(vhds.baothanhhoa.vn) - Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội thông qua năm 2012 quy định ngày 9/11 hằng năm là “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, với dấu mốc lịch sử, đây là ngày Quốc hội nước ta ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11): Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội thông qua năm 2012 quy định ngày 9/11 hằng năm là “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, với dấu mốc lịch sử, đây là ngày Quốc hội nước ta ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946.

Tại Thanh Hóa, quá trình triển khai ngày pháp luật trong những năm qua đã đạt nhiều kết quả. Theo định kỳ hằng năm, vào dịp Ngày pháp luật Việt Nam, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai ngày pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phù hợp gắn với triển khai các nhiệm vụ, chuyên môn, điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo đó, các nội dung được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh lựa chọn triển khai cho Ngày Pháp luật năm 2018, gồm: Về công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật: Rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về tổ chức bộ máy, cán bộ; tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ; quy hoạch, tài chính, đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; Về công tác tổ chức thi hành pháp luật: Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đặc biệt, trong Tuần lễ triển khai Ngày Pháp luật năm 2018, từ ngày 5/11 đến ngày 11/11, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai các hoạt động mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với tổng kết phong trào thi đua 5 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Treo băng rôn - khẩu hiệu tuyên truyền về ngày pháp luật; Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở...

Sau 5 năm triển khai Ngày pháp luật Việt Nam, UBND tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch, phát động đợt thi đua năm 2018 với chủ đề: Thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã và đang triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật gắn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, pháp lệnh mới ban hành với quán triệt.

Với việc tổ chức triển khai đồng bộ của các cấp, các ngành, ngày pháp luật sẽ được tổ chức tốt trên địa bàn tỉnh ta, qua đó tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa quan trọng của ngày pháp luật trong đời sống xã hội, tạo cơ sở, động lực để chúng ta thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đó cũng chính là thông điệp gửi đến nhân dân các dân tộc, các nhà đầu tư về hình ảnh của tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng đổi mới, phát triển trên tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

Ông Bùi Đình Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa, cho rằng: Ngày pháp luật Việt Nam 2018, ngoài việc đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật một cách linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và có sức lan tỏa trong xã hội; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai, ưu tiên hình thức tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật. Sở Tư pháp Thanh Hóa tập trung tổ chức phát động, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua hưởng ứng 5 năm triển khai Ngày Pháp luật, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương.

K.H


K.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]