(vhds.baothanhhoa.vn) - Hồ Cửa Đạt được nhiều người biết đến là một vùng thắng tích “hội sơn, tụ thủy”, với nhiều phong cảnh thiên nhiên kỳ thú, yên bình. Vào những ngày đầu xuân hồ Cửa Đạt là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn du khách. Đến đây du khách sẽ được trải nghiệm không khí trong lành, tươi mát và cảm nhận được vẻ đẹp của vùng non nước, đan xen giữa vẻ trầm mặc của không gian tâm linh, sắc màu dịu dàng nên thơ của đất trời và hơi thở tươi mới của cuộc sống.
4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLDg+G6tyPhurQ8I0dT4bq0QOG7tsOSU+G6tFHDmlPhu5jhurThu5Thu6jhurThurEuReG6tOG6s+G6ukDhuqIv4buU4bqkw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6uUxFSuG6ssOD4bq54buo4bq04bqxLkXhurThurPhurpA4bq0Sz9YxKjhurRT4buU4buW4buOI+G6tFPhu5g/V+G7luG6tOG7iOG7luG7jEDhurRL4buMU+G6tFHhurjhurRS4buqQOG6tCgkU+G7mOG6tEDhu5Thu4BT4buY4bq0QMagxKjhu5ThurTigJzhu5Thu6rhu5bhurThu7jhu65T4bu54bq0QCXhurRA4buUKj7igJ3hu7nhurQoVuG7luG6tFPhu5Thu5bhu44j4bq04buy4buUVFPhu5jhurTEqOG6vFPhu5ThurRA4buU4buWw5JT4bq0U+G7lOG7lsOSU+G6tFB94bq0QOG7lD3hu7nhurQ+w5JT4bq04buI4buaU+G7lEHhurTDuuG6uFThurRT4buUIVPhu5jhurRT4buY4bq4PuG6tEtJI+G6tDwjR1PhurThu5Thu6jhurThurEuReG6tOG6s+G6ukDhurRR4bq44bq0UuG7qkDhurRA4bu2VFPhu5jhurRT4buUIVPhu5jhurRL4bucReG6tEvhu5bDlFLhurRKI+G6tFHhu5zEqOG7lOG6tOG7lEjhu7LhurRK4buKU+G6tEoj4bq0UOG7lMOJxKjhu5RB4bq04bqz4buMU+G6tEtHPuG6tEoj4bq0UOG7lMOJxKjhu5ThurThu7jDk+G6tEs/WMSo4bq0QOG7tuG6vOG7luG6tFPhu5jhu5Thu5bDlVLhurRQ4buUxahT4buY4bq0UOG7lMag4bq0QOG7tlRT4buY4bq0UeG6uFPhu5Thu7nhurRAP+G7ruG7luG6tFLDiUDhurQo4bq44bq0xKjhurxS4bq0U+G7lMONU+G6tEs/WMSo4bq0KE/hurRLTuG7suG6tMSoKkXhurQoJFPhu5jhurRTVFPhurRTP1bEqOG7ueG6tEtFU+G6tDxMU+G6tOG7mOG7liFF4bq0KE/hurRA4bu2SVLhurRS4buCxKjhurTEqCpF4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tOG7mOG7lkVT4bq0QEdS4bq0UeG7llPhu5Thu7nhurThu7jhu4DEqOG6tFLhurgj4bq0SuG7nCPhurRK4bq4U+G7mOG6tFPDklPhurRA4buU4buu4bq0xKgqReG6tEtIQOG6tEDhu7ZX4buW4bq0KOG6uOG6tOG7lOG7ruG7luG6tEDhu5RZ4bq0QD/hu67hu5bhurRSVuG7luG6tMSoKkXhurTEqCPhu6rEqOG6tOG7uMavU+G7mEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4buWUuG7mOG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buW4bqxTFNATOG7tuG6tEpA4buUI1Lhu4jhurLhurThu7hAPlFMduG6sinhu5ZKQOG7lOG7teG6tETDgsOC4buyPOG7t+G6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RA4bu14bq04bqq4bqs4bqs4buyPOG7t+G6suG6tOG7uOG7tsSoduG6si8v4buWKEHhu4hFVEDhu5RFU+G7lOG7lFRFQShTL1NMKeG7uC/huqbhuqbDgkQv4bqkw4LhuqpK4bqs4bqkxJDhuqrEkOG6rENAQuG6quG6qOG6rFFDQeG7oOG7suG7mOG6suG6tEVRQHbhurLhurcj4bq0PCNHU+G6tEDhu7bDklPhurRRw5pT4buY4bq04buU4buo4bq04bqxLkXhurThurPhurpA4bqy4bq0KeG7lkpA4buUduG6skTDgsOC4bqy4bq04buUTOG7luG7mOG7lEB24bqy4bqq4bqs4bqs4bqy4bq0L8OD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurFF4buyQOG7llRT4bqyw4Phurnhu6jhurThurEuReG6tOG6s+G6ukDhurRA4bu2VFPhu5jhurThu7g/4buuU+G7mOG6tOG7uFZSQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqLhu5ZS4buY4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu5bhurFMU0BM4bu24bqy4bq04bu4QD5RTHbhurIp4buWSkDhu5Thu7XhurREw4LDguG7sjzhu7fhurThu5RM4buW4buY4buUQOG7teG6tOG6quG6rOG6rOG7sjzhu7fhurLhurThu7jhu7bEqHbhurIvL+G7lihB4buIRVRA4buURVPhu5Thu5RURUEoUy9TTCnhu7gv4bqm4bqmw4JEL+G6pMOC4bqqSuG6rOG6pMSQ4bqqxJDhuqxDQOG6rEPEkFHDgkHhu6Dhu7Lhu5jhurLhurRFUUB24bqy4bq3I+G6tDwjR1PhurRA4bu2w5JT4bq0UcOaU+G7mOG6tOG7lOG7qOG6tOG6sS5F4bq04bqz4bq6QOG6suG6tCnhu5ZKQOG7lHbhurJEw4LDguG6suG6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RAduG6suG6quG6rOG6rOG6suG6tC/Dg+G6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqxReG7skDhu5ZUU+G6ssOD4bq54buo4bq04bqxLkXhurThurPhurpA4bq0xKhV4bq0SiNT4buY4bq0QMagxKjhu5ThurRAVOG6uFPhurThu4jhu6rhurRR4bq44bq04bqk4bu54bqo4bqq4bq0QF3hurRS4bqs4bq0Uz9WxKjhu7nhurRK4buWw5VT4bq0QMagxKjhu5ThurRS4buCQOG6tOG7lOG7qOG6tEDhurrhu5bhurRSLMSo4bq0Uz9WxKjhurRKR1Phu5jhurThu4jhu5pT4buU4bq0QOG7lD9XU+G7mOG6tFDhu5RU4bq8U+G7mOG6tOG6rOG6pOG6tFBS4bqmQeG6tOG6scWoU+G7mOG6tEDhu7bhu5pT4buU4bq0QOG7lCo+4bq0UVjhu5bhurQt4bq0QOG7lCo+4bq0S+G7lsOVU+G6tEs/WMSo4bq0UOG7lFnhu5bhurTEqMWoU+G7mOG6tDxHPuG6tEosU+G7mOG6tCjhurhU4bq0U+G6vlLhurThuqbDgsOC4bqo4bq0KOG6uOG6tEvhu4xT4bq0U+G6vlLhurThuqbDgsOCxJDhurThu5RU4bq4U+G6tEDhu5ThurhT4buUQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqLhu5ZS4buY4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu5bhurFMU0BM4bu24bqy4bq04bu4QD5RTHbhurIp4buWSkDhu5Thu7XhurREw4LDguG7sjzhu7fhurThu5RM4buW4buY4buUQOG7teG6tOG6quG6rOG6rOG7sjzhu7fhurLhurThu7jhu7bEqHbhurIvL+G7lihB4buIRVRA4buURVPhu5Thu5RURUEoUy9TTCnhu7gv4bqm4bqmw4JEL+G6pMOC4bqqSuG6rOG6pMSQ4bqqxJDhuqxDQEThuqzhuqThuqRRw4JB4bug4buy4buY4bqy4bq0RVFAduG6suG6tyPhurQ8I0dT4bq0QOG7tsOSU+G6tFHDmlPhu5jhurThu5Thu6jhurThurEuReG6tOG6s+G6ukDhurLhurQp4buWSkDhu5R24bqyRMOCw4LhurLhurThu5RM4buW4buY4buUQHbhurLhuqrhuqzhuqzhurLhurQvw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6sUXhu7JA4buWVFPhurLDg+G6ueG7lsOVU+G6tFNFPuG6tEDhurrhu5bhurThu4Xhu5Qj4bq04bqv4bq8VOG6tEDhu6hT4bq0QOG7lOG7lsOSU+G6tFPhu5Thu5bDklPhurThu6UjR1PhurRm4buWw5JT4bq0S0VT4buY4bq04buIP1bEqOG6tEtJI+G6tFDhu5RF4buW4bq0QOG7lMOJxKjhurRRVOG6uuG7luG6tOG7lOG7mlPhu5ThurRKI+G6tFHhu5zEqOG7lOG6tOG7uOG7llPhu5ThurRA4buUw4nhu5bhu7nhurRA4bu2VFPhu5jhurRLVeG6tMSoVeG6tOG7uCzhurRA4buURVLhurThu5jhu5ZF4bq0xKgqReG6tMSo4buqU+G7mOG6tEvhu6hT4buY4bq0S+G7nEXhurThu7Lhu5Q/4buuU+G7mEHhurThurNHPuG6tFHhurjhurThu5RU4bq6QOG6tEvhu6pT4buY4bq0SiPhurRR4bucxKjhu5ThurRKLEXhurRA4bu2w5JT4bq0xKjDicSo4bq04buY4buWw4nhurRA4bu24buc4bq0QCzhurRT4buU4buWw5JT4bq0KOG6uOG6tMSo4bq8U+G7lOG6tOG7tCNFU+G6tMSoKkXhurRQ4buUI+G6tOG7iOG6vFThurRA4buoU+G6tEvDlOG6tOG7lOG7mlPhu5ThurRA4buU4bq4U+G7lOG6tFPDklPhurTEqMOJxKjhurThu7jhurxT4bq04buy4buUw4xS4bq0SiPhurRR4bucxKjhu5ThurRT4buUP+G7teG6tEDhu5TDicSo4bq04buX4buU4buWw5JT4bq04buX4buUKj7hu7nhurRA4buUw4nEqOG6tOG6uVVT4bq04bunw5JT4bu54bq0QOG7lOG6vlLhurTEqMOJxKjhurRQ4buUI+G6tOG7tjtT4buY4bq0U+G7mCM+w5JT4bq04bu44buWU+G7lOG6tEDhu5Qj4buqxKjhurQ8w4rhurThuq/DiUDhurRnw5lA4bu54bq0S+G7luG6tEDhu5QjPuG7jlPhurRT4buY4buAUuG6tMSo4bq8U+G7lOG6tEDhu7bDklPhurRRw5pT4buY4bq04buU4buo4bq04bqxLkXhurThurPhurpAQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqLhu5ZS4buY4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu5bhurFMU0BM4bu24bqy4bq04bu4QD5RTHbhurIp4buWSkDhu5Thu7XhurREw4LDguG7sjzhu7fhurThu5RM4buW4buY4buUQOG7teG6tOG6quG6qOG6quG7sjzhu7fhurLhurThu7jhu7bEqHbhurIvL+G7lihB4buIRVRA4buURVPhu5Thu5RURUEoUy9TTCnhu7gv4bqm4bqmw4JEL+G6pMOC4bqqSuG6rOG6pMSQ4bqqxJDhuqxEQMSQQ+G6quG6plHhuqxB4bug4buy4buY4bqy4bq0RVFAduG6suG6tyPhurQ8I0dT4bq0QOG7tsOSU+G6tFHDmlPhu5jhurThu5Thu6jhurThurEuReG6tOG6s+G6ukDhurLhurQp4buWSkDhu5R24bqyRMOCw4LhurLhurThu5RM4buW4buY4buUQHbhurLhuqrhuqjhuqrhurLhurQvw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6sUXhu7JA4buWVFPhurLDg+G6tyPhurRQ4buUw4nEqOG7lOG6tEDhu5RFUuG6tOG7tCNFU+G6tEDhu7bDklPhurRRw5pT4buY4bq04buU4buo4bq04bqxLkXhurThurPhurpA4bq04bu4w5PhurRLP1jEqOG6tEDhu7bhurzhu5bhurRT4buY4buU4buWw5VS4bq04buI4buGU+G7mOG6tEDhu5QjPuG7jlPhurRKVOG6tOG6scWoU+G7mOG6tEA+4bq04bq3I+G6tFHhu5zEqOG7lOG6tOG7uOG7llPhu5ThurRA4buUw4nhu5bhurThu5Thu6jhurThurEuReG6tOG6s+G6ukDhurThu7Qj4bq8U+G6tFF74bu54bq0UuG7rOG7luG6tEDhu5QjPuG7jlPhurTEqOG7lDpF4bq0Sz9YxKjhurThuqbEkOG6tFDhu5TDicSo4buU4bq0KOG6uOG6tEDhu5QjPuG7jlPhurTEqCpF4bq0xKjDicSo4bq04buU4buq4bq0SkdT4oCm4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6ouG7llLhu5jhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7luG6sUxTQEzhu7bhurLhurThu7hAPlFMduG6sinhu5ZKQOG7lOG7teG6tETDgsOC4buyPOG7t+G6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RA4bu14bq04bqq4bqs4bqs4buyPOG7t+G6suG6tOG7uOG7tsSoduG6si8v4buWKEHhu4hFVEDhu5RFU+G7lOG7lFRFQShTL1NMKeG7uC/huqbhuqbDgkQv4bqkw4LhuqpK4bqs4bqkxJDhuqrEkOG6rERAQuG6pEPEkFHhuqZB4bug4buy4buY4bqy4bq0RVFAduG6suG