q0PhurRS4burQ+G7gOG7q1bhurJX4burQuG7qEzhu4Ry4bur4bq34bqgTEbhu6tDw4FN4burVuG6oOG7qz5JTEbhu6vhurfhu6bhu5RM4buE4burUuG7lkfhu6tMRkHhu6vhuqhB4burZ0bhu5Thu6tD4buA4bur4bus4bqkTOG7q0Phu5BM4buE4burRkfhurxM4burQ+G6tFJy4burYUfhu4BT4burQ+G7puG7muG6quG7q0xG4buwTOG7hOG7q8SoRk7hu6vEqEbhuqJM4bur4bqqw5nhu7fhu6tMRkHhu6tSUOG7psagTOG7hHHhu6vhuqhB4burQ+G6oOG7q+G6qEFM4bur4bqow4Hhuqrhu6vhu6zhu5ZH4burTOG7hOG7psagR+G7q+G6qk1M4burQuG6slPhu6tGR+G6vEzhu6vhu4TDgkzhu6t24bux4buxS+G7r+G7q0JH4bq+TOG7q1JI4bqqRuG7q0PhurRS4bur4bus4bumxqBM4burUlDDlEzhu4Thu6vhuqrhurJX4burxKhETXLhu6s+QeG7q+G6qkZN4bur4bqoR+G6vFLhu6Hhu6vigJxn4buOR+G7q1FHTEbhu6tQ4bu34burUlBNTOG7hOG7q0vhu5BS4bur4buER+G7t+G7q0NJTEbhu6tSRlPDgkzhu6tM4buOTOG7hOG7q0zhurpM4bur4bus4buWR+G7q1Lhu45H4bur4oCcUuG6tOG6quG7q0PhurRS4burSkHhu6tS4bq04bqq4bur4busQUzhu4TigJ1y4burZ1NX4burTEZH4bq6THHhu6tMRklM4burUkbhurRX4burZ1Dhu6bGoEzhu4Thu6vhurPDgkvhu6tMTUzhu6s+SUxG4bur4bq34bum4buUTOG7hOG7q+G6qkbhuqRS4bur4bqqRuG7kEdx4burxKhG4buOTOG7hOG7q+G6qk7hu6vEqEbhu45M4buE4bur4buER+G7t0zhu6vhuqpGTeG7q1JQw4nhu6vhu6xTR+G7q+G6qkbhu5RHceG7q0zhu47hu6tDVeG7t3Hhu6tS4buOR+G7q0PhuqDhu6tS4buo4burTOG7hFNX4bq+TOG7q+G6qkbhuq5S4burxKhETXHhu6tGR+G6vEzhu6tD4bq0UuG7q0Phu4Dhu6tW4bqg4burVuG6slfhu6tC4buoTOG7hOG7q+G7nkZPTOG7hOG7q0bDk+G6quG7q+G7rEHhu6vEqEZT4buOTOG7q+G7rEfhurpMcuG7qzlHxqDhu6tD4bqyV3Hhu6tMRklM4burUlDDieG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6vhu6xTR+G7q+G6qkbhu5RH4burUlBNTOG7hOG7q8SoRlPhu45M4bur4busR+G6ukzhu6tQ4buQTOG7hOG7q1DhuqBHceG7q+G7nkZPTOG7hOG7q0bDk+G6quG7q8SoRuG7t0zhu4Thu6tSUOG7t0zhu4Thu6vEqEZH4bq8TOG7q1Lhu45H4burUkbhurRX4bur4busU0fhu6vhu6xB4burRsOBTEbhu6vhu55GVOG6qnHhu6vhu6xJ4burQ+G6oOG7q0NOTOG7hOG7q+G7hE7hu57hu6tL4buQUuG7q+G6qkZUUuG7q+G6quG7jkzhu4Thu6tRxajhuqrhu6vhu4RO4bue4bur4bueRsOCTOG7q1bhurJX4burQuG7qEzhu4Thu6vhu6BT4bq64burRuG7puG7lEzhu4Thu6tM4buEQVfhu6vhuqpBTOG7hOG7q+G7nkbhu7lS4burUlBH4buATOKAnXLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO54bq14buE4buOR+G7q0xGQeG7q0bhu7dH4burUsOCTOG7hHHhu6vEqEZT4buOTOG7q+G7rEfhurpM4bur4bqqw5nhu7fhu6tnUOG7psagTOG7hOG7q+G6s8OCS+G7q0xNTOG7qz5JTEbhu6vhurfhu6bhu5RM4buE4burQ+G7puG7muG6quG7q0ZNQUzhu6tSRkfhur5M4bur4busQeG7q0NH4bur4busQU3hu6tGTcOBUuG7q0Phu5BM4buEceG7q+G7nkbDmuG6quG7q+G7rMOa4burTEZT4bur4bqqw4JT4burRsOT4bqq4burUuG6pOG7nuG7q+G6qkZN4bur4bqq4bu54bqq4bur4bqqRuG7uVPhu6tGw5Phuqrhu6tRR0xG4