(vhds.baothanhhoa.vn) - Bánh tráng ăn kèm với thức gì cũng hợp, như với cá nướng, cá gỏi, nộm măng, nham chuối hay cháo lươn, cháo cá... Nhưng một trong những món ăn kèm được dân gian ca ngợi phải kể đến bánh tráng - cùi dừa.
4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RD4bqm4bqp4buE4buoUUQ7P+G7hOG7qFBE4buMIVJE4buOfeG7guG6pC9RReG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKmbDlOG7guG7jkPhuqbhuqnhu4Thu6hRRDs/4buE4buoUETDjeG7qEThu6bDqMavRCBAUkQ7UXvhu4xEUFRE4buMPOG7qFBEUT0q4bqwROG7qFE+RCBAUkThu4zhu4RE4buoPkDhu6hQ4bqwROG7jOG7hERQVlLhurBE4buo4buyxq9Exq/DjeG7qFDhurBE4buoUeG7gsavROG7jFEsWVJEUeG7gjJE4buMUeG7hOG7qkTFqD7hu7jhu6jhurBE4buMUeG7hOG7qkThu4zhu4ThurbhurbhurZEbFE+4buoUETGr+G7sjtEOz/hu6rhu6hQROG7qFEi4buoUETGr+G7sOG7qETDjeG7qEThu6bDqMavRMOVPj3hu4xE4buOS+G7qERQUuG7guG7qEThu4zhu4JE4buoUD1SRCpRSFJE4bum4buiRMOVxqDhu6hEw5Lhu4Thu6hRRDs/4buE4buoUEQtROG7jCFSROG7jn3hu4LhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4bqkUsavUEThu4zFqOG7gjo6QUNS4bqrw5Thu6g7w5Q/Q0Q6OzLFqMOUQUMwUuG7jjtRxIJEw4rhu4Dhu4YqMeG6rkRRw5RSUFE7xIJE4bq64bq84buGKjHhuq5DRDo/4buMQUMvL+G7jOG7juG7qOG6tsOS4buC4buqO1Hhu4Lhu6hRUeG7quG7guG6tiDhu6gv4buOw5Q64bumO+G7qiov4buow5QwOi/DicOJ4bq44bq4L8OJxJDhurzhu47hurrEkOG7huG6vOG7gMOJxJA74bq+4buARcSQRcWoxJDhurbhu6QqUMODP0HhurjDiUNE4buCxag7QUPhuqnhu4Thu6hRRDs/4buE4buoUEThu4whUkThu4594buCQ0QwUuG7jjtRQUPDiuG7gOG7hkNEUcOUUlBRO0FD4bq64bq84buGQ0Qv4bqm4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqvhu4IqO1Lhu6rhu6hD4bqm4bq0w6Dhu6hRRMavUuG7qFFEUeG7ruG7guG6tkRsUCzDneG7qMSCRGfhu6g7w5Q/4buow5Q7w4LhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmZuG7quG7iuG7qFBEZuG7sOG7gkTDlT494buMRMOSUsagO0TDlcag4buoRMWoRkRRLDLhu5zhu6hEOz/DneG7qFBE4buoUVLhu5osROG7jn3hu4JE4buMKeG7gkQ7w5rhu6hRRHJR4buC4buoUURm4buw4buC4bq2RGxRIuG7qFBE4buM4buq4buoRMOVPiPhu6hQRCYs4buWRD89KkTGr+G7hDtEw5Lhu7Dhu6hQROG7jn3hu4LhurBEUeG7gjJE4buM4buwROG7jEhE4buOSTJEKlFZRMOS4buE4buoROG7jn3hu4JEOz7hu7hS4bqwROG7jn3hu4JE4bumUVjhurBE4buOfeG7gkThu4xLMkTGr0ZEbFFL4buoROG7jkvhu6hEw5VV4buCRCpRPuG7uOG7qFBEJizDlOG7qERQ4buuUkTFqEZEKlFZROG7jn3hu4LhurZEYn3hu4JEJERm4buq4buK4buoUERm4buw4buCRMOVPj3hu4xE4buMLOG7qFBE4buMTCpE4buMUeG7qkQ7UVVEOz8+I+G7qFBEOz/hu6rhu6hQRCBGROG7qFDhu6pGUkQ7w5rhu6hR4bqwROG7qFFMO0TFqEZE4buM4buE4buMROG7plEsROG7jixExahV4buMUUTDklLhu6Lhu6jhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmbMagLEThu4594buCROG7qOG7quG7qETDlT494buMROG7jiHhu6hQROG7jFEpRDLGoCxEw5Xhu6JExahMMkThu6g+QOG7jOG6sEQqUSjhu4xEIChE4buOLEThu6ZR4buE4buMUURQUkhSROG7plHhu4Q7RDs/4buq4buoUETGryHhu4JEUcOo4bq2RHJRVEThu6hRIuG7qFBEJixIROG7jn3hu4JEUFJG4bqwROG7jCFSROG7jkYy4bqwROG7qFDhu647RMOVTsav4bqwRMOS4buQ4buqRMOSIVJExahHUkQ7UT4j4buoUETDlT494buMROG7qFA+I1JE4buOS+G7qEQkRMOVSzJEw43hu6hE4bumw6jGr0QgQFJEw5Lhu4Thu6hRRDs/4buE4buoUOG6tkRsUD4jUkQ6RuG7qFFEw43hu6hE4buMIVJE4buOfeG7gkThu4xR4buu4buoRDtRe0Thu4594buCROG7jOG7sETGr8OMO0Q6SyxEw5Lhu5bhu6hE4buoUOG7qkZSRCBW4bqwRMavVOG7qFFEOz/hu6zhu6hEw5Xhu5osRMOS4bu0RD/hu4JEO1FURDrhu65Exq9AUkQ74buqROG7jCFSRMavQFJE4buORjLhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4bqp4buE4buoUUQ7P+G7hOG7qFBE4buM4buwRMav4buIO0Thu6ZRw4wqROG7qOG7uFLhurBE4bumUVjhu6hQROG7jFHDmkThu6hY4buoUEQ7UVjhu6hExq9GROG7jEhEJEQ7UUbhu6hRRDtRVeG6tkThuqnhu4Thu6hRRDs/4buE4buoUETDkiRSRCBOMkQgfeG7gkTGr+G7guG7qFBEO1Phu6hRROG7jOG7tEQ7Pywy4bua4buoRCB94buCRMav4buC4buoUEQ7U+G7qFFEUVLhu5zhu6hEw5VHUuG6sERRPSpEIEBSROG7plFPLEQgVUThu4wp4buCROG7qFFS4buaLEThu6hQPiNS4bq2ROG6qeG7hOG7qFFEw5U+PeG7jETFqEbGr0Q7fURQR+G7qkQ74buY4bqwROG7jOG7sEQgVUQxWSrhurBEUFLhu6zhu6hEIEZExq8hUkQ7UeG7uMavROG7jCnhu4JEIH3hu6hQ4bqwROG7plFSRCYs4buc4buoRCBG4buqRCBVROG7jCnhu4JE4buMIVJE4buOfeG7guG6sETFqEZEOltE4bumxqA7RFE9KkThu45L4buoROG7jklExq9GRMOV4buI4buMRDs/PuG7qFDhurBE4bumUeG7sEQmLOG7luG7qOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMqOCw7UeG7qj9D4bqmbFAsMuG7nuG7qERmIixEbFBY4buo4bqkLyrhuqY=

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]