(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù thi đấu đầy quyết tâm tại Hàng Đẫy, Đông Á Thanh Hóa vẫn không thể có được điểm số trước Hà Nội FC trong trận đấu bù vòng 1 V. League 1-2022.
I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT89xJDhu4ZTOuG7juG6seG7k8O0ZnNlw6NZOuKAnOG6ruG7i+G7hWQ64burOuG7ksSRW+G7hcSROsSQZ1s64buTxJHhu5lbOuG7k8O0w6Hhu4U64buHIjrEg2Y6w6PEkTnhu4U64buTxJHhu6Nt4buFZDrhu4VkZiJlOsO5OuG7g+G7meG7ieG7hTrDo+G7m1s64buSZeG6p+G7hTrhu5LEkSLhu4XEkeKAnSMvxJEsPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j8SQ4bqxW8SDPz3EguG7lzrhu5PEkWU64bqvOeG7mTrhuq9hw7o6w7Xhu5nDuuG6p+G7kzrhu5M44buDOuG7kyBlOsSQIuG7hWQ64bqu4bqhw7rhu7I64bqu4buL4buFZDrhu6s64buSxJFb4buFxJE6xJBnWzpz4bqh4buFOuG7gcSR4buL4buFZDrhu5PEkeG6qzrDo2c64bqv4bujw7PDozrhuq9l4bqr4buDOuG7keG7iTrhu5PDtOG7o27DozrEkCI64buEamU6Q8ODOuG7k8O0ZuG7hWQ64buTw7TDoeG7hTrhuq854buZOuG6o+G7lzpzaOG7hWQ6LDpT4bu0OuG7huG6sVtk4buZ4bqxOiwtLjsuLuG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz0jZeG7g2Q6w6Phu4db4buR4buR4buwP2XDg+G6seG7heG7k+G6scO0Pzrhu5Hhu5PDuuG7h+G6seG7sD90ZcSD4buTxJFZOj48O+G7j3XDnTrEkeG6sWVkxJHhu5NZOik7POG7j3XDnT864buRw7TDo+G7sD8vL8OjxIPhu4Xhu7ThuqNbZuG7k8SRW+G7hcSRxJFmW+G7tHPhu4UvxIPhurHhu5Hhu4Hhu5Nm4buPL+G7heG6sXThu5EvLi4sLC8sfT7Egyg7fTspLnvhu5MhLC57feG7hzvhu7Thur/hu49kWMO04buwfSx7Pzpb4buH4buT4buwP8SQ4buGUzrhu47hurHhu5PDtGZzZcOjWTrigJzhuq7hu4vhu4VkOuG7qzrhu5LEkVvhu4XEkTrEkGdbOuG7k8SR4buZWzrhu5PDtMOh4buFOuG7hyI6xINmOsOjxJE54buFOuG7k8SR4bujbeG7hWQ64buFZGYiZTrDuTrhu4Phu5nhu4nhu4U6w6Phu5tbOuG7kmXhuqfhu4U64buSxJEi4buFxJHigJ0/OnRlxIPhu5PEkeG7sD8+PDs/OsSR4bqxZWTEkeG7k+G7sD8pOzw/Oi89Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG6ruG7i+G7hWQ64burOuG7ksSRW+G7hcSROsSQZ1s64bqj4bujbsOjOnMiZjrhu5PDtMOh4buFOuG6rznhu5k6c25lOuG7kXA64buTxJFl4bqn4buZOnMz4buFZDrhu5PDtOG7meG7hWQ6c+G6qTrhu5PDtMahOsOjauG7kzrhu4Rk4buZw7pi4buFOuG7gmXhu4XEkTrhu5Lhu5fhu4Vk4bu0OuG7ksO0aeG7hWQ64buTw7Rdw6PEkTrhu4/EkWjhu4VkOuG7hWRwOuG6r+G7o8Ozw6M64bqvNeG7kzrhu4fhuqXhu4U6c1tlOsOj4bubWzrhu5M44buFOuG6o2Xhu4XEkTpTZcOj4buTZsO0OuG7gFvhu4PEkeG7meG7gVs6cyI6w6Nh4buZOuG7k8SR4bubOuG7k8O04bq1OuG7hGThu5nDumLhu4U6xJBy4buZOuG7hjjhu4Phu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894bquamU64bqjZ+G7hWQ6deG7nzrhu5LEkVvhu4XEkTrhu5Nl4bqn4buPOuG7h3BbOsOjxJFp4buFOsOjXcOjxJE64buFxJHDoeG7jzrDo+G7mWrDozpb4buFOuG7k2Yi4buFOuG7gcSRZTrDo8SRbWU64buPxJFo4buFZDrhu4VkcDrhu4/EkTDhu4U6w6Phu4vhu4VkOuG7k8O04bujbsOjOsSQIjrhu4RqZTpDw4M6c25lOuG6r