6tyPhurQ8I0dT4bq0QOG7tsOSU+G6tFHDmlPhu5jhurThu5Thu6jhurThurEuReG6tOG6s+G6ukDhurLhurQp4buWSkDhu5R24bqyRMOCw4LhurLhurThu5RM4buW4buY4buUQHbhurLhuqrhuqzhuqzhurLhurQvw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6sUXhu7JA4buWVFPhurLDg+G6seG6vFPhu5ThurThu7QjRVPhurRA4buU4buWw5JT4bq0U+G7lOG7lsOSU+G6tEA/4buu4buW4bq0S07hu7LhurTEqCRT4buY4bq0KFbhu5bhurThu7Lhu5RUU+G7mOG6tMSo4bq8U+G7lOG6tOG7lCEj4bq0QOG7mlPhu5ThurTEqCpF4bq0UcOaU+G7mOG6tOG7lOG7qOG7ueG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqLhu5ZS4buY4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu5bhurFMU0BM4bu24bqy4bq04bu4QD5RTHbhurIp4buWSkDhu5Thu7XhurREw4LDguG7sjzhu7fhurThu5RM4buW4buY4buUQOG7teG6tOG6quG6rOG6rOG7sjzhu7fhurLhurThu7jhu7bEqHbhurIvL+G7lihB4buIRVRA4buURVPhu5Thu5RURUEoUy9TTCnhu7gv4bqm4bqmw4JEL+G6pMOC4bqqSuG6rOG6pMSQ4bqqxJDhuqxEQENE4bqs4bqoUeG6pkHhu6Dhu7Lhu5jhurLhurRFUUB24bqy4bq3I+G6tDwjR1PhurRA4bu2w5JT4bq0UcOaU+G7mOG6tOG7lOG7qOG6tOG6sS5F4bq04bqz4bq6QOG6suG6tCnhu5ZKQOG7lHbhurJEw4LDguG6suG6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RAduG6suG6quG6rOG6rOG6suG6tC/Dg+G6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqxReG7skDhu5ZUU+G6ssOD4bq54buWw5VT4bq0U0U+4bq0QOG6uuG7luG6tOG7heG7lCPhurThuq/hurxU4bq0QOG7qFPhurRA4buU4buWw5JT4bq0U+G7lOG7lsOSU+G6tOG7pSNHU+G6tGbhu5bDklPhurRLRVPhu5jhurThu4g/VsSo4bq0S0kj4bq0UOG7lEXhu5bhurRA4buUw4nEqOG6tFFU4bq64buW4bq04buU4buaU+G7lOG6tEoj4bq0UeG7nMSo4buU4bq04bu44buWU+G7lOG6tEDhu5TDieG7luG7ueG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tEtV4bq0xKhV4bq04bu4LOG6tEDhu5RFUuG6tOG7mOG7lkXhurTEqCpF4bq0xKjhu6pT4buY4bq0S+G7qFPhu5jhurRL4bucReG6tOG7suG7lD/hu65T4buYQeG6tOG6s0c+4bq0UeG6uOG6tOG7lFThurpA4bq0S+G7qlPhu5jhurRKI+G6tFHhu5zEqOG7lOG6tEosReG6tEDhu7bDklPhurTEqMOJxKjhurThu5jhu5bDieG6tEDhu7bhu5zhurRALOG6tFPhu5Thu5bDklPhurQo4bq44bq0xKjhurxT4buU4bq04bu0I0VT4bq0xKgqReG6tFDhu5Qj4bq04buI4bq8VOG6tEDhu6hT4bq0S8OU4bq04buU4buaU+G7lOG6tEDhu5ThurhT4buU4bq0U8OSU+G6tMSow4nEqOG6tOG7uOG6vFPhurThu7Lhu5TDjFLhurRKI+G6tFHhu5zEqOG7lOG6tFPhu5Q/4bq0QOG7lMOJxKjhurThu5fhu5Thu5bDklPhurThu5fhu5QqPuG7ueG6tEDhu5TDicSo4bq04bq5VVPhurThu6fDklPhu7nhurRA4buU4bq+UuG6tMSow4nEqOG6tFDhu5Qj4bq04bu2O1Phu5jhurRT4buYIz7DklPhurThu7jhu5ZT4buU4bq0QOG7lCPhu6rEqOG6tDzDiuG6tOG6r8OJQOG6tGfDmUDhu7nhurRL4buW4bq0QOG7lCM+4buOU+G6tFPhu5jhu4BS4bq0xKjhurxT4buU4bq0QOG7tsOSU+G6tFHDmlPhu5jhurThu5Thu6jhurThurEuReG6tOG6s+G6ukBB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6ouG7llLhu5jhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7luG6sUxTQEzhu7bhurLhurThu7hAPlFMduG6sinhu5ZKQOG7lOG7teG6tETDgsOC4buyPOG7t+G6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RA4bu14bq04bqq4bqs4bqs4buyPOG7t+G6suG6tOG7uOG7tsSoduG6si8v4buWKEHhu4hFVEDhu5RFU+G7lOG7lFRFQShTL1NMKeG7uC/huqbhuqbDgkQv4bqkw4LhuqpK4bqs4bqkxJDhuqrEkOG6rERA4bqmxJDhuqjhuqxR4bqsQeG7oOG7suG7mOG6suG6tEVRQHbhurLhurcj4bq0PCNHU+G6tEDhu7bDklPhurRRw5pT4buY4bq04buU4buo4bq04bqxLkXhurThurPhurpA4bqy4bq0KeG7lkpA4buUduG6skTDgsOC4bqy4bq04buUTOG7luG7mOG7lEB24bqy4bqq4bqs4bqs4bqy4bq0L8OD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurFF4buyQOG7llRT4bqyw4No4buYVOG6uOG7luG6tEDhu5RFUuG6tOG7tCNFU+G6tEDhu5Thu4BT4buY4bq0xKjhurxT4buU4bq0PCNT4buY4bq04bu0I0VT4buU4bq0UcOaU+G7mOG6tOG7lOG7qOG7ueG6tEoj4bq0UOG7lMOJxKjhu5ThurTEqFXhurRA4buUw5ThurRKO1Phu5jhurTEqOG7lEdT4bq0KOG6uOG6tFE/I+G6tEDhu7Y94bq0QOG6uuG7luG6tOG7heG7lCPhurRKI+G6tFHhu5zEqOG7lOG6tOG7uOG7llPhu5ThurRA4buUw4nhu5bhurRT4buY4buU4bui4bq0Sj/DnVPhu5jhurThu6UjR1PhurRm4buWw5JT4bq04buX4bu2RShMUUHhurThurNHPuG6tFHhurjhurRS4buqQOG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tFPhu5QhU+G7mOG6tEvhu5bDlFLhurRL4buMU+G6tFLhurjhurThuq9FU+G6tOG7kyPhurxT4bq0UXvhurThu4Xhu5Qj4bq04bqv4buX4buXaOG6tOG7pSNHU+G6tGbhu5bDklPhurRA4bu24buWw5RT4bq0UOG7lEXhu5bhurQ8Rz7hurRKLFPhu5jhurRLw5ThurRLVVPhurRA4buW4buM4buy4bu54bq04buy4buUJcSo4bq0KCXhurRKI+G6tFDhu5TDicSo4buU4bq0S+G7jFPhurRA4buURVLhurThu7QjRVPhu7nhurRT4buY4buU4bui4bq0Sj/DnVPhu5jhurRQ4buMQOG6tOG7lFjhu7LhurQo4buWw5XEqOG6tEAjPsOSU+G6tEDhu7YjPuG7jlPhu7nhurThu5jhu5bDiVThurRKJcSo4bq0KOG7juG6tFLFqOG7luG6tEDhu7Y/V1Phu5hB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6ouG7llLhu5jhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7luG6sUxTQEzhu7bhurLhurThu7hAPlFMduG6sinhu5ZKQOG7lOG7teG6tETDgsOC4buyPOG7t+G6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RA4bu14bq04bqq4bqs4bqs4buyPOG7t+G6suG6tOG7uOG7tsSoduG6si8v4buWKEHhu4hFVEDhu5RFU+G7lOG7lFRFQShTL1NMKeG7uC/huqbhuqbDgkQv4bqkw4LhuqpK4bqs4bqkxJDhuqrEkOG6rMSQQEJD4bqs4bqmUeG6qkHhu6Dhu7Lhu5jhurLhurRFUUB24bqy4bq3I+G6tDwjR1PhurRA4bu2w5JT4bq0UcOaU+G7mOG6tOG7lOG7qOG6tOG6sS5F4bq04bqz4bq6QOG6suG6tCnhu5ZKQOG7lHbhurJEw4LDguG6suG6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RAduG6suG6quG6rOG6rOG6suG6tC/Dg+G6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqxReG7skDhu5ZUU+G6ssOD4buF4buUI+G6tEoj4bq0UeG7nMSo4buU4bq04bu44buWU+G7lOG6tEDhu5TDieG7luG7ueG6tFPhu5jhu5Thu6LhurRKP8OdU+G7mOG6tOG7pSNHU+G6tGbhu5bDklPhurThu5fhu7ZFKExR4bq0U+G7hlLhurRA4bu2w5JT4bq0UuG7qkDhurRL4buiU+G7lOG6tEvhu6jhu5bhurThu4jhu4ZT4buY4bq04buy4buU4buGU+G7mOG6tEs/WMSo4bq0QOG7lOG7luG7jEDhurRQ4buM4bq0QOG7lExU