(vhds.baothanhhoa.vn) - Đó là tên gọi khá thân quen và cũng là tên ý tưởng sản phẩm khởi nghiệp của chị Dương Thị Nga ở phố Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Trạo (thị xã Bỉm Sơn) đã giành Giải triển vọng Cuộc thi “Ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp” năm 2023 do Hội LHPN tỉnh tổ chức.
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOEZr4but4bqjZ+G7jeG6reG6tuG6oy3huqMm4buR4bqj4bq2annhuqN44buNQeG7p+G7ncOyNy/hu43Egzg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4but4buMw63huq1o4bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oXjDreG6sHgt4bqtxqHhu4/DsuG7nTDhuqPhu5V5d3jhu4/Ds+G6tjHhuqE4SeG7n+G6o8ah4bqr4bqjeGrhu53huqPDsnDhu4/huqPhu5fhu43huqnhuqN44buNw6rhu53huqPhu695w63hu53huqPEguG6q+G6o2fhu7nhu53DsuG6o8ah4bqr4bqjeGrhu53huqPhurLhuqN4QeG7q+G7ncOy4bqjd2Phu53huqPhu63hu43hu4Phu5vhuqPhu5fhu43hu6vhu4/huqPhu53DsuG7jeG7j23hu63huqNn4bu34bqt4bqjZ+G7jeG7keG6o0hB4bun4budw7LhuqNY4buN4buR4bqj4bucw7Lhuq3huqPhu6vhuqPhu63hu4104bqj4bucw7J54bq2b+G7neG6oybEkeG7neG6o0fDgDLhuqPhu63hu41BxrDhu53DsuG6o+G7nMOycGfhuqNYdmLhu6PhuqM1eOG7jeG7keG6o+G6sGThuqNG4buT4bub4bqjV+G7p+G7nTbhuqNpZOG6o8Oy4buP4bqr4bud4buN4bqjw5Lhu49j4buP4bqjeHbhu49u4bud4bqjxIJw4budw7LhuqNHecO6Z+G6o3jhu43hu4/huqPigJws4bqjeEHhu6vhu53DsjLhuqN3Y+G7neG6o+G7reG7jeG7g+G7m+G6o+G7l+G7jeG7q+G7j+G6o+G7ncOy4buN4buPbeG7reKAneG6o+G7ncSR4bub4bqj4bqvw6Phuq/hurHhuqNo4buj4bqj4buMw7rhu4/huqPGoOG7jOG7rOG7nOG6o3jhu5Phu53hu43huqN4w7nhuqNn4buNw4FnMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqFoeOG7jXnhu5tm4bqj4buPR8Ot4budeMOtduG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPhuqXDo8Oj4but4bqwMeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o+G6s+G6peG6t+G7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy/hu4/EgjNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS/hu53DreG6rncv4bqv4bqx4bqv4bqxL8SDw6LDomjhurPEg8Oj4bq3w6PEg8OjeOG6s8Oi4bqnxIPhurXGocOjM+G7leG7rcOyIHZ74bqvxIPhurHhuqHhuqPhuq3GoXh74bqhRmvhu63huqNn4buN4bqt4bq24bqjLeG6oybhu5HhuqPhurZqeeG6o3jhu41B4bun4budw7LhuqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHhuqXDo8Oj4bqh4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXh74bqh4bqz4bql4bq34bqh4bqjLzg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butR+G6reG7rXjhu4/hu6Phu53huqE4R+G7jeG7keG6o0hB4bun4budw7LhuqNY4buN4buR4bqj4bucw7Lhuq3huqNn4buN4buP4bqt4bqjd+G7ieG6o+G7l+G7j+G7neG7jeG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7m+G6o8ah4bqr4bub4bqj4bub4buf4bud4bqjxJHhu53huqNn4buN4bqt4bq24bqjd+G6rXnhuqPhu5fhu43hu4/huqNn4buNeeG7g+G7neG6o2bhu5HhuqPhurDhu6Phu53DsuG6o2nhu6fhu53huqNp4bq5eOG6o+G7jeG6q+G7ncOy4bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7l+G7jeG6qWfhu40zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOEfhu43DveG7ncOy4bqjeHPhu4/huqNpa+G7neG6o8Oy4bq54but4bqjZ+G7jeG7keG6o+G7nMOy4bqt4bqjxILhuqvhu6PhuqNpw73hu53DsuG6o2jhu5Hhu63huqNn4buN4buR4bqjaeG6reG7ncOy4bqjZ+G7jXnhu4Phu53huqNm4buR4bqj4bubw6rhu5vhuqNn4bun4bub4bqjZ+G7jeG6reG6tuG6o2fhu43hu6PhuqPhu5fhu43huqln4buN4bqj4buN4bqr4budw7LhuqPEguG6q+G6o2lB4bupZ+G6o2fhu43DgeG7ncOy4bqj4buX4buPa+G7neG6o2fhu43hu5HhuqNn4buz4budw7LhuqNn4bqpZ+G6o+G7reG7jeG7teG6o2Zr4but4bqjZ+G7jWvhuqNm4buPa+G7nTLhuqN3ZeG7reG6o+G6sGvhu60y4bqjeHbhuq3hu53DsuG6o3h2w7XhuqNn4bqpZ+G6o+G7m+G7n+G7neG6o8SR4bud4bqjZ+G7jeG6reG6tuG6o2nhu4vhu63huqPhu5tleDLhuqPhu5vhu7Phu4/huqPEguG7keG6o3jhu43DgWfhuqPEkeG7neG6o3jhu43hu6fhu5vhuqPhu63hu43DgWcz4bqjR+G7jeG7keG6o+G7nMOy4bqt4bqjZ+G7jeG7j+G6reG6o3fhu4kw4bqjWMOA4bqjeHZBxaln4bqjaWvhu53huqPhu53huq3hurbhuqPhu53hu43hu49seeG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjxILhu4Xhu53huqN44buNQcaw4budw7LhuqPhu6954bqt4bud4bqj4bud4buPbeG7m+G6o2fhu5/huqN44buNw63hu6PhuqNpYuG7o+G6o+G7m8Wp4buP4bqjxJHhu53huqNn4buN4bqt4bq2MuG6o8SR4bud4bqjZ+G7jeG6reG6tuG6o3fEqeG6o3jhu43hu49reeG6o2fhu43hur94MuG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o2lj4bub4bqjZmPhu6PhuqNo4buP4bud4buN4bqjaEHhu7Hhu53DsjMzM+G6oybDtOG6o8SC4buH4bq2MuG6o3hz4buP4bqjxqF5c+G7neG6o+G7m+G7o+G7ncOy4bqj4bubeXThu53huqNn4buf4bqj4bubw7p44bqj4bud4bun4buP4bqjaW7huqPDsuG7j8Wp4buP4bqjeOG7jeG7j2154bqjxIJs4bqjZ+G6qWfhu43huqPEkeG7neG6o3l04budw7LhuqN44buNeeG7geG7neG6o3jhuqDhuqPhu53hu43hu49q4budMuG6o+G7m+G6reG7ncOy4bqjxqFi4buP4bqjd8OBZ+G6o+G7l+G7jXHDreG6o3h0eOG6o+G7jeG7p+G7neG6o8SC4bqr4bqj4but4buN4buz4bqj4buN4bup4but4bqjZ+G7jeG7o+G6o3jhur944bqjZ2PhuqPhu5tw4buP4bqj4budw7JBxrDhu48z4bqjWHPhu4/huqPhu515c+G7j+G6o2hB4bux4budw7LhuqPhurLhuqN4QeG7q+G7ncOy4bqj4bud4bqr4bq24bqjZsOp4budw7LhuqNp4bqt4bub4bqj4bubauG6o+G7neG7jeG7j2x54bqj4budxJHhu5sy4bqj4bubZOG7j+G6o2lr4bud4bqj4budxJHhu5vhuqPhuq/Do+G6r8OjMuG6o3h24buj4budw7LhuqN44buNxrDhu4/huqPDsuG7j+G6reG7neG6o3jhu43huqBn4bqj4buN4buPbeG7neG6o8Oy4buPZOG7neG6o2fhuqln4buN4bqj4but4buN4buh4budw7Iy4bqjZ+G7jXThu53DsuG6o2jhu5Fn4buN4bqjR+G7oibhu45ILcSD4bqnMuG6o3hz4buP4bqj4bubxanhu4/huqNn4buf4bqj4bud4buN4buPbHnhuqN44buNxrDhu4/huqPDsuG7j+G6reG7neG6o2lu4bqjZ+G7jXnhurZq4bud4bqjeMOq4bub4bqjxqHhuqvhu5vhuqNn4bqpZ+G6o+G7m+G7n+G7neG6o8SR4bud4bqjZ+G7jeG6reG6tuG6o+G7jeG7p+G7neG6o8SC4bqr4bqj4buveeG6tmt44bqjaeG7keG7neG7jeG6o2lB4bqt4bqj4bub4buf4bud4bqjxJHhu53huqNn4buN4bqt4bq24bqj4bud4bqr4bq24bqjxILhuqvhu6PhuqPhu53hu43huqvhuqPhu43huqvhu53DsuG6o+G7l+G7j+G7neG7jeG6o2jhu6Phuq3hu53hu43huqN44buPbWfhuqNnQcWp4buPMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqHhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6pcOjw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bqzxIPhuq/hu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8v4buPxIIzZuG6reG7o3jhu43huq3hu53hu43hu43hu6Phuq0zxILhu50v4budw63huq53L+G6r+G6seG6r+G6sy/huq/Do+G6s2jEg8SD4bq14bqv4bql4bqvw6N4w6LhurHhurfDouG6tcahw6Mz4buV4butw7IgdnvhurHhurfhurXhuqHhuqPhuq3GoXh74bqhRmvhu63huqNn4buN4bqt4bq24bqjLeG6oybhu5HhuqPhurZqeeG6o3jhu41B4bun4budw7LhuqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHhuqXDo8Oj4bqh4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXh74bqh4bqzxIPhuq/huqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oThH4bqpZ+G6o+G7m+G7n+G7neG6o8SR4bud4bqj4buN4bqt4bq24bqjaUHhu6ln4bqjeHbhuq3hu53DsuG6o3h2w7XhuqNmZXjhuqPhu5tleDM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4WOG7jWvhuqPhu53hu41B4budw7Iy4bqj4buX4buN4buP4bqjZmV44bqjeOG6reG6tuG6o8SC4bqr4buj4bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu43hu49t4budMuG6o2fhu43hu5HhuqPhu5zDsuG6reG6o+G7m8Wp4buP4bqjeOG7jeG6oGfhuqN34bqg4bqjZ2Phu5vhuqPhu53hu43hu4fhu53huqNpQeG7qWfhuqPhu5t5c+G7neG6o8SC4bqr4bud4bqj4buX4buN4buf4bqj4buX4buNxJHhu50y4bqj4bud4buN4bq/eOG6o8ah4bqr4bqjxqHhuqvhu5vhuqN44buN4bqt4bq24bqjacO54buP4bqj4bud4buN4buH4bud4bqjeOG7jcOBZ+G6o2fhu7fhuq3huqPhu5fhu43huqln4buN4bqj4buN4bqr4bud4buN4bqjxIJs4bqjxJHhu53huqNn4buN4bqt4bq2M+G6o0jhu6PhuqNp4bufMuG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu53DsnnhurZq4bud4bqjxqHhu49teeG6o3fhuqLhuqNo4bu14budw7LhuqNpbuG6o2fhu41r4bqjZuG7j2vhu53huqNn4buN4buR4bqj4but4buNY+G7j+G6o8ah4bqg4bqt4bqjZ+G7jXDhu53huqPhu43hu6Phuqvhu53huqN44buj4bqr4bud4bqjeMOA4bqjZ+G6qWfhuqPGoeG7o2Lhu4/huqN24bqteTLhuqNn4bu3MuG6o+G7r3lj4bqjeEHhu6fhu48y4bqj4budw7Lhu6Phu50y4bqjZmPhu6PhuqNpY+G7m+G6o+G6reG7neG6o3jhu6Phuqvhu53huqN44buN4bqgZ+G6o+G7reG7jeG7g+G7mzPhuqNH4buNQeG6reG6o+G7jWt4MuG6o2fhuqln4bqj4bub4buf4bud4bqjxJHhu53huqPhu63hu41j4buP4bqjZmV44bqj4bubZXjhuqPEguG6q+G6o2fhu5/huqPhu41B4bun4budw7LhuqPEguG7keG6o3jhu43hu6fhu5vhuqN44bqg4bqj4bud4buN4buPauG7neG6o2lu4bqj4oCcaeG6qeG7neG7jeG6o3jhu43DgWfigJ3huqPEguG7keG6o8Oy4buP4bqpZ+G6o2fhu7fhuq3huqPhu5fhu43huqln4buN4bqj4buN4bqr4budw7Iz4bqjWMOA4bqjaeG7nzLhuqNo4buB4bud4bqjeOG7jeG6reG6tuG6o2nDueG7j+G6o+G7neG7jeG7h+G7neG6o3jhu43DgWfhuqNn4bu34bqt4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNow6rhu53huqPEgmzhuqPEkeG7neG6o2fhu43huq3hurbhuqPGoeG6q+G6o3h0eOG6o2fhu43hu6PhuqN3w4Fn4bqj4buX4buNccOtMuG6o3jhu43huq3hu53hu43huqPGoXBn4bqjZ+G7p+G6o3jhu41uMuG6o3jDgOG6o2nhu5/huqNpdOG7j+G6o3hB4bup4budw7LhuqPhu5fhu43huqln4buN4bqj4buN4bqr4budw7LhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o2fhuqvhu53DsuG6o+G7m+G7q+G6o3bDuuG7ncOyMuG6o8SC4buPbWfhuqPhu5fhu4/hu53hu43huqNo4buj4bqt4bud4buN4bqjZ+G7t+G6reG6o2fhu43hu5HhuqNn4bu54budw7LhuqN44buNeeG7h+G7neG6o8ah4bup4buP4bqj4buN4bun4budMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThG4bqt4bud4bqjaeG7gXky4bqjZ+G7jeG7keG6o+G7reG7jeG7tWfhuqPEguG7teG6o+G7l+G7jeG6qWfhu43huqNp4bq5eOG6o+G7jeG6q+G7ncOy4bqj4buveeG6reG6o+G7m2Lhu53DsuG6o8SC4bqr4bqjd3ThuqPDtXjhuqPhu5fhu43huqln4buN4bqjaWvhu53huqPEkeG7neG6o3hi4buP4bqj4bud4buN4bqr4bqj4buN4bqr4budw7LhuqPEguG6q+G7o+G6o2fhuqln4bqj4budw7LhuqvhurbhuqN4eeG7geG7neG6o3h24buj4budw7LhuqN44buN4bqp4budw7Iz4bqjSOG7s+G6o3d04bqjxqFB4bup4budw7LhuqPhu5fhu43huqln4buN4bqj4buN4bqr4budw7LhuqNm4bqt4bud4bqjaeG7gXnhuqPDtXgy4bqj4bud4buNQeG7ncOy4bqjZ+G7jeG7keG6o8SC4buF4bud4bqj4bud4buN4buH4bud4bqjaUHhu6ln4bqj4but4buNY+G7neG6o+G7jXXhu4/huqN4w7Vn4buN4bqjZ+G6oGfhuqNn4bu34bqt4bqj4bud4buN4buPbHnhuqPhu5fhu43huqln4buN4bqj4buN4bqr4budw7LhuqN34bqteeG6o+G7l+G7jeG7j+G6o3jhu41B4bur4budw7LhuqN44buNw4FnM+G6o+G7nOG7jeG7j2x54bqj4budw7JBxrDhu4/huqNn4buN4buj4bqjZuG7j2t4MuG6o8SR4bud4bqjZ+G7jeG6reG6tuG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o2fhu43hu5PhuqPhu53DsuG7o+G7neG6o+G7m+G6q+G6o2fhu6Hhu53huqNob+G6o2fhu43hu5F5MuG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o2bhu5HhuqNp4buf4buPMuG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o3jhu43hu49reeG6o2fhu43hur944bqj4bud4buNQeG6o3jhu41BxrDhu53DsuG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqjxILhu4Xhu53huqPhu53DsuG7jeG7mTPhuqNY4buPa+G7ncOy4bqjxqHhuqvhu53hu43huqNpdeG7neG6o+G6sOG6rTLhuqPhu5fhu43huqln4buN4bqj4buN4bqr4budw7LhuqNpa+G7neG6o8SCxanhu4/huqNn4buN4buR4bqj4bud4buN4buPbHnhuqPhu43hu6fhu50zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7j0fDreG7nXjDrXbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqj4bqlw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurXDo8Oj4but4bqwMeG6oeG6o3d2Z3vhuqEvL+G7j8SCM2bhuq3hu6N44buN4bqt4bud4buN4buN4buj4bqtM8SC4budL+G7ncOt4bqudy/huq/hurHhuq/hurMv4bqvw6PhurNoxIPEg+G6teG6r+G6peG6seG6t3jhurXDouG6scOi4bqlxqHDozPhu5Xhu63DsiB2e8SD4bql4bqx4bqh4bqj4bqtxqF4e+G6oUZr4but4bqjZ+G7jeG6reG6tuG6oy3huqMm4buR4bqj4bq2annhuqN44buNQeG7p+G7ncOy4bqh4bqj4bqu4buPaHjhu4174bqh4bqlw6PDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6tcOjw6PhuqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oTjhu5rhu5/hu53huqNm4bqp4bud4buN4bqjZ3l04bud4bqjZ+G7jeG6reG6tjM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4R+G7jeG7keG6o+G7nMOy4bqt4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqjxqHhuqvhuqPhu5vDunjhuqN4duG7o+G7ncOy4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7reG7jeG7h3jhuqN44bqi4bqjeMO1Z+G7jeG6o2fhuqBnMuG6o+G7neG7jeG7j2x54bqjxqHhu4Hhu53huqN44buN4bqt4bub4bqjw7Lhu4/huq3huqPhu63hu43hu7Vn4bqjxILhu7XhuqNn4bqpZ+G6o+G7neG7jeG6q+G6o2fhu43hu7Phuq3huqN4dmrhu53huqNp4buR4bqt4bqjZuG6q+G7neG6o3jhu43hu5HhuqPhurBk4bqjxILhuqvhu6PhuqNn4bqpZ+G6o2jhu5Hhu63huqPGoW8y4bqjeGt4MzMz4bqjR+G7jeG7keG6o+KAnHh2w7nhuqN44bqr4buP4oCd4bqjZ+G6qWfhuqPhu5vhu5/hu53huqPEkeG7neG6o2fhu43huq3hurbhuqPEguG6q+G6o2lB4bupZ+G6o+G7neG7jeG7j2x54bqj4but4buN4buHeOG6o3jhuqIy4bqjZ+G6qWfhuqN44buN4buB4bq24bqjeHbhu6Phu53DsuG6o2fhu43hu7Phuq3huqPhu5fhu43DreG7nTPhuqNH4buN4buR4bqjZ+G7oeG7neG6o2lB4bupZ+G6o3dB4bqjeOG7jeG7geG6tuG6o2hi4bq24bqjZ+G7jeG7o+G6o2fhuqln4buN4bqjxqHhuqvhu5vhuqN44buNauG7m+G6o+G7m8O6eOG6o3d04bqj4bub4buf4bud4bqj4bubxanhu4/huqNn4buN4buj4bqj4but4buN4buj4budw7LhuqPhu63hu43DvTPhuqNH4buNw7Xhu53hu43huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjaeG7j2x54bqj4bud4bqr4bq24bqjZ+G6q+G7ncOy4bqj4buX4buN4buPa+G7neG6o2fhu43hu5HhuqNp4bqt4bub4bqj4bubauG6o+G7neG6v3nhuqNn4bqpZ+G6o+G7m+G7n+G7neG6o8SR4bud4bqjZ+G7jeG6reG6tjLhuqN4w4DhuqNp4buf4bqj4bubYuG7neG7jeG6o2hi4bud4bqj4bud4buN4buH4bud4bqjaeG6uXjhuqPhu43huqvhu53DsuG6o3h2xJHhu5vhuqN3eeG6v3jhuqPEkeG7neG6o2fhu43huq3hurbhuqNn4buN4buj4bqjeOG7j21n4bqjZ0HFqeG7j+G6o8SC4bqr4bqj4bud4buN4bqr4bqjZ+G7jeG7s+G6reG6o3h2auG7neG6o2nhu5Hhuq3huqNm4bqr4bud4bqjeOG7jeG7keG6o+G6sGThuqNG4buT4bub4bqjV+G7p+G7neG6o8SC4bqr4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o+G7nOG7j+G7neG7jeG6o0bDtOG7neG7jeG6o8SC4bqr4buj4bqjZ+G6qWfhuqNo4buR4but4bqjxqBv4bqj4bus4buN4buHeOG6o2lj4budMuG6o8agb+G6oyZ54bqjxqHhuq3hu50y4bqjWGt44bqjWOG7jeG6reG7neG7jeG6o+G7m+G7j+G7neG7jTLhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o3h54buB4budMzMz4bqjV2Phu53huqPhu63hu43hu4Phu5vhuqPEkeG7neG6o2fhu43huq3hurbhuqNn4bu34bqt4bqj4bud4buN4bqr4bqj4buN4bqr4budw7LhuqNpZOG6o2lB4bupZ+G6o2fhu43DgeG7ncOy4bqj4bud4buN4buH4bud4bqjxIJt4bqjd+G7j+G7neG7jeG6o+G6reG7neG6o3jhu6Phuqvhu53huqN44buN4bqgZ+G6o+G7reG7jeG7g+G7m+G6o8SC4bqr4bqj4but4buN4bu1Z+G6o8SC4bu14bqjaeG6reG6o2hi4budw7LhuqPhu53hu4154bqjZ+G7gXnhuqNn4bu34bqt4bqj4budw7JBxrDhu4/huqPEkeG7neG6o2fhu43huq3hurbhuqN4