(vhds.baothanhhoa.vn) - Cùng với việc đi đầu, xung kích trên mọi mặt trận, tuổi trẻ huyện Quan Hóa đã có những việc làm thiết thực, phối hợp các cấp, chính quyền, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh bài trừ các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu trong đời sống dân cư.

Huyện đoàn Quan Hóa chung tay bài trừ hủ tục lạc hậu

Cùng với việc đi đầu, xung kích trên mọi mặt trận, tuổi trẻ huyện Quan Hóa đã có những việc làm thiết thực, phối hợp các cấp, chính quyền, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh bài trừ các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu trong đời sống dân cư.

Huyện đoàn Quan Hóa chung tay bài trừ hủ tục lạc hậu

Nhiều công trình của của Đoàn thanh niên góp phần xây dựng đời sống văn hóa thêm văn minh, thân thiện.

Trong những năm qua bộ mặt nông thôn huyện miền núi Quan Hóa có nhiều khởi sắc, kinh tế có mức tăng trưởng khá, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 4,84%, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Những nét đẹp văn hóa truyền thống, tín ngưỡng lâu đời của đồng bào các dân tộc được bảo tồn và phát huy.

Tuy nhiên, do đặc thù là huyện miền núi, trình độ dân trí của người dân còn thấp, sản xuất, canh tac manh mún, nhỏ lẻ, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang còn nhiều bất cập, gây ảnh hưởng đến đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU, ngày 10-10-2018 của BCH Đảng bộ huyện (khóa XXII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm xóa bỏ tư tưởng, tập quán lạc hậu, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện”, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, Huyện đoàn Quan Hóa đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, chỉ đạo các cơ sở đoàn xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, đẩy mạnh tuyên truyền bài trừ tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang ra khỏi cộng đồng.

Huyện đoàn Quan Hóa chung tay bài trừ hủ tục lạc hậu

Các cấp cơ sở đoàn trên địa bàn huyện đến từng bản làng xa xôi, khó khăn, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh bài trừ tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu.

Tuyên truyền, tổ chức cho đoàn viên thanh niên ký cam kết không tảo hôn, không thách cưới cao, đến nay nạn tảo hôn đã kịp thời phát hiện, từng bước được ngăn chặn, các nghi lễ tổ chức đám hiếu, đám hỉ được giảm tiện, tiết kiệm hơn.

Trong việc tang không còn tình trạng mời thầy mo, thầy cúng về cúng tế, “yểm bùa, trừ tà, bắt ma” hoặc làm các nghi lễ có tính chất mê tín. Nhiều địa phương thay thế hình thức phúng viếng bằng gia súc, gia cầm, hiện vật sang phúng viếng tiền mặt, tang lễ tổ chức trang trọng, chôn cất người chết tập trung theo quy định.

Huyện đoàn Quan Hóa chung tay bài trừ hủ tục lạc hậu

Trên mọi mặt trận, tuổi trẻ huyện Quan Hóa luôn xung kích, đi đầu, không ngại khó, ngại khổ.

Thông qua tổ chức các buổi giao lưu văn hóa - văn nghệ, đoàn viên, thanh niên kết nối, gần gũi với bà con Nhân dân từ đó tuyên truyền những nét văn hóa mới, tiến bộ trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt, qua đó nhận thức của người dân được nâng lên. Đặc biệt, ý thức được mặt trái của các hủ tục, từ đó thay đổi nếp sống, cách nghĩ. Đến nay, người dân thực hiện nếp sống văn hóa, ăn, ở vệ sinh, dần xóa bỏ tập quán thả rông gia súc, gia cầm, không gây ô nhiễm môi trường. Nhiều bản vận động các hộ làm chuồng trại xa nhà, làm nhà tiêu hợp vệ sinh…

Phó Bí thư Huyện đoàn Quan Hóa Nguyễn Văn Mừng cho biết: Thông qua việc xung kích, phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, các cơ sở đoàn đã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cùng nhau bài trừ hủ tục trong sinh hoạt, sản xuất.

Đối với các cặp tảo hôn, động viên bằng những hành động thiết thực để tham gia xây dựng nông thôn mới như trồng hoa, trồng cây lưu niệm tại các điểm quy hoạch. Đồng thời, phối hợp các đơn vị trường học tổ chức các buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp nói chuyện chuyên đề về Luật Hôn nhân gia đình, nạn tảo hôn, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Phối hợp các ngành, đoàn thể tuyên truyền các quy định của Nhà nước, hương ước, quy ước của bản, khu phố trong tổ chức tang lễ phù hợp phong tục, tập quán của địa phương, đảm bảo văn minh, tiết kiệm…

TRUNG LÊ


TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]