(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù còn nhiều bộn bề khó khăn, song với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng lòng của Nhân dân, xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy) đang tập trung mọi nguồn lực để sớm về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu50m4bqg4buEcsOp4buWcsOU4buUw5nhuqzhu5hy4buY4bu54buEclThuqhy4bqw4bq4xIJFckbhu4hGxJBy4buYReG7iEZy4buET8OJckbhu7lGxJByxILhu6tH4bubL0V04bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVIOG6tuG7q+G6rnHhu50/xqByxIJJRnJGRcOJ4bqo4buUcsODS0Zyw4Phuqhy4buGRUhy4buGRXhG4buTcuG7kkdGxJByVE/DiXLhu5JRclThu61HcsSC4buUS8SCcsOU4buUw5nhuqzhu5hy4buCw4nhuqrhu5hyxILhu5zhu6tyxIJBw5Vy4bucw5ly4bqwdkbEkOG7k3LEgkXhurhGRXLDlOG7lMOZ4bqoRuG7k3Lhu5JRcuG6sEpGxJBy4buCSUbEkHLEguG7nOG7q3JhReG7uUZy4bqu4bu5RuG7k3LDmndyJuG6oOG7hHLDqeG7lnLhu5cm4bqg4buEcsOpReG7nMOZxqFy4bqw4burRsSQcuG7mMOAw5Vy4buY4buQ4buURsSQcuG7hMONw4lyRsSQ4buUSkZy4buCUcSCcuG6sEJy4buST+G7hHJU4bqocuG6sOG6uMSCRXJG4buIRsSQcuG7mEXhu4hGcuG7hE/DiXLhu5dhw6k5xqFyRuG7uUbEkHLEguG7q0fhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7neG7m8OJ4buExJByxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvceG6ruG7mEXhu5Thu4TDg3LDiSbhurZG4buY4bq24buQcXLhu5Lhu5jDmeG7guG6tm9xVcOJ4bqu4buYRcO0cuG7p+G7pXPDlcOa4buRckXhurbDicSQReG7mMO0csO5dXPDlcOa4buRcXLhu5Lhu5DEgm9xLy/EguG6rkbhu5nDg+G7q0fhu5hF4burRkVFR+G7q+G7mVRGL+G6ruG6tuG7kuG7huG7mEfDlS9G4bq2VeG7ki91dcO6xrAvdXNz4bquc3Rz4buldHXDueG7mHXDusO5dXPhu4Jz4buZ4buAw5XEkMO14buQb8O6xrDhu6lxcuG7q+G7guG7mG9xJuG6oOG7hHLDqeG7lnLDlOG7lMOZ4bqs4buYcuG7mOG7ueG7hHJU4bqocuG6sOG6uMSCRXJG4buIRsSQcuG7mEXhu4hGcuG7hE/DiXJG4bu5RsSQcsSC4burR3FyVcOJ4bqu4buYRW9x4bun4bulc3FyReG6tsOJxJBF4buYb3HDuXVzcXIv4bud4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVJuG7q8OV4buYw4lHRnHhu50m4buIRsSQcuG7kuG7jHLDmndyJuG6oOG7hHLDqeG7lnLhurDhu57DksSCcuG6sMOB4buUcuG7mOG7nuG7k3LDmuG7ucOZcuG6rlFGxJBy4buGReG7q0bEkHLhu5jhu5Dhu6tGxJDhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7nWHEkOG7q8OZcuG7kuG7q+G7lHLhu4ZFw4lyxILhu7FGcuG6sOG6uMSCRXLDmndyYcOpOXJGeOG7hHJ1c3Thu6Xhu5NyOnZGxJBy4bucw5nhu5Ny4bq