4bq0UOG7lCNT4buY4bq0xKjhurxT4buU4bq0xKgqReG6tEvhu6hT4buY4bq04buI4bq4VOG6tEpHU+G6tEDhu6rEqOG6tOG7l+G7lMOJ4buW4bu54bq0Zz9XU+G7mOKApuG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqLhu5ZS4buY4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu5bhurFMU0BM4bu24bqy4bq04bu4QD5RTHbhurIp4buWSkDhu5Thu7XhurREw4LDguG7sjzhu7fhurThu5RM4buW4buY4buUQOG7teG6tOG6quG6rOG6rOG7sjzhu7fhurLhurThu7jhu7bEqHbhurIvL+G7lihB4buIRVRA4buURVPhu5Thu5RURUEoUy9TTCnhu7gv4bqm4bqmw4JEL+G6pMOC4bqqSuG6rOG6pMSQ4bqqxJDhuqzEkEDhuqpE4bqoQlFEQeG7oOG7suG7mOG6suG6tEVRQHbhurLhurcj4bq0PCNHU+G6tEDhu7bDklPhurRRw5pT4buY4bq04buU4buo4bq04bqxLkXhurThurPhurpA4bqy4bq0KeG7lkpA4buUduG6skTDgsOC4bqy4bq04buUTOG7luG7mOG7lEB24bqy4bqq4bqs4bqs4bqy4bq0L8OD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurFF4buyQOG7llRT4bqyw4PDteG6tEDhu7bDklPhurRQ4buUI+G6tEoj4bq0UeG7nMSo4buU4bq04bulI0dT4bq0ZuG7lsOSU+G6tEoj4bq0UOG7lMOJxKjhu5ThurThu7jDk+G6tEs/WMSo4bq04buUP1lT4buY4bq0UOG7lMWoU+G7mOG6tFDhu5TGoOG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tFHhurhT4buU4bq0KOG6uOG6tFPhu5jhu4BS4bq0UOG7lCPhurTEqOG6vFPhu5ThurRA4buU4buu4bq0UuG7qlPhu5jhurTEqCpF4bq04buU4buo4bq04bqxLkXhurThurPhurpA4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6ouG7llLhu5jhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7luG6sUxTQEzhu7bhurLhurThu7hAPlFMduG6sinhu5ZKQOG7lOG7teG6tETDgsOC4buyPOG7t+G6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RA4bu14bq04bqq4bqs4bqs4buyPOG7t+G6suG6tOG7uOG7tsSoduG6si8v4buWKEHhu4hFVEDhu5RFU+G7lOG7lFRFQShTL1NMKeG7uC/huqbhuqbDgkQv4bqkw4LhuqpK4bqs4bqkxJDhuqrEkOG6qMOCQEJE4bqkQ1HhuqRB4bug4buy4buY4bqy4bq0RVFAduG6suG6tyPhurQ8I0dT4bq0QOG7tsOSU+G6tFHDmlPhu5jhurThu5Thu6jhurThurEuReG6tOG6s+G6ukDhurLhurQp4buWSkDhu5R24bqyRMOCw4LhurLhurThu5RM4buW4buY4buUQHbhurLhuqrhuqzhuqzhurLhurQvw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6sUXhu7JA4buWVFPhurLDg+G7heG7lCNT4buY4bq0xKjhurxT4buU4bq0QOG7lEVT4buU4bq04buI4buaU+G7lOG6tEDhurrhu5bhurRQ4buUI+G6tEoj4bq0UeG7nMSo4buU4bq04bulI0dT4bq0ZuG7lsOSU0HhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4buWUuG7mOG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buW4bqxTFNATOG7tuG6suG6tOG7uEA+UUx24bqyKeG7lkpA4buU4bu14bq0RMOCw4Lhu7I84bu34bq04buUTOG7luG7mOG7lEDhu7XhurThuqrhuqzhuqThu7I84bu34bqy4bq04bu44bu2xKh24bqyLy/hu5YoQeG7iEVUQOG7lEVT4buU4buUVEVBKFMvU0wp4bu4L+G6puG6psOCRC/huqTDguG6qkrhuqzhuqTEkOG6qsSQ4bqow4JA4bqmw4LhuqTEkFFEQeG7oOG7suG7mOG6suG6tEVRQHbhurLhurcj4bq0PCNHU+G6tEDhu7bDklPhurRRw5pT4buY4bq04buU4buo4bq04bqxLkXhurThurPhurpA4bqy4bq0KeG7lkpA4buUduG6skTDgsOC4bqy