(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 14/7, thông tin từ Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết: Đơn vị vừa phá chuyên án 619H, bắt giữ 3 đối tượng Trần Ngọc Huệ, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Vi Văn Tạo (sinh năm 1976) và Phạm Bá Thống (sinh năm 1985), đều ở xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn về hành vi mua bán trái phép các chất ma túy.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5Lhu4/hu6ThurXhu5I7LsOp4buSxqDhu5Lhu7I2LuG7kuG6tWLhuqMiO+G7kl3DolHhu5JYUiLhu5LhurXhurdSLuG7kuG6ryzhu7bhuq/hu5JZLOG7sOG6teG7kl1R4buS4bq14bqlw6rDky8s4buUw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq9z4bu0UcOd4buQw5Lhu7E7U8Oq4buS4buU4buaL+G7nkvhu5LhurUsNSI74buS4bq1LiLhu5LhurVk4buSw7U1Ijvhu5JRIuG7kuG6tOG6ruG7kuG6suG7rF3hu5LhurLDoSLhu5JO4bq0LFEiLOG7knMwUU/hu5JZLCDhu5JYLiThurXEqOG7kuG7kcOhIuG7kuG6uSnhu5LhurlkUeG7kuG6ryxS4buSWSzDosOqPSLhu5JSIuG7kuG7ouG7lFBzS+G7kljhu6ThurXhu5I7LsOp4buSxqDhu5Lhu7I2LuG7kuG6tWLhuqMiO+G7kuG6tOG6t+G7rCLhu5Lhu7E7Mlnhu5Jzw6IqS+G7ksOj4buS4bqxw6Lhu64i4buSc1Eu4buS4buPU+G7kuG6tOG6t2IiO0vhu5JzU+G7kuG7sTguSuG7kuG6uC7hu5LhurjDmSLhu5LhurRUIOG7kk7hurMuIizhu5Iiw5ld4buS4buUUOG7nuG7ok/hu5LhurlT4buS4bquLFRd4buS4buPUuG7kuG6tCw2Ijvhu5JO4bqzLiIs4buSIsOZXeG7kuG7lFDhu6Dhu5xPS+G7kuG7siXDouG7ksOj4buS4bq9w5rhu5Lhu6ti4bqhIjvhu5Lhu6soIkvhu5Isw6LDqioi4buS4bqww6JRIuG7kuG6ssOhIuG7kuG6uSXhu5IsUyIs4buS4bq5LuG7kl3DolHhu5JYUiLhu5LhurXhurdSLuG7kuG6ryzhu7bhuq/hu5JZUlnhu5JZLOG7sOG6teG7kl1R4buS4bq14bqlw6pMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWcOdIkxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7lFDhu5bhu6Av4bua4bugw53hu5Thu5Thu5zhu5Thu57hu5jhu5jhurXhu5bhu5bhu5bGoFDhu57hu6Bb4buUTHvhuq874buQ4buSL8OSw7VSWeG7kuG7sjYu4buS4bq1YuG6oyI74buS4bq5U+G7kuG6tVEiO+G7kuG6ueG7ruG6teG7kuG6ueG6reG7klIiTOG7kk7DrSIs4buSw7Vm4buSWcOiIjvhu5JZ4buw4bqvT8OTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6tFQu4buSWSxhS+G7klvEkVnhu5JbYuG6oyI74buSWTUiO+G7klEi4buS4bq1LMOi4buSOy7DqeG7ksag4buSWFIiLOG7kizhu7ThurcgLiJL4buSLMOhIuG7kuG7lMag4bug4buS4bq14bq3LirDouG7kuG7sjciO+G7kuG6tS4lIuG7kl3FqOG6tUzhu5LGsCxSXeG7kuG6veG7tuG6teG7kiLDoS7hu5LDo+G7klnhuqlR4buSWVJZ4buS4buyNi7hu5LhurVi4bqjIjvhu5IiU8OqS+G7klvEkVnhu5JbYuG6oyI74buSWTUiO+G7klEi4buS4bq1LiThuq/hu5LhurXhuq1Z4buS4buU4buSOzAu4buSIiwz4buSLOG7tOG6tyAuIkvhu5I74busIuG7kuG7muG7mOG7mOG7kuG6teG6ty4qw6Lhu5Lhu7I3Ijvhu5LhurlT4buSIiwuJcOi4buS4bq1USI74buS4bq54buu4bq14buSfSxSWeG7klkw4buSWy49IuG7kuG6scOiUSJMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4bq0VC7hu5JZw6Hhu5LhurHDolEi4buSWTUiO+G7klEiS+G7klhiw6BZ4buS4buy4busw6Lhu5JZUlnhu5Lhu7I2LuG7kuG6tWLhuqMiO+G7kn0sUS7hu5IiLOG7riLEqOG7ksO0IOG7kuG6scOi4bu0IuG7klguJOG6teG7kuG6ucOgLuG7kiIsUcOi4buS4bq1ZOG7kuG6teG6t2LDoFlL4buSIjtTw6rhu5Lhu5Thu5gv4bueS+G7ksOdYsOgLuG7kuG6uTPhu5JYMlnhu5JbU+G7kn0sUlks4buSw53DouG7klspWSxL4buS4bq4LuG7kuG6uMOZIuG7kuG6tFQg4buS4buyw5rhu5LhurUoXeG7kjvFqOG6r+G7knPDoirhu5LhurVULuG7kuG7lOG7kn0sUlks4buS4bqzVCLhu5LDo+G7kuG6tOG6ruG7kuG6suG7rF3hu5LhurLDoSLhu5Lhu7Im4buS4bq1LMOiPeG7kuG6ueG7riLhu5JZLMOiw6omIuG7ksag4buSWFIiLOG7kizhu7ThurcgLiLhu5LhurdR4buSc1Phu5Lhu7E4LuG7kuG6tS49w6Lhu5LhurUs4bqt4buS4bq5w6Au4buSOy5S4buSxqDhu5jhu5LhurXhurcuKsOi4buS4buyNyI7TOG7ksawLC7hu5LhurThurfhu6wi4buS4buxOzJZ4buSc8OiKuG7kuG7slEiO+G7kuG6teG6tz0i4buS4buyYuG6oSI74buS4bq54buuIuG7klksw6LDqiYi4buS4bqzNuG7kixTIjvhu5LhurXhurc9IuG7kuG6t1Hhu5JzU+G7kuG7sTgu4buS4bq1LCjhu5JYKeG7ksO1NSI74buSUSLhu5LhurThuq7hu5LhurLhu6xd4buS4bqyw6Ei4buS4bqvLFLhurXhu5IsLioiS+G7kljhu6ThurXhu5LhurHDolXhu5LhurVRIjtMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOScy4qIkvhu5LDtTUiO+G7klEi4buS4bq04bqu4buS4bqy4busXeG7kuG6ssOhIuG7kuG7ssOa4buSWFMi4buSOy5RIOG7kuG6ueG6reG7klIi4buSWSwg4buS4bquLDEiO+G7ksO14bqy4buR4bq04buS4bq1OC7hu5Lhuq8sVF3hu5Lhurkl4buSXVHhu5LhurXhuqXDquG7kk7DtTUiO+G7klEi4buS4bq1PCIs4buS4bq0LFEiLOG7knMwUU/hu5LhurUuJOG6r+G7kuG6teG6rVnhu5Lhu7IuJcOi4buS4bq14bq3UUvhu5Jdw6Phu5Lhurc4Ijvhu5LhurUs4bu0IOG7kuG6tSxWXeG7kuG6scOiw6olIkzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r2bDouG6tSwg4bq34buQw5Lhu7FM4buRw5Mv4bqvw5I=

N.Đ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]