5KmE/csOad3Im4bqg4buEcsOp4buWcuG6sHdy4buYReG7rUZFcuG7gsOAw5Vyw4Phu6tGcsSCRcOKcuG6sOG7r0dyw5rhu7nDmXLhuq5RRsSQcmHDqTlyRuG7uUbEkHLEguG7q0dyw5p3clThu61yxILhu7HEgnLhu5jDiULhu5Ryw4Phu6tGcmHDqTlyRuG7uUbEkHLEguG7q0dyxILhu5zhu6tyxILhu7HEgnLhu5hF4buIRuG7kXLDlUXhu7lGcsSC4buIRsSQckZFw4nhuqrhu4RyVOG7mnLEguG7mnLhu5hFQuG7k3LDlUXGoHJFw5LDlXJUT8OJckZ4RsSQcuG7glHEguG7k3LEgkXhu5TDmeG6pkZy4buE4buIRnLEguG7nOG7q3Lhu5hQRsSQcuG7mEXhu61GRXJUw4nhuqZG4buTcsOa4bu5w5ly4bquUUbEkHLhu4ZF4buURsSQcuG7huG6rHJFR+G7r8SCReG7k3Lhu4JLcuG7mOG7kOG6ukZFcsSCRcOJcuG7mMOJ4bqs4buYcuG7mEVRxIJyRcOJ4bqqRnLEguG7scSCcuG7mMOJ4bqm4buUcsSCReG6uHLhurBCcuG7mOG7kMOJQkZy4buGReG7q8OJcuG7mEVRxIJyRcOJ4bqqRnLDg3ZHcuG6sHbhu4RyRcOJ4bqq4buUcsOU4buUduG7mXI54buz4buYcuG7hkXhu7HEguG7k3LDmndy4bqwTMOJcuG7hE/DieG7k3JG4bu5RsSQcsSC4burR3JFw4nhuqrhu5Ryw5Thu5R2csSC4buxxIJyReG6ukZFcuG7mEXhu6DEgnLhu5jhu5TDmeG6pkZy4buY4buQ4buUw5nhuqhG4buTcuG7mFBy4bqwSHLhu5jhu69HcuG7klFyxIJF4buUw5lCRnLDg8OJ4bqsRnLhu4Thu69GRXLhu4ThuqRyVOG6qHJGRcOARnLhu5hF4bugxIJyxILhu5zhu6tyxILhu7FGcsODS+G7k3LhurB2RsSQclTDieG6pkbhu5Ny4buY4buvR3Lhu5JRcuG6sEpGxJBy4buYReG7lMOARnLEguG7q0dy4buY4buQR0bEkHJhReG7uUZy4bqu4bu5RnLhurDEqMOJclRPw4lyRkXDieG6quG7hHJU4buacsOa4bu5w5ly4bquUUbEkHJhw6k5ckbhu7lGxJByxILhu6tH4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53hu5vDieG7hMSQcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDiSbhurZG4buY4bq24buQcXLhu5Lhu5jDmeG7guG6tm9xVcOJ4bqu4buYRcO0cuG7p+G7pXPDlcOa4buRckXhurbDicSQReG7mMO0csO5dXPDlcOa4buRcXLhu5Lhu5DEgm9xLy/EguG6rkbhu5nDg+G7q0fhu5hF4burRkVFR+G7q+G7mVRGL+G6ruG6tuG7kuG7huG7mEfDlS9G4bq2VeG7ki91dcO6xrAvdXNz4bquc3Rz4buldXR14buY4bunc8O5dHThu4Jz4buZ4buAw5XEkMO14buQb8aww7rhu6lxcuG7q+G7guG7mG9xJuG6oOG7hHLDqeG7lnLDlOG7lMOZ4bqs4buYcuG7mOG7ueG7hHJU4bqocuG6sOG6uMSCRXJG4buIRsSQcuG7mEXhu4hGcuG7hE/DiXJG4bu5RsSQcsSC4burR3FyVcOJ4bqu4buYRW9x4bun4bulc3FyReG6tsOJxJBF4buYb3HDuXVzcXIv4bud4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVJuG7q8OV4buYw4lHRnHhu505S+G7mHLEkEjEgnJhReG7rXLhu4Thu7HDmXLhu5J2RnLDmuG7lEHhu5hy4buSw5LDiXLhuq7huqrhu5hy4buqRnJjReG7nk/EgnLhurBIRsSQcuG7mOG7kOG6pkZy4bqw4bq84burcsOD4butRnLDmndyJuG6oOG7hHLDqeG7luG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budY0VIciZF4buccuG7mOG6vMSCRXLhurkqYT9yw5p3cibhuqDhu4Ryw6nhu5ZyYcSQ4buUw5lDRnLDrOG7lOG7uUZyY0Xhu55ORsSQ4buTcsSCRUdyw4PDieG6rOG7mMO0ciDDieG6qkZyRuG7q8OZ4buTcsOad3Im4bqg4buEcsOp4buWcuG7hE/DiXLEgkXDinLhurDhu6/hu5hydOG7py904bupcuG7mMOJ4bqm4buUcsSCReG6uHJhw6k5ckbhu7lGxJByxILhu6tH4buZcsOp4buQR0bEkHLhu5hFw5PDiXLEkMOJ4burRnLhu5hPw4nhu5Ny4bqw4bq84burcsOVReG7nk5GxJBy4buS4bqkcuG7mMOAw5Vy4buY4buQ4buURsSQcuG7mEVRxIJyRcOJ4bqqRnLEguG7scSCcuG7mMOJ4bqm4buUcsSCReG6uHLEgklGcuG7mEXDieG6rOG7lOG7k3LhurDhu7nDmXLhurDhuqjhu5Ry4buC4butckZFU0bEkHLhu5jDieG6puG7lHLEgkXhurhy4buGRUhy4buGRXhG4buTcsOVReG7oMSCcuG7mOG7r8OVckVORuG7k3LhurBJw4lyRcOMw4lyRsSQ4buUSkZy4bqww4Hhu5Ry4buY4buecuG7gk9G4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53hu5vDieG7hMSQcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDiSbhurZG4buY4bq24buQcXLhu5Lhu5jDmeG7guG6tm9xVcOJ4bqu4buYRcO0cuG7p+G7pXPDlcOa4buRckXhurbDicSQReG7mMO0csO5w7p1w5XDmuG7kXFy4buS4buQxIJvcS8vxILhuq5G4buZw4Phu6tH4buYReG7q0ZFRUfhu6vhu5lURi/huq7hurbhu5Lhu4bhu5hHw5UvRuG6tlXhu5IvdXXDusawL3TFqXXhuq51dHNzxal0dOG7mOG7p+G7qXXDusO54buCc+G7meG7gMOVxJDDteG7kG/hu6nhu6l0cXLhu6vhu4Lhu5hvcSbhuqDhu4Ryw6nhu5Zyw5Thu5TDmeG6rOG7mHLhu5jhu7nhu4RyVOG6qHLhurDhurjEgkVyRuG7iEbEkHLhu5hF4buIRnLhu4RPw4lyRuG7uUbEkHLEguG7q0dxclXDieG6ruG7mEVvceG7p+G7pXNxckXhurbDicSQReG7mG9xw7nDunVxci/hu53hu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Um4burw5Xhu5jDiUdGceG7ncOp4buQ4buew5NGxJByOcOB4buEckZHRnIm4bqg4buEcsOp4buWcuG6sHdy4bqw4buv4buYcsSCReG7lOG6oEZyZOG7lMSoxIJyxJDDieG7q+G7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budYUXDk3LDlOG7lMOZ4bqs4buYcuG7gsOJ4bqq4buYcuG7mEVRxIJyRcOJ4bqqRnLhurBKRsSQcsODS3LEguG7scSCcsSQw4l2w4lyw5VF4buxw5Xhu5Ny4buncuG7mEXhu7FGxJBy4bqww4Hhu5RyRnjhu4RydXN1deG7k3LDmndy4bqwd3LhurDDgeG7lHLhu5jhu55yw5rhu7nDmXLhuq5RRsSQcuG7hEvhu5hy4buSxKhyxILhu4hGxJBy4buY4buQ4bq6RkXhu5FyRuG7uUbEkHLEgkHDlXJF4bqqcuG7mEXEqEbEkHLhurDDieG6qkbhu5Ny4bqw4buew5NGxJDhu5Ny4buY4buQ4buew5NGxJDhu5Ny4buY4buQ4buv4buE4buRcsOa4bu5w5ly4bquUUbEkHLhu4RPw4nhu5NyxIJFw4pGRXLhu5jhu5Dhu6