(vhds.baothanhhoa.vn) - Để chuẩn bị cho vòng chung kết Giải vô địch bóng đá U9 quốc gia - Cúp Toyota năm 2022, đội U9 Việt Hùng Thanh Hóa đang tích cực tăng cường, bổ sung lực lượng với mục tiêu giành thứ hạng cao.
4buNw4LGoeG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4bql4bqkTsSQ4bu54buZ4buP4buNTU5M4bq4w4nhurThu4/hu7ZG4bqk4buV4bqncuG7leG6veG6pOG6rk7hu5Uhw5LDieG6tOG7leG6pcOCc8OJw4Lhu5Uh4bq6c+G7leG6tOG7r0rhu5VMw5NO4buV4buzw4JPeMOJ4buVw73huqjhu5XEkOG7mOG7s+G7lcSQw5Thu4rDieG6tOG7lU7DgnNF4buV4bq04bqkc+G7lS7huqTDueG6pOG7lcag4buG4buV4bu34bqo4buzw4Lhu5Xhuqdy4buVS0/hu4Lhu7Phu5XhurThuqRz4buV4bub4buX4bub4bub4buNL01OTOG6uMOJ4bq04buP4buNL8OCxqHhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUoh4bu5c+G7teG7meG7j+G7tuG6sOG7leG7s8OCT3jDieG7lcO94bqo4buV4buzw4Lhurjhu5XGoOG6vMOJ4bq04buV4buzw4JPw4nhurThu5VEw4NO4buVLuG6pMO54bqk4buVxqDhu4bhu5Xhu7fhuqjhu7PDguG7lcO94bq6w4nhurThu5Xhu7d04buV4bqncuG7lUtP4buC4buz4buV4bq04bqkc+G7lS3hu5Xhu7LDk0rhu5XhuqXhurjhu6LhurhOc+G7lcOJ4bunReG7leG7m+G7l+G7m+G7m23hu5Xhu7dG4bqk4buV4bqncuG7leG6veG6pOG6rk7hu5Uhw5LDieG6tOG7leG6pcOCc8OJw4Lhu5Uh4bq6c+G7leG7t3PDieG6tOG7lU7huqbhu7PDguG7leG7s+G7mOG7s+G7lU7hu6fDieG6tOG7leG7s8OUw4zDieG6tG3hu5XDvUfhu5VNT8OJ4bq04buVxJDhu5jhu7Phu5XEkMOU4buKw4nhurThu5XGoMON4bqk4buVReG7jOG7s+G7lU7huqThuqJP4buV4bq04bqkdcOJw4Lhu5VOw4Lhu5Dhu5XDgsO6w4nhurThu5Xhu7Nz4bq4buG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/hu43huqRF4bq04buV4buzxJBzTU3DreG7meG7tU7Dgk9Fw73hu5XhuqThu7Lhu7nDiU7hu7lM4buZ4buVTU7hu6LEkOG7ucOt4buZ4bua4bqk4bu1TsOCa+G7lXHhu5fhu5dK4bucbOG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOa+G7leG7ocah4bufSuG7nGzhu5nhu5VNTOG7s8Ot4buZLy/hu7Phu7XDiW7DvXPhurhOw4Jzw4nDgsOC4bq4c27GoMOJL+G7teG7uU1ETuG6uEovw4nhu7nhu5pNL+G7m+G7m+G7m+G7oS/GoXJw4bu1xqHGoXDhu51y4buf4bufTsahxqHhu5fhu6PEkOG7m25DSuG6tOG7meG7lXPEkE7DreG7meG7tkbhuqThu5Xhuqdy4buV4bq94bqk4bquTuG7lSHDksOJ4bq04buV4bqlw4Jzw4nDguG7lSHhurpz4buV4bq04buvSuG7lUzDk07hu5Xhu7PDgk94w4nhu5XDveG6qOG7lcSQ4buY4buz4buVxJDDlOG7isOJ4bq04buVTsOCc0Xhu5XhurThuqRz4buVLuG6pMO54bqk4buVxqDhu4bhu5Xhu7fhuqjhu7PDguG7leG6p3Lhu5VLT+G7guG7s+G7leG6tOG6pHPhu5Xhu5vhu5fhu5vhu5vhu5nhu5Xhu5rhuqThu7VOw4LDreG7mXHhu5fhu5fhu5nhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTsOt4buZ4buhxqHhu5/hu5nhu5Uv4buP4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrhu7JzSk7huqThurjDieG7meG7j+G6pUxPw4nhurThu5VO4butReG7leG7t3Xhurjhu5VOw7rhurjhu5XDveG6usOJ4bq04buV4bu3dOG7leG6veG6pOG6rk7hu5Uhw5LDieG6tOG7leG7t3PDieG6tOG7lU7huqbhu7PDguG7leG7s+G7mOG7s+G7lU5P4bui4bqww4nhu5VN4bqkw4nDgm3hu5XDvUfhu5VNT8OJ4bq04buVxJDhu5jhu7Phu5XEkMOU4buKw4nhurThu5Xhu7PDguG6uOG7leG7t0bhuqThu5Xhuqdy4buV4bq94bqk4bquTuG7lSHDksOJ4bq04buV4bqlw4Jzw4nDguG7lSHhurpz4buV4buzw4JPeMOJ4buVw73huqjhu5VOw4JzReG7leG6tOG6pHPhu5Uu4bqkw7nhuqThu5Xhuqdy4buVS0/hu4Lhu7Phu5XhurThuqRz4buV4bub4buX4bub4bubbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu48u4bqkw7nhuqThu5XDveG6usOJ4bq04buV4bu3dOG7leG6p3Lhu5VO4bq4dcOJ4buVS0/hu4Lhu7Phu5Ut4buV4buyw5NK4buV4bql4bq44bui4bq4TnPhu5XDieG7p0Xhu5Xhu5vhu5fhu5vhu5vhu5VOR+G7leG7s8OC4buQ4buz4buVTsO64bqk4buV4bu2xalE4buVIsWpROG7lU7hu5Lhu5XDieG6tHXhu6Lhu5Xhu5vGoS1x4buV4bu3w4PDieG7lcahLXJu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G6veG6vMOJ4bq04buV4buzw4JPw4nhurThu5VEw4NO4buV4buz4bq64buVTeG7mOG7lU7DgnNF4buV4bq04bqkc+G7leG7s+G7jnPhu5XGoeG7oeG7leG7t0bhuqThu5XDveG6usOJ4bq04buV4bq04buERWvhu5XhurfDgsOT4buV4bqlw4LDim3hu5XDncWp4buz4buVMOG6pMOJw4Jt4buVIk/hu5xPTOG7ouG7lSFuIuG7leG6s0/DucOJ4bq04buVMOG6pMOJw4Jt4buVIW7hu4Fuw6Lhu5UhdeG7lTBG4bqkbeG7lSF14buVMEbhuqRt4buVIcO54bqk4buV4bq3w4LhurzDieG6tG3hu5Xhur3huqThuq5O4buVIcOSw4nhurThu5XhuqXDgnPDicOC4buVIeG6unNt4buVw6Lhu4bDieG6tOG7lSJzReG7lTDhurTDguG6ruG7lVPDiW3hu5Xhu7Z14buVMOG7scOJ4bq0beG7lV3hurjDieG7leG6pU9FbeG7leG7tsWp4buz4buVIsWp4buzbeG7lS7huqRz4buVInPhuqRt4buVMOG6tMOK4buz4buVIcOSw4nhurThu5XhuqXhurfhu5Uh4buE4buV4buyw4Lhuqbhu5Ug4bqkw4nDgm3hu5XhuqXDgk93w4nhu5VTw4nhu5XDneG6rMOJw4Lhu5Xhu7TDlEnDieG6tG3hu5Ug4bqkw4nDguG7leG6t8OCdE7hu5XDncWp4buz4buVLuG6pHPDieG6tG3hu5Xhu7bhu4TDieG6tOG7lTBz4bqkbuG7leG7snThu7Phu5Xhu7dG4bqk4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5Xhu7PDguG6pHPhu5VOw4J1w4nDguG7leG7o+G7lcO9w7nDieG6tG3hu5VOw4LhuqThu5Xhu7fhu69P4buVxqDhurzDieG6tOG7lU5M4bq8w4nhu5XGoeG7lcSQw5Thu4pObeG7lU7huqbDicOC4buV4bu34bqk4bqwRW3hu5Xhu5zDg0rhu5XDgsO6w4nhurRu4buVIXPhuqThu5Xhu7dG4bqk4buV4bucw4NK4buVw4nDguG7r05t4buVw4nDguG6rOG7lUVI4bqk4buVw73DucOJ4bq04buV4bq04bqkdcOJw4Lhu5VLT+G7osSCw4nhu5XGoHXhurjhu5XGoOG6vMOJ4bq04buVTuG7kOG7lUTDg05u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7jzDhu6dF4buV4bub4buX4bubxqFt4buV4bq04bqkw7nhuqThu5Xhu7fhu69P4buVxJB2w4nhu5Xhu7d2T+G7lU7huqThuqLDieG7leG7t8OU4buK4buz4buVTkfhu5Xhu7PDguG7kOG7s+G7lcOJw4LDlMOJ4bq04buV4bu14bq44buVw7nDicOC4buVw4LDlOG7iMOJ4bq04buV4buz4buOc+G7leG7teG6qOG7s8OC4buV4buyMeG6vSjhu7QtxqFybeG7lU3hu63DieG7leG7s8OCSeG6pOG7lcOJdeG7ouG7leG7t+G7peG7lUrDgsO54bqk4buVxJDDkuG6pOG7lU1zw4nhurThu5VOw4J0w4nhurThu5Xhu5st4bub4buX4bub4bub4buVxqB14buV4bu14bq44buVTuG6qsOJw4Lhu5XhuqXDgnPDicOC4buVIeG6unPhu5Xhu7fhu6fDieG6tOG7leG7s3PhuqRu4buV4bqlw7rhuqThu5XhurThuqTDueG6pOG7leG7t+G7r0/hu5XDiXXhu6Jt4buV4bu3RuG6pOG7leG6p3Lhu5Xhur3huqThuq5O4buVIcOSw4nhurThu5XhuqXDgnPDicOC4buVIeG6unPhu5Xhu7fhu6Xhu5VKw4LDueG6pOG7leG7teG7ksOJ4bq04buVw73DlMON4buz4buV4buI4buVxqDhurzDieG6tOG7lU7hu5Dhu5VEw4NO4buV4bu14bq44buV4buz4bq64buVw4nDguG6pMSCT+G7leG7s3ZP4buVTsOC4buM4buVw73huqjhu5XDicOC4bqk4bq2ReG7leG7sjHhur0o4bu0Lcahcm7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4buN4bqkReG6tOG7leG7s8SQc01Nw63hu5nhuqThu7Lhu7nDiU7hu7lM4buZ4buVTU7hu6LEkOG7ucOt4buZ4bua4bqk4bu1TsOCa+G7lXHhu5fhu5dK4bucbOG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOa+G7leG7n+G7neG7nUrhu5xs4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4buz4bu1w4luw71z4bq4TsOCc8OJw4LDguG6uHNuxqDDiS/hu7Xhu7lNRE7hurhKL8OJ4bu54buaTS/hu5vhu5vhu5vhu6EvxqFycOG7tcahxqFw4budcuG7n+G7n05w4buhxJDhu59uQ0rhurThu5nhu5VzxJBOw63hu5nhu7ZG4bqk4buV4bqncuG7leG6veG6pOG6rk7hu5Uhw5LDieG6tOG7leG6pcOCc8OJw4Lhu5Uh4bq6c+G7leG6tOG7r0rhu5VMw5NO4buV4buzw4JPeMOJ4buVw73huqjhu5XEkOG7mOG7s+G7lcSQw5Thu4rDieG6tOG7lU7DgnNF4buV4bq04bqkc+G7lS7huqTDueG6pOG7lcag4buG4buV4bu34bqo4buzw4Lhu5Xhuqdy4buVS0/hu4Lhu7Phu5XhurThuqRz4buV4bub4buX4bub4bub4buZ4buV4bua4bqk4bu1TsOCw63hu5lx4buX4buX4buZ4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk7DreG7meG7n+G7neG7neG7meG7lS/hu4/hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSuG7snNKTuG6pOG6uMOJ4buZ4buP4bqlw7rhuqThu5Uu4bqkw7nhuqThu5XGoOG7huG7leG7t+G6qOG7s8OC4buV4bqncuG7lUtP4buC4buz4buV4bq04bqkc+G7lcOJ4bunReG7leG7m+G7l+G7m8ahbeG7leG7t0bhuqThu5Xhuqdy4buV4bq94bqk4bquTuG7lSHDksOJ4bq04buV4bqlw4Jzw4nDguG7lSHhurpz4buV4bu14buSw4nhurThu5XDvcOUw43hu7Phu5Xhu4jhu5XGoOG6vMOJ4bq04buVTuG7kOG7lUTDg05u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7jzDhurRz4bui4buVTXNP4buVRMOC4bqk4buVRMODTuG7lU7DgsOT4buz4buV4bq04bqkw7nhuqRt4buV4bqlTE/DieG6tOG7lU7hu61F4buV4bu3deG6uOG7lU7DuuG6uOG7lcO94bq6w4nhurThu5Xhu7d04buV4bq94bqk4bquTuG7lSHDksOJ4bq04buV4bu34bul4buVw73FqU7hu5VOc+G7ouG7lcOJ4bq0c+G7ouG7lcagdeG6uOG7lcag4bqk4bqu4buz4buVTnThuqThu5VOw4LhuqTDg05t4buV4buc4but4bui4buV4bu14buYw4nhurThu5XEkMO64bqk4buV4bu3RuG6pOG7leG6p3Lhu5Xhu7fhurDhu5Xhu7PDgk94w4nhu5XDveG6qOG7leG7s8OC4bq44buV4bq04bqkw7nhuqThu5XDieG7p0Xhu5Xhu5vhu5fhu5vhu5tu4buV4bqlTE/DieG6tOG7lU7hu61F4buV4bu3deG6uOG7lU7DuuG6uOG7lcO94bq6w4nhurThu5Xhu7d04buV4bq94bqk4bquTuG7lSHDksOJ4bq04buV4bu34bul4buVTuG6pMODw4nhu5XDgnXDicOC4buVTk/hu6LhurDDieG7lU3huqTDicOC4buVw71H4buVTU/DieG6tOG7leG7s8OC4bq44buV4buzdOG7s+G7leG7t0bhuqThu5VOTMOA4buVw7PhuqdybeG7leG6p8ah4buX4buVxqB14buV4bqnxqHGocOybeG7lU5M4bq4w4nhurThu5Xhu7fhurrhu5Xhu7V1w4nDguG7lU3hu5jhu5XDlE/hu5VO4bqk4bqiw4nhu5Xhu7PDguG6uOG7leG7t0bhuqThu5XhuqdybuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/hur3DjeG6pOG7lcOC4bqu4buVTsOC4buCw4nhurThu5XGoeG7n+G7lU5MT8OJ4bq04buVTuG7rUXhu5XDveG6usOJ4bq04buV4bu3dOG7leG7s0bDieG6tOG7leG7t+G7hMOJ4bq04buVxqDhuq7hu5VO4bqkw4nDguG7lU5M4bqiw4nhu5Xhu7fhuqhz4buVw711w4nhu5VO4bqqw4nDgm3hu5Xhu7dG4bqk4buV4bqncuG7leG6veG6pOG6rk7hu5Uhw5LDieG6tOG7leG6pcOCc8OJw4Lhu5Uh4bq6c+G7lU3huqDhu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7leG7nOG7reG7ouG7leG7teG7mMOJ4bq04buVTkzhuqLDieG7leG7s0nhu5VN4buI4buVw4nDguG7lsOJ4bq04buV4buzdk/hu5VOw4Lhu47hu5VOTOG7jOG7leG7s0ZO4buV4buz4buOc+G7leG7t0bhuqThu5Xhuqdy4buVxqDhu5Jz4buVTsOCc0Xhu5XhurThuqRz4buV4bq04bqkw7nhuqThu5XDieG7p0Xhu5Xhu5vhu5fhu5vGoeG7lcag4buSc+G7lUtPc+G7lcOz4buz4bq8w4nhu5Xhu7fhu47hu5VOT0fhuqThu5VOw4Lhu7nhurjhu5VLT+G7ouG7leG7t+G6qMOJw4LDsm3hu5Xhu7fhu4TDieG6tOG7lU7DgsOM4bqk4buVTuG6pMODSuG7lU7hu4zhu7Phu5XDvUfhu5VNT8OJ4bq0beG7lU7hu6fDieG6tOG7leG7s8OUw4zDieG6tOG7lcOJw4Lhu5bDieG6tOG7lcOJw4Lhu63DieG7lU7hu4Lhu5VFw43huqThu5Xhu7PDguG7r07hu5XEkMOU4buKw4nhurRu4buV4bqlTE/DieG6tOG7lU7hu61F4buVTeG6oOG7leG7s+G6uuG7lUTDg+G7lcOC4bq4w7rhu7PDguG7leG7t3Xhurjhu5VOw7rhurht4buVw4JP4buvw4nhu5XEkE/hu6Lhuq7DieG7leG7s8OC4bq44buV4buzdOG7s+G7leG6tMOUScOJ4bq04buVReG7qU7hu5VFw43huqThu5XGoHXhu5Xhu7N04buz4buVTkzhu4zhu5Xhu7NGTm3hu5VLT3Phu5Xhu7fhurrhu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7lcSQ4buC4bqk4buV4buzw4JJ4bqk4buV4buzw4Lhurjhu5Xhu7dG4bqkbeG7leG7s+G6uuG7lU3hu5jhu5Xhu7PDgk94w4nhu5XDveG6qOG7lU7hu4JO4buVw4nDguG7r07hu5Xhu7PDguG6uOG7lS7huqTDueG6pOG7lcag4buG4buV4bu34bqo4buzw4Lhu5Xhuqdy4buVS0/hu4Lhu7Phu5XhurThuqRz4buVLeG7leG7ssOTSuG7leG6peG6uOG7ouG6uE5z4buVw4nhu6dF4buV4bub4buX4bub4bubbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu48g4buM4buz4buVTuG6pOG6ok/hu5Xhu7Phu45z4buV4bu3RuG6pOG7leG6p3Lhu5Xhur3huqThuq5O4buVIcOSw4nhurThu5XhuqXDgnPDicOC4buVIeG6unPhu5XEkHXhu5XhurThuqR1w4nDguG7lU7DguG7kOG7lcOCw7rDieG6tOG7leG7s3Phurjhu5XDgknDieG7lU7DuuG6pOG7leG6tOG6pMO54bqk4buVw4nhu6dF4buVw4lz4buibuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKU09Ow4LhurhM4buZ4buPIMO6w4nDguG7leG7ssOUw4zDieG6tOG7jS9K4buP

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]