(vhds.baothanhhoa.vn) - Cách đây ít lâu, trong những nỗ lực cuối cùng của cả hai bên, Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Hà Nội và tiền đạo Nguyễn Quang Hải đã không tìm được tiếng nói chung trong việc ký kết một bản hợp đồng mới. Điều đó có nghĩa, đội bóng này và Quang Hải chính thức “đường ai nấy đi”. Sẽ có nhiều điều được công bố và cả những đồn đoán xung quanh một cuộc chia tay, vốn dĩ rất bình thường trong thể thao... Song điều đáng nói là cách hành xử chuyên nghiệp ấy hãy còn ít thấy ở môi trường bóng đá nước nhà.
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqh4buK4buT4bu54bqm4buNceG6t8Od4bu5ZHHhu5Hhurfhu5Lhurnhu5nhurfhu4vhu5Phu5lk4bq34bu3ZOG6puG6t+G7iuG7heG7ueG6t+G7ocOp4buL4bq3w6zGsOG6t8Osc3Hhu5HhurfEqcSR4bq34buSZeG6t1HGsOG7mTXhurfhu4rEkeG7i+G7k+G6t+G7k2Vx4buT4bq34bqk4bq24bq34buL4buT4bu54bqmb3Hhurdx4buR4buT4buZ4buNecOgL+G7k+G6teG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7kmpk4buJ4bqx4bqh4buKxJHhu4vhu5PhurfEqeG7heG6puG6t+G7leG7t+G6t+G7oeG7heG7uTfhurfhu7fhu7NyceG7keG6t3Hhu5PhurJx4buR4bq3ceG7q+G6t+G7oeG6sOG7i+G6t+G7i+G7ueG7p+G7meG6t+G7i8OBceG7keG6t+G7i+G6oGThurfhu4vhurnhurfhu5Nk4buZ4bq3w6xvcTfhurfhu4rhu4Xhu7nhurfhu6HDqeG7i+G6t8OsxrDhurdh4buK4bugw4zDoeG6t8Osc3Hhu5HhurfEqcSR4bq34buSZeG6t1HGsOG7meG6t+G6tGXhurfhu7fhu5nDsnHhurfEqcOpcuG6t1Hhu5Hhu7nhuqbDtXHhurfDneG7uWRx4buR4bq34buS4bq54buZ4bq3xKnhurvhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq34bu34buXcOG6t8Spw4N24buL4bq34bu34buZw7Nx4buR4bq3cXPhu5nhurfhu4vhu5Phu7lx4buR4bq34bu34buzcnHhu5HhurfhurThu5nhu43hu4vhurfhu5/huqzhurfhu5/Ds+G7t+G6t3DGsOG7t+G6t8Os4bq5ceG6t+G7k3Z54bq3xKnFqXHhu5Hhurdw4but4buZOOG6t8So4buZw7Lhu7nhurfEqXPhurfhu4tz4bq3ceG7keG7k+G7nWQ34bq3xKnGsOG7meG6t8Osc3Hhu5HhurdxZeG6puG6t+G6tGXhurfDneG7uWRx4buR4bq34buS4bq54buZ4bq34buL4buT4buVceG7k+G6t+G7t+G7k8SC4buL4bq34oCcxKnDg+G7r3Hhu5Hhurdk4buZ4bq3cWbhuqbhurfEqeG7meKAnTjhurfhu7Ru4bq34buLc+G6t3Hhu5Phu5nDsuG7ueG6t8Sp4buZw7Lhu7nhurfEqcODduG7i+G6t+G7i+G7pXHhu5HhurfDrOG7p+G6t+G6tGXhurfhu4vhurnhurdx4buT4bqyceG7keG6t8Spxalx4bq3xKlyxJFx4bq34bqk4bu5ceG7keG6t8O94bu5ZHHhu5PhurdwxrDhu7fhurfhu4vhu7nGsOG7i+G6t+G7i+G7k+G7mWThurfhu7dk4bqmN+G6t+G6tOG7p3Hhurfhu4nhu53hurfhu7Nm4bu34bq3w6zhu5dx4buT4bq34bu34buTw4Phu69x4buR4bq34bu34buzcnHhu5Hhurfhu7fhu5Phu4/hurfhu7fhu5Nkcjg4OOG6t+G7tHJx4buR4bq3xKnhu5nDsuG7ueG6t8SpxJFx4buR4bq3cXPhu5nhurfhu6Fl4bq34buLxJHhu4vhu5Phurfhu5NlceG7k+G6t+G6pOG6tuG6t+G7i+G7k+G7ueG6pm9x4bq3ceG7keG7k+G7meG7jXnhurdm4bqm4bq34buT4bq74bqm4bq34buLdHHhurfhu5Xhu7fhurfhu7fhu5Nm4bqm4bq3d+G6t3Dhu6Xhu5nhurfhu7fhu7PDg+G7r3Hhu5HhurfDrHNx4buR4bq3xKnEkeG6t3HDg+G7reG7i+G6t3Hhu5NlOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6seG7t2rhuqThu7ctZOG7oeG7meG7kXE14bq34buLanHhu7dq4buzNuG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buZ4buKanHhu7dq4buz4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurdi4bqz4bqzeeG6pDbhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3NeG6t+G6reG6tcOieeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu4vhu4lxOMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEv4buJauG7teG7n+G7t3J5L3Fqw4Lhu7Uvw6LDouG6teG6py/DouG6teG6q+G7ieG6p8Oi4bqz4bqn4bqlw6LhurPhu7fhuqnhuqvhurPDouG7oWMt4bq0cXkt4buTZHFy4buZw7Thu4vhurThu7Xhu7fhu5NkceG7k+G7k3I44bujeeG7keG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqx4buK4buT4bu54bqm4buNceG6t8Od4bu5ZHHhu5Hhurfhu5Lhurnhu5nhurfhu4vhu5Phu5lk4bq34bu3ZOG6puG6t+G7iuG7heG7ueG6t+G7ocOp4buL4bq3w6zGsOG6t8Osc3Hhu5HhurfEqcSR4bq34buSZeG6t1HGsOG7mTXhurfhu4rEkeG7i+G7k+G6t+G7k2Vx4buT4bq34bqk4bq24bq34buL4buT4bu54bqmb3Hhurdx4buR4buT4buZ4buNeeG6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6reG6tcOi4bqx4bq3L+G6ocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu4pkeeG7t+G7mXJx4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHhu7dq4bqk4bu3LWThu6Hhu5nhu5FxNeG6t+G7i2px4bu3auG7szbhurHhuqHhurhx4buTNeG6t+G7tuG7tiguUcOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHigJzhu5Thu7fhurfhu7fhu5Nm4bqm4bq34buLxJHhu4vhu5Phurfhu5NlceG7k+G6t+G6pOG6tuG6t+G7i+G7k+G7ueG6pm9x4bq3ceG7keG7k+G7meG7jXnigJ3hurfDrHfhu5nhurfhu7fhuq7hurfhu7fhu7PDg+G7reG7i+G6t8Spw7Nx4bq3cWThuqY34bq34buV4bu34bq3ceG7k2bhu7fhurfhu6Fl4bq34bu34bqu4bq34buf4buT4buZ4bq3w6xzceG7keG6t8SpxJHhurcu4buZ4buN4bu34bq3UWRw4bq3xKnhu5nhurfhu7fhu5NqcuG6t+G7i3Jx4bq3xKnDg+G7r3Hhu5Hhurfhu4vhu5Phu7nhuqZvceG6t3Hhu5Hhu5Phu5nhu4154bq34buTc2ThurdhceG6vXDhurfDouG6s+G6s+G6s8OhN+G6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7k+G7hXDhurdwxrDhurfhu7fhuq5x4buR4bq34buL4buTxIJx4buR4bq34buf4buZw7Nx4bq34buf4buT4bulceG7keG6t+G7leG7t+G6t3Hhu5PhurJx4buR4bq34buX4bq34bqkw6hyN+G6t2dw4bq34budN+G6t+G7icOD4bq34buFcOG6t+G7i+G7k+G7h3Hhu5HhurdwZuG6puG6t+G6tOG7ueG7meG6t+G7tWThu7nhurdx4buT4buZw7Lhu7nhurfhu4vhu7nGsOG7i+G6t+G7i+G7k+G7mWThurfhu7dk4bqm4bq34buR4buZ4bqyZOG6t+G7i2fhu7nhurfhu7fhu5PhuqDhurfhurRl4bq34buK4bugw4w44bq34buKc+G6t+G7t+G7s8OD4buvceG7keG6t+G7k3Z5N+G6t+G7i2fhu7nhurfhu7fhu5PhuqDhurfhu7Nk4bq3xKnhu5nhurfhurThu5fhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq3xKnEkXnhurfEgnHhu5HhurfEqcODduG7i+G6t+G7n+G6qOG6t+G6tHVx4buR4bq34buL4buT4bu54bqmb3Hhurdw4bulceG6t+G7i+G6oGThurfhu6Hhurtx4buT4bq3xKnDqXLhurfhu4rhu6DDjDfhurfhu5Lhu6Au4bq34bu34buzw4N3ceG7kTg4OOG6t3Bl4bq3xKnhurvhurfhu7fhu7Nz4bu34bq3xIJx4buR4bq3cMaw4bu34bq34buf4buTcuG6uXHhurfhu7fhu5nDsnE34bq34buhQeG7i+G6t+G7s2ThurfEqeG7meG6t+G6tMOtceG6t+G7i+G7k8ODZOG6t+G7k3JlceG6t+G7ocOp4buZOOG6t+G7inPhurfhu7fhu7PDg+G7r3Hhu5Hhurfhu5N2eTfhurfhu4tn4bu54bq34bu34buT4bqg4bq34buzZOG6t8Sp4buZ4bq34bq04buX4bq3w6zGoeG6t+G7i+G7k2hw4bq34buhw4Phu7Fx4buRN+G6t+G7t+G7k8ODd3Hhu5Hhurfhu5Nk4bqm4bq34buf4buT4bulceG7keG6t8Spw4N24buL4bq34bu3w6ly4bq3xKnhu5nDsuG7ueG6t+G7n+G7meG7jXHhurfhu7fhu5Phu7loceG6t+G7oXbhu5nhurfhurTDsuG6t+G7i+G7k+G7ueG6pm9x4bq3cOG7pXE24bq3w6zGoeG6t+G7pXHhu5HhurfDrGfhu7k34bq3xKnFqXHhu5HhurfEqcaw4buZ4bq3ceG7keG7k+G7meG6t3Hhu5Hhu6/hurfhu7Vk4bu54bq3cMaw4bu34bq34bq0ZeG7meG6t+G7t+G7s2hx4bq34bu34buT4buZ4bq3xKlm4bu54bq34bqk4bu54bunceG7keG6t3nhu5