(vhds.baothanhhoa.vn) - Cá tầm xào nấm hương là món ăn ngon được thực khách ưa chuộng.
4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buHUcOzaeG6uuG7ncOBaeG7iMOy4bqgacOA4bubw4FpduG7hOG6rMOA4buv4buBL3bDrOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFZ0b3Jo4buHUcOzaeG6uuG7ncOBaeG7iMOy4bqgacOA4bubw4FpduG7hOG6rMOA4buvaUHDsmnDgeG6osOAacO0w4Bpw4Dhu6/huqDDgGlz4buEQnFp4bq6dkhxaeG7uXbDs3F2aeG7hG9pcXbhurzDgsOA4buv4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4fhu4F3w4Hhu69pcUFv4bq44bq44bqpaHLhurp24bq8w4FwaXdRdMOA4bq6dMOJaGnhurjhurrEqEF04bqpaOG7indy4bq6dmVpbcOtw63EkOG7iMOpaXZ0d+G7r3bhurplacSpasOtxJDhu4jDqWhp4bq4w4lx4bqpaC8vcXLDgOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgv4buL4buJw6xuL+G7i8OtanLEqcOsxKnDrOG7i8Osw6zhurpqbuG7iWxB4buLLXF0bcOtxKlubOG7iy1xcnFtLcSpasSpcC1t4bq74bu3xJB04buvaGlvQeG6uuG6qWhRw7Np4bq64budw4Fp4buIw7LhuqBpw4Dhu5vDgWl24buE4bqsw4Dhu69oaeG7indy4bq6duG6qWhtw63DrWhpdnR34buvduG6uuG6qWjEqWrDrWhpL+G7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFFvxJDhurp34bqgw4Bo4buH4buOw4B2acOA4buv4bq84bq0w4BpV8OA4bq6dMOJw4B04bq64bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4dRw7Np4bq64budw4FpxJB2d2lB4bunaeG6unbDs3dp4bq6dsOyw4B2aeG6ukfDgOG7r2nDgXfFqcOA4buvaXDhu4/DgGnhurrhuqDhurlp4buE4bqoxJBpceG6vsOA4buvaXDDguG6umlxb8OAduG6uWnhurp34bun4bq8aXDhu5Fx4bq5acOA4buE4bqocWnDgeG7kcOB4bq5aXbDssOAdmnhurp4w4FpcMO0w4Fpw4B24bquaXF2R8OA4buvacOsamnEkHbDiuG6umlz4buraeG7r3dvacOMw71p4bq6duG7m8OBaXPGsOG6vGnDjMOy4bqgaeG6ukfDgOG7r2nhurp24bqoaeG6unbDveG6uuG6u2lTdMOBaXHDs2lzw7Vp4buE4bqoxJBpw4nDs8OAacOMw7LDgOG7r2lzxrDhurxpdm93acOB4buZ4bq6acOJ4bq0d2lz4buraXF24bqgacOJw7PhuqBpcuG7neG6vOG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHUuG6vsOA4buvaXF24buP4bqgacOA4bqiw4Dhu69pxJB2d2nhurp24bqsw4Fp4bq64bqud+G6uWlxduG6oGlxw7JpcXbhurxvacOMw7LhuqBp4buIw7LhuqBpw4HGsMOB4bq5aXLhu53DgWnDgHbhurzEqOG7scOA4bq5aUHhu53DgGlB4buEQuG6umlxduG6oGnhurp24bunw4FpdsOyw4B2aeG6usahxKjhurlpw4Dhu5vDgWl24buE4bqsw4Dhu69pw4zDsuG6oGlz4buP4bqgaXF24bq8w4Dhu6/hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7uHZ3aXHhu4/DgWnDgHbhu6PDgGlz4buEQnFpduG7hOG6rMOA4buvaeG6unbhuqzDgWlx4buGb2nDgOG7m8OBaUFvw4Bp4bq64bqub2nhurp2eWlxduG6oGlxw7Npc8O1aXF2d+G7p8OAacOMw7LhuqBpc+G7j+G6oGnDgHZvw4B24bq5acOA4bunw4Fp4bq6duG7p8OBaXLhu53hurxpdsOy4bqg4bq5aeG6uuG7hOG6rMOA4buvaeG6qOG6uuG6uWlxdsOK4bq6aXDDguG6umnDgMO0w4Dhu69pc8O1aXbhuqDDsmnDjOG6qHdpw4Dhu4Thuqhx4bq5acOA4bub4bq8aeG6uOG6tndpc8Wpw4Bp4bu5dndpxJB24budw4Bpw4Dhu4ThuqhxaeG6uOG6osOA4buvaeG6uMOzw4B2aeG6unZ5aXDhu5FxacOJb+G6u2lRduG6oGnhurp24bunw4Fpw4lv4bq8acOB4bq+d2nhurpv4bq5aXbDssOAdml24bqgb+G6uWnhurp2eWlBw7Jp4bq6dsOzd2nDgHbhuq5pw4zDsmnDgcOC4bq6aXF2w4rhurpp4bq6d+G7p+G6vGlw4buRcWnhu693w7Vpw4B24bquaeG6usOJ4buE4bqocWnhu7l2d2nhurp24buEQ8OA4buvaeG6unZGceG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkE/hurzhurp24bqgw4lo4buHPeG7r+G6vMSo4buxw4BpVsON4bq8aT3hu6/hurbDgOG7gS/EkOG7hw==

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]