Giá dầu thế giới tiếp đà giảm từ tuần trước, lao dốc trong phiên giao dịch sáng đầu tuần (7/10), trong bối cảnh các nhà đầu tư tỏ ra lo ngại khi nền kinh tế toàn cầu đang rơi vào suy thoái và hy vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ - Trung được nối lại trong tuần này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquG7quG7rW1m4buh4buXw4lmReG7scO5ZuG7q+G7reG6pOG7rWbEkOG6vEVm4bur4butw7Phu7dmQuG7seG7rcO64bu5ZuG7q+G7rWxBZuG7oXfhu5/hu7FmcOG7l8OJZkXDieG7l+G7ueG6vS/hu7Fow6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7sHFs4buh4buFw6rhu6rhu61tZuG7oeG7l8OJZkXhu7HDuWbhu6vhu63huqThu61mReG7rcO5QmZwbmbhu6vhu63Ds+G7t2ZF4buCZkXDieG7l+G7uWZFROG7gOG6pOG7n8SRZuG7tWxBZuG7oeG6ruG7n2ZFREHhu7nhu6tmQuG7seG7rcO64bu5ZuG7q+G7rWxBZuG7oXfhu5/hu7FmxJBt4bu54burZnDhu5fDiWZFw4nhu5fhu7lm4bq5xKkvaGfhurvEkWZFREHhu7nhu6tm4buj4bqu4butZuG7n8Oz4bu54buxZuG7n23hu59m4bu54buxbmZw4buXw4lmReG7gGZF4bqiZkRsZuG7tUFm4bu54burb+G7rWbhu7Phu7Hhu61m4bu54bul4bu5ZuG7s+G7reG7ueG7sWZFw7lmRUFu4bu5ZuG7n+G7l8OJZnBs4bu54burZkTDguG7rWZIbkFmxJDDicOMZkXhu7FBbeG7rWZIbmbhu7HDjGZI4bqg4bu54burZkjhu6VmReG7rcO54bu5ZkVE4butxanhu7lmRURB4bu54burZuG7n23hu59m4bufw4nhurbhu59mcG7hu7dmQuG7sW3hu7lm4bur4butR2xm4bu2S2YtZiBEw4nhu7nhu6tmcOG7gOG6rOG7n2bhu7nhuq7hu61m4bu1b+G7rWZFREHhu7nhu6tmRcOJ4buX4bu5ZuG7uW7DjGXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bEkEThu5/huqXhu4UvL+G7rUhl4bujbEFF4buxbOG7ueG7seG7sUFsZUjhu7kv4bu5cUnEkC9oa8OsZy/DrGrhu6FpZ2rhu4trZ2dFampoasSp4buLaeG7tWhlw71C4bur4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqw5Phu7nhu7Fm4bu34but4bu54buxZuG7seG6oGxlZuG6ueG7uOG7q8OJ4bqw4bu5Y2ZdccOJRXFExJDhurvhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqiDhu7FxQWZww4HEkWbhu6vhu61tZuG7oeG7l8OJZkXhu7HEgmbhu6JEceG7uUVm4bur4butw7Phu7dmaWpm4bufceG7uUXEkWbDjcOJ4bqu4bu54burZuG7i2rEkWdrZjAi4bugL0Xhu7Hhurrhu7nhu6vEkWbhu6vhu61tZuG7oeG7l8OJZiDhu5nDjGYgccONbMSQZuG6ueG6oSDhu6zhurtm4bur4butw7Phu7dmaMSpZuG7n3Hhu7lFxJFm4bur4butbEFm4buhd+G7n+G7sWbhuqhm4bu34buG4bufZuG7i2nEkeG7icOsZjAi4bugL0Xhu7Hhurrhu7nhu6tl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhu6rhu61tZuG7oeG7l8OJZuG6oSDhu6xmSG5m4buiRHHhu7lFZnDDsmbhu6vhu63Ds+G7t2bhu7HDguG7uWbhu4vhuq1mRURB4bu54burZkXDieG7l+G7uWZFROG7gOG6pOG7n2VmUOG7mcOMZuG7tW5mRcOJ4buX4bu5ZuG7q+G7rcOz4bu3ZuG7t2/hu7nhu7Fm4bu54bux4buVRWbhu7PFqWZF4buCZkXhu7Ft4bu54burZsSpZuG7n8OKbGbhu7Fs4butZuG7tUFv4butZuG7oeG7l8OJZuG7uW7DjGXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7quG7rW1m4buh4buXw4lmcMOyZuG7o3dmbUJm4bu14buE4bufZuG7q+G7rcOz4bu3ZkXhu4Jm4bu54buxR+G7ueG7q2bhu7VBZuG7ueG7q2/hu61mSOG7pWZF4buN4bu54burZkVE4buA4bqo4bu54burZuG7s+G7reG7ueG7sWZFw7lmRUFu4bu5ZuG7n+G7l8OJZkVEQeG7ueG7q2bhu6Phuq7hu61m4bufw7Phu7nhu7Fm4bu54buxR+G7ueG7q2bhu6Hhu5XDiWbhu7Hhu63hu6fDiWZF4bux4but4bunRWbhu7Fv4butZuG7ueG7q27DjGbhu59u4bu54burZkXhu43hu7nhu6tmReG7gmbhu5/DieG6tuG7n2bhu5/hu7Hhu63DueG7uWZF4bux4buAw4Lhu7nhu6tm4bu3b+G7rWbhu7ZLZi1mIETDieG7ueG7q2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqsOg4bulZkLhu7Hhu69sZuG7ueG7sW5m4bufw4nhu7nhu6tm4buf4buVQsSRZsSQw7Phu7lmw43DieG7lUVm4buh4buXw4lmRW/hu61mw5NmRMahQmbhuqPDumbhurhFZkLhu7Hhurzhu59m4bux4bqw4butZuG7ueG7sWzhu7nhu7Fm4buxw4Lhu7lm4buh4buEZuG7s+G7rcO54bu5ZsSQbMOJZkjhurxmReG7leG7uWbhu5/EguG7ueG7q2bhu59t4bufZuG7n8OCZsSQ4bqoZuG7teG6oOG7n2bhu6Hhu5fDiWZFb+G7rWbhu7nhu4DhuqThu59m4bu5bsOMZkhuQWbhu7nhu6tuw4xmaMOsL2tmcMOyZuG7s+G7seG7rcO54bu5ZuG7q+G7rW1m4buh4buXw4lm4bur4butw7Phu7dm4bu3w7Thu59m4buh4bq6ZuG7n+G7jeG7ueG7q2ZF4bux4buR4bu54burZkjhu53hu7lmReG7rcO5QmZF4bq84bufZuG7oeG7rcaw4bu5ZkRsZkVv4butZiBEw4nhu7nhu6tmUMSC4bu54burZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bu44burQW7hu61mRGzEkWZF4buxd2ZFROG7gOG6puG7ueG7q2bhu5/hur7hu7nhu6tmcGzhu7nhu6tmRcahQmZFRMOJ4bu54burZsSQ4buEZuG7n+G7seG6uGbhu4pmSG5BZuG7oeG7rcaw4bu5ZuG7o+G7rcO54bu5ZsONw4nhu7nhu6tmQ8OJbOG7ueG7sWZIw4Dhu7nhu6tmcG7hu7dmQuG7sW3hu7lmReG7seG7gMOC4bu54burZuG7t2/hu61m4bu14buX4bu5ZkXhu7Hhu4ZmaMOtZuG7q+G7rUdsZuG7tktmSG5mIETDieG7ueG7q2Zbw4nhuq7hu59lZuG7tuG6tkVm4buzw7lFZkPDicOzZkXhu6/hu5/hu7Fm4buf4buE4bufZnDhu4Dhuqzhu59mcG3hu7nhu7Fm4bur4butbWbEkHVm4bu1bmbhu5/hu7Hhu5VFZuG7s+G7r+G7n+G7sWZF4bux4buv4buf4buxZnDhu5vDjGbhu6vhu61tZuG7oeG7l8OJZkXhu7HDuWbhu6vhu63huqThu61mcOG7rWbhu7XDuuG7uWVm4bug4buEZuG7s+G7rcO54bu5xJFm4bufbeG7n2ZDw4ls4bu5ZuG7n+G7seG7huG7n2bhu7ZLZkhuZiBEw4nhu7nhu6tmW8OJ4bqu4bufZsSQdWbhu7nhu7HDgeG7t2bhu7HhuqBCZkVv4butZuG6oWzEkOG7seG7reG7ueG7q0VB4bu5ZkVEQeG7ueG7q2bhu7Fs4butZuG7ueG7q27DjGZoZ2YtZmhoL2hnZkVEQeG7ueG7q2bhu7nhurRm4bu14buE4bufZuG7seG7gOG6pOG7ueG7q2Zww7nhu7lm4bu34bq2RWZF4bux4bqibGZF4buxw4nGoeG7uWZF4bux4buAw4Lhu7nhu6tm4bu3b+G7rWbhu7nhu7HDteG7t2bhu6vhu63Ds+G7rWZDw4nDjMO5RWbhu5/hu43hu7nhu6tmReG7seG7keG7ueG7q2bhu7NyQWbhu6Fu4butZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4buiw7rhu7lm4bufb+G7ueG7sWZww4HEkWbhu6vhu63huqThu61mcOG7l8OJZkXhu4BmSOG7neG7uWZwbOG7ueG7q2ZF4buxcUFm4buhw4Phu61m4buh4butxrDhu7lm4buj4butw7nhu7lm4buf4buN4bu54burZkXhu7Hhu5Hhu7nhu6tm4bur4butR2xm4bu2S2ZIbmbhu6xEbOG7uWVm4buebeG7n2bhu6Hhu63GsOG7uWbhu6Phu63DueG7uWZwd2xm4buf4bux4buv4bu54buxZkVEd2bhuqhmIETDieG7ueG7q2ZQxILhu7nhu6vEkWbhu7Phu7HDiWZI4buE4bufZuG7n+G7seG7rcO54bu3ZuG7scOC4bu5ZuG7i2fhuq1mReG6suG7ueG7q2ZFREdm4bu14buA4bqs4bu54burZuG7oeG7l8OJZkXhu7HEgmbhu5/DimxmReG7scO5ZuG7q+G7reG6pOG7rcSRZuG7teG7mcOJZuG7uWzDjGZF4bux4buA4bqm4bu54burZuG7n8OBZkVt4bufZnDhurbhu7nhu6tm4bu54bux4buVRWZwd+G7ueG7sWZww7nhu7lm4bur4butbWbhu6Hhu5fDiWZFRMO64bu5ZuG7n23hu59mReG7sXdmRUThu4Dhuqbhu7nhu6tmReG7scO5ZuG7q+G7reG6pOG7rWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUJMw4lF4buxQUThu4XDqiDhu7FxQWbhu6Fs4bu54bur4bufQeG7ueG7q8SQbOG7uWVI4bu54bq9L0LDqg==

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]