NyceG7keG6t8SpxrDhurfhu5Nk4bqm4bq34bu34buT4buZw7Phu7nhurdx4buT4buZ4buN4bu34bq34buT4bu54bqmw7Phu7c44bq3xKjhu4/hurfhu5Hhu5llceG7k+G6t+G7oXbhu5nhurfhu7fhu5PDs+G6t8OsZHHhurfEqWfhu7k34bq3ZHHhu5PhurdxZeG6puG6t+G7i+G7k+G6oOG6t8SpxrBx4buR4bq3ceG7k8OqceG6t+G7t+G7mXHhurfhu4vhu5Ny4bq3cMaw4bu34bq34bq0ZeG7meG6t3Hhu5Nl4bq3w6zEkXLhurfhu7fhu5Phu4Vx4bq3w73hu7lqcTfhurfhu7fDqXLhurfhu4nDg+G6t+G7oeG7uWhxOOG6t+G7inPhurfhu7fhu7PDg+G7r3Hhu5Hhurfhu5N2eTfhurfEqeG7j+G6t+KAnOG7i+G7k8Oq4buL4bq34bq9ceKAneG6t+G7n+G7k+G7meG6t+G7t+G7k2Rx4buT4bq34buh4bqs4bq34buTdnnhurfEqcWpceG7kTfhurfhu4tn4bu54bq34bu34buT4bqg4bq3cXXhurfhu4t0ceG6t3Dhu6/hu5nhurdwxrDhu7fhurfhu6Hhu7lo4bu34bq34bu1w4M34bq3cMaw4bu34bq34buf4bqs4bq34buR4buZ4bq54bq3xKnhu5nhurfhu4vDgXHhu5Hhurfhu7fhu7NyceG7keG6t8Os4bu54bup4buZ4bq34buhZXDhurfhurThu5nhu43hu4vhurfhu4vhu7nhu6fhu5nhurfhu4vDgXHhu5HhurfhurThu63hu5nhurfhu4rhu6DDjDg4OOG6ty5l4bq3xKnDg+G7sXHhu5Hhurdx4buT4buZb3E34bq3xKnhurvhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq34bu34buT4buZw7Phu7nhurdx4buT4bqyceG7keG6t+G7i+G7ucaw4buL4bq34buL4bq74buZ4bq34bq04bq7N+G6t+G7n+G7k2nhu7nhurfhu4vhu5Phu5nDs3Hhurfhu5Hhu5nhurJk4bq34buTZOG7meG6t8Osb3Hhurfhu7fhu7NvceG6t+G7i8SR4buL4bq3eeG7k8OD4buxceG7keG6t+G7t+G7meG7jXHhurfhu7fhu5Phu6Vx4buR4bq34bu34buZceG6t8Spw6nhu5nhurfhu4vhu5NBceG7kTjhurfhu7bhu7NyceG7keG6t+G7n+G7k+G7meG6t8SpczfhurfEqcOzceG6t+G7t+G7k+G7r+G7meG6t8Sp4buZ4buPcOG6t+G7k+G7meG7jXHhurfhu7fDqeG7mTfhurfhu4vhu7nGsOG7i+G6t+G7i+G7k+G7mWThurfhu7dk4bqm4bq34buR4buZ4bqyZOG6t+G7t+G7mcOyceG6t8Spw6ly4bq3w53hu7lkceG7keG6t+G7kuG6ueG7meG6t+G6tGXhurfhu4rhu6DDjOG6t8Osc3Hhu5HhurfEqcSR4bq34buSZeG6t1HGsOG7meG6t+G7ieG7mcO1ceG6t+G7s2Thurfhu5/hu5PEkeG6t29w4bq3xKlseTk4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7tuG7k2py4bq34buh4buv4buZ4bq3cMaw4bu34bq34buh4bq7ceG7k+G6t8Spw6ly4bq3d+G6t8SpxrDhu5nhurfDrHNx4buR4bq34bu34buT4bqg4bq3xKnhu6U34bq34bu34buzcnHhu5Hhurfhu7Xhu7nhu6fhu7fhurfDveG7ucSR4bq34bu34buz4buXceG7k+G6t8SpZXDhurd54buTxJFxN+G6t8SpxrDhu5nhurfDrHNx4buR4bq3cWXhuqbhurfhu6Hhu7nhu6Vx4bq3cHJx4buR4bq3cOG7ueG7p3Hhurfhu5Hhu5lk4bq34buTw6lx4bq34buTdnnhurfEqcWpceG7keG6t+G6tOG7reG7meG6t+G7i2fhu7nhurfhu7fhu5PhuqDhurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfEqOG7pXHhu5HhurdEceG7kzjhurfhu7bhu7nhuqbhurdx4buT4buZb3E34bq34buK4bugw4zhurfhu4vhuqJx4buR4bq34buL4buT4buZZOG6t+G7tW3hurfhu7fhu5Nm4bu54bq34buT4buZ4buP4bu54bq3ceG7keG7ueG6puG7jXHhurfhurR1ceG7keG6t+G7i+G6oGThurfhu7fhu5nDsnHhurfEqcOpcuG6t+G7k2Vx4buR4bq3xKln4bu54bq3w6xzceG7keG6t8SpxJHhurcu4buZ4buN4bu34bq3UWRwN+G6t+G7s+G6v3Hhu5HhurdkceG7k+G6t3Dhu7nhu6dx4bq3xKnDg3bhu4vhurfhu7fhu5Phurbhurfhu7fhu5PEkeG7i+G7k+G6t3fhurdw4bul4buZ4bq34bu34buzw4Phu69x4buR4bq3w6xzceG7keG6t8SpxJHhurfEqeG7m3Hhu5Phurfhu4tkcuG6t+G7k+G7sXHhurfhurRl4bq34buf4buTxJHhu7fhurfhu5/hu5NkcuG6t+G7i+G7k+G7mXHhu5Phurd54buTw4Dhu4vhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7iWRx4buT4bq34buT4buZ4buN4bu54bq3cOG7reG7meG6t+G7oWXhurfEqcawceG7keG6t+G7oeG6sOG7i+G6t+G7i+G6oGThurfDneG7uWRx4buR4bq34buS4bq54buZ4bq34bu34buzcnHhu5Hhurfhu7Xhu7nhu6fhu7fhurfhu7XhurDhurdx4buR4buT4buZ4buNeTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4buK4buT4buVceG7k+G6t+G6tOG7l+G6t+G6tGjhuqY34bq34buJw4HhurfhurTDsuG6t+G7t+G7l3Hhu5Phurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq3cOG7ueG7p3Hhurdx4buTw4Nx4buR4bq34bq0w7Lhurfhu6Hhuqzhurd54buT4bq54buZ4bq34buJ4bqwZOG6t+G7t+G7s29x4bq34bu34buZceG7k+G6t+G7t+G7k2dx4bq34bu34buTw4N2ceG7keG6t+G7t+G7pXHhurd54buTxJF54bq34buh4bu5aOG7t+G6t+G6tGXhurfhu7fhu6Vx4bq34bu34buzdXHhu5Hhurfhu7XhurDhurfhu6HhurBk4bq34buL4buTdXHhurfhu4vhuqBk4bq34buLZ+G7ueG6t+G7t+G7k+G6oDjhurfhu7Rk4bu54bq3ceG7kWXhuqbhurfhurXDoi3huqfhurfhu7fhu63hu5nhurfEqeG7heG6puG6t+G7t+G7mcOyceG6t8Spw6ly4bq3w53hu7lkceG7keG6t+G7kuG6ueG7meG6t+G7tW7hurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq34buLdHHhurfhu6Fl4bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq34buL4bqgZOG6t+G7iuG7oMOM4bq3w6xzceG7keG6t8SpxJHhurfhu5Jl4bq3Ucaw4buZOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqEuw61x4bq34bu34buTanLhurfhu6Hhu6/hu5nhurfhu6Hhurtx4buT4bq3xKnDqXLhurfhu4rhu6DDjOG6t8Osc3Hhu5HhurfEqcSR4bq34buSZeG6t1HGsOG7mTfhurfhuqThu7lm4bu34bq3eeG7k8SR4bu34bq34bu34bqu4bq34buhduG7meG6t+G7leG7i+G7k+G6t+G7iuG7oMOMN+G6t+G7i+G7k0Fx4buR4bq34bu34bul4buZ4bq34buh4bu54bulceG6t3ByceG7keG6t3Dhu7nhu6dx4bq3UeG7keG7ueG6psO1ceG6t8Od4bu5ZHHhu5Hhurfhu5Lhurnhu5nhurfhu7Vu4bq34bu34buZw7N54bq34bu3w4Dhu4vhurfhu5HDqnHhurfDrHPhurfhurThu63hu5nhurfEqcaw4buZ4bq3w6xzceG7keG6t3Hhu5PhurJx4buR4bq34buf4buT4bulceG7keG6t8OsZHLhurfhu5Hhu5nhu6/hurfhu4tz4bq34bqs4bq3xKnGoXHhu5Phurfhu5Hhu4Xhuqbhurfhu5/hu5Nz4bq34buJw7Xhurfhu5Nk4bqm4bq34buL4bq5ceG6t+G7t+G7s3fhurfhu4tn4bu54bq34bu34buT4bqg4bq3cOG7ueG7p3Hhurfhu7fhu5dw4bq3xKnDs3Hhurdx4buT4bqyceG7keG6t3Dhu6Xhu5nhurfhu7fhu7PDg+G7r3Hhu5Hhurfhu7fhu5Phu5nhurfEqWbhu7nhurdw4but4buZNuG6t3Dhu7nhu6dx4bq34bu34buT4bq24bq34bu34buTxJHhu4vhu5M34bq34buL4buT4buZceG7k+G6t3nhu5PDgOG7i+G6t3Hhu5PhurJx4buR4bq3xKnhu5tx4buT4bq34buLZHLhurfhu5Phu7Fx4bq34bq0w7Lhurfhu4vhu5Phu7nhuqZvceG6t3Dhu6VxOOG6t+G7iuG7oMOM4bq3w4xzceG7keG6t8SpxJHhurfhu5Jl4bq3Ucaw4buZ4bq34buh4bu54bulceG6t+G6oHHhu5Hhurfhu5PGsOG6t+G6tGXhurfhu7fDqXLhurfEqeG7mcOy4bu54bq34buf4buZ4buNceG6t+G7t+G7p+G7meG6t8SpZOG6t8Sp4buP4bq3UeG7keG7ueG6psO1ceG6t8Od4bu5ZHHhu5Hhurfhu5Lhurnhu5nhurfhu7fhu5PhurDhu4vhurfhu5Phu5nhu41x4bq34buR4buZZuG7i+G6t3Dhu7HhurfEqcODduG7i+G6t+G7i+G7k+G7seG7meG6t8Osc3Hhu5Hhurd34bq3ccOD4but4buL4bq3ceG7kXJl4buZ4oCdOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqEuw7Lhurd54buTZ3HhurfDneG7uWRx4buR4bq34buS4bq54buZN+G6t+G7t+G7mcOyceG6t8Spw6ly4bq3cWXhuqbhurfEqeG6u+G6t+G7i3Phurfhu5Phu7Fx4bq3ceG6tmThurfhu7fhu5NoeeG6t3Hhu5lvceG6t+G7kcOqceG6t8Osc+G6t+G6tOG7reG7meG6t8SpxrDhu5nhurfDrHNx4buR4bq34bu34buT4bqg4bq3xKnhu6U44bq34bu24buVceG7k+G6t8Spw7Nx4bq34bu34buT4buv4buZ4bq3xKnhu5nhu49w4bq34buT4buZ4buNceG6t+G7t8Op4buZN+G6t8Od4bu5ZHHhu5Hhurfhu5Lhurnhu5nhurfEqeG6u+G6t+G7t+G7k+G7meG6t8SpZuG7ueG6t+G6tcOi4bqp4bq34bu34buzaHE34bq34buR4buT4buZ4bq3xKnDg3bhu4vhurfhuqXhuq3hurfDrGVx4bq34bu34buTw6px4buR4bq34bu34buzcnHhu5HhurdwZeG7ueG6t8SRcuG6t+G7iuG7oMOM4bq3w6xzceG7keG6t8SpxJHhurfhu5Jl4bq3Ucaw4buZOOG6t+G7tuG7s3Jx4buR4bq34bu34buT4buv4buZ4bq34buR4buZZHHhurfEqXM34bq3w53hu7lkceG7keG6t+G7kuG6ueG7meG6t+G7i+G6onHhu5Hhurdx4buTw4PhurfEqcaw4buZ4bq3w6xzceG7keG6t+G7i3PhurfhuqXhurfhu6FnceG6t8SpcsOp4bu34bq3ceG7keG7peG7meG6t8O94bu5xJFx4bq3w73hu7nhu4Vx4bq3Ljjhu6BqZOG7keG7uWrhurdh4buLxJHhu4vhurdx4bq9cOG6t8Oi4bqz4bq14bqpN+G6t8Oi4bqz4bq1YjfhurfDouG6s+G6tWPDoTbhurfDouG6t+G7oWdx4bq34bq04bul4bq3xKnGoeG7i+G7k+G6t+G7ikF54bq3w53hu7nhu6fhu4vhurfhu5Hhu5lk4bq3YeG7i8SR4buL4bq3ceG6vXDhurfDouG6s+G6tWM34bq3w6LhurPDouG6s8OhNuG6t+G6peG6t+G7oWdx4bq34buh4buZb3Hhurfhu7fhu5nDs3nhurfhu5Hhu5llceG7k+G6t+G7tOG7mW/hu7nhurfhu4pBeeG6ty7hu5nhu43hu7fhurdRZHDhurdh4buLxJHhu4vhurdx4bq9cOG6t8Oi4bqz4bq1YzfhurfDouG6s8Oi4bqzN+G6t8Oi4bqzw6LhurXDoTjhurfhu7bhu7NyceG7keG6t+G7t+G7k2Vx4buT4bq34buL4bulceG7keG6t+G7i+G6oGThurfhu4rhu6DDjOG6t8Osc3Hhu5HhurfEqcSR4bq34buSZeG6t1HGsOG7mTfhurfhu4tz4bq34bu14bqw4bq3xKlzceG7keG6t+G7kXN54bq34buzZuG7t+G6t8SpxJFx4buR4bq34buf4buP4bq34buL4bqgZOG6t1Hhu5Hhu7nhuqbDtXHhurfDneG7uWRx4buR4bq34buS4bq54buZ4bq34bq0ZeG6t3Hhu5Phu6/hurfhu7fhu5NlceG7k+G6t+G7i+G7pXHhu5Hhurfhu4vhuqBk4bq34buK4bugw4zhurdh4buL4bqiceG7keG6t3Hhu5PDg+G6t+G7i8SR4buL4bq3xKnGsOG7meG6t+G7t+G7ueG6puG7j3HhurfDveG7ueG7p+G7i+G6t+G7keG7mWTDoTfhurfDneG7uWRx4buR4bq34buS4bq54buZ4bq3xKnhurvhurfEqcODduG7i+G6t+G6tOG7mXHhu5Phurfhu4lkceG7k+G6t8Os4bq/ceG7keG6t3Hhu5PhurJx4buR4bq34buR4buZ4bq54buZ4bq34bu34buTw4N3ceG7keG6t+G7i8SR4bq3ceG7k+G7hXE34bq3ceG7k8ODNeG6t+G7iGRx4buT4bq34buT4buZ4buN4bu54bq3w53hu7nhurnhurfDjHNx4buR4bq3LmVx4buR4bq3LuG7meG7jeG7t+G6t1FkcOG6t2Fx4bq9cOG6t8Oi4bqz4bq1YsOhNuG6t+G7imfhu7nhurfhu7fhu5PhuqDhurfhuqThu7lm4bu34bq34bu1w6rhu4vhurdx4buTZuG7t+G6t8So4bulceG7keG6t1FkcOG6t8SQ4bq3YXHhur1w4bq3w6LhurPhurVjw6E44bq34buKc+G6t+G7t+G7k+G7j+G6t3Fz4buZN+G6t+G7t+G7k2Vx4buT4bq34bu34buV4buL4buT4bq34buL4buT4bu5ceG7keG6t+G7i+G6oGThurfhu4rhu6DDjOG6t+G7oWXhurfDrOG7jeG6t3nhu5NzceG7keG6t+G7i+G7k3Lhurfhu4vEkeG6t3Hhu5Phu4Vx4bq34buLZ+G7ueG6t+G7t+G7k+G6oOG6t+G6pOG7uWbhu7fhurfhu7XDquG7izfhurfhu4t0ceG6t+G7i2fhu7nhurfhu7fhu5PhuqDhurfhuqThu7lm4bu34bq34bu1w6rhu4vhurfhu7fhu5Phu5fhurfEqXNx4buR4bq34buRc3nhurfhu6Hhu61x4bq34bq0ZXLhurfhu7fhu5NlceG7k+G6t+G7i+G7pXHhu5Hhurfhu4vhuqBk4bq34buK4bugw4w4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7iuG7k+G7gXHhu5HhurfEqcOD4buvceG7keG6t+G7tcOqeeG6t+G7t+G7reG7mTfhurfhu4vhu5PDg2Thurdk4buZ4bq3w6zhu5nDs+G7t+G6t8SpxrDhu5nhurfDrHNx4buR4bq34bu34buT4bqg4bq3xKnhu6Xhurfhu7Vu4bq34bu34buT4buZ4bq3xKlm4bu54bq3ceG7k8OD4bq34bu34buTw7PhurdxZXLhurfhu5/hu5Phu5nhurfhu7fhu5Phu5nDs+G7ueG6t+G6tMOqceG7keG6t+G7t+G7mcOyceG6t8Spw6ly4bq3ccaw4buZ4bq34bqk4bu5ZuG7t+G6t+G7tcOq4buL4bq3ceG7k2bhu7fhurfhu4vhuqBk4bq3cOG7l3Hhu5M24bq34buL4bqiceG7keG6t+G7i+G7k8ODZOG6t2Thu5nhurfDrOG7mcOz4bu34bq3w53hu7lkceG7keG6t+G7kuG6ueG7meG6t+G7tW7hurfDrMOD4but4buL4bq34buhb3HhurfEqeG7m3Hhu5Phurfhu4tkcuG6t3Dhu63hu5nhurfhurTDsuG6t+G7i+G7k+G7ueG6pm9x4bq3cOG7pXHhurfhu5Nk4bqm4bq34buhw6nhu5nhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq34buT4buxceG6t+G7keG7l+G6t+G7kuG7ueG6qHHhu5PhurfEqMSC4buLN+G6t+G7iuG7pXHhu5Hhurcu4buZceG7k+G6t3Hhu5Fl4bqm4bq34bu34buzw4Phu63hu4s24bq34buK4bulceG7keG6t1nhu5PDg3Zx4buRN+G6tyjhu7nhu4Vx4bq34bu24buzw4Phu69x4buRN+G6ty7hur1x4bq34buSaOG7uTg4OOG6t3Dhu63hu5nhurfhu5Phu6Vw4bq3w73hu7lkOOG6t1Hhu5PDg3Hhu5Hhurfhu4nDreG7ueG6t+G7keG7l+G6t8Sp4buZ4bq34buL4buT4bq9ceG7keG6t3HhurJk4bq34bu34buT4buX4bq34buLxJHhu4vhu5Phurfhu5NlceG7k+G6t+G6pOG6tuG6t+G7i+G7k+G7ueG6pm9x4bq3ceG7keG7k+G7meG7jXnhurfhu4vhuqBk4bq34buTZOG7meG6t8Osb3Hhurfhu7Nm4bu34bq3xKnEkXHhu5HhurfEqeG7j+G6t+G7i8SR4buL4bq34buK4bugw4zhurfhurRl4bq34buLZ+G7ueG6t+G7t+G7k+G6oOG6t+G7n+G7k8SR4buL4bq34buTdeG7i+G6t+G7t2h5OMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXlE4bu54bu34buTcuG7s+G6seG6oeG7tuG7k2Rx4buT4bq34buSZcOgL3nhuqE=

Thanh Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]