dkHGsOG7ncOyMuG6o8SR4bud4bqjZ+G7jeG6reG6tuG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqjdsOp4bubMuG6o+G7m+G7s+G7ncOy4bqjxIMy4bqjaOG7kWfhu43huqPEguG7teG6o+G7m8Oq4bub4bqjZ8O94budw7LhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o3bDqeG7mzLhuqPhu5vhu7Phu53DsuG6o8SDMzMzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7j0fDreG7nXjDrXbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqj4bqlw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurPhuqXDo+G7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy/hu4/EgjNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS/hu53DreG6rncv4bqv4bqx4bqv4bqzL+G6r8Oj4bqzaMSDxIPhurXhuq/huqXhurfhuqV44bqz4bq3w6PhuqfEg8ahw6Mz4buV4butw7IgdnvDouG6peG6p+G6oeG6o+G6rcaheHvhuqFGa+G7reG6o2fhu43huq3hurbhuqMt4bqjJuG7keG6o+G6tmp54bqjeOG7jUHhu6fhu53DsuG6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6oeG6pcOjw6PhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurPhuqXDo+G6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhOEfhu43hu5HhuqNIQeG7p+G7ncOy4bqjWOG7jeG7keG6o+G7nMOy4bqt4bqjZ+G7s+G7ncOy4bqjZ8O64budw7LhuqN34bqg4bqjxILhuqvhu6PhuqNma+G7rTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44bucZeG7m+G6o2ZleOG6o3jhu43hu5HhuqPhu43hu49reeG6o3jhu49qeeG6o2jhu7Phu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqPhu53DskHGsOG7j+G6o2jDquG7nTLhuqNn4buN4buR4bqj4bucw7Lhuq3huqNpZOG6o+G7l+G7jeG7q+G7j+G6o+G7ncOy4buN4buPbeG7reG6o3jhu43huqvhu53hu43huqNnc+G7ncOy4bqjxILFqeG7j+G6o2fhuqln4bqj4bub4buf4bud4bqjxJHhu53huqNn4buN4bqt4bq24bqjZ+G7n+G6o+G7ncOyeXXhu53huqPDsnRn4bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu63hu43hu4Phu5vhuqN44bqg4bqj4bud4buN4buPauG7nTLhuqPDsuG7j+G6q3nhuqNo4buP4bud4buN4bqjaEHhu7Hhu53DsjLhuqN4dHjhuqNn4buN4buj4bqjd8OBZ+G6o+G7l+G7jXHDreG6o8SC4bqr4bqj4buveeG6reG7neG6o3h2cOG7ncOy4bqj4buN4bun4bud4bqjxqHhuqvhuqN4dnnhurZs4bud4bqjZ2Phu5vhuqPhu43DgeG7ncOy4bqjd+G6qeG7ncOy4bqjeGLhu6My4bqj4budeXPhu4/huqNoQeG7seG7ncOy4bqjQcWpZ+G6o+G7m+G7pzLhuqPhu6954bq2a3jhuqN4w6rhu5vhuqNm4buPa+G7neG6o+G6suG6o3hB4bur4budw7LhuqN44buN4bqr4bud4buN4bqj4buN4buPbeG7neG6o3jhu43huqBn4bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7neG7jeG7j2x54bqj4buNw7rhu4/huqPEguG7j2rhu53huqPhu63hu43hu7XhuqPhu53Dg+G6o+G7l+G7jeG6qWczNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oXjDreG6sHgt4bqtxqHhu4/DsuG7nTDhuqN24buPw7Lhu414MeG6oTg3d3h24buj4budw7I4RuG6q+G7j+G6o8SC4bqr4bqjY+G7neG7jTDhuqPhu5rhu4/hu53hu43huqNYduG6reG7ncOyNy93eHbhu6Phu53Dsjg3L+G7rTg=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]