tGxJByRkXhu61y4buMcuG6ruG7uUZyxILhu55yVE/DiXLhu5hMRsSQcuG7hsOJRkVyw5VF4bq4cuG7nk/EgnLhu5jhurhGRXLDucO64buTdHLhu5jGr3LhurBKRsSQ4buZcsOpR+G7rUZyw5p3ckXDieG6qkZyxIJIcnVy4buYReG7iEZyYcOpOXLhu4bDiULhu5Ry4buE4bqi4buU4buTcuG7guG7rXLhu5hF4buIRnIq4bq6RkVyw6zhu5TDmeG6pkZyVOG7rXLhu5hF4buIRnLDqUXhu5TDgUZyOOG7nk5GxJDhu5lyYXjhu4RydXN1deG7k3LDmndyw5VFQUZy4bqwQeG7lHLEgkhy4buYReG6puG7hHJ1cuG7mEXhu4hGcibhuqDhu4RyIEfhu6tyVOG7rXI44bueTkbEkHLDqUXhu61GRXLhurDhu6/hu5hy4buYw4nhuqbhu5RyxIJF4bq4cuG7mEXhu4hGcmHDqTly4buGw4lC4buUcuG7hOG6ouG7lOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4bud4bubw4nhu4TEkHLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw4km4bq2RuG7mOG6tuG7kHFy4buS4buYw5nhu4LhurZvcVXDieG6ruG7mEXDtHLhu6fhu6Vzw5XDmuG7kXJF4bq2w4nEkEXhu5jDtHLDuXVzw5XDmuG7kXFy4buS4buQxIJvcS8vxILhuq5G4buZw4Phu6tH4buYReG7q0ZFRUfhu6vhu5lURi/huq7hurbhu5Lhu4bhu5hHw5UvRuG6tlXhu5IvdXXDusawL3Vzc+G6rnN0c+G7peG7pcO54bun4buY4bupdXV1w7nhu4Jz4buZ4buAw5XEkMO14buQb+G7p3PDuXFy4bur4buC4buYb3Em4bqg4buEcsOp4buWcsOU4buUw5nhuqzhu5hy4buY4bu54buEclThuqhy4bqw4bq4xIJFckbhu4hGxJBy4buYReG7iEZy4buET8OJckbhu7lGxJByxILhu6tHcXJVw4nhuq7hu5hFb3Hhu6fhu6VzcXJF4bq2w4nEkEXhu5hvccO5dXNxci/hu53hu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Um4burw5Xhu5jDiUdGceG7nSDhuqpy4buYRcSoRsSQcuG6sOG7nsOTRsSQcsSQw4nhu6tHcuG7mEXhu4hGxJByw5p3cibhuqDhu4Ryw6nhu5Zy4bqw4buew5LEgnLhu5jhu5B2w4lyRkVR4bur4buTcsOVReG7msSCclThu5pyRkXhu5RyxILDgeG7lHLhurDDiXLhu4Lhu6/DiXLEguG7nOG7q3JhReG7uUZy4bqu4bu5RuG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budw6nhu5BHRsSQcsOVReG7seG7mHLhu5jhu5DDiUJGcuG7hsOJRkVy4buY4bqs4buTcsOad3JF4bueT0bEkHLhuq7huqJGcsOD4butcsSCR0ZyxIJF4buUw5lCRnLhurBMw4lyxIJOcsSCQeG7lHLEguG7ucOZcuG7mOG7kEpGxJDhu5NyVMOA4buYckbhu5Thu4jDieG7k3Lhu4Thu4xy4buQS0bEkHLhuq7DieG6qkZy4buY4bq4xIJFcsSC4bu5w5lyxJDhu6vDiXLDmuG7q0ZFcuG7hOG7q0bEkHLhu4Lhu6/DiXLhu5hF4buUckZFw4DDlXLEguG7q0fhu5Fyw5rhu7nDmXLhuq5RRsSQ4buTcsSC4bucRsSQcsSCxKhy4buE4buvRsSQcuG7guG7nk/DiXLEkMOJ4burR3Lhu5hF4buIRsSQ4buTcsSC4buIRsSQcuG7mOG7kOG6ukZFcsOZcuG7mOG6rOG7k3Lhu5jhu5Dhu57Dk0bEkHJFw43EgnLhurDhu7HDlXLhu6BGxJByRkXhu5RyxILDgeG7lHLEguG7nOG7q3JhReG7uUZy4bqu4bu5RuG7mXLDqeG7kOG6pkZy4bqw4bq84burcsOD4butRnLDmndyRcOJ4bqqRnLEgkhy4buES+G7mHLhu5LEqHJGReG7rXLhu4Thu7HDmeG7k3Lhuq5H4burRkVyRsSQRcOJ4bqqw5Vy4bqw4burRsSQckVH4buv4buYcuG6sEtGxJDhu5NyxJDDiXbDiXLDlOG7lMOZ4bqs4buYclTDieG6qsSCcuG7guG7reG7hHLEgkVHcsO6c3Ny4buC4burR3LhurBLRsSQcuG7mOG7r8OJcsSCRU3hu5nhu5nhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7neG7m8OJ4buExJByxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOJJuG6tkbhu5jhurbhu5BxcuG7kuG7mMOZ4buC4bq2b3FVw4nhuq7hu5hFw7Ry4bun4bulc8OVw5rhu5FyReG6tsOJxJBF4buYw7Ryw7l1c8OVw5rhu5FxcuG7kuG7kMSCb3EvL8SC4bquRuG7mcOD4burR+G7mEXhu6tGRUVH4bur4buZVEYv4bqu4bq24buS4buG4buYR8OVL0bhurZV4buSL3V1w7rGsC91c3Phuq5zdHPhu6XDunV14buY4bupdMWpc8O64buCc+G7meG7gMOVxJDDteG7kG/hu6Xhu6nFqXFy4bur4buC4buYb3Em4bqg4buEcsOp4buWcsOU4buUw5nhuqzhu5hy4buY4bu54buEclThuqhy4bqw4bq4xIJFckbhu4hGxJBy4buYReG7iEZy4buET8OJckbhu7lGxJByxILhu6tHcXJVw4nhuq7hu5hFb3Hhu6fhu6VzcXJF4bq2w4nEkEXhu5hvccO5dXNxci/hu53hu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Um4burw5Xhu5jDiUdGceG7nWF44buEcnVzdXPhu5Ny4buYReG7iEZyw6lF4buUw4FGcjjhu55ORsSQ4buTcsOad3Im4bqg4buEcsOp4buWcuG6sOG7r+G7mHLEgkXhu5ThuqBGcuG7mEXhu4hGcmHDqTly4buGw4lC4buUcuG7hOG6ouG7lOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budZOG7lOG7q3JUw4nhuqrEgnLhu5hFUcSCckXDieG6qkZyxILhu7HEgnLhu5jDieG6puG7lHLEgkXhurhyw5rhu7nDmXLhuq5RRsSQcsOad3Jhw6k5ckbhu7lGxJByxILhu6tH4buTcsODS3Lhu4Thu7Phu5hyRuG7iEbEkHLhu5hF4buIRnIm4bqg4buEcsOp4buWcsSCSHJGRcOJ4bqo4buUcuG7hkXhu4zDiXLhu5J5xILhu5Ny4bqww5PDiXLhu5LEqEbEkHJGxJDhu57Dk8OJcuG6ruG7uUZyxIJIckZFw4nhuqjhu5RyxIJ2w4ly4buYRcOJ4bqqRuG7k3Lhu5hH4butRnLDmndyRcOJ4bqqRnLEgkXDinLEgklGcnTDuXJFS3JGxJBFw6hH4buZcmlPw4ly4buSUXLEgsSocsSQeUbEkOG7k3JGTXLhu4JRxIJyxILhu5zhu6ty4buYR+G7rUZyReG6qnLhu5hFxKhGxJByxIJF4bq4RkVy4buY4buQ4bq8clThu61yRsSQ4buew5PDiXLhuq7hu7lG4buTcsOad3LDlUVBRnLhurBB4buUclThuqhy4bqw4bq4xIJFcmHDqTlyRuG7uUbEkHLEguG7q0dyVOG7rUdyxILhu5TEqMOJckZ44buEcnVzdXXhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Xhu6rhu5Thu5hFR+G7kHHhu53DqcSR4bq5YSJyOCnhu5svw5Xhu50=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]