(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời đại công nghệ 4.0 ngày càng phát triển mạnh mẽ, cùng với việc người tiêu dùng chuyển từ mua hàng truyền thống sang mua hàng qua các sàn thương mại điện tử (TMĐT) ngày càng được được ưa chuộng. Song đây cũng chính là “mảnh đất” màu mỡ cho các đối tượng lừa đảo “hoành hành”.
4buzw5LDg+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4buN4buMV+G7lknDgOG6oFZXOuG7lknhu6fDgFdJP1ct4bqm4buW4buMw5Phu5rhu63huqDhu5hYVlfhu4xPOuG7r8OA4bu1YULhu5rDkuG6oMOT4buM4bqsRuG6oOG7liPhuqbhuqBIQuG7nOG6oOG7lMOS4buM4bqgxqBY4bqm4bqgVsSQxqDhuqDhu6xY4bqm4bqgKeG7sOG7sOG7reG6oOG7jeG7jEvhu5rhuqDGoMOKV3bhuqDDkuG6qOG7msOT4bqg4oCc4buEU0bhuqDDkuG7pOG7jOKAneG7sy/DksOD4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7DhuqlJ4bqmR8OA4bu14buNw5LFqOG7jOG6oEjhuqrhu4zhuqBGUuG7msOT4bqg4buaw5PDkkzhuqDhurB34bqi4bqg4buaw5Phuqg64bqgRuG6qOG7msOT4bqg4buww5LhuqxX4bqgV+G7ruG7jE3hu5rhuqDGoOG6quG7msOS4bqgxqDhu4h24bqgRsOd4buaw5PhuqAq4bum4buM4bqgKuG7jExG4bqg4buaw5Phu7jFqOG7jOG6oFfhu4zEqFjhuqBHw53hu5rDk+G6oEbDklg6TeG7muG6oFcj4bqgxqBY4bqm4bqgw5Lhuqjhu5rDk+G6oFfhu65YOkvhu5rhuqBXw5JT4buaw5PhuqBW4bqm4buaw5PhuqDGoFjhuqbhuqDDkuG6qOG7msOT4bqg4busWOG6puG6oEbhuqxG4bqgVuG6qOG7muG6oFfDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgxqDhuqrhu4zhuqBI4buMTOG7muG6oFck4bqgeeG7jeG6vcOg4buNw73huqDhu5rDk+G6qDrhuqBG4bqo4buaw5PhuqBI4bu4xq9G4bqgSOG7uMavRuG6oOG7uOG6puG6oEbDklhV4buaw5N34bqgw7Lhu5zhu5rDk+G6oEjhurw64bqgRuG7tuG7msOT4bqgRsOS4buO4buaw5LhuqDhu5bhuqjhuqDigJzGoELhu5rDkuG6oEjDilfigJ3huqDGoOG6qFjhuqDGoOG7quG6oEbDkuG7nOG6oEbhuqxG4bqgSFPhu4zhuqBX4bu4xq/hu5rDk+G6oOG7liPhuqbhuqBIQuG7nOG6oOKAnMOS4buc4bqo4buaw5LhuqDDkuG6qOG7msOS4oCdd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buNI+G6oEjhur5Y4bqg4buaRMag4bqgxILhuqLEguG6ruG6oEhK4bua4bqg4bua4bqmOnbhuqBG4bqsRuG6oOKAnFfDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgKuG7suKAneG6oEbDkuG7jErGoOG6oEjhu5zhuqpX4bqgV+G6qOG7jOG6oFZC4bua4bqgV+G7rsSo4bua4bqg4buUw5JS4buaw5PhuqDDk+G7jOG6puG7muG6oMag4bqq4buaw5PhuqDhu5TDklLhu5rDk+G6oOG7msOTI+G7msOT4bqgw5Phu4zhuqbhuqBXROG7msOTduG6oFcj4bqg4buWI+G6puG6oEhC4buc4bqgSOG6rOG7msOS4bqgRsSQ4buw4bqgV8OSUuG7msOT4bqgV+G7jOG7muG6oEbhuqzhuqDhu5rDkuG6vOG7mnbhuqDhu5Yj4bqm4bqgSELhu5zhuqBXw5Xhu5rDkuG6oEZCxqB24bqg4buWI+G6puG6oEhC4buc4bqgSOG6vljhuqBX4bu44oCm4bqgw6HDneG6oEbhuqxG4bqgRuG7pOG6oOG7rFjhuqbhu5rhuqBGw5JARuG6oOG7mkThu5rDk3bhuqDhu4Thuqzhu5zhuqBGw5Lhu4524bqgV+G7rlg6S+G7muG6oFfDklLhu5rDk+G6oOG7luG7jMSo4bua4bqgV+G7skbhuqDhu7DDkuG6rFfhuqBI4buM4bqgRkLhu5rDkuG6oOG7hOG6rOG7nOG6oOG7msOS4bu44buaw5PhuqBG4bqsRuG6oCrhu7LhuqAq4buMTEbhuqBX4buuxKjhu5rhuqAq4buC4bua4bqgR+G7jE7hu5rhuqDhu67huqbhuqBH4bqm4buM4bqgR+G6uOG7msOT4bqgw5JF4buaw5PhuqDhu5rDk+G6qDrhuqDhu5TDkuG7jErhu5rhuqDhu5rDkuG7jEtY4bqg4buaw5Phu7jFqOG7jOG6oCrhu4Lhu5rhuqDhu4TDlOG6oFbhu4Dhu7DhuqDhu4Thu4I64bqgSErhu5rhuqDhu5rDk1LhuqDhu5rDk8OSxKh24bqg4buUw5Lhu6LhuqBX4buM4buad+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sGHhuqbhu7BX4buM4buc4buaw4Dhu7Xhu7Phu4zGoMOT4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu4xhSeG7mldJ4buuw4DhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4Am4buMR1fDkuG7reG6oMOC4bqi4bqi4buwP+G7r+G6oMOSSeG7jMOTw5JX4but4bqg4bq24bqiw4Phu7A/4buvw4DhuqBW4buuRuG7p8OALy9GR+G7mnfhu4Thuqbhu5xXw5Lhuqbhu5rDksOS4buc4bqmdyrhu5ovR0lW4buUV+G7nOG7sC/hu5pJJlYvxILhuq7Dg+G6ti/Dg+G6pOG6tkfhuq7Dg8ODxILDg+G6ruG6tFfhuqThurTDg+G6suG7luG6ti3Dg+G7hOG6sHfhu5jhu7DDk8OA4bqg4bqm4buWV+G7p8OAYULhu5rDkuG6oMOT4buM4bqsRuG6oOG7liPhuqbhuqBIQuG7nOG6oOG7lMOS4buM4bqgxqBY4bqm4bqgVsSQxqDhuqDhu6xY4bqm4bqgKeG7sOG7sOG7reG6oOG7jeG7jEvhu5rhuqDGoMOKV3bhuqDDkuG6qOG7msOT4bqg4oCc4buEU0bhuqDDkuG7pOG7jOKAncOA4bqgJuG7jEdXw5Lhu6fDgMOC4bqi4bqiw4DhuqDDkknhu4zDk8OSV+G7p8OA4bq24bqiw4PDgOG6oC/hu7Xhur1Y4bqm4bqgw5Lhuqjhu5rDk+G6oFfhu649RuG6oFdYOkrhu5rhuqBX4buMS8ag4bqg4buG4bua4bqg4buaw5Lhu4xLWOG6oOG7ruG7tOG7jOG6oOG7ruG7nHfhuqB5feG7msOS4bqgxqDhu4zhu5rDkuG6oMOS4bug4bqmw7134buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhur3hu6bhu4zhuqBI4bq8OnbhuqDDksOV4buaw5LhuqBXw5JARuG6oOG7liPhuqbhuqBIQuG7nOG6oOG7rFjhuqbhuqBA4buaw5PhuqBH4buy4buaw5PhuqB54bqm4buw4buww73huqDGoFjhuqbhuqDDkuG6qOG7msOT4bqgV+G7rj1G4bqgV1g6SuG7muG6oOG7luG6quG7jOG6oMagVVfhuqDhu5bhur7hu5rhuqDhu5ol4bqm4bqg4oCc4busWOG6pjrhuqDhu5bhuqrhu4zigJ134bqgYeG7suG6oFfDkk124bqgSE3huqBXw5XGoOG6oOG7lOG7jErGoOG6oOKAnEbhu5zhu5rhuqDGoFThu4zigJ3huqBG4bqsRuG6oEhT4buM4bqgV+G7uMav4buaw5PhuqDhu5bhu4Dhu7DhuqDDk+G7jOG6puG7muG6oMOS4bqo4buaw5PhuqBC4buc4bqgV+G7rsSo4bua4bqgVuG6qOG7muG6oFfDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgxqDhuqrhu4zhuqBI4buMTOG7muG6oFck4bqg4buaw5Lhu7jhu63huqDhu43hu4zhu5Thu4x24bqgw7LDkuG7nOG7sOG7sEl24bqg4bq74bqmeuG6pkfhuqZ24bqg4buN4buM4buUV+G7nOG7lOG6oMOyw5Lhu5zhu7Dhu6/huqBW4bqmWOG6oEjhu6J24bqgSEThu5rDk+G6oFdC4buM4bqgVkLhu5rhuqDhu7DDkuG7hsag4bqgV8OSxajhu4zhuqBX4buu4bqm4buaw5N24bqgxqAo4bqg4buww5Lhu4bGoHbhuqBIVOG6oMOT4buM4bqm4bqgR+G7suG7msOT4bqgKuG7puG7jOG6oMagQEbhuqDDk+G7jOG6rOG6oOG7ruG7iuG6oOG7hMOo4bucduG6oOG7lMOoxqDhuqBXw5JJ4buc4bqg4buWxajhu4zhuqDhu6xYQuG7msOT4bqgRuG6rOG7nOG6oEbhu6LhuqBG4bqs4buaw5LhuqDigJxXw5Lhuqbhu5rDkuG6oOG7ljvhuqDDk+G7jOG6rOG6oFZTRuKAnXbhuqDigJzDk+G7jELGoOG6oMOT4buM4bqs4bqgVlNG4oCdduG6oOKAnFfDkuG6puG7msOS4bqg4buWO+G6oD9C4bqg4buUw5Lhu5zigJ134bqg4bq7xq/hu4zhuqBH4buy4buaw5PhuqBXw5JS4buaw5PhuqBX4buM4bua4bqg4buUw5LhuqxGw5LhuqDDkuG6qOG7msOT4bqgRljhu5rDk+G6oEbDiuG7sOG6oOG7lMOS4buM4bqgV+G7jErhu5rhuqDDkuG6qOG7msOS4bqgV8OS4bqm4buaw5LhuqBX4buc4bqs4buaduG6oEhT4buM4bqgV+G7uMav4buaw5PhuqBXPeG6oD/hu7jhu5rDk+G6oOG7luG6qOG6oOKAnOG7msOS4bq84bua4bqgKuG7jMSo4bua4bqgRuG7tOG6puG6oFbhuqjhu5rhuqDhu43hur3DoOG7jeKAneG6oMOT4bug4buM4bqgSOG7jEzhu5ov4buaw5LEkOG7muG6oFfhu4zhu5rhuqBXw5JS4buaw5PhuqDhu4Thuqzhu5zhuqBXw4nhu5rDk+G6oOG7rFjhuqjhuqBX4buu4buM4bqg4bq84buaduG6oFfhu65Z4buaw5PhuqBXw5Lhu7jhu6jhu5rDk3bhuqBGw5Lhu5DhuqDhu5TDkuG6rEbDkuG6oMOS4bqo4buaw5PhuqBXw5Lhurzhu5rhuqBXw5Lhu4xKV+G6oMag4bum4buM4bqg4buaw5Lhu4Dhu5rhuqBI4bu4xq9G4bqg4buaw5Lhu7jhu5rDk+G6oDrEqFjhuqBG4bq+WOG6oOG7msOT4bu4xajhu4zhuqDGoFjhuqbhuqDhu7DDkkLhu4zhuqBGw5JYOk3hu5rhuqDhu5TDkuG7nELhu5rhuqDGoFVX4bqg4buww5Lhur7hu5rhuqDhu7DDkuG7juG6oFfhuqrGoOG6oMOT4bug4buM4bqg4oCc4buww5Lhu47huqAq4buA4bua4bqgRsOSWDpN4bua4oCd4bqgSE3huqBGw5Lhu4xKxqDhuqBI4buc4bqqV+G6oFfhuqjhu4zhuqBWQuG7mnfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7Bh4bqm4buwV+G7jOG7nOG7msOA4bu14buz4buMxqDDk+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buMYUnhu5pXSeG7rsOA4bqgVlc64buWSeG7p8OAJuG7jEdXw5Lhu63huqDDguG6ouG6ouG7sD/hu6/huqDDkknhu4zDk8OSV+G7reG6oOG6suG6ouG6ouG7sD/hu6/DgOG6oFbhu65G4bunw4AvL0ZH4buad+G7hOG6puG7nFfDkuG6puG7msOSw5Lhu5zhuqZ3KuG7mi9HSVbhu5RX4buc4buwL+G7mkkmVi/EguG6rsOD4bq2L8OD4bqk4bq2R+G6rsODw4PEgsOD4bq2xIJX4bqyxILhurDhurLhu5bDgi3EguG7hOG6sHfhu5jhu7DDk8OA4bqg4bqm4buWV+G7p8OAYULhu5rDkuG6oMOT4buM4bqsRuG6oOG7liPhuqbhuqBIQuG7nOG6oOG7lMOS4buM4bqgxqBY4bqm4bqgVsSQxqDhuqDhu6xY4bqm4bqgKeG7sOG7sOG7reG6oOG7jeG7jEvhu5rhuqDGoMOKV3bhuqDDkuG6qOG7msOT4bqg4oCc4buEU0bhuqDDkuG7pOG7jOKAncOA4bqgJuG7jEdXw5Lhu6fDgMOC4bqi4bqiw4DhuqDDkknhu4zDk8OSV+G7p8OA4bqy4bqi4bqiw4DhuqAv4bu1w6rDk+G7uMWo4buM4bqgxqBY4bqm4bqg4oCT4bqg4buaw5Phu7jFqOG7jOG6oOG7hOG6rOG7muG6oEhLWOG6oEbhu6LhuqBXw5JN4bqgV+G7ruG7qOG6oFfDkuG6qOG7msOS4bqg4bua4bqq4bua4bqg4buaw5Lhurzhu5p34bqgeX3hu5rDkuG6oMag4buM4buaw5LhuqDDkuG7oOG6psO9d+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1OcSo4bua4bqgRuG6quG7msOS4bqgSOG7onbhuqDhu5rEkMag4bqg4buExJBX4bqgSOG7uMavRuG6oOG7lOG7iOG6oMOS4buo4bqgRuG7tOG6puG6oFbhuqjhu5rhuqDhu43hur3DoOG7jeG6oEZV4buaw5PhuqBXw5LEqMag4bqg4buaw5Lhu4xLWOG6oOG7msOT4bu4xajhu4zhuqBG4bui4bqgV+G6vMag4bqg4buWO+G6oFYk4bqgR+G7suG7msOT4bqg4buww5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oFfDkkBG4bqgV8OS4bqm4buaw5LhuqBX4buc4bqs4bua4bqgV+G7ruG7uOG7pkbhuqDDkuG7nMOJRuG6oOG7msOS4buA4bua4bqgw5Lhuqjhu5rDk+G6oOG7msOS4bu44buaw5PhuqDhu5TDklLhu5rDk+G6oOG7lOG7jE3GoOG6oFfhu67huqbhuqDhu5rDk+G6pjrhuqBIQ+G6oFfDkuG6puG7msOS4bqgV+G7nOG6rOG7mnfhuqDDoFPhu4zhuqBX4bu4xq/hu5rDk+G6oFbhu4jhuqBG4bqo4buM4bqgSMOJV+G6oEjhu6Thu5rhuqDDkuG6qOG7msOT4bqg4buo4bqgV+G7ruG6quG7msOT4bqgV8OS4bqs4buM4bqgRsOSxah24bqgSFThu5rDk+G6oFfDksWo4buMduG6oMOT4bug4buM4bqgSOG7jEzhu5rhuqBX4buuw4rhu5rhuqDhuqbhu5rhuqDhu5TDkuG6rEbDkuG6oMOS4bqo4buaw5PhuqAq4bqo4bqgSMOa4bqg4buWw5nhu4zhuqBGw5Lhu5zhuqBWw5Lhu4zhu7Dhu7BJ4buu4bqg4buaw5Lhu7jhu5rDk+G6oFfDkj1G4bqgRsOSw4pX4bqg4buUw5LhuqxGw5LhuqBW4buI4bqg4buEw5ThuqDigJzhu4Thu5zGoOKAneG6oMOS4bqo4buaw5PhuqDDkuG7nMOJRuG6oEbDkuG7kOG6oOG7msOS4