(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 15/7, tại Công ty giày Aresa Việt Nam, Khu Công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa đã xảy ra vụ cháy kho chứa hàng hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk+G7jztR4bq94buQezsi4buQO1JdOuG7kOG7jzRdOuG7kOG6s+G6veG7kOG7heG6seG7suG6t1BPLzvhu5jDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSDcuG7slBZw5TDk+G6tlFdOuG7kOG7mOG7mi/hu6JK4buQ4bqzUyzhu5Dhu480XTrhu5DhurPhur3hu5A6LFLhur3hu5Dhu4XhurHhu7LhurdQ4buQw4ksJeG6s+G7kOG7q1BbSuG7kMWpO+G6teG7kOG7jzRdOuG7kF06OywlxIPhu5DGsCbhu5Dhu6k0XUrhu5DEgzvhuqvDoF064buQ4bqu4bq1VF064buQcuG6q106SuG7kOG6ssSC4buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUOG7kMOdVeG7kOG6u1Thur3hu5DhurFQ4buQw6nhuqfhu5BYO1Hhur3hu5B7OyLhu5BYO2JQ4buQO1JdOuG7kDsgUEtPL8SDw5NPWSzDqeG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurPhu7LhurvhurMtUH0sOl3hu4jhu5BY4buyXeG6s+G7suG6scSow5TDk0/hu7Jbw5NPLFs64buQ4bq34bqxWEfDlC8vWFldS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buY4bug4buU4bueL8ag4bueWeG7mOG7mOG7muG7lOG7nOG7kuG7kuG6s+G7mOG7lMag4buW4bui4bua4bucfeG7mEs+xIM6w5Thu5Avw5NPL+G7slvDk08sWzrhu5DhurfhurFYR8OULy9YWV1LV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5jhu6Dhu5Thu54vxqDhu55Z4buY4buY4bua4buU4buc4buS4buS4bqz4buY4buUxqDhu5bhu6Lhu5rhu5x94buUSz7EgzrDlOG7kC/Dk0/hu7Jbw5NyLCVd4buQ4bqz4bqx4bqrw6BdOuG7kMOp4bqn4buQWDtR4bq94buQezsi4buQO1JdOuG7kOG7jzRdOuG7kOG6s+G6veG7kOG7heG6seG7suG6t1BLTy/hu7Jbw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5Thu6nhurci4burIuG6sVtQfcOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlFtQ4bqxOixdLVci4bqz4bqzIlvhu4jhu5xL4buSxIPhurPDlMOT4burOlDhur3hu5DhurdQ4bq14buQezss4buQXTvhu6xd4buQw53huqvhuqFY4buQ4bqzLF3hu5BXUSJK4buQxII7MF064buQ4buPVF074buQ4bq3UeG6s+G7kMSC4buP4buP4buP4buQw6lS4buQ4buP4bur4buPcuG7kMOdVeG7kMOdLCThurXhu5DDnTddOuG7kMag4buQ4bq74buy4buQWDtlUOG7kFg7UeG6vUrhu5Dhu5jhu5Dhurvhu7Lhu5BXNl1K4buQ4buU4buQ4bq74buy4buQWDsp4buQO+G6teG6veG7kFjhuqVdOuG7kDrhu7Bd4buQ4bua4buS4buQWFFd4buQVzdK4buQWDssPV3hu5Dhurfhu4Phu5DDnT1d4buQOywlXeG7kOG6s+G6seG6q8OgXTrhu5DhurPhurEsKl3hu5B7O1As4buQxIM74bqrYV064buQUV3hu5BZ4busxIPhu5DhurPDmeG6s+G7kMOdUVvhu5BYO1Hhur1LT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OU4bup4bq3IuG7qyLhurFbUH3DlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5RbUOG6sTosXS1XIuG6s+G6syJb4buI4bucS+G7ksSD4bqzw5TDk8O1LCVd4buQ4bqzLlg74buQezsi4buQWDtiUOG7kDtSXTrhu5B7O1RdOuG7kOG7nuG7muG7kltP4bq34bq1xIPDk+G7lE8v4bq34bq1xIPDk0rhu5DhurNTLOG7kOG6szvDoCzhu5DDnSwqW+G7kOG6u1Thur3hu5DhurFQ4buQWDtR4bq94buQ4bqz4bqxIl064buQezsi4buQWDtiUOG7kMag4buS4buS4buS4buQ4bqz4buqXeG7kFg7PeG7kMSDO+G7rltK4buQO1PhurPhu5BdO2RQ4buQ4bqzOF064buQO+G6ocSDS+G7kMO04buo4bq94buQfVLhu5BdO2VdOuG7kFg74buq4bqz4buQezss4buQWDtR4bq94buQ4bq3LF074buQ4bqxUOG7kH3huqvhuqFdOuG7kHs7ICxK4buQezss4buQw503WOG7kH3DoV1K4buQVF074buQO+G6q+G6o1064buQ4bqz4bqxZFjhu5DhurMsPcSD4buQw509XeG7kOG6t2JY4buQezsy4buy4buQWOG6rVDhu5BdOuG6q8OgLOG7kOG6sztQW+G7kDosUOG7kFg7ZVDhu5BYO1Hhur1LT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OU4bup4bq3IuG7qyLhurFbUH3DlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5RbUOG6sTosXS1XIuG6s+G6syJb4buI4bucS+G7ksSD4bqzw5TDk8O0PV3hu5Dhu5jhu5g74buY4bua4buQxIM7w6LhurNK4buQw51RW+G7kFg7UeG6veG7kMOdVeG7kMOd4bqr4bqhWOG7kHs7NV064buQWDs94buQw6lS4buQWeG7rMSD4buQ4bqzw5nhurPhu5A7IlJd4buQ4bqzIlJdS+G7kMOJ4bqn4buQWDtR4bq94buQezs0XTrhu5A64buo4bq94buQ4bqzOywl4bqz4buQO1Ms4buQw6kk4buQXTrhuqvDoCxK4buQ4bqzOywl4bqz4buQO1Ms4buQw6kk4buQ4bqzUizhu5DhurdUXeG7kMOdUF064buQw53huqvhuqFY4buQ4bqzOzVdOuG7kHsjS+G7kHIsJV3hu5BdOuG6teG6vSNd4buQXTvhu6hd4buQw6nhuqfhu5BYO1Hhur3hu5DDnVBdOuG7kMOd4bqr4bqhWOG7kMOdLCThurXhu5DhurPhurFQ4buQfVJb4buQ4bqxM0tPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7heG6teG6szsi4bqxw5TDk8OJS+G7hU8vxIPDkw==

V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]