4bq04buUTOG7luG7mOG7lEB24bqy4bqq4bqs4bqk4bqy4bq0L8OD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurFF4buyQOG7llRT4bqyw4No4buYVOG6uOG7luG6tMSow4nEqOG6tOG7lFThurpA4bq0S+G7qlPhu5jhurRKI+G6tFHhu5zEqOG7lOG6tEDhu7bDklPhurRRw5pT4buY4bq04buU4buo4bu54bq0SiPhurRQ4buUw4nEqOG7lOG6tMSoVeG6tEDhu5TDlOG6tEDhu5Q/WVPhu5jhurRA4buUOsSo4bq0xKjDicSo4bq0UlVT4bq04bq+U+G6tFJFU+G7mOG6tEvDjVLhurThu4jhurxT4bq04bu44buAxKjhurRKR1PhurRA4buqxKjhurThu5fhu5TDieG7luG6tEDhurrhu5bhurRQ4buUI+G6tEDhu7YjU+G7mOG6tEBHUuG6tEtVU+G6tEDhu5bhu4zhu7LhurRQ4buUw4nEqOG7lOG7ueG6tOG7lFThu4LEqOG6tEDhurrhu5bhurTEqMOJxKjhurRL4buWw5RS4bq0SiPhurRR4bucxKjhu5ThurTEqOG7qlPhu5jhurRL4buoU+G7mOG6tFPhu5Q/4bq0xKjhu65S4bq0UUVS4bu54bq0xKhFU+G7lOG6tCPFqOG7luG7ueG6tFFYU+G6tOG7tjtT4buY4bu54bq0UuG6vlPhu5jhurRL4buAU+G7mEFBQeG6tMSoJFPhu5jhurTEqMOJxKjhurThu5jhu5ZF4bq0KOG7nOG6tEvhu4LEqOG6tEDhu7Y/U+G7mOG6tMSoKkXhurTEqOG7qlPhu5jhurRL4buoU+G7mOG6tFPhu5g/V+G7luG6tOG7l+G7lMOJ4buWQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqLhu5ZS4buY4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu5bhurFMU0BM4bu24bqy4bq04bu4QD5RTHbhurIp4buWSkDhu5Thu7XhurREw4LDguG7sjzhu7fhurThu5RM4buW4buY4buUQOG7teG6tOG6quG6rOG6rOG7sjzhu7fhurLhurThu7jhu7bEqHbhurIvL+G7lihB4buIRVRA4buURVPhu5Thu5RURUEoUy9TTCnhu7gv4bqm4bqmw4JEL+G6pMOC4bqqSuG6rOG6pMSQ4bqqxJDhuqjDgkDhuqRC4bqk4bqsUeG6pEHhu6Dhu7Lhu5jhurLhurRFUUB24bqy4bq3I+G6tDwjR1PhurRA4bu2w5JT4bq0UcOaU+G7mOG6tOG7lOG7qOG6tOG6sS5F4bq04bqz4bq6QOG6suG6tCnhu5ZKQOG7lHbhurJEw4LDguG6suG6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RAduG6suG6quG6rOG6rOG6suG6tC/Dg+G6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqxReG7skDhu5ZUU+G6ssOD4bq3I+G6tFDhu5TDicSo4buU4bq0QCzhurRART7hurRR4bq4UuG6tFPhu5QhU+G7mOG6tFJVU+G6tMOMUuG6tEDhu5QsxKjhurTEqCpF4bq04buUIz7DlVPhurThu5fhu5Q/V1Phu5jhurThu6UjR1NB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6ouG7llLhu5jhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7luG6sUxTQEzhu7bhurLhurThu7hAPlFMduG6sinhu5ZKQOG7lOG7teG6tEND4bqk4buyPOG7t+G6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RA4bu14bq0QsOCw4Lhu7I84bu34bqy4bq04bu44bu2xKh24bqyLy/hu5YoQeG7iEVUQOG7lEVT4buU4buUVEVBKFMvU0wp4bu4L+G6puG6psOCRC/huqTDguG6qkrhuqzhuqTEkOG6qsSQ4bqow4JAQuG6pOG6quG6qFHhuqTDgkHhu6Dhu7Lhu5jhurLhurRFUUB24bqy4bq3I+G6tDwjR1PhurRA4bu2w5JT4bq0UcOaU+G7mOG6tOG7lOG7qOG6tOG6sS5F4bq04bqz4bq6QOG6suG6tCnhu5ZKQOG7lHbhurJDQ+G6pOG6suG6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RAduG6skLDgsOC4bqy4bq0L8OD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurFF4buyQOG7llRT4bqyw4Phu5fhu5Thu6RF4bq04bu4OsSo4bq0xKjhu5RMxKhQLeG7llPhurThu5jhu5YhReG6tFDhu5QjU+G7mOG6tMSo4bq8U+G7lOG6tFPDklPhurRA4buU4buu4bu54bq0QOG7tiHhurRA4buaU+G7lOKApuG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhuqLhu5ZS4buY4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu5bhurFMU0BM4bu24bqy4bq04bu4QD5RTHbhurIp4buWSkDhu5Thu7XhurREw4LDguG7sjzhu7fhurThu5RM4buW4buY4buUQOG7teG6tOG6quG6rOG6rOG7sjzhu7fhurLhurThu7jhu7bEqHbhurIvL+G7lihB4buIRVRA4buURVPhu5Thu5RURUEoUy9TTCnhu7gv4bqm4bqmw4JEL+G6pMOC4bqqSuG6rOG6pMSQ4bqqxJDhuqjhuqRA4bqkQuG6quG6qFFCQeG7oOG7suG7mOG6suG6tEVRQHbhurLhurcj4bq0PCNHU+G6tEDhu7bDklPhurRRw5pT4buY4bq04buU4buo4bq04bqxLkXhurThurPhurpA4bqy4bq0KeG7lkpA4buUduG6skTDgsOC4bqy4bq04buUTOG7luG7mOG7lEB24bqy4bqq4bqs4bqs4bqy4bq0L8OD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurFF4buyQOG7llRT4bqyw4PigKbhu5RU4buCxKjhurRTxajhurRLJEXhurThu5jhu5YhReG6tEvhurrhu5bhurRT4buY4bq4U+G6tOG7iEhA4bq0QMONU0HhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4buWUuG7mOG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buW4bqxTFNATOG7tuG6suG6tOG7uEA+UUx24bqyKeG7lkpA4buU4bu14bq0RMOCw4Lhu7I84bu34bq04buUTOG7luG7mOG7lEDhu7XhurThuqrhuqzhuqzhu7I84bu34bqy4bq04bu44bu2xKh24bqyLy/hu5YoQeG7iEVUQOG7lEVT4buU4buUVEVBKFMvU0wp4bu4L+G6puG6psOCRC/huqTDguG6qkrhuqzhuqTEkOG6qsSQ4bqo4bqkQEPhuqThuqzhuqZRxJBB4bug4buy4buY4bqy4bq0RVFAduG6suG6tyPhurQ8I0dT4bq0QOG7tsOSU+G6tFHDmlPhu5jhurThu5Thu6jhurThurEuReG6tOG6s+G6ukDhurLhurQp4buWSkDhu5R24bqyRMOCw4LhurLhurThu5RM4buW4buY4buUQHbhurLhuqrhuqzhuqzhurLhurQvw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6sUXhu7JA4buWVFPhurLDg+G7l+G7tlRT4buY4bq0QD/hu65T4buY4bq0UUXhu5bhu7nhurRRw5pT4buY4bq04buU4buo4bq04bqxLkXhurThurPhurpA4bq04bu4w5PhurRR4bq44bq0S+G7lsOUUuG6tEvhu4xT4bq0QOG7lCPhurThu5Q9QOG6tEoj4bq0UOG7lMOJxKjhu5ThurQoVuG7luG6tCjhu5bDlcSo4bq04buUIz7DlVPhurThu5fhu5Q/V1Phu5jhurThu6UjR1PhurQo4bq44bq04bqvRVPhurThu7Qj4bq8U+G6tFF74bq04buF4buUI+G6tOG6r+G7l+G7l2jhurThu6UjR1PhurRm4buWw5JT4bq0QOG7tuG7lsOUU+G6tFDhu5RF4buW4bq04bqz4buO4bq0w4lT4bq04oCc4bq3I+G6tFHhu5zEqOG7lOG6tOG7uOG7llPhu5ThurRA4buUw4nhu5bhu7nhurRT4buY4buU4bui4bq0Sj/DnVPhu5jhu7nhurThu5jhu5bhurzhu5bhurRA4bu2xqDhurRA4bu2VFPhu5jhurThu7Y7U+G7mOG6tEvhu4LEqOG6tEolU+G7mOG6tOG7heG7lCPhurThuq/hu5fhu5do4bq04bulI0dT4bq0ZuG7lsOSU+G6tEvhu4xT4bq0U+G6vlLhurThuqbDguG6puG6quG7ueG6tEBJUuG6tFPhu5Thu5pT4bq0S+G7jFPhurRT4bq+UuG6tOG6psOC4bqsw4LigJ1B4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7IgI0Dhu5RU4bu24bqyw4Nn4buWU+G7lOG6tOG6ueG7luG7jCPhuqIv4buyw4M=

Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]