burUlDhurpM4burQ8ON4bu34bur4bqoQUxy4bure0ZITEbhu6vhu6BTV8OKTOG7q+G7rEHhu6vhurVG4bqyTOG7q0LhurJM4burQ8ON4bu34bur4bueRuG7puG7lEzhu4Rx4bur4bqq4bu54bqq4bur4bqq4buO4bur4buER+G7uU3hu6tSUOG7psagTOG7hOG7q0vDgkvhu6tMTUxx4burQ+G6ruG6quG7q+G6qEfhur5S4burSkHhu6tMRuG7sEzhu4Thu6tM4buE4bumxqBH4bur4bqqTuG7q+G6qk1M4bur4bqqRuG7uVPhu6tD4bu3TOG7hOG7q0bDk+G6quG7q1LDgUfhu6tM4buE4buOR+G7q1JQ4bumxqBM4buE4burTEFX4burQ8OKU+G7q1DhurRS4bur4bqqw4BL4bur4bueRsOa4bqq4bur4busQeG7q+G6qEfhurxS4bur4buUTOG7q1JQ4bum4buW4bqq4bur4oCcUuG6tEvhu6tKT0zhu4Thu6vhu6xBTOG7hOKAneG7q+G6qsOZ4bu34bur4bqoQeG7q2dG4buUcuG7q3vhu47hu6vhu4RH4bu5TeG7q+G6t+G6uuG7q2dGw43hu6vhurPhu7dHceG7q2FH4bq+U+G7q1JQ4bum4bucTOG7hOG7q2dQ4bumxqBM4buE4bur4bqzw4JL4burTE1M4burPklMRuG7q+G6t+G7puG7lEzhu4Thu6vhuqpGR+G7t+G7q1HDieG7oeG7q+KAnOG6tUbhu7BM4buE4burTOG6okvhu6tSUOG7puG7luG6qnHhu6tnUOG7psagTOG7hOG7q+G6s8OCS+G7q0xNTOG7qz5JTEbhu6vhurfhu6bhu5RM4buE4bur4buE4bqu4bue4burUOG6tFLhu6tMRkfDilPhu6vEqEZO4burxKhG4bqiTHHhu6vhuqjhu5xH4burUkZH4bq8U+G7q+G7nkZPTOG7hOG7q0bDk+G6qnHhu6vEqEZT4buOTOG7q+G7rEfhurpM4bur4busU0fhu6vhuqpG4buUR+G7q+G6qkZN4burUlDDiXLhu6vhurXhuqJL4bur4buv4bux4buv4buxceG7q0xGxqDhu6tR4buo4bur4bugU+G7t0zhu6tS4bqyS+G7q+G6qsOZ4bu34bur4bq1RkHhu6tM4bum4buW4bqqceG7q0xGQeG7q1JQ4bumxqBM4buE4burQ+G7puG7muG6quG7q0PDglPhu6tS4bum4burVuG6slfhu6tC4buoTOG7hOG7q0LhuqBX4burTEZB4bur4buv4burUsOCTOG7hOG7q+G7rEHhu6tL4buc4burUOG7kEzhu4Thu6vEqEZT4buOTOG7q+G7rEfhurpMcuG7q+G6tUbhu6ZM4buE4burQkfhur5M4burUkjhuqpG4burQ+G6tFLhu6vhuqrDmeG7t+G7q0xGQeG7q1JQ4bumxqBM4buE4burRkXhu55x4burxKhGR+G6vEzhu6vhu6xH4bq+4bqq4burVuG6slfhu6tC4buoTOG7hOG7q+G7nkZPTOG7hOG7q0bDk+G6quG7q+G7rEHhu6tL4buc4burUOG7kEzhu4Thu6vEqEZT4buOTOG7q+G7rEfhurpM4bur4buE4bqu4bue4burTEZHw4pT4burxKhGTuG7q8SoRuG6okxy4bur4bq1RkHhu6tSUOG7psagTOG7hOG7q1DhurRS4burS8avTOG7hOG7q0pB4bur4buER+G7t+G7q0NJTEbhu6vhuqhB4burZ0bhu5Thu6tD4bqg4burUuG7qOG7q0zhu4RTV+G6vkzhu6tGR+G6vEzhu6tD4bq0UuG7q+G6qkZN4burTEZB4burUlDhu6bGoEzhu4Ry4burYUfhur5M4burTOG7t1dx4burxKjhurxS4bur4bqq4bq0U+G7q0bDgeG7q1LDgkzhu4Rx4burxKhGU+G7jkzhu6vhu6xH4bq6TOG7q+G6qsOZ4bu34burTEZB4burUlDhu6bGoEzhu4Thu6tD4bum4bua4bqq4burVuG6slfhu6tC4buoTOG7hOG7q8SoRuG7t0zhu4Thu6tSUOG7t0zhu4Rx4burUcOB4bqqRuG7q1Hhurhx4bur4bqqTuG7q8SoRuG7jkzhu4Thu6vhu4RH4bu3TOG7q1JGTeG7uUzhu4Thu6tD4bqgTOG7hOG7q0Phu4Dhu6vhuqpGTeG7q1JQw4nhu6tGTcOBUuG7q0Phu5BM4buEcuG7q3vhu47hu6vhu6xB4burUlBP4burTEZB4burUlDhu6bGoEzhu4Thu6vhuqrDgEvhu6tSRuG6tFfhu6tQ4bq0UuG7q+G7rFNH4burS8avTOG7hHHhu6vhu55G4bq0TOG7q8SoRuG7nEfhu6vhu6xB4bur4bqoR+G6vFLhu6vhu5RM4bur4buER+G7t+G7q0NJTEbhu6vhuqhB4oCdcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7liTOG7hOG7q+G6t+G6uuG7q1vFqOG6quG7q2dT4bq0THHhu6t7RsOZ4burUsON4bqqRuG7q2g+4bq1feG7q1bhuqDhu6s+SUxG4bur4bq34bum4buUTOG7hOG7q+G6qkZN4bur4bqoR+G6vFLhu6Hhu6s+QeG7qz5VR+G7q2dGw43hu6tnRuG7lOG7q0pB4burUuG6tEvhu6vhu4Thu6bhu5RM4buE4burQ0fhu4BM4burRklMRuG7q1JQTUzhu4Thu6vhu55GTUzhu4Thu6tSUEFN4burRkfhurxM4burQ+G6tFLhu6tW4bqyV+G7q0Lhu6hM4buE4burUlDhu6bGoEzhu4Thu6tGw5Phuqrhu6tSw4FH4burQ8ON4bu34bur4bueRuG7puG7lEzhu4Ry4burPkHhu6tD4bqg4burRlfhu6tRR0xG4burTEbhu7BM4buE4burSuG7mkfhu6tI4bqqRuG7q+G6quG7ueG7q0xG4bqyTHHhu6vhuqrDmeG7t+G7q+G7hEfhu7fhu6tDSUxG4burQ+G7gOG7q0NES+G7q0rDgUfhu6tK4buaR+G7q0jhuqpG4bur4bqqRlNM4buE4bur4bqqRk3hu6vhuqrhu5BM4buE4burQ8OUTOG7hHLhu6tb4bqyV+G7q1JG4buo4bqq4burUeG7qOG7q0pB4burUuG6tEvhu6vhu4Thu6bhu5RM4buE4burUeG7uUzhu4Thu6tD4buA4burTOG7hOG7psagR+G7q0LhurJM4burUlDhurpM4burQ8ON4bu34bur4bqoQUzhu6tW4bqg4burRsOT4bqq4burUuG6pOG7nuG7q+G7rEHhu6tKQUvhu6tSRkRNcuG7q29H4bq+4bqq4burSkFL4bur4bqqw5nhu7fhu6vhuqhB4burQ+G6oOG7q+G6qk7hu6tRxajhuqrhu6tK4bu3TOG7q1LDkuG7t+G7q0vDgUxG4burS+G6uOG7q1JQTUzhu4Thu6vhurVG4bqyTOG7q0LhurJMceG7q0xGR8OKU+G7q0bhu5Dhu6tC4bqyTOG7q0PhuqDhu6tS4buo4burTOG7hFNX4bq+TOG7q0ZH4bq8TOG7q0PhurRS4burSkFL4burQ+G7psagTOG7hOG7q+G7hEfhu7dN4burUkbhu45M4buEceG7q1DhuqBMRuG7q1JGTeG7uVLhu6tM4bum4buW4bqqceG7q0vhu5zhu6tQ4buQTOG7hOG7q0xGQeG7q+G7rOG6okzhu6tGTuG7t3JycuG7q1vhurJX4burUeG6uOG7q0pB4burQ+G7kEzhu4Thu6tK4buo4bqq4bur4bugU+G7t0zhu6tSUMOTTOG7hOG7q0Phu4Dhu6tW4bqg4burPklMRuG7q+G6t+G7puG7lEzhu4Thu6tR4buWS+G7q0ZNQUzhu6tSRkFMRuG7q+G6quG7ueG6quG7q1JH4bq6U+G7q+G6qkZI4burVuG6slfhu6tC4buoTOG7hOG7q0zhu45M4buE4burUkbhu45M4burS+G7lkdx4bur4buETuG7nuG7q+G7nkbDgkzhu6tM4bqyTOG7hOG7q+G6quG7t03hu6tDxqBH4burUcOVTOG7hOG7q+G7rOG6pFLhu6vhuqpG4bq0UnHhu6tSR0xG4burUkbDgkzhu6vhuqrDmeG7t+G7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tC4bqyTHLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qeG7q1FSV0pE4buX4bupUkRWUi3hu7dKR+G7hEzhu6Hhu6tQR+G7hEZScOG7qcO5w7pRUlBNTOG7hMO5PkFH4bur4busQeG7q8OATEbhu6Hhu6vhurXhu4RTV+G7hkzhu6t74bumxqBM4buEw7ovUVJQTUzhu4TDucO6L+G7nsO5


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]