(vhds.baothanhhoa.vn) - Trên hành trình chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á sẽ được tổ chức trên đất Philippines từ ngày 4-7 đến 17-7-2022, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam mới đây đã có trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Pháp và chấp nhận thua 0-7. Một tỷ số khá đậm đà nhưng không có gì bất ngờ vì các cô gái Pháp đang là đệ tam anh hào thế giới, còn đội tuyển nữ của chúng ta mới chỉ vươn ra tầm châu lục. Quan trọng hơn, thất bại này đã cho thầy trò HLV Mai Đức Chung những bài học hữu ích khi 1 năm nữa, họ sẽ tham dự World Cup bóng đá nữ, gặp những đội bóng mạnh, không kém gì tuyển nữ Pháp.
w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOU4buXw6A8xqDhuq3huqnhu4MsMsag4bu0NDIoxqBAw5rGoDLDqsagw6Lhuqlh4bu2xqAoPFVNxqDhu5lYMsagQDzGoOG6rSkmMcagMinDqjIoxqDigJwyKMOZ4buDxqBAw5kyKOKAncOVLynhu5zDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6tcO5I1Xhu7jhu5bDlOG6rOG6pSYyxqApw5kyKcag4bqt4bqlezIpxqDhu7Yp4bqpw50yxqDhu7R9xqDhu7YpM8agKDzhu6Y8xqDhu7Q0MijGoEDDmsagMsOqxqDhur85xqBAfeG7tinGoOG7lzkyKMagd1UxxqDDrMag4bqnKsagQGXhurHhu7bGoOG6reG6ocag4bu2KcOp4bu2xqDhuq3huqUmMsagQFfhuq3GoOG6tCk8MDzhurXhurU8MiPhuqfGoOG6reG6ucagMijDmeG7g8ag4bugLVLGoEA/Msag4bucUi1SLeG7ouG7muG7ouG7ok/GoEDDoDzGoOG6reG6qeG7gywyxqDhu7Q0MijGoEDDmsagMsOqxqDhur48O+G6rcagd1UxxqAxxIM8xqBAVuG7g8agQMWoxqDhu7Y0xqDhuq3huqVZMsagQFfhuqnGoCg8VTPGoCnDquG6qcag4bq/xIM8xqBAw6A8xqDhuq3huqnhu4MsMsagMsOqxqDhurQpw5rhurXGoOG6v8OZxqDhu7YpV+G6tcagMilZMsag4bqtKeG6qVXGoOG7mi1Sw5PGoHbDoOG6rcag4bqtaMag4bqnYcagICnDmsagQFkxxqBAw5nGoDIpZTIoxqAgKTkyKMag4bu2NMagKHvGoOG7tFfhuq3GoDIo4bqvxqDhur97xqDhu7bDmuG7tsag4bu2OcagKMOaPMag4bq0KcOa4bq1xqBAVTIoxqAww5nGoEA7xqDhuq1VMcagVTIpxqApw5kzxqDhuq0pP8agKDzEgzxPxqDhu7Y1MsagQMOgPMag4bqt4bqp4buDLDLGoDLDqsag4bu2ZFXGoOG7tinhuqsyKMag4bqtVcagMcSDPMag4bu2KVvGoOG6v2XDozLGoOG6pVXGoOG6rVgxxqDhu7YpVuG6qcagMGPhu7bDk8agw4LhuqlVMsag4bqt4bqlNjIoxqApw6MyT8ag4bqtKVfhuq3GoOG7tOG7pDzGoDLDmeG7g8agQMWoxqDhu7YpM8ag4bqtKVjhu4PGoOG6reG6pTXGoMO54buv4bq+xqB2VTzGoOG7l8Op4bu2xqDhu5kp4bqpMijGoDIpw6oyKMag4bu0w5k8xqApNuG7tsagKcOq4bqpxqA+4bu2KcagICk8xqDhu5zGoDLGrzHGoDLDqlVPxqApNsag4bqnKsag4bqtKVUxxqDhu7jhurvGoOG7gDPhuqUw4bu4xqDhu5nhuqnhurXGoOG7tDQyKMagQMOaxqAyw6pPxqAo4buw4bq1xqAyKcOqMijGoEDDoDzGoOG7tDQyKMagMeG7pDIpT8agICk5MijGoCA9McagKHvGoOG6reG6qeG7gywyxqAyw6rGoOG6tCnDmuG6tcOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDlTwxKMag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bGoOG7uOG6rSnhuqkx4bu0xqA84buZIzLhuq0j4bql4buWxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7luG7gTzhu7jhuq0pTcagUeG7muG7muG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8v4bu24bu4MsOT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu6Lhu6JSL+G7nFJS4bu44bug4bucUOG7ouG7oOG7oFDhuq3hu6JRUuG7ojDhu5zDkyLhurUo4buWxqBVMOG6reG7iuG7luG7l8OgPMag4bqt4bqp4buDLDLGoOG7tDQyKMagQMOaxqAyw6rGoMOi4bqpYeG7tsagKDxVTcag4buZWDLGoEA8xqDhuq0pJjHGoDIpw6oyKMag4oCcMijDmeG7g8agQMOZMijigJ3hu5bGoOG7gTzhu7jhuq0p4buK4buWUeG7muG7muG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu5dlw6MyKMagQFjhuqnGoOG6v8SDPMagMcOg4bqtxqBAYTzGoOG6rSlkxqApw6MyxqAxezIpxqDhuq3huqUmMsagMTY8xqDhurUpZcOjMijGoOG7uDw7Mk/GoOG7tinhu6wyKMag4bu2NMagKHvGoDIo4buk4bu2xqAyKTwmMsagICk8xqDhu7bDmuG7tsag4bu2WOG6qcag4bqtKWTGoDLDqsag4bq+PDvhuq3GoHdVMcag4bu2KVvGoOG7tDw/4bqtxqDhu7YzxqDhu7ZjMcag4bu2KWEyKMagQOG6s0/GoFU8xqDhu7bEkTIoxqAwM8ag4bq1KTUyKMagMijhurvGoOG6reG6pWXEg+G7tsag4bu2w5rhu7bGoOG6tSlVxqAwJjLGoOG7tDQyKMag4bu2ZFXGoEBhPMag4bq1KWXDozIow5PGoMO5WOG6qcagMillxqDhu7bhu6bGoEDDoDzGoDDhuqk5Msag4bqtKWXhuq8yKMag4bqt4bql4bq74bu2xqDhu7QmMsag4bq1KVgyxqDhuqdWMsagMinDmcagQCzGoCnhu6QyxqDhu7YpP8ag4bu0w5kyxqDhuq0p4bqpVcOTxqDDucWo4buDxqDhu4cjMU/GoOG7tuG7psag4bqt4bqlWTLGoEBX4bqpT8agQMOgPMag4bqt4bqp4buDLDLGoDLDqsag4bq0KcOa4bq1xqDhu7Y0xqDhuq3EgzzGoOG7nuG7nMag4bu24bqrxqDhuqfhuqvhuq3GoOG6vzrGoOG6tSk+VcagICnhuqkyKMag4bqtKcOZMinGoEDDoDzGoOG6reG6qeG7gywyxqAyw6rGoOG7tmRVxqDhu7Yp4bqrMijGoOG6rVXGoOG7jOG6reG6peG6qTIoxqDhu7R7MinGoOG7tillVcag4bqtxIM8xqDhu57GoOG6tSnhuqvhuq1PxqBAw6A8xqDhu7YpZMagMinDmcagQMWoxqDhu7Y0xqDhu5zGoOG7tuG6q8ag4bqn4bqr4bqt4buOT8ag4bqt4bqlMzIoxqBANMagKTbGoOG7nFHGoDBYMsag4bqn4bqr4bqtxqDhuq3huqXhuqsyKMagQD7hu7YpT8ag4bu2NTLGoOG7tsOa4bu2xqDhur99xqAgKcOa4bu2Kcag4bu2KVvGoOG7tjTGoOG7nMagMFgyxqDigJxAw5rhurXGoDAu4oCdxqDhuq3hurnGoOG7tuG6q8ag4bqn4bqr4bqtxqDhu7ZkVcagw7nhuqlmMinGoHcpZcOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu5nDmuG7tsag4bu2MzLGoOG6p2HGoOG6rSlhMijGoCAmxqAgKcOa4bu2xqDhu7bEkTIoxqDhu7YpM8ag4bqtKVfhu4NNxqDhuq3huqUzMijGoOG6reG6pVkyxqBAV+G6qU/GoEDDoDzGoOG7tilkxqAyKcOZxqDhu7Y0xqBR4bug4buaxqBAZeG6rzIoxqDhu7Yp4bqp4buDOjLGoOG7tmIyKMag4bqtaMagMDvGoCA8LDHGoOG6pzPDmuG6rcag4bu0NDIoxqAwJjLGoOG6rcSDPMagUlHEqE/GoEDDoDzGoOG6reG6qeG7gywyxqAyw6rGoOG6vjw74bqtxqB3VTHGoOG7tilbxqDhu7Y0xqDhuq1oxqAwO8agIDwsMcag4bqnM8Oa4bqtxqDhu7Q0MijGoDDDmcag4bui4bugxKjDk8ag4bq+Osag4bqnYcagMFgyxqBAZeG6seG7tsagKWXhurcyKMag4bq1KeG7pOG6rcagKDThu7ZPxqBAw6A8xqDhuq3huqnhu4MsMsagMsOqxqDhurQpw5rhurXGoOG7tjTGoOG7nOG7osagMFgyT8ag4bu2NTLGoOG6reG6qeG7gywyxqAyw6rGoOG6vjw74bqtxqB3VTHGoOG7msOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thur46xqDhuq1YMcag4bq/NOG7tk/GoOG7tsOa4bu2xqDhu7ZY4bqpxqDhuq0pZMagMsOqxqDhur48O+G6rcagd1UxxqDhu7bEkTIoxqApM8OZMsag4bqtM8OZMsag4oCc4bqtKVfhurXGoOG7tD3GoDIpJMag4bu2VjLigJ3GoCnDozLGoEBhPMag4bqtKWRPxqDhur9hMsag4bu2NMagMik8OuG6qcagMihl4bqvPMagMilZ4bq1xqDhuq194bu2Kcag4bqt4bq5xqDhu7YpVuG6qcag4bq0KTzDk8ag4buXPDrhuqnGoDLDmeG7g8agICk8PzLGoOG7tsOa4bu2xqApNuG7tsag4bqt4bqlNcag4bu2ZFXGoMO54buv4bq+xqB2VTzGoOG7l8Op4bu2xqDhu5kp4bqpMijGoOG7tH3GoEDhuqlhPMag4bq/w5nGoDA94bq1xqDhur8/xqDhuq3huqUzMijGoOG6rVfhuq3GoOG7tuG7psag4bu2w5rhu7bGoOG6tSlVxqDhuq3huqVVMinGoOG7tilX4bq1T8agQOG6qVXGoOG6rWHhu7bGoEDDoMag4bq/xIM8xqBAYTzGoOG6rSlkw5PGoOG7l2XDozIoxqAyKTwmMk/GoOG7tsOa4bu2xqDhu7ZY4bqpxqDhuq0pZMag4bqt4bqp4buDLDLGoDLDqsag4bq0KcOa4bq1xqDhurfGoDHDoOG6rcag4bqtKcOaPMag4bu24bq74bu2xqAyKGXhurHhu7bGoDDhu6Q8xqDhuqczxqDhur/EgzzGoOG7tinhuqsyKMag4bqtVU3GoCk2xqDhu7ZVM8agMMSDMsagMillMijGoCApOTIoxqDhur9jMijGoOG6vzrGoDHDmcag4bu4JTPGoOG7uFU8T8ag4bqtV+G6rcag4bu24bumxqBAOuG6qcag4bu2NMag4bqnw6nhu7bGoOG6pWXEgzLGoOG6rWHhuq3GoCnDozJPxqDhuq1h4bu2xqBAw6DGoOG6reG6pTMyKMag4bu2w5rhu7bGoOG6tSlVxqAwJjLGoOG7tDQyKMag4bu2xJEyKMag4bqlV+G6rcagMilVMilPxqDhuq3huqVVMinGoOG7tilX4bq1xqDhu7bhurvhu7bGoCApNyNPxqAgKTkyKMagMijhu6Q8xqDhur9VxqDhu7Yp4bukMcOTxqB3KTw64bqpxqAw4bqr4bu2xqDhu7Y0xqDhu7bhu6YxxqAoPMOa4bu2xqDhu7bDmuG7tsag4bu2OcagKMOaPMag4bq0KcOa4bq1xqDhur/EgzzGoOG7tFfhuq3GoCBmxqDhuq17MinGoCnhuqlhMihPxqDhurUpVcagMCYyxqDhu7Q0MijGoDLDmTPGoOG7tsSRMijGoOG7tjTGoOG6rSksxqDigJzhu4c9xqDhuq0zVTIo4oCdxqApw5kyKMag4bq1KTUyKMagMijhurvGoEDDoDzGoOG6reG6qeG7gywyxqAyw6rGoOG6vjw74bqtxqB3VTHDk8agw7k2xqBAVcag4bu44bukMihPxqDhurUpMzIoxqDhurUp4bqrxqDhuq3huqUzMijGoOG7tsOa4bu2xqDigJwxPD8yKMagQMOaMinigJ1NxqDhuq1XMsag4bu2OTIoxqDhuq3huqXhuqkyKMagMMOgxqDhuq0pIzPGoCA8LOG6qcag4oCc4bqnNDIoxqDhur/huqPGoOG7tOG6r+KAncagKT/huq3GoDBYMsagMsOZ4buDxqBAPzLGoDBYMsagICnDmuG7tk/GoCApPMag4bu2WDLGoOG6rSlV4buDxqBA4bqhPMag4bqtKXvGoOG6reG6ucag4bqt4bql4bqpMijGoDDDoMag4bu44buk4bqtxqDhuqVVxqDhu7Q8JjJPxqDhuq0pWTHGoOG7tik+xqDhu7RX4bqtxqDhuq0pezIpxqAwezIpxqDhu7Ypw6M8xqDhu7Q0MijGoOG7tOG6oTIow5PDk8OTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu5nhu6bGoOG6reG6pVkyxqBAV+G6qU/GoEDDoDzGoOG6reG6qeG7gywyxqAyw6rGoOG6vjw74bqtxqB3VTHGoOG7tilbxqDhu7Y0xqAxw6Dhuq3GoOG6tSlVxqDhu7jDqeG6rcagQDwsMcag4bu2ZFXGoOG6rTw6MsagQOG7pDPGoMO54bqpZjIpxqB3KWXDk8ag4buXPDrhuqnGoEDDmjIoxqAyNDzGoDDDmcagw7nhuqlmMinGoHcpZcagQMWoxqDhuqVX4bqtxqDhu4XGoOG6rSnDqeG7tsagQGXhurHhu7bGoOG6p+G6u8ag4bqtKeG6qVXGoOG6rSk8O+G6rcag4bu2ZFXGoDF7MinGoOG6v8OZxqDhu7bDmuG7tsagQMOhMijGoEDDoDzGoDI/4bqpxqBA4bqpVcag4bq/Osag4bqtYeG7tsagQMOgxqApVeG7g8ag4bqtKSzGoDDhurvhu7bGoDImMsagICk8xqAyKVkyxqBAZeG6seG7tsag4bu2w6PGoCnDoDzGoOG6reG6ucag4bq1KVXGoOG6tSlX4bqtxqDhu7Q0MijGoDIpVTIpT8ag4bu2OcagQMWoxqDhu7hiMijGoCBpxqDhuq0p4bqpWeG6rcag4bu2w5rGoDIpVjLGoEAsxqAwM+G7pDzGoOG7tDfGoClZ4bqpxqDhur87xqBAw6A8xqDhu7Thu6QyxqDhuqczMijGoEDDoDIoxqDhuq3DmuG7tsag4bu4w6nhuq3GoEA8LDHGoOG7tuG6qWE8xqDhu7ZiMijGoDDhu6Q8xqAgKTkyKMagQGTGoDDhurvhu7bGoOG6v8OZxqBAw6DGoCApNMOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5ThuqZV4bqpxqDhuq3huqVZMsagQFfhuqlPxqDDueG7r+G6vsagdlU8xqDhu5fDqeG7tsag4buZKeG6qTIoxqBAxajGoOG6pVfhuq3GoCApw5rhu7YpxqDDouG6qVUyxqDhur/Dmcag4oCc4bu0PD/huq3GoDF7MilPxqDhu7Q8P+G6rcagMihl4bqvPOKAncagMcOZxqDhuq0p4bq5VcagMilZMk3GoOKAnOG7l8OgPMag4bqt4bqp4buDLDLGoDLDqsag4bq0KcOa4bq1xqDhu7Y0xqAwYTzGoOG7tinDozzGoOG6rSlZ4bqtxqAgKTNVxqApNuG7tk/GoOG6rSnDmjzGoEDDoMag4bqtKTzGoEBX4bqpxqDhuqVX4bqtxqDhu7Yp4bqp4buDJjLGoDIoKTw74bq1T8ag4bqtZcag4bu44bqp4buDxqAyKVUyKcagMinhu6Thu4PGoOG7tsSRMijGoDIpZcag4bqtKSzGoDDhurvhu7bGoMOi4bqpw5rGoOG7tDoyxqDhu7Rbw5PGoHc/4bqpxqAx4bqpYTLGoOG6tSnDmuG6rcag4bqt4bqlPCwyxqDhur/Dmcag4bqtPD8yxqDhu4dVxqApw6MyT8agQMOgPMag4bqt4bqp4buDLDLGoDLDqsag4bq+PDvhuq3GoHdVMcag4bu2WDLGoOG7tjTGoOG6rSkmMcagMik8OuG6qcag4bqt4bqlWTLGoEBX4bqpT8agKDzhu6Y8xqBAV+G6qcagMVUyKMag4bqtPjIpxqDhu7YpV+G6rcagMillxqDhuq0pP8agMsOZ4buDxqBALMag4bu2w5rhu7bGoOG7tljhuqnGoOG6rSlkxqAww5kxxqDDouG6qSMyxqDhur/Dmcag4bqtPuG7tinGoDDEkeG7g8ag4bqtKSYxxqAgPDIpxqAyKCk8OzHigJ3Dk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUdyllxqBAxajGoDI0PE/GoOG6p1XhuqnGoOG6reG6pVkyxqBAV+G6qcagKDxVM8agKcOq4bqpxqDhur/EgzzGoEDDoDzGoOG6reG6qeG7gywyxqAyw6rGoOG6tCnDmuG6tU/GoEDDoDzGoOG6reG6qeG7gywyxqAyw6rGoOG6vjw74bqtxqB3VTHGoDIoVeG7g8agMFnhurXGoOG6rcOp4bu2xqDhuq3huqVVMinGoOG6rcOZPMag4bq3xqAoPOG7pjzGoOG6vznGoEB94bu2Kcag4bu0NDIoxqBAw5rGoDLDqsag4buXOTIoxqB3VTHGoMOsxqDhuq3huqUmMsagQFfhuq3GoOG6tCk8MDzhurXhurU8MiPhuqdOxqDhu5zGoDLGrzHGoOG6p1XhuqnGoDDDmcag4buAM+G6pTDhu7jGoOG7meG6qeG6tcag4bu0NDIoxqBAw5rGoDLDqsag4bui4bua4bui4buexqDhuq3hu6Q8xqDDreG6qeG6p+G6reG6pVUwPFXGoOG6v8OZxqB3I+G7gcagWiNVMFUy4bu4w5PGoOG6pDjGoOG6pcOZMihPxqDDueG7r+G6vsagdlU8xqDhu5fDqeG7tsag4buZKeG6qTIoxqApVeG7g8ag4bu0V+G6rcag4bu2w6nGoFU8xqDhu7jhu7IyxqDhu7jhu6jhuq3GoEDDoDzGoOG6reG6qeG7gywyxqAyw6rGoOG6vjw74bqtxqB3VTHGoOG7tsSRMijGoOG6tSnhu6Y8xqAyKCldxqBAPzLGoOG6vzw74bu2xqAyVjIoxqDhu7ZVM8ag4bqtKSzGoDDhurvhu7ZPxqDhuqfhurvGoOG7tDoyxqDhu7RbxqDhuq3huqUzMijGoOG6reG6uTIoxqDhurUpVcag4bqt4bqlVTIpxqDhu7YpV+G6tU/GoDAmMsag4bu0NDIoxqDhu7YpM8ag4bu2w5rhu7bGoOG7tljhuqnGoOG6rSlkxqAyw6rGoDI/4bqpxqAgKTkyKMagMeG6qWEyxqDhuq08P+G6tcag4bqtY+G7tsag4bq1KeG7pjzGoEA0MsagMilZMsagMinDqjIoxqDhuq3huqVZMsag4bqtKeG6qVXGoEBZMcagQMOZw5PGoOG7k+G6tzzGoOG7gDPhuqUw4bu4xqDhu5nhuqnhurXGoOG6pVfhuq3GoCApw5rhu7bGoOG6v8SDPMag4bqnVjLGoOG7tinDozzGoOG6t8agICnhuqnGoOG6v+G6u+G7tsag4buXOTIoxqB3VTHGoMOsxqDhur/Dmcag4bqnVjLGoOG7tinDozzGoOG6rVgxxqDhu7bhurPGoOG7tilW4bqpxqAwY+G7tsOTxqDhu60pOTIoxqBAZMag4bqnw6nhu7ZPxqDhu7bDmuG7tsag4bu2WOG6qcag4bqtKWTGoOG7uC7GoOG7tH3GoClj4bqtxqApw6M8xqApVeG7g8ag4oCcKT/huq3GoOG6tTwy4oCdxqAgKTzGoOG6tSnhu6Y8xqBA4bqpVcag4bqtYeG7tsagQMOgT8ag4bqtKSzGoDDhurvhu7bDk8agdsOZxqAgKTzGoEDFqMagKWPhuq3GoCnDozxPxqAww5nGoDHDoOG6rcagICkz4bumMijGoOG6reG6pWEyKMagMSYyKcagMTkyKMagMMOgxqDhuqVVxqDhuq3huqVlxIPhu7bGoDHhu6jhuq3GoEBhPMag4bqtKWRPxqBAw6EyKMagQMOgPMag4bu2xJEyKMagICk5MijGoOG6rSksxqDhu7Q24bu2xqAwNOG6rcOTxqB24bqpYTLGoOG7tuG7pjzGoOG6rSk8OzLGoEA8OuG6qcagMsOZ4buDT8ag4bu2KVvGoOG7tjTGoOG6rSksxqAyVjIoxqDhu7ZVM8ag4bu2KVfhuq3GoDBl4bqxMijGoOG7tMOqVcagxq8yT8ag4bu2KT/GoEDDoMag4bu4PDIpxqDhu7hl4bqzMijGoOG7tmIyKMagMinDqjIoxqDhu7Yp4bqp4buDPzLGoOG7uOG6qcagQFfhuqlPxqDhuq1Z4bq1xqAp4bqpVzLGoOG7uMOZPMagMijDmeG7g8OTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5R3NDzGoOG7tsOa4bu2KcagICnDmuG7tk/GoEDDoDzGoOG6reG6qeG7gywyxqDhu7Q0MijGoEDDmsagMsOqxqDhu7ZYMsagQGXhurHhu7bGoEA8xqDhuq0pJjHGoDIpw6oyKMag4oCcMijDmeG7g8agQMOZMijigJ3GoEAsxqDhuq3huqVl4bq3MijGoOG6rSnDmTIpxqApw6Myw5PGoOG6vuG7sjLGoOG7tjUyxqDhuq0p4bqvPMagKDxVMsagQCzGoOG7tinhuqsyKMag4bqtVcag4bqtKVXhu4PGoEDhuqE8xqAwfeG7tinGoOG6p+G6vcag4bu0NDIoxqBAw5rGoDLDqsag4buXOTIoxqB3VTHGoMOsw5LDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsag4bqn4bqt4buDMCPhu4rhu5bhuq0j4buH4bqtLVUwPCgyTcag4bqlPCgp4bqtTuG7lsOUw5Xhuqfhuq3huqUzMijDlOG6rMO5w613w7nGoMO54buLw5Uv4bqn4bqt4bqlMzIow5TDlS/hurXDlA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]