2plOsSR4bq54buFxJE64buH4buXZTrhu5E44buZ4bu0OuG7kHA64buTw6Hhu4864buTw7Thu5nhu4VkOsOj4bubWzrEkSLhu4VkOuG7j8SRaOG7hWQ64buFZHA64bqu4buL4buFZDrhu6s64buSxJFb4buFxJE6xJBnWzrhuq8xOuG7gcSRZeG6p+G7hTrhuq9qZTrhuqNn4buFZDrhu5LEkeG7mzrhuq/hu4s6ZGHhu4U64buFxJHhu6M64buBxJHhu4vhu4VkOuG7k8SR4bqrOuG7kyBmOsO0Wzrhuq/hu6PDs8OjOuG7hcSRcuG7hWQ64buT4bq54buFxJE6xJHhu5nhu4nhu4VkOuG7hWThu5nDujrEkWXhuqvhu4M64buTw7Rm4buFZDrhu5Hhu5nhu4nhu5M6xJFl4bqp4buPOizhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894oCc4buS4buLZTrDtDnhu5M6xJEiZTrhu4do4buFZDpzbmU6xJEi4buFZDrhu4/EkWjhu4VkOuG7hWRwOuG7hWQiw7o6xJHhu4vhu4M64buFW8O64bu0OuG6omo64buT4bufOnPhuqk6w6Phu5fhu4VkOnNuZTrEkVtlOsOjYeG7mTrhu5PEkeG7mzrhuq9d4buFxJE6w6PEkTXhu4U64buHIjrEgmYx4buFOuG7hGRpw6M64buSOOG7hTpzIjrhuq5l4buFxJE64buSZeG6p+G7hTrhu5LEkSLhu4XEkTrDo8SRbWU6w7Q54buTOuG7k+G7ieG7k+KAneG7sjrEkOG7hlM64buO4bqx4buTw7Rmc2XDozrEgyLhu4XEkTrhu4dvZTrhu4HEkeG6seG7hTrDo8SRZjrEkSLhu4VkOuG7j8SRaOG7hWQ64buFZHDhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894buS4buZw7o64buFxJFl4bql4buF4buyOnPDoeG7hTrhu4Nbw7o64buDauG7kzrhu4dh4buFOuG7hXJbOuG7gcSR4buL4buFZDrhu4Phur3hu4M6w6Phu6NvZTpzbmU64bqu4buL4buFZDrhu6s64buSxJFb4buFxJE6xJBnWzrhu5PDtOG6peG7hTrhu5E44buFOsSQIuG7hWQ64bqu4bqhw7o64buBxJFlOnMiZjrDo+G7meG7iWU6xJFl4bqp4buPOizhu7I64bquZeG7hcSROuG7kmXhuqfhu4U64buSxJEi4buFxJE64bqvMTpkNeG7jzrhu4/EkTBlOuG7g2rhu5M6w6PEkTnhu4U64buTxJHhu6Nt4buFZDpzIjrhu4HEkeG7i+G7hWQ64buTxJHhuqs64buTZeG6p+G7jzrhu5PGocOjOuG7k8SRZTrhuq854buZ4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeKAnOG6rmXhu4XEkTrhu5Jl4bqn4buFOuG7ksSRIuG7hcSROsOjxJE54buFOuG7k8SR4bujbeG7hWQ64buFZGYiZTrDuTrhu4Phu5nhu4nhu4Xhu7Q6U+G6uTpzw6HDuuG7sjrDo8SR4buV4buFZDrhu5Phu4tlOuG7k8SR4buZWzrhu4VkIsO6OsSR4buL4buDOuG7hVvDuuG7tDrhu4Thuqfhu5k6w6PDoeG7mTo5w7o64buTZeG6p+G7jzrhu5PGocOjOuG6r13hu7I6w6PEkeG7leG7hWQ64buT4buLZTrhu4HEkeG7i+G7hWQ64buTxJHhu5lbOuG7k8O0w6Hhu4U64bqvOeG7mTrhu4Uiw7rigJ3hu7I6xJDhu4ZTOuG7hWThu6NvZTrhu5DhurHDtOG6o2VbOsOjxJFmOuG6o2Xhuqfhu5Phu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894buQW+G7mTrhu4HEkWU64buSZeG6p+G7hTrhu5LEkSLhu4XEkTrDtG9lOuG7kTjhu4Xhu7I64bqu4buL4buFZDrhu6s64buSxJFb4buFxJE6xJBnWzrhuq8xOuG7gcSR4buL4buFZDrhu5PEkeG6qzrhuqMwZjpz4bqpOuG6r+G7o8Ozw6M64buDIuG7hcSROuG7h+G7o25lOuG7gcSRZTrhuq/huqs6w5Xhu5lb4buFZDrEkDBlOmTEkWU64bqjIuG7hTrhu5Phu6E64buDauG7kzrhu5Phurnhu4XEkTrEkeG7meG7ieG7hWQ64bqvXTrhu4/EkSDhu5M6ZGfDo+G7tDpT4bq7OuG7k8SR4buZw7rhuq3hu4U64buTw7Thu6PDsuG7hWQ6w6Phu5tbOuG6ruG7i+G7hWQ64burOuG7ksSRW+G7hcSROsSQZ1s6w6PEkWY6w7Q04buFZDrhuq9qZTrhuqNn4buFZDrDo+G7m1s64buL4buFZDrhuq/huqs64buTxJHhu5lbOuG7hyI6xINmOuG7kXA64buDOeG7kzrhu5PDoeG7jzrhu5PDtOG7meG7hWQ6w7I6xJEi4buFZDrhu4/EkWjhu4VkOuG7hWRw4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PSNl4buDZDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/ZcOD4bqx4buF4buT4bqxw7Q/OuG7keG7k8O64buH4bqx4buwP3RlxIPhu5PEkVk6ezs74buPdcOdOsSR4bqxZWTEkeG7k1k6KSgh4buPdcOdPzrhu5HDtMOj4buwPy8vw6PEg+G7heG7tOG6o1tm4buTxJFb4buFxJHEkWZb4bu0c+G7hS/Eg+G6seG7keG7geG7k2bhu48v4buF4bqxdOG7kS8uLiwsLyx9PsSDKDt9Oykpe+G7kzwoOz574buHO+G7tOG6v+G7j2RYw7Thu7AoPns/Olvhu4fhu5Phu7A/xJDhu4ZTOuG7juG6seG7k8O0ZnNlw6NZOuKAnOG6ruG7i+G7hWQ64burOuG7ksSRW+G7hcSROsSQZ1s64buTxJHhu5lbOuG7k8O0w6Hhu4U64buHIjrEg2Y6w6PEkTnhu4U64buTxJHhu6Nt4buFZDrhu4VkZiJlOsO5OuG7g+G7meG7ieG7hTrDo+G7m1s64buSZeG6p+G7hTrhu5LEkSLhu4XEkeKAnT86dGXEg+G7k8SR4buwP3s7Oz86xJHhurFlZMSR4buT4buwPykoIT86Lz0jL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/Dg1vhu4/hu5NlZuG7hT89w4PEkTnhu4U64buTxJHhu6Nt4buFZDrhu4VkZiJlOsO5OuG7g+G7meG7ieG7hTrDo+G7m1s64bquZeG7hcSROuG7kmXhuqfhu4U64buSxJEi4buFxJE64buHIjrhu4Vk4buZw7rhuqXhu4U64buFxJE44buFOuG7gcSRZeG6p+G7hTrhuq7hu4vhu4VkOuG7qzrhu5LEkVvhu4XEkTrEkGdbOuG7k8SR4buZWzrhu5PDtMOh4buF4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PcODxJHhurvhu5k64buTa+G7hTrhu5PEkTnhu5M64buHbuG7hTpz4bqtOuG7h3DDozrhu4fhu6PDs+G7hWThu7I64bqu4buL4buFZDrhu6s64buSxJFb4buFxJE6xJBnWzrhuq8xOuG7gcSR4buL4buFZDrhu5PEkeG6qzrEkWYi4buFOuG7kznhu5M64buDxqHDozrhu5Nl4bql4buZOsOjZzrhuq9l4bqr4buDOsOyOuG7k8O0w6Hhu4U64bqvOeG7mTrhuqPhu5c6c2jhu4VkOiw64buTw7ThuqXhu4U64buROOG7hTrEkCLhu4VkOuG6ruG6ocO64bu0OsSC4bqh4buZOnPDocO64buyOuG7gyLhu4U64buTxJHhuqs6xJFl4bqp4buFOsOyOuG7hcSRcuG7hWQ64buTw7TDoeG7hTrhuq854buZOnPhu6FbOsO14buZWzrDo8SRZjrhu5PEkTnDujrDteG7mcO64bqn4buTOuG7kzjhu4M6cyI64buRcDrhu5Nl4bqn4buFOuG6o2o6w7Xhu5lbOuG7k+G7oeG7hWQ64buTw7TDoeG7hTrhuq854buZOsOj4bubWzrhuq9qZTrhuqNn4buFZDp14bufOuG7ksSRW+G7hcSR4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG6ruG7i+G7hWQ64burOuG7ksSRW+G7hcSROsSQZ1s64buTIOG7gzrhu4HEkeG6t+G7jzrhu4cgZTooOnNo4buFZDrhuq854buZOuG6r2Hhu5k64buTZeG6peG7hTpzbmU6KDrhuq9l4bqr4buDOsOjZzrhuq/hu6PDs8OjOnMiOnPhurs64buTw7TDqTrhu5PEkeG7nzo8OuG7k8O04bql4buFOuG6ozDhu4VkOnXhuqfhu486xJEg4buFZOG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G7qeG7meG7k8SRZsO0Pz3EkGYi4buFZDrhu5Bt4buFIy/hu489

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]