buA4bua4bqgSOG7uMavRuG6oOKAnEbDkuG7jEpG4bqgw5JV4buw4bqg4buuw5nhu5rDk+KAneG6oMOS4bqmOuG6oEbhuqxG4bqgKuG7gFfhuqDhu7DDkuG7hsag4bqg4buUw5JS4buaw5PhuqBG4bui4bqgw5Phu4zhuqzhuqBX4buuw5R24bqgw5Lhuqjhu5rDk+G6oOG7msOS4bqs4buMd+G6oOG6ucOS4buM4bqgP0I64bqg4buu4bqm4bqgVj3huqBGU3bhuqDhu7DDkuG6vuG7muG6oOG7luG7puG7muG6oOG7lMOS4bqsRsOS4bqgw5Lhuqjhu5rDk+G6oEbDkuG7kOG6oOG7hOG7jEpX4bqg4buaw5Phu4DGoOG6oOG7msOTw53hu4zhuqBGw5LDlFjhuqDGoMOKV+G6oFfhu4xL4bua4bqgKsOV4bqg4buUw5JS4buaw5PhuqA/4bqsRuG6oEjDlOG7msOS4bqgSOG7uMavRuG6oFfDklLhu5rDk+G6oFfhu4zhu5rhuqDhu5rDk+G7uMWo4buM4bqg4buE4bqs4bua4bqgKuG6qOG6oEbhuqxG4bqgVuG6qOG7muG6oOG7jeG6vcOg4buN4bqgRuG7tuG7msOT4bqg4buUw5JS4buaw5PhuqDDk+G7jELhu4zhuqDhu6xYOkpX4bqgSOG7uMavRuG6oOG7lMOS4buMSljhuqDhu5rhuqrhu4x34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwYeG6puG7sFfhu4zhu5zhu5rDgOG7teG7s+G7jMagw5PhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgEdXw5JYxqDhu4ThuqDhu4xhSeG7mldJ4buuw4DhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4Am4buMR1fDkuG7reG6oMOC4bqi4bqi4buwP+G7r+G6oMOSSeG7jMOTw5JX4but4bqg4bq2w4LEguG7sD/hu6/DgOG6oFbhu65G4bunw4AvL0ZH4buad+G7hOG6puG7nFfDkuG6puG7msOSw5Lhu5zhuqZ3KuG7mi9HSVbhu5RX4buc4buwL+G7mkkmVi/EguG6rsOD4bq2L8OD4bqk4bq2R+G6rsODw4PEgsSCw4PhuqRX4bqy4bqu4bq24bq04bq04buW4bqid+G7mOG7sMOT4bux4buu4bun4bqyxILhurDDgOG6oOG6puG7llfhu6fDgGFC4buaw5LhuqDDk+G7jOG6rEbhuqDhu5Yj4bqm4bqgSELhu5zhuqDhu5TDkuG7jOG6oMagWOG6puG6oFbEkMag4bqg4busWOG6puG6oCnhu7Dhu7Dhu63huqDhu43hu4xL4bua4bqgxqDDild24bqgw5Lhuqjhu5rDk+G6oOKAnOG7hFNG4bqgw5Lhu6Thu4zigJ3DgOG6oCbhu4xHV8OS4bunw4DDguG6ouG6osOA4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu6fDgOG6tsOCxILDgOG6oC/hu7Xhur1VV+G6oMag4bui4bua4bqgSFThuqDhu5TDkuG7jOG6oOKAnFfDkuG7uMav4buaw5PhuqBISuKAneG6oOG7msOS4buA4bua4bqg4buUw5JS4buaw5PhuqDhu5Thu4xNxqDhuqBX4buu4bqm4bqgV+G7ruG7uOG7pkbhuqDhu5TDkuG7jOG6oFfDkuG6puG7msOS4bqgV+G7nOG6rOG7mnfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7tcOgTeG6oFfhu67huqzhu5rDkuG6oFfhu67hu6jhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oOKAnOG7muG6quG7muG6oOG7msOS4bq84bua4oCd4bqgRuG7tOG6puG6oEbhuqxG4bqgw5Lhuqjhu5rDkuG6oCrhu4zhuqDhu5Yj4bqm4bqgSELhu5x24bqgxqDDilfhuqBX4buMS+G7muG6oOG7nOG6puG7muG6oOG7msOT4bu4xajhu4zhuqBX4buMxKhY4bqgR8Od4buaw5PhuqDhu5TDkuG7jOG6oMagWOG6puG6oMOS4bqo4buaw5PhuqBX4buuxKjhu5rhuqBW4bqo4bua4bqg4buN4bq9w6Dhu43huqBG4bq+4bua4bqg4buW4bu4WOG6oDvhu63huqDhu43DkkDhuqDhu5rDksOKV3bhuqBXWDpMV+G6oEhT4buM4bqg4buUw5JS4buaw5PhuqBGw5Lhu4zhuqbhuqBW4buK4bqgV8OSUuG7msOT4bqgV+G7jOG7muG6oEbhuqzhuqDhu5rDkuG6vOG7muG6oFfhu67EqOG7muG6oMag4bqq4buaw5N34bqg4buNw5JA4bqgw5Lhuqbhu4x24bqgxqBY4bqm4bqgw5Lhuqjhu5rDk+G6oOG7qOG6oEbhuqxG4bqgJknhu4RW4buMV0l24bqg4bqm4buw4buw4bqgWDrhuqBX4buO4bua4bqgSOG7uMavRuG6oEbhu6ThuqDhu6xY4bqm4bua4bqgRuG7ouG6oFfDkuG7hsag4bqg4busWDpL4bua4bqgRsOK4buw4bqg4buww5LDjeG7sHfhuqDhu43DkkDhuqDhu4ThuqZ24bqg4buaSljhuqDGoFjhuqbhuqDDkuG6qOG7msOT4bqg4busWOG6puG6oEbhuqxG4bqgxqDhuqrhu5rDk3bhuqBG4bq+4bua4bqg4buww5JC4buM4bqgV8OVxqDhuqDDkuG7jE1Y4bqg4buUKOG6oEbhuqxG4bqgSOG6rOG7msOS4bqgw5Phu4zhuqzhuqBG4bu04bqm4bqg4buaw5Phu7jFqOG7jOG6oMagWOG6puG6oFfhu67hu7jhu6ZGduG6oFfDlcag4bqgw5Lhu4xNWOG6oOG7lCjhuqBXw5JS4buaw5PhuqBX4buM4bua4bqgKkvhuqDhu5rDk+G7uMWo4buM4bqg4buE4bqs4buaduG6oD9JxqDhuqA/w41X4bqgKkvhuqAqw4rhu5rhuqBIS+G6oOG7msOTWFThu5rhuqDDk1NG4bqg4buuUeG6oOG7ruG6qOG7msOTduG6oOG7lMOSUuG7msOT4bqg4buaxKjhu5rhuqDDkuG6psag4bqgSFThuqDhu67hu4p24bqg4buUw5JYOkrhu5rhuqDGoOG6quG7jHfhuqDhu43DkkDhuqBX4bu4duG6oOG7lMOS4buM4bqgSMOJV+G6oMOS4bqo4buaw5PhuqBX4buuxKjhu5rhuqBW4bqo4bua4bqg4buN4bq9w6Dhu43huqBG4bq+4bua4bqg4buU4buMTcag4bqgV+G7ruG6puG6oMOS4bqo4buaw5N24bqgV8OSUuG7msOT4bqgV+G7jOG7muG6oEjDiVfhuqDDkuG6qOG7msOTduG6oMagQ+G6oEjhu6Thu5rhuqDDkuG6qOG7msOT4bqg4buuVOG7jOG6oMag4bum4buM4bqgV+G7jErhu5rhuqDDkuG6qOG7msOS4bqgV8OS4bqm4buaw5LhuqBX4buc4bqs4buad+G6oGHhu6LhuqDhu5rDkuG7uOG6oCrhu4A64bqg4buaw5Phu7jFqOG7jOG6oFfhu4zEqFjhuqBHw53hu5rDk+G6oMag4bum4buM4bqg4buUw5JS4buaw5PhuqDigJzhu5rDk+G7gMag4bqgSMSQ4buaw5PhuqDhu5pYU1fhuqBG4bqmOuKAneG6oOG7lMOS4buM4bqg4buaw5Lhu4Dhu5rhuqDDkuG6qOG7msOTd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sClYV8OS4buc4buuw4Dhu7Xhurvhuqbhu5rhuqBuw5JZ4buzL+G7sOG7tQ==

Lan Phú

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]