(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhờ chủ động xây dựng kế hoạch điều hành; thực hiện duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị; tu bổ, sửa chữa hệ thống các công trình, sẵn sàng vận hành trong mọi tình huống và phân công cán bộ, công nhân trực chiến tại các trạm bơm nên từ đầu mùa mưa bão năm nay, trên diện tích thuộc Chi nhánh Thủy lợi Hà Trung quản lý chưa xảy ra hiện tượng ngập úng.
4buzw5LDg+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4buN4buMV+G7lknDgOG7teG7s1ZX4buu4buc4buaw5Phu7Vhw5Lhu4zhuqDhu5rDkuG6rOG7msOS4bqg4buNw5Lhu7Q64bqg4buWxq/hu4zhuqDhuqnhuqjhuqDhu43hu65Y4buaw5Phu63huqDDoELGoOG6oOG7hELhu5zhuqBX4buMxKhY4bqgWeG7msOT4bqgxqDDneG6puG6oMag4bu44bqm4bqg4buEQ+G7nOG7sy9WV+G7ruG7nOG7msOT4bu14buzL8OSw4Phu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sOG6qUnhuqZHw4Dhu7XDqsOSxajhuqBGw5Lhu7ThuqBIVeG7msOT4bqgP+G6vDrhuqBHPeG7msOT4bqg4buUSuG6oMOS4buc4bqqRsOS4bqgSOG7jEtY4bqgw5Lhuqjhu5rDkuG7r+G6oFfDkj1G4bqgw5Lhu4xM4bua4bqgR1g64bqgV1h24bqg4buEQuG7nOG6oEfhu7jhu6rhu5rDk+G6oMag4bqsOuG6oMag4buiRnbhuqBXw5Lhu4xKV+G6oOG7hMOU4buv4bqgV1jhuqDhu4TDmnbhuqBWJOG6puG6oEbDkiXhuqbhuqDDkkzhuqBXw5JT4buaw5PhuqBG4bqsRuG6oEZS4buaw5PhuqBX4buuw5Xhu5rDknbhuqBW4bq64bua4bqgVuG6qOG7msOT4bqgKuG7gOG7muG6oMOS4bqo4buaw5LhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqDGoOG7oOG7jOG6oFfDleG7msOS4bqgw5JYU+G7msOT4bqgKuG6qOG6oOG7sMOS4bq84bua4bqgRlLhu5rDk+G6oEbhuqzhu5rhuqDhu4RVduG6oEZS4buaw5PhuqDhu5rDkuG6vOG7muG6oFfhu649RuG6oEbDkuG7jErhu5rhuqBX4bqq4buM4bqgRuG6rEbhuqBX4buu4bqqxqDhuqDhu4Thu6TGoOG6oOG7msSo4bua4bqgVyPhuqBI4bq+WOG6oMagw53huqbhuqDGoOG7uOG6puG6oOG7hEPhu5zhuqDhu5pExqDhuqDhu5rhuqY6duG6oFfhu67EqOG7muG6oEfhu4xM4bua4bqgV+G7jkbDkuG6oFfDklhVRuG6oGHDkuG7jOG6oOG7msOS4bqs4buaw5LhuqDhu43DkuG7tDrhuqDhu5bGr+G7jOG6oOG6qeG6qOG6oOG7jeG7rljhu5rDk+G6oOG7rFhC4bua4bqg4buWO+G6oEbDkuG7uOG6puG6oD9COuG6oOG7ruG6puG6oMOS4buMTOG7muG6oFfhu7jGr+G7msOT4bqg4buaw5Phu4Dhu7DhuqBZ4buaw5N34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhu7Phu4zGoMOT4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu4xhSeG7mldJ4buu4bqgR1fDkljGoOG7hMOA4bqgVlc64buWSeG7p8OAJuG7jEdXw5Lhu63huqDDguG6ouG6ouG7sD/hu6/huqDDkknhu4zDk8OSV+G7reG6oOG6rsOCw4Phu7A/4buvw4DhuqBW4buuRuG7p8OALy9GR+G7mnfhu4Thuqbhu5xXw5Lhuqbhu5rDksOS4buc4bqmdyrhu5ovR0lW4buUV+G7nOG7sC/hu5pJJlYvxILEguG6ruG6pC/EgsODxIJH4bqww4PhurLhurDDgsSCxIJX4bqyw4PhuqTEguG7luG6pC3hu4zGoMOTLcSC4bqixILEguG6ouG6pMSCw4Itw4PhurbhuqLhurbEgsOCd+G7mOG7sMOTw4DhuqDhuqbhu5ZX4bunw4Bhw5Lhu4zhuqDhu5rDkuG6rOG7msOS4bqg4buNw5Lhu7Q64bqg4buWxq/hu4zhuqDhuqnhuqjhuqDhu43hu65Y4buaw5Phu63huqDDoELGoOG6oOG7hELhu5zhuqBX4buMxKhY4bqgWeG7msOT4bqgxqDDneG6puG6oMag4bu44bqm4bqg4buEQ+G7nMOA4bqgJuG7jEdXw5Lhu6fDgMOC4bqi4bqiw4DhuqDDkknhu4zDk8OSV+G7p8OA4bquw4LDg8OA4bqgL+G7teG7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sGHhuqbhu7BX4buM4buc4buaw4Dhu7Xhu43hu67huqrGoOG6oOG7hOG7pMag4bqgw6BS4bqg4bq9KOG6oCrhu4Dhu5rhuqDDkuG6qOG7msOS4bqgP0LhuqDhu5rhu7jhu6ZGduG6oEbDklPhu5rDk+G6oOG7msOT4buA4buw4bqgWeG7msOTd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1YcOS4buM4bqg4buaw5Lhuqzhu5rDkuG6oOG7jcOS4bu0OuG6oOG7lsav4buM4bqg4bqp4bqo4bqg4buN4buuWOG7msOT4bqgRuG7ouG6oOG7msOS4buMTMag4bqgKuG7suG6oFfhu7jhu6bhu4x24bqgV+G7jMSoWOG6oEbDkuG7nOG6oMOD4bq0L8SC4bqi4bqgP0N24bqgV8OSw5ThuqBX4buuw4rhu5rhuqBX4buuxKjhu5rhuqBIw5ThuqbhuqDhu4Thuqjhu5rhuqDDklg6TOG7muG6oOG6qeG6qOG6oOG7jeG7rljhu5rDk+G6oHlX4buuI+G6oEbhuqxG4bqgP0PhuqDhuqnhuqjhuqDhurvhu5Lhu5rDknbhuqDhuqnhu5zhuqpX4bqg4bqt4buM4bqm4buaw5N24bqg4bqp4bqo4bqg4buf4buM4buaw5LDvXbhuqAq4bum4buM4bqgR+G7jEzhu5rhuqBX4buORsOS4bqgKuG7suG6oMagw53huqbhuqDhu5bhuqjhuqDhuq534bqk4bqi4bqi4bqgw5LhuqbhuqAq4bqo4bqgV+G7jMSoWOG6oEbDkuG7nOG6oCrDneG7msOT4bqg4buaUuG7msOT4bqgV8OSUuG7mnbhuqBIUuG6oFfDksOU4bqg4buW4bqo4bqg4bqud+G6ouG6ouG6osOS4bqmd+G6oOG6qeG7jEzhu5rhuqBhw5Lhu4zhuqDhu5rDkuG6rOG7msOS4bqgSOG6puG7msOT4bqg4busWELhu5rhuqDhu5Y74bqgxILEguG6oFfhu67huqrGoOG6oOG7hOG7pMag4bqgV+G7uOG7puG7jOG6oFfhu4zEqFh24bqg4bq04bqgRlPhu5rDk3bhuqDDg+G6oDNY4bqgOeG6rOG7nOG6oOG7n0Thu5rhuqAq4bqo4bqgw5Lhuqjhu5rDk+G6oFfhu65ExqDhuqDhu5TGoOG6oOG7lMSo4buaw5J24bqgxqDhu7jhu6Thu5rDk+G6oOG7mlXhu4zhuqBIVOG7msOTd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1w6Hhu5zhuqDDkkzhuqBXw5JT4buaw5PhuqBX4bu44bum4buMduG6oFfhu4zEqFjhuqDhu7DDkuG6vuG7muG6oOG7luG7puG7muG6oEjhu7jGr0bhuqBI4bq+WOG6oFfhu7h24bqgP+G6vDrhuqBHPeG7msOT4bqgV+G7ruG7uOG7pkbhuqDhu5pExqDhuqDDg+G6pOG6tOG6ouG6oOG7msSo4bua4bqgSEPhuqA/WFPhu5rDk+G6oEbDiuG7sOG6oOG7msOTw5Lhu4zEqMag4bqgV+G7ruG7oOG7msOTduG6oELhu5rDkuG6oMOS4bu44buo4buaw5PhuqBISuG7muG6oCrhu4xMRuG6oFfhu7jhu6bhu4zhuqBX4buMxKhYduG6oOG7msOSw4pX4bqg4buW4bqo4bqg4buaw5Lhu4xMxqDhuqAq4buy4bqgV+G7jMSoWOG6oFfDkuG7nOG6rFfhuqDhu5rhu7jhu6ZG4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgxqDDneG6puG6oMag4bu44bqm4bqg4buEQ+G7nHfhuqDhu5/DleG6oCrhu4A6duG6oEhN4bqgSELGoOG6oOG7hELhu5zhuqDhu5rDk1hU4bua4bqg4bua4bu44bumRuG6oEbDkuG7nOG6oCrhu7LhuqDGoMOd4bqmduG6oEjDiUbhuqDhu4Thu4xMV+G6oOG7luG6qOG6oFfhu4zEqFjhuqBXw5Lhu5zhuqxX4bqg4bua4bu44bumRuG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oMagw53huqbhuqDGoOG7uOG6puG6oOG7hEPhu5x24bqgYcOS4buM4bqg4buaw5Lhuqzhu5rDkuG6oOG7jcOS4bu0OuG6oOG7lsav4buM4bqg4bqp4bqo4bqg4buN4buuWOG7msOT4bqgSEPhuqBH4bqo4buaw5LhuqDhu5TDkuG7nELhu5rDk+G6oOG6suG6ouG6ouG6oFfhu67hu4xMWOG6oEhU4buaw5PhuqBXw5I9RuG6oMOS4buMTOG7muG6oEdYOuG6oFdYduG6oOG7hELhu5zhuqBH4bu44buq4buaw5N24bqgViThuqbhuqBGw5Il4bqm4bqgxqDhuqw64bqgxqDhu6JGduG6oFfDkuG7jEpX4bqg4buEw5ThuqBX4bqq4buM4bqgw4PhurbhuqBX4buu4bqqxqDhuqDhu4Thu6TGoOG6oOG7msOS4bu44bqgV+G7ruG6qsag4bqg4buE4bukxqDhu63huqDhuqnhuqjhuqDhuq3hu4zhuqbhu5rDk+G6oMODduG6oOG6qeG6qOG6oDnEkEZ24bqg4bqp4bqo4bqg4buN4buMSuG7muG6oMOD4bqgKuG6qOG6oHbhuqDDoFLhuqDhur0od3d3d+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1w6rDk+G7nOG6qOG7jOG6oFfhu4xK4bua4bqgw5Lhuqjhu5rDkuG6oOG7lMOS4buk4buM4bqgV8OSUuG7msOTduG6oOG7muG6quG7nOG6oCrDjVfhuqBG4bqsRuG6oEZS4buaw5PhuqBX4buuw5Xhu5rDkuG6oFfDkuG7tDrhuqDhu5bGr+G7jOG6oFfhu67EqOG7muG6oMOSTOG6oFfDklPhu5rDk+G6oOG7lMSo4buaw5LhuqBX4bu44bum4buMduG6oFfhu4zEqFjhuqBIQsag4bqg4buEQuG7nOG6oEfhu57hu5rDk+G6oEbDkkI6duG6oGHDkuG7jOG6oOG7msOS4bqs4buaw5LhuqDhu43DkuG7tDrhuqDhu5bGr+G7jOG6oOG6qeG6qOG6oOG7jeG7rljhu5rDk+G6oEbhu57hu5rhuqBGw5Lhu7ThuqBIVeG7msOT4bqgP+G6vDrhuqBHPeG7msOT4bqg4buww5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oOG6rOG7muG6oFfhu4zEqFjhuqBZ4buaw5PhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqDGoMOd4bqm4bqgxqDhu7jhuqbhuqDhu4RD4bucd+G6oOG7jcOSSeG7nOG6oEjhu6J24bqg4bqu4bqgKsOd4buaw5PhuqBX4buMxKhY4bqgRsOS4buO4buaw5LhuqBG4bu04bqm4bqgw5JYOkzhu5rhuqDhu5bhuqjhuqAqw53hu5rDk+G6oFfhu4zEqFjhuqBWUuG7msOT4bqg4bq7w6jhu5p24bqgKsOd4buaw5PhuqDhuqnhuqjhuqBuw5JZ4bqgKuG6qOG6oCrDneG7msOT4bqgVlLhu5rDk+G6oOG6qeG7nOG6qld34bqg4buN4buu4buc4buaw5PhuqBI4buiduG6oMSC4bqgKsOd4buaw5PhuqBX4buMxKhY4bqg4buW4bqo4bqgKsOd4buaw5PhuqBWUuG7msOT4bqg4bq7w6jhu5rhuqAq4bqo4bqgKsOd4buaw5PhuqDhuqnhuqjhuqBuw5JZ4bqgw5NUxqDhuqDDg+G6ouG6oD9D4bqgeeG6qeG6qOG6oMOqw5Phu6BGduG6oOG6qeG6qOG6oMOgUuG7msOTduG6oOG6qeG6qOG6oMOy4buk4buaduG6oHFK4bua4bqgw7Lhu6Thu5p24bqg4bq74buS4buaw5LhuqDhu43hu5zhuqrhu4x24bqg4bqp4bqo4bqgbsOSWeG6oCrhuqjhuqDhu43DksOU4bqgV+G7rsOK4bua4bqg4bqp4bqo4bqg4buN4buuWOG7msOTw73huqBG4bui4bqgR+G7jEzhu5rhuqBX4buORsOS4bqg4buUw5Lhu5xC4buaw5PhuqDDk+G6vuG7muG6oMSCd+G6ouG6ouG6ouG6oMOS4bqmduG6oEfhu5zhuqDDk+G6vuG7muG6oOG7lMOSWOG6oCo9RuG6oFZS4buaw5PhuqDhurvDqOG7muG6oOG7msSo4bua4bqgKuG7jExG4bqgV+G7jMSoWOG6oFfDkuG7nOG6rFfhuqDhu5rhu7jhu6ZG4bqg4buaw5Lhuqbhu5rDkuG6oCrhuqjhuqBXw5JY4buA4bua4bqg4buWxq/hu4x34bqg4bufw53hu5rDk+G6oFfhu4zEqFjhuqBWUuG7msOT4bqg4bqp4buc4bqqV+G6oMOTVMag4bqg4bq04bqgP0PhuqB54bqp4bqo4bqg4buN4bq84buaduG6oOG6qeG6qOG6oOG7jeG7jErhu5p24bqg4bqp4bqo4bqgOcOV4buaw5J24bqgcUrhu5rhuqDDoeG7uOG7pOG7msOTduG6oOG6qeG6qOG6oOG6reG7jOG6puG7msOTduG6oOG6qeG6qOG6oDnEkEZ3d3fDveG6oOG7luG6qOG6oCrDneG7msOT4bqgV8OSw4rhu7DhuqBX4buu4bu24buaw5PhuqAq4bqo4bqg4buUw5JS4buaw5PhuqDDk+G6vuG7muG6oFZS4buaw5PhuqDhu5rEqOG7muG6oCrhu4xMRuG6oFfhu4zEqFjhuqBXw5Lhu5zhuqxX4bqgw5PDieG7sOG6oOG7rsOKV+G6oOG7msOS4buMS1jhuqDhu5TDkuG7ouG6oOG7lMOSROG7mnfhuqBhw5Lhu5DhuqBG4bq+4bua4bqg4buW4bu4xq/hu5rDk+G6oMag4bu44bqm4bqg4bq24bqixqDGoOG6oCrhuqjhu5zhuqBXw5LFqOG7jOG6oEjhu4xNxqDhuqDhu5ZZ4bqm4bqgxqDhu6bhu4zhuqDDk+G7jEnhu5zhuqBGw4o6duG6oMOS4bucw4lG4bqgw4PhuqLhuqLhuqDGoMag4bqgKuG6qOG7nOG6oFfDksWo4buM4bqgSOG7jE3GoOG6oOG7llnhuqbhuqBI4bqm4buaw5PhuqAq4bqo4buc4bqgKuG7suG6oFfDkljhuqDDkuG7nOG6qkbDknbhuqDhu6jhuqAqw53hu5rDk+G6oFfDksOK4buw4bqgV+G7ruG7tuG7msOT4bqg4bua4bqoOuG6oOG7sMOSQuG7jOG6oEfDneG7msOT4bqgxqDhuqw64bqg4buE4bukxqDhuqBX4buMxKhY4bqgV8OS4buc4bqsV+G6oOG7muG7uOG7pkZ34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhu7Phu4zGoMOT4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu4xhSeG7mldJ4buuw4DhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4Am4buMR1fDkuG7reG6oMOC4bqi4bqi4buwP+G7r+G6oMOSSeG7jMOTw5JX4but4bqg4bqu4bq04bqi4buwP+G7r8OA4bqgVuG7rkbhu6fDgC8vRkfhu5p34buE4bqm4bucV8OS4bqm4buaw5LDkuG7nOG6pncq4buaL0dJVuG7lFfhu5zhu7Av4buaSSZWL8SCxILhuq7huqQvxILDg8SCR+G6sMOD4bqy4bqw4bqk4bqi4bq2V+G6suG6suG6suG6suG7lsOCLeG7jMagw5MtxILhuqLEgsSC4bqi4bqkxILhuqQtw4PhurLEguG6ouG6ouG6snfhu5jhu7DDk8OA4bqg4bqm4buWV+G7p8OAYcOS4buM4bqg4buaw5Lhuqzhu5rDkuG6oOG7jcOS4bu0OuG6oOG7lsav4buM4bqg4bqp4bqo4bqg4buN4buuWOG7msOT4but4bqgw6BCxqDhuqDhu4RC4buc4bqgV+G7jMSoWOG6oFnhu5rDk+G6oMagw53huqbhuqDGoOG7uOG6puG6oOG7hEPhu5zDgOG6oCbhu4xHV8OS4bunw4DDguG6ouG6osOA4bqgw5JJ4buMw5PDklfhu6fDgOG6ruG6tOG6osOA4bqgL+G7teG7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sGHhuqbhu7BX4buM4buc4buaw4Dhu7Xhu5/hu4Dhu5rhuqDDkuG6qOG7msOS4bqgP0LhuqDhu5rhu7jhu6ZG4bqg4buo4bqg4buN4buu4bqqxqDhuqDhu4Thu6TGoOG6oOG6qeG6qOG6oOG6reG7jOG6puG7msOT4bqgw4N34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhu41YOuG6oOG7msOS4buMxKjhu5p24bqg4buaw5LFqOG6oEbDkuG7tOG6oEhV4buaw5PhuqA/4bq8OuG6oEc94buaw5PhuqDhu7DDkuG7uOG7pOG7msOT4bqg4bqs4bua4bqgV+G7uOG7puG7jHbhuqBX4buMxKhY4buv4bqgV1jhuqBWJOG6puG6oFfhu67huqrGoOG6oOG7hOG7pMag4bqgP1hT4buaw5PhuqBGw4rhu7DhuqAq4bqo4bqg4buww5Lhurzhu5rhuqBGUuG7msOTduG6oOG7hFPhuqBX4buu4buO4bqgRuG6rOG7muG6oOG7hFV24bqg4buaw5Lhurzhu5rhuqAq4buMxKjhu5rhuqBXw5Lhu7jFqOG7msOT4bqgP1g6xKjhu5rhuqBA4buaw5PhuqBX4buuPUbhuqDEguG6sC/EguG6sMOS4bqgV+G6quG7jOG6oEbhuqxG4bqgV+G7ruG6qsag4bqg4buE4bukxqDhuqDhu5bhuqjGoOG6oOG7msOS4buMTMag4bqgKuG7suG6oFfhu4zEqFh24bqgV8OS4buc4bqsV+G6oOG7muG7uOG7pkbhuqDhu5rEqOG7muG6oFcj4bqgSOG6vljhuqDGoMOd4bqm4bqgxqDhu7jhuqbhuqDhu4RD4buc4bqgSErhu5rhuqDhu5rhuqY6duG6oEjDiUbhuqDhu4Thu4xMV+G6oOG7rFjhuqbhuqBG4bqsRuG6oFfhu67hu4Dhu5rhuqDGoOG7uOG6puG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oFfDkuG6rOG7msOT4bqg4bqkduG6oFfhu67EqOG7muG6oEfhu4xM4bua4bqgV+G7jkbDkuG6oMag4bqo4bqgSOG7pOG7muG6oCrDlOG6oEbhu6LhuqDhu5rDkuG7jEzGoOG6oCrhu7LhuqBX4bu44bum4buMduG6oFfhu4zEqFjhuqBGw5Lhu7jhuqbhuqA/QjrhuqDhu67huqbhuqBXw5Xhu5rDkuG6oFfhu67huqrhu5rDk+G6oOG7msOT4buA4buw4bqgWeG7msOTd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1w6Dhu7jGr0bhuqDhu4Thu4xKV3bhuqBXw5LFqOG7jOG6oFfhu4xKV+G6oFcj4bqg4bua4bqmOuG6oEhK4bua4bqgw5JKV+G6oMagw53huqbhuqDGoOG7uOG6puG6oOG7hEPhu5zhuqBG4bue4bua4bqgR+G7jE7hu5rhuqDhu4Thu4xK4bua4bqg4buww5JARuG6oFfhuqrhu7B34bqg4bufw5XhuqAq4buAOnbhuqBITeG6oEbDkuG7tOG6oEhV4buaw5PhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqDhu7DDkuG7nuG7msOT4bqgRsOSU+G7msOT4bqg4buEQ+G7nHbhuqDhu5bhu7JXduG6oOG7msOTROG7muG6oFfDleG7msOS4bqgV+G7ruG6quG7msOT4bqg4buaw5Phu4Dhu7DhuqBZ4buaw5PhuqDhu5TDjeG7nOG6oEfhuqjhu4x24bqg4buaw5LDilfhuqDhu5bhuqjhuqDhu6jhuqDhu5rDkiXhu5rDk+G6oCrDneG7msOT4bqgV8OSw4rhu7DhuqBX4buu4bu24buaw5PhuqBX4buuxKjhu5rhuqBH4buMTOG7muG6oFfhu45Gw5LhuqBI4buk4bua4bqgKsOU4bqg4busWELhu5rhuqDhu5Y7duG6oOG7msOT4buc4bqo4buM4bqgV+G7jErhu7DhuqBX4buyRuG6oEbDkuG7tOG6oEhV4buaw5PhuqDhu5bhuqjGoOG6oFdTV+G6oMOS4buk4bua4bqg4buaJeG6puG6oEZS4buaw5PhuqBX4bqsRuG6oFfhu4zEqFh24bqgV8OS4buc4bqsV+G6oOG7muG7uOG7pkZ24bqgYcOS4buM4bqg4buaw5Lhuqzhu5rDkuG6oOG7rsOKV+G6oEbhur7hu5rhuqBX4buQ4buaw5LhuqDhu6xY4bqm4bua4bqgV+G6vMagduG6oMOSw5nhuqBX4buuxq/huqDhu5Thu4zhu5rDkuG6oOG7sMOS4buO4bqgV1jhuqBWJOG6pnbhuqDhu5rhurzhu5rDk+G6oEbDiuG7sOG6oMagVVfhuqBWU+G6oFfhu67huqrGoOG6oOG7hOG7pMag4bqgw5Lhu4xM4bua4bqgSEPhuqA/WFPhu5rDk+G6oEbDiuG7sOG6oOG7msOTw5Lhu4zEqMag4bqgV+G7ruG7oOG7msOT4bqg4buaw5Lhu7jhuqBX4buu4bqqxqDhuqDhu4Thu6TGoOG6oOG6qeG6qOG6oOG6reG7jOG6puG7msOT4bqgw4N24bqg4bqp4bqo4bqgOcSQRnbhuqDhuqnhuqjhuqDhu43hu4xK4bua4bqgw4PhuqAq4bqo4bqgxIJ24bqgw6BS4bqg4bq9KHd3d+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sClYV8OS4buc4buuw4Dhu7U54bqo4buM4bqgKuG6qOG6oELhu5rDkuG6oOG6veG7jOG7msOS4bqg4bq7O3fhu7Mv4buw4bu1

Bài và ảnh